Hur återställer jag proxyinställningarna för webbläsaren med hjälp av kommando tolken?

Hur återställer jag proxyinställningarna för webbläsaren med hjälp av kommando tolken?

Vad är kommandot DOS-prompt för att återställa proxyinställningarna?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.


Lösning:

Så här återställer du proxyinställningar:

Windows 7/10

 1. Gör något av följande:
 • I Windows 7: gå till Start menyn och skriv sedan cmd i fältet Starta sökning eller Sök i program och filer .
 • I Windows 10: Skriv cmd i rutan Cortana-sökning och tryck sedan på RETUR-tangenten.
 1. I kommando tolkens fönster skriver du netsh WinHTTP reset proxy och trycker på RETUR-tangenten.
 2. Starta om datorn.

 

  Var den här artikeln användbar?

  Relaterade artiklar
  Relaterade artiklar uppåtpil expanderat