Wyłączanie funkcji automatycznego uruchamiania

Wyłączanie funkcji automatycznego uruchamiania

Rozwiązanie:
Domyślnie instalator Webex Meetings konfiguruje aplikację do uruchamiania przy logowaniu. W tej dokumentacji zostanie podświetlone sposób wyłączenia tej funkcji w systemach operacyjnych Mac i Windows.

System operacyjny Windows:
Aby wyłączyć uruchamianie programu Cisco Webex Meetings w systemie operacyjnym Windows po zalogowaniu się do aplikacji, wykonaj poniższe czynności.

  1. Wyszukaj i otwórz "Spotkania Cisco Webex".
  2. Znajdź koło trybikowe w prawym górnym rogu okna i wybierz "Preferencje".
  3. Wzakładce "Ogólne" usuń zaznaczenie opcji "Rozpocznij aplikację komputerową Cisco Webex Meetings po uruchomieniu systemu Windows".

Mac OS:
Aby wyłączyć uruchamianie programu Cisco Webex Meetings w systemie Mac OS przy logowaniu się do aplikacji, wykonaj poniższe czynności.
  1. Wyszukaj i otwórz "Spotkania Cisco Webex".
  2. Znajdź "Cisco Webex Meetings" w pobliżu ikony apple w lewym górnym rogu ekranu i wybierz "Preferencje ...".
  3. Wzakładce "Ogólne" usuń zaznaczenie opcji "Rozpocznij aplikację komputerową Cisco Webex Meetings po uruchomieniu komputera".

Czy ten artykuł był pomocny?