Onemogućavanje funkcije automatskog pokretanja

Onemogućavanje funkcije automatskog pokretanja

Onemogućavanje aplikacije za radnu površinu Cisco Webex sastanaka prilikom pokretanje operativnog sistema Windows

Isključivanje aplikacije za radnu površinu Cisco Webex sastanaka kada se moj Mac pokrene

Rešenje:
Instalator Webex sastanaka podrazumevano podešaje aplikaciju za pokretanje pri prijavljivanju. Ova dokumentacija će istaći način onemogućavanja ove funkcionalnosti i na Mac i na Windows operativnim sistemima.

Da biste onemogućili pokretanje Cisco Webex sastanaka u operativnom sistemu Windows prijavljivanjem u aplikaciju, sledite dolenavedene korake.

  1. Potražite i otvorite 'Cisco Webex Meetings'.
  2. Pronađite točkić za kogSlika koju je dodao korisnik u gornjem desnom delu prozora da biste otvorili podešavanja aplikacije i izaberite stavku 'Preferences':
Slika koju je dodao korisnik
 
  1. Na kartici 'Opštepostavke) osnivanje izbora opcije "Pokreni Cisco Webex meetings" aplikaciju za radnu površinu kada se Windows pokrene'.
Slika koju je dodao korisnik

Napomena: U slučaju da ne vidite željene postavke ili cogSlika koju je dodao korisnik točkić i ne imate nalog za prijavljivanje, kliknite na dugme "Koristi kao gost" da biste videli opcije.
Slika koju je dodao korisnik

Da biste onemogućili pokretanje Cisco Webex sastanaka na Mac OS-u prijavljivanjem u aplikaciju, sledite dolenavedene korake.

  1. Potražite i otvorite 'Cisco Webex Meetings'.
  2. Pronađite 'Cisco Webex Meetings' blizu ikone jabuke u gornjem levom delu ekrana i izaberite 'Preferences...'.
  3. Na kartici 'Opštepostavke) ocekuj 'Pokreni Cisco Webex Meetings aplikaciju za radnu površinu kada se računar pokrene'.
Napomena: Funkcionalnost automatskog pokretanja možete onemogućiti ako ste se prijavili i u aplikaciju kao gost.
 

Da li je ovaj članak bio koristan?

Srodni članci
Srodni članci strelica nagore razvijeno