Zobacz Otwarte i rozwiązane błędy dla powolnych aktualizacji spotkań Webex kanału, aby uzyskać informacje na temat powolnych aktualizacji kanału.


 
Przedstawiliśmy otwarte i usunięte błędy, o istotności od 1 do 3, znalezione przez użytkowników. Jeśli aktualizacja nie zawiera błędów znalezionych przez klienta, nie będzie wyświetlana lista rozwiązanych błędów dla tej aktualizacji.

Za pomocą narzędzia Cisco Bug Search Tool można uzyskać więcej informacji na temat podanych błędów oraz wyszukać inne błędy naprawione w konkretnych aktualizacjach usługi Webex Meetings. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z funkcji wyszukiwania błędów, zobacz: Bug Search Tool Help.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvh90269

Webex Meetings

Funkcja Make Screen blank nie działa na urządzeniach z systemem Windows 10, jeśli włączona jest Kontrola konta użytkownika.

CSCvi72293

Webex Meetings (Mac)

Jeśli konto Facebook użytkownika jest zablokowane, nie może on przesyłać strumieniowo spotkań Webex na żywo w portalu Facebook.

CSCvh63085

Webex Events (Windows)

Podczas wydarzeń, gdy prezenter udostępnia swój ekran, uczestnicy mogą zobaczyć powiadomienia na czacie wyświetlane dla prezentera.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błęduIstotnośćPowiązany obszar produktu

Opis

CSCwc01693

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że zdalny dźwięk nie był nagrywany, jeśli użytkownik rozpoczął nagrywanie przed połączeniem aplikacji komputerowej Webex Meetings z serwerem multimediów.

CSCwc14515

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem, gdy użytkownicy zgłaszali awarię sesji Webex podczas spotkań na żywo.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błęduIstotnośćPowiązany obszar produktu

Opis

CSCwb80398

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że w spotkaniach zaplanowanych za pomocą narzędzi zwiększających produktywność lista uczestników nie jest wyświetlana.

CSCwb82134

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem, gdy użytkownik Webex for Government dołączał do spotkania E2EE, otrzymywał monit z komunikatem Nie można rozpocząć spotkania lub do niego dołączyć.

CSCwb97510

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy nie mogą połączyć się z dźwiękiem podczas spotkań Webex.

CSCwb86332

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na wklejaniu słów bez spacji między nimi.

CSCwb84902

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie może planować spotkań Webex za pomocą programu Outlook 365 i pojawia się błąd podczas logowania do Webex Scheduler.

CSCwb98571

3

Webex Webinar (Mac)

Naprawiono problem polegający na tym, że paneliści Webex Webinar byli opuszczani po 5–10 minutach dołączenia do niego.

CSCwb67142

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy nie mogli zalogować się do Webex.com.

CSCwb19730

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem z nieprawidłowym wyświetlaniem informacji IP systemu Mac OS w Control Hub.

CSCwb83453

3

Webex Webinary i Webex Events (klasyczne)

Rozwiązano problem polegający na tym, że Webex Webinary i Webex Events (klasyczne) mogą mieć powolne lub opóźnione wideo od prezenterów. W niektórych klatkach obraz wideo może na chwilę się zawiesić. Centrum sterowania wyświetla wiadomość od prezenterów o niskiej liczbie klatek na sekundę.

CSCwb63862

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem polegający na tym, że użytkownicy komputerów Mac Webex Meetings doświadczali długich opóźnień podczas dołączania do spotkań.

CSCwb88220

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że hasło spotkania zostało zmienione, gdy użytkownik zmienił typ sesji.

CSCwb83323

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do spotkania, klikając łącze w kalendarzu, zaproszeniu i innych aplikacjach na komputerze Mac.

CSCwb53846

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na zawieszaniu się prezentacji i wbudowanego wideo w prezentacji (ppt) podczas reakcji wybranych przez użytkownika.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błęduIstotnośćPowiązany obszar produktu

Opis

CSCwc01693

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że zdalny dźwięk nie był nagrywany, jeśli użytkownik rozpoczął nagrywanie przed połączeniem aplikacji komputerowej Webex Meetings z serwerem multimediów.

CSCwc14515

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem, gdy użytkownicy zgłaszali awarię sesji Webex podczas spotkań na żywo.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błęduIstotnośćPowiązany obszar produktu

Opis

CSCwb83453

3

Webex Webinary i Webex Events (klasyczne)

Rozwiązano problem polegający na tym, że Webex Webinary i Webex Events (klasyczne) mogą mieć powolne lub opóźnione wideo od prezenterów. W niektórych klatkach obraz wideo może na chwilę się zawiesić. Centrum sterowania wyświetla wiadomość od prezenterów o niskiej liczbie klatek na sekundę.

CSCwb82134

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem, gdy użytkownik Webex for Government dołączał do spotkania E2EE, wyświetlał się monit z komunikatem Nie można rozpocząć spotkania ani do niego dołączyć.

CSCwb97510

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy nie mogą połączyć się z dźwiękiem podczas spotkań Webex.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błęduIstotnośćPowiązany obszar produktu

Opis

CSCwb83323

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do spotkania, klikając łącze w kalendarzu, zaproszeniu i innych aplikacjach na komputerze Mac.

CSCwb71645

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas importu użytkownika do administrowania witryną Webex, podczas korzystania z numerów w formacie E.164 w witrynie SSO numer telefonu był aktualizowany do pustego.

CSCwb98571

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem polegający na tym, że paneliści Webex Webinar byli opuszczani po 5–10 minutach dołączenia do niego.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błęduIstotnośćPowiązany obszar produktu

Opis

CSCwb83323

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do spotkania, klikając łącze w kalendarzu, zaproszeniu i innych aplikacjach na komputerze Mac.

CSCwb68664

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem z listą uczestników Webex Meetings aplikacji komputerowej (Mac), która nie jest wyświetlana na spotkaniu (%1).

CSCwb66385

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że czcionki monitu serwera proxy aplikacji Webex Meetings są białe i trudne do odczytania.

CSCwb65259

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy systemu Windows nadal mogli wybrać domyślne tło wirtualne, gdy opcja Zezwalaj na domyślne tła Webex nie jest zaznaczona.

CSCwb61731

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na nieoczekiwanym resetowaniu pustego audio PIN użytkownika dla wszystkich użytkowników witryn zarządzanych przez Control Hub. Stało się tak, gdy administrator organizacji dokonał importu użytkownika CSV na poziomie tożsamości.

CSCwb60710

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że automatycznie dezaktywowanego użytkownika nie można ponownie aktywować.

CSCwb58310

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że token logowania jednokrotnego Webex Meetings nie był unieważniany po zmianie hasła.

CSCwb73074

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że przechwytywanie ekranu systemu Windows wstrzymuje przechwytywanie ekranu podczas zmian w oknie najwyższego poziomu.

CSCwb50139

3

Klasyczna wersja Webex Events

Rozwiązano problem polegający na zawieszaniu się funkcji Webex Events (klasyczny) podczas udostępniania pliku wideo po odpytaniu.

CSCwb55788

3

Webex Meetings i Webex Webinars

Naprawiono problem polegający na tym, że po zaplanowaniu seminarium internetowego lub spotkania za pomocą narzędzia do planowania stref czasowych zakończyło się niepowodzeniem

CSCwb43431

3

Webex Meetings

Naprawiono problem z użytecznością L10N-German: Tekst kończący sesję podgrupy jest nieprawidłowo sformatowany.

CSCwb34800

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że informacje o identyfikatorze URI spotkania w przestrzeni kosmicznej są wyświetlane niepoprawnie w kalendarzu aplikacji Webex Meetings dla systemu iOS.

CSCwb10183

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd powodujący awarię aplikacji 42,4 Windows 32-bit Webex Meetings.

CSCwa91397

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że uczestników webowych aplikacji nie można było wyciszać podczas dużych seminariów internetowych lub spotkań.

CSCwa64659

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że miejsce powinno ponownie uruchomić dziennik po zakończeniu spotkania w oknie zaplanowanego spotkania.

CSCvu02531

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że Webex Meetings dla systemu Mac OS obsługuje pliki tymczasowe, co umożliwiało uwierzytelnionemu, lokalnemu napastnikowi użycie dowiązań symbolicznych w celu nadpisania plików innych użytkowników.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błęduIstotnośćPowiązany obszar produktu

Opis

CSCwb83323

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do spotkania, klikając łącze w kalendarzu, zaproszeniu i innych aplikacjach na komputerze Mac.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błęduIstotnośćPowiązany obszar produktu

Opis

CSCwb68664

3

Webex Meetings (Mac)

W aplikacji komputerowej Webex Meetings (Mac) lista uczestników nie była wyświetlana na spotkaniu (%1).

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błęduIstotnośćPowiązany obszar produktu

Opis

CSCwb73074

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że przechwytywanie ekranu systemu Windows wstrzymuje przechwytywanie ekranu podczas zmian w oknie najwyższego poziomu.

CSCwb65259

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik systemu Windows nadal może wybrać domyślne tło wirtualne, gdy opcja Zezwalaj na domyślne tła Webex jest odznaczona.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błęduIstotnośćPowiązany obszar produktu

Opis

CSCwb01754

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy użytkownicy dołączają do spotkania Webex, pojawia się biały szum.

CSCwb50139

3

Klasyczna wersja Webex Events

Webex Events (klasyczne) zawiesza się podczas udostępniania pliku wideo po odpytaniu.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błęduIstotnośćPowiązany obszar produktuOpis

CSCwb38835

3

Webex Webinar (Mac)

Naprawiono problem z awarią Webex Webinar, gdy gospodarz dołączył z urządzenia Mac.

CSCwb28325

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że tytuł karty przeglądarki nie jest wyświetlany jako kompletny, jeśli zawiera symbol środkowego myślnika (-).

CSCwb22835

3

Klasyczna wersja Webex Events

Naprawiono problem polegający na tym, że w Webex Events (klasyczny) panelista może doświadczać losowej utraty ostrości w polu tekstowym podczas odpowiadania na pytanie w panelu pytań i odpowiedzi.

CSCwb21074

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że link Przywróć domyślne w oknie uprawnień uczestnika jest niespójny.

CSCwb24342

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że użytkownicy wewnętrzni dołączali jako gość na spotkaniach Webex.

CSCwb16607

3

Centrum sterowania Webex (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że Webex Control Hub pokazuje niewłaściwy typ sieci dla Mac-M1. użytkownik

CSCwb12885

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd, w wyniku którego kolejność listy Breakout Room jest nieprawidłowa dla spotkania Webex w systemie Windows.

CSCwb09429

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy systemu Windows mogą korzystać ze zdalnego sterowania (komputera), nawet jeśli zdalne sterowanie jest wyłączone na typie sesji.

CSCwb09548

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że użytkownicy nie mogą wysłać raportu o problemie za pomocą aplikacji komputerowej Webex Meetings.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwb50139

3

Klasyczna wersja Webex Events

Webex Events (klasyczne) zawiesza się podczas udostępniania pliku wideo po odpytaniu.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwb38835

3

Webex Webinar (Mac)

Naprawiono problem powodujący awarię Webex Webinar, gdy host dołączył z urządzenia Mac

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwb24342

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że gdy użytkownicy wewnętrzni dołączają do spotkania, pojawiają się na nim jako goście.

CSCwb16607

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że Control Hub pokazuje niewłaściwy typ sieci dla użytkownika Mac-M1.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwb22835

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że jeden użytkownik tracił koncentrację, gdy na pytanie odpowiadał inny użytkownik.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwa75478

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na niespójności uprawnień uczestnika do udziału w spotkaniu.

CSCwb09429

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik systemu Windows może korzystać ze zdalnego sterowania (komputera), nawet jeśli zdalne sterowanie jest wyłączone w danym typie sesji.

CSCwb09548

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy nie mogą wysyłać raportów o problemach za pomocą aplikacji komputerowej Webex Meetings.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwb05711

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem, który powodował spowolnienie lub przeskakiwanie podczas wyświetlania podglądu własnego kamery wideo.

CSCwb04923

3

Webex Meetings

Naprawiono problem ze schowkiem.

CSCwb02886

3

Webex Webinars

Rozwiązano problem polegający na tym, że panelista otrzymywał 17 e-maili z powiadomieniem o webinarze.

CSCwb02823

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że funkcja udostępniania wskaźnika laserowego Logitech Spotlight na pulpicie Webex Meeting pokazuje poważne opóźnienie.

CSCwa99365

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na zawieszaniu się interfejsu ankietowania i aplikacji komputerowej Webex Meetings.

CSCwa97115

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że prezenter nie może udostępniać (szary przycisk) w aplikacji komputerowej x64 Webex Meetings.

CSCwa99614

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł przejść do przycisku Zaakceptuj lub Odrzuć w oknie dialogowym Wyłączenie odpowiedzialności za pomocą klawiatury.

CSCwb02688

3

Webex Webinars

Naprawiono problem polegający na tym, że wiadomość e-mail z powiadomieniem o webinarze zmieniała datę i godzinę na czas wysłania powiadomienia.

CSCwa92848

3

Webex Webinars

Rozwiązano problem polegający na tym, że wystąpił błąd podczas dodawania planu do strony rejestracji webinaru Webex.

CSCwa88414

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że gdy użytkownik próbował odtworzyć nagrania NBR-ARF na różnych stronach Webex, otrzymywał błąd.

CSCwa77300

3

Spotkanie Webex (Windows)

Naprawiono problem podczas spotkania VDI Webex, w którym czasami wyświetlał się żółty trójkąt ostrzegawczy (wskazujący niską przepustowość dla wideo) na pasku miniatur zarówno w widokach Stos, jak i Obok siebie.

CSCwa75485

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem z aplikacją Webex Meeting, która wyświetlała cyfrę zamiast zdjęcia profilowego na ekranie Dołącz do spotkania.

CSCwa57943

3

Spotkanie Webex (Windows)

Naprawiono błąd, który powodował, że dwóch uczestników nie mogło zostać przydzielonych do pokoju podgrup, dopóki nie stali się współhostami.

CSCwa53841

3

Spotkanie Webex (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że Control Hub ma nieprawidłowy lokalny adres IP użytkownika Webex Meetings.

CSCwa13343

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że kolejna telekonferencja pojawiała się jako domyślny typ dźwięku w zaplanowanym spotkaniu Zero Trust przy użyciu narzędzi produktywności.

CSCwa06126

3

Webex Webinars

Rozwiązano problem polegający na tym, że po rejestracji uczestnicy otrzymywali komunikat To wydarzenie wymaga rejestracji.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwb24342

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że gdy użytkownicy wewnętrzni dołączają do spotkania, pojawiają się na nim jako goście.

CSCwb16607

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że Control Hub pokazuje niewłaściwy typ sieci dla użytkownika Mac-M1.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwb22835

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że jeden użytkownik tracił koncentrację, gdy na pytanie odpowiadał inny użytkownik.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwb09548

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy nie mogą wysyłać raportów o problemach za pomocą aplikacji komputerowej Webex Meetings.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwa75478

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na niespójności uprawnień uczestnika do udziału w spotkaniu.

CSCwb02823

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że funkcja udostępniania wskaźnika laserowego Logitech Spotlight na pulpicie Webex Meeting pokazuje poważne opóźnienie.

CSCwa99365

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że interfejs ankietowania odświeża się, a aplikacja komputerowa Webex Meetings zawiesza się.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwa97115

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że prezenter nie może udostępniać (szary przycisk) w aplikacji komputerowej x64 Webex Meetings.

CSCwb01415

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że prezenter MacOS nie mógł zmieniać slajdów za pomocą klawisza strzałki w prawo lub w lewo, gdy ktoś dołączył do spotkania lub go opuścił.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwa74281

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem polegający na tym, że w aplikacji komputerowej Webex Meetings (Mac) Ultrasound jest pisany jako „Ultrsound”.

CSCwb04923

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy użytkownik próbujący skopiować informacje o pokoju osobistym ze strony Webex w przeglądarce Chrome lub Edge, nie kopiuje do schowka.

CSCwa77119

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że Spotkanie Insights nie wyświetlało żadnych informacji.

CSCwa79622

2

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że klient nie mógł wywołać konwersji witryny po pomyślnym zakończeniu lotu wstępnego.

CSCwa70696

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Inna opcja telekonferencji nie była dostępna podczas planowania w Narzędziach produktywności.

CSCwa68258

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że gospodarz nie mógł usunąć uczestnika lub uczestników z sesji spotkania.

CSCwa75503

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że uczestnicy Webex Meetings otrzymują bardzo niski FPS po aktualizacji do macOSX 12.1 podczas korzystania z R41.10.2 for Meetings.

CSCwa60651

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że podczas instalacji pobranej aplikacji komputerowej Webex Meetings zawiesza się ona na 10% dla użytkowników-gości lub użytkowników, którzy nie mają zainstalowanej aplikacji.

CSCwa78451

3

Webex Meetings

Naprawiono błąd powodujący awarię Webex Meetings w module Histogram.

CSCwa59367

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas zapraszania na adres e-mail podczas seminariów internetowych Webex (widok nowoczesny) występował błąd „wprowadź prawidłowy adres e-mail”.

CSCwa45228

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że dodatek wyświetlał niepoprawny interfejs użytkownika dla niestandardowego typu sesji PCN.

CSCwa18146

3

Webex Training

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik lub gospodarz nie otrzymuje e-maila rejestracyjnego po zarejestrowaniu się na szkolenie Webex przy użyciu CCard.

CSCwa41517

2

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że token zarządzany Control Hub nie mógł zostać odświeżony.

CSCvz95768

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że klient nie może przekazać dalej zaproszenia uczestnika, ponieważ program Outlook widzi uczestnika i gospodarza jako to samo spotkanie.

CSCvz49442

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że (przypadek firmy Microsoft) znaleziono odstępy między znakami koreańskimi w panelu czatu spotkań Webex

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwa77300

3

Spotkanie Webex (Windows)

Naprawiono problem podczas spotkania VDI Webex, w którym czasami wyświetlał się żółty trójkąt ostrzegawczy (wskazujący niską przepustowość dla wideo) na pasku miniatur zarówno w widokach Stos, jak i Obok siebie.

CSCwa88414

3

Webex Meeting

Naprawiono problem polegający na tym, że gdy użytkownik próbował odtworzyć nagrania NBR-ARF na różnych stronach webex, otrzymywał błąd.

CSCwa75485

3

Webex Meeting

Rozwiązano problem z aplikacją Webex Meeting, która wyświetlała cyfrę zamiast zdjęcia profilowego na ekranie Dołącz do spotkania.

CSCwa74281

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem polegający na tym, że w aplikacji komputerowej Webex Meetings (Mac) Ultrasound jest pisany jako „Ultrsound”.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwa77119

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że Spotkanie Insights nie wyświetlało żadnych informacji.

CSCwa79622

2

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że klient nie mógł wywołać konwersji witryny po pomyślnym zakończeniu lotu wstępnego.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwa70696

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Inna opcja telekonferencji nie była dostępna podczas planowania w Narzędziach produktywności.

CSCwa75503

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że uczestnicy Webex Meetings otrzymują bardzo niski FPS po aktualizacji do macOSX 12.1 podczas korzystania z R41.10.2 for Meetings.

CSCwa78451

3

Webex Meetings

Naprawiono błąd powodujący awarię Webex Meetings w module Histogram.

CSCwa68258

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że gospodarz nie mógł usunąć uczestnika lub uczestników z sesji spotkania.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwa60651

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że podczas instalacji pobranej aplikacji komputerowej Webex Meetings zawiesza się ona na 10% dla użytkowników-gości lub użytkowników, którzy nie mają zainstalowanej aplikacji.

CSCwa18146

3

Webex Training

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik lub gospodarz nie otrzymuje e-maila rejestracyjnego po zarejestrowaniu się na szkolenie Webex przy użyciu CCard.

CSCvz49442

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że (przypadek firmy Microsoft) znaleziono odstępy między znakami koreańskimi w panelu czatu spotkań Webex

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwa88755

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł edytować zakresu odtwarzania.

CSCwa58199

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że dowolna sesja webinarów dołączająca za pomocą PSTN powoduje błąd.

CSCwa57717

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem z nieprawidłowym identyfikatorem uczestnika w ciągu znaków podczas korzystania z funkcji Call In z innej aplikacji podczas spotkań Webex.

CSCwa53358

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł pobrać aplikacji komputerowej Webex Meetings z witryny Webex.

CSCwa52200

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem polegający na tym, że kanał wideo z Apple iMac Pro sporadycznie ulegał awarii podczas spotkań Webex.

CSCwa58320

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem z wieloma awariami podczas spotkań Webex.

CSCwa49809

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że zaproszony uczestnik był proszony o podanie hasła Webex Meeting.

CSCwa49105

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownikom przypisywana jest rola panelistów, gdy nie powinni być panelistami.

CSCwa49604

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że zaproszenie na spotkania Webex było wysyłane z niewłaściwą strefą czasową.

CSCwa48587

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy napotykali sporadyczne awarie aplikacji Webex Meetings po zakończeniu spotkań Webex i otrzymywali raporty o problemach.

CSCwa49955

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że udostępniona zawartość nie jest widoczna podczas dołączania z aplikacji Webex Web.

CSCwa45228

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem z błędami Webex Scheduler podczas korzystania z przeglądarki Chrome w OWA 2016 lokalnie i w kliencie Outlook.

CSCwa46689

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że podczas wymuszonego spotkania natywnego, kontroler stanu nie powinien wyświetlać wiadomości związanej z vdi.

CSCwa39530

3

Webex Training

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas tworzenia sesji szkoleniowej Webex przy użyciu interfejsu API XML próba późniejszej edycji tej sesji powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie, że bieżące hasło sesji szkoleniowej nie spełnia minimalnych wymagań polityki haseł witryny i wymaga aktualizacji szkolenia hasło centrum, mimo że hasło zostało wygenerowane losowo.

CSCwa58289

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy Windows VDI nie widzą udostępnionej zawartości.

CSCwa96125

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że urządzenia Telepresence (zarejestrowane lokalnie lub w chmurze) nie są widoczne na spotkaniu Webex lub pojawiają się na liście lub liście uczestników, ale są słyszalne podczas spotkania.

CSCwa55538

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja Webex Meeting ulega awarii natychmiast po próbie dołączenia do pokoju osobistego z aplikacji komputerowej Webex Meetings.

CSCwa34744

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd powodujący awarię aplikacji spotykającej się użytkowników, gdy kamera jest włączona.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwa75485

3

Spotkanie Webex (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że aplikacja Webex Meeting wyświetlała cyfrę zamiast zdjęcia profilowego na ekranie Dołącz do spotkania.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwa70696

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Inna opcja telekonferencji nie była dostępna podczas planowania w Narzędziach produktywności.

CSCwa58289

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy Windows VDI nie widzą udostępnionej zawartości.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwa18146

3

Webex Training

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik lub gospodarz nie otrzymuje e-maila rejestracyjnego po zarejestrowaniu się na szkolenie Webex przy użyciu CCard.

CSCwa57717

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że nieprawidłowy identyfikator uczestnika w ciągu znaków podczas korzystania z funkcji Call In z innej aplikacji podczas spotkań Webex.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwa52200

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że kanał wideo z Apple iMac Pro sporadycznie ulegał awarii podczas spotkań Webex.

CSCwa55228

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł udostępniać ekranu z monitora dodatkowego.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwa46689

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że podczas wymuszonego spotkania natywnego, kontroler stanu nie powinien wyświetlać wiadomości związanej z vdi.

CSCwa58320

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem z wieloma awariami podczas spotkań Webex.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwa34744

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd powodujący awarię aplikacji spotykającej się użytkowników, gdy kamera jest włączona.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwa34744

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd powodujący awarię aplikacji Webex Meetings po włączeniu aparatu.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwa19202

3

Webex Meetings(Prochowiec)

Naprawiono problem polegający na tym, że opcja menu „Pokaż aktywny głośnik na scenie” nie działała poprawnie.

CSCwa24137

3

Webex Meetings(Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że uczestnicy nie mogli kopiować udostępnionej zawartości, gdy prezenter udostępnia swój ekran.

CSCwa26783

3

Webex Meetings(Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że planowanie spotkania za pomocą narzędzi zwiększających produktywność nie było możliwe podczas udostępniania podczas spotkania.

CSCwa29320

3

Webex Meetings(Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że TLS1.3 był automatycznie włączany po dołączeniu do spotkania.

CSCwa26230

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że opcja „Powrót do klasycznego trybu udostępniania ekranu” nie działała poprawnie.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwa22216

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że lista uczestników jest odświeżana, gdy użytkownik kliknął wiersz listy uczestników podczas wyszukiwania z niepustym ciągiem.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwa15708

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że podczas eksportowania użytkowników z witryn zarządzanych przez Control Hub strona się zawieszała.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwa01263

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na wyświetlaniu gofrów krzyżowych, gdy prezenter udostępnia treści.

CSCvz85250

1

Webex Meetings(Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy użytkownik rozpoczął spotkanie lub dołączył do niego, wyświetlał się niebieski ekran śmierci (BSoD).

CSCvz49337

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że spotkania Webex generują raport o awarii po zakończeniu lub opuszczeniu spotkania, kod awarii: Sprawdzony przez Microsoft.

CSCvz95778

2

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że nie było dźwięku ani udostępniania, gdy użytkownicy dołączali do spotkania, ale mogli oglądać wideo innych osób. Przycisk audio pokazuje tylko „Połącz dźwięk” i jest wyłączony.

CSCvz55366

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że jeśli opcja „Wymagaj logowania się uczestników przed dołączeniem do wydarzenia” jest odznaczona, „Wymagaj logowania” nie aktualizuje się prawidłowo.

CSCwa06535

3

Webex Meetings(Prochowiec)

Rozwiązano problem polegający na tym, że wideo uczestnika Webex jest nadal wyświetlane na urządzeniu wideo, nawet po zmianie z Panelisty na Uczestnika.

CSCvz99899

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na wyświetlaniu „Międzynarodowej linii zmiany daty na zachód” w zaproszeniu Webex dla uczestników.

CSCvz81624

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że Webex nie wysyłał do uczestników powiadomień o anulowaniu spotkania, gdy spotkanie zostało zaplanowane w narzędziach produktywności programu Outlook.

CSCvz80167

3

Webex Meetings(Windows)

Naprawiono n problem, w którym analityka Control Hub pokazuje, że uczestnicy dołączają za pomocą przeglądarki typu IE6, mimo że Microsoft Edge był domyślną przeglądarką.

CSCwa17396

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że klasyczna wiadomość e-mail Webex Meetings zawiera nieprzeanalizowaną zmienną; %AttendeePrivilegeHtml%.

CSCvz85817

3

Webex Meetings(Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że wideo uczestnika Webex jest nadal wyświetlane na urządzeniu wideo, nawet po zmianie z Panelisty na Uczestnika.

CSCvz91498

2

Webex Meetings(Windows)

Naprawiono błąd powodujący pojawianie się niebieskiego ekranu śmierci podczas przenoszenia okna Webex eetings na wielu monitorach.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz54755

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik doświadcza opóźnienia, gdy uczestnik udostępnia zawartość podczas spotkania Webex Personal Room.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwa05390

3

Webex Events (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że samoczynne wideo bez przycisku wyłączenia wideo pojawiało się w oknie przed dołączeniem do wydarzenia dla uczestników komputerów Mac.

CSCwa03591

3

Webex Training

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że usługa szkoleniowa jest tymczasowo niedostępna.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwa26230

3

Webex Meetings(Windows)

Naprawiono problem polegający na tym, że Windows rozpoczyna udostępnianie mcs, zawsze używaj trybu przechwytywania DUP (klasycznego)

CSCvz54755

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że klient doświadczał opóźnienia, gdy uczestnik udostępniał zawartość podczas spotkania w pokoju osobistym Webex.

CSCwa26224

2

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że użytkownik widzi szary ekran podczas udostępniania.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCwa05390

3

Webex Events (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że samoczynne wideo bez przycisku wyłączenia wideo pojawiało się w oknie przed dołączeniem do wydarzenia dla uczestników komputerów Mac.

CSCwa03591

3

Webex Training

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że usługa szkoleniowa jest tymczasowo niedostępna.

CSCwa01241

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że wielu użytkowników doświadczało awarii aplikacji Spotkania Webex na stacjach roboczych podczas próby dołączenia do spotkania.

CSCvz81568

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uprawnienia uczestnika zmieniają się podczas spotkania.

CSCwa01258

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że rozdzielczość aparatu wynosiła domyślnie 360p w rozdzielczości 41.10.4.

CSCvz99931

2

Webex Events (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że podczas wydarzenia All Hands — wielu uczestników aplikacja komputerowa Webex Meetings zawiesiła się (Mac)

CSCwa01263

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że gofr krzyżowy był wyświetlany, gdy prezenter udostępniał zawartość.

CSCvz99042

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że uczestnicy nie widzieli aktywnego użytkownika wideo po włączeniu opcji "Pokaż aktywnego mówcę z udostępnionymi treściami".

CSCwa08612

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że uaktualnienie urządzenia Apple M1 z wersji 41.9.x do 41.10.7.14 nie powiodło się i nie można było dołączyć do spotkania.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz76403

3

Webex Meetings

Usunięto problem, który powodowany był, że użytkownik nie mógł dołączyć do spotkania jako panelista z iPada i wystąpił błąd "Nieprawidłowe hasło".

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz47864

3

Webex Events (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy uczestnik dołączał do spotkania Webex Events (klasycznego), a prezenter rozpoczynał udostępnianie ekranu, okno spotkania czasami ulegało awarii.

CSCvz76218

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy zgłaszali, że na swojej stronie sieci Webex nie mogą edytować raportów z podziękowaniami.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz59221

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja klasyczna Webex Meeting powinna używać tokenu z włączoną usługą Control Hub zalogowanego użytkownika, tokenu Webex Oauth lub nazwy i adresu e-mail, aby dołączyć do spotkania.

CSCvz60606

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł uzyskać identyfikatora wyświetlania po rozpoczęciu udostępniania, co spowodowało przejście do trybu GDI.

CSCvz61764

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nieudostępniona zawartość była wyświetlana podczas udostępniania aplikacji.

CSCvz62462

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas udostępniania dowolnej aplikacji pakietu Microsoft Office lub aplikacji SnagIT w spotkaniu Webex zawartość na pulpicie (za udostępnioną aplikacją) jest wyświetlana w obramowanie (wszystkie 4 strony udostępnionej aplikacji).

CSCvz68502

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że podczas próby zarejestrowania sesji na serwerze w chmurze przy użyciu nagrywania łącze serwera nie łączyło się.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz69715

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meeting ulegała awarii z powodu ręcznego wyróżnienia.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz47864

3

Webex Events (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy uczestnik dołączał do spotkania Webex Events (klasycznego), a prezenter rozpoczynał udostępnianie ekranu, okno spotkania czasami ulegało awarii.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz59221

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja klasyczna Webex Meeting powinna używać tokenu z włączoną usługą Control Hub zalogowanego użytkownika, tokenu Webex Oauth lub nazwy i adresu e-mail, aby dołączyć do spotkania.

CSCvz60606

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł uzyskać identyfikatora wyświetlania po rozpoczęciu udostępniania, co spowodowało przejście do trybu GDI.

CSCvz61764

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nieudostępniona zawartość była wyświetlana podczas udostępniania aplikacji.

CSCvz62462

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas udostępniania dowolnej aplikacji pakietu Microsoft Office lub aplikacji SnagIT w spotkaniu Webex zawartość na pulpicie (za udostępnioną aplikacją) jest wyświetlana w obramowanie (wszystkie 4 strony udostępnionej aplikacji).

CSCvz41837

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że ekran był pusty podczas udostępniania zawartości dla uczestnika na komputerze Mac.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz56519

3

Spotkania Webex (Windows i Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że głośność mikrofonu była ustawiana automatycznie, nawet gdy opcja jest wyłączona.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz49301

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że udostępnianie zawartości VDI było rozmyte po uaktualnieniu do Webex Meeting 41.2.

CSCvz48850

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nie można wysyłać reakcji w aplikacji Webex Meetings po tym, jak użytkownik włączy lub wyłączy opcje spotkania, takie jak pytania i odpowiedzi oraz czat.

CSCvz48455

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownicy dołączający do spotkań Webex mogli być wyświetleni w oknie dialogowym zastrzeżenia, które wymaga od użytkowników potwierdzenia przez wybranie opcji Zaakceptuj lub Odrzuć. Przycisk Akceptuj jest podświetlony na niebiesko, ale gdy użytkownicy nacisnęli Enter, nic się nie dzieje.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz40294

3

Webex Events (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że niektórzy uczestnicy napotykali problem podczas Webex Events (klasyczny) - Komunikat "Wybierz panelistę w menu Zapytaj..." ciągle się pojawia i nie można go usunąć.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz31585

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas zamykania spotkania pojawiał się wyskakujący komunikat o błędzie.

CSCvz40298

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że wirtualne tło było aktywowane, mimo że zostało wyłączone dla organizacji.

CSCvz36429

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że gdy użytkownik naciskał Caps Lock i spację, wyciszenie nie powiodło się.

CSCvz39535

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Webex ulegał awarii podczas korzystania z opcji Udostępnij plik.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy87911

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że oprogramowanie Cisco Webex Network Recording Converter dla ustawień regionalnych innych niż angielskie zawierało element menu Otwórz > plików.

CSCvz26556

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że reakcje i gesty dłoni nie działały podczas spotkania.

CSCvz02471

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik widzi powiadomienie w panelu czatu podczas spotkań.

CSCvz24885

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nowsze wersje programu Webex (41.6 i nowsze) nie działały z systemem audio używanym do spotkań jako wejście liniowe.

CSCvz32851

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł zapisać wartości w bazie danych dla witryn z włączoną usługą Control Hub.

CSCvz23945

2

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownicy VOIP Audio nie słyszeli użytkowników sieci PSTN.

CSCvy98859

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas nagranego spotkania użytkownik rozpoczynał udostępnianie, uczestnicy mogli zobaczyć ostatnią stronę wcześniej udostępnionego pliku.

CSCvz04975

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem na komputerze Mac, który po udostępnienia ekranu nie reagował.

CSCvz15117

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że kamera USB Logitech Rally nie była wyświetlana jako opcja włączenia podczas sesji Webex.

CSCvz16789

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy nie mogli dołączać do spotkań Webex w systemie MacOS, co skutkowało błędem.

CSCvz20103

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że opcje spotkania w pokoju osobistym nie są zsynchronizowane z ustawieniami na poziomie użytkownika.

CSCvz09577

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że w wiadomości e-mail z zaproszeniami zaplanowanymi przy użyciu narzędzia Webex Scheduler brakowało łącza do dołączenia do spotkania.

CSCvz08241

3

Webex Events

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownicy mogli planować wydarzenia Webex (nowe), mimo że nie mają licencji na planowanie wydarzeń (klasyczne).

CSCvz10530

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja spotkań użytkowników (Windows) ulega awarii po przeniesieniu ich ze spotkania głównego do poczekalni.

CSCvz08835

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że znaki specjalne są niedostępne podczas udostępniania ekranu i przejmowania kontroli na komputerze Mac.

CSCvz36872

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że podczas udostępniania ekranu lub aplikacji w Webex Meeting niektóre artefakty pojawiają się losowo na ekranie dla wszystkich odbierających uczestników, migotanie czarnych lub białych skrzynek gofrów pojawiających się i są również widoczne w nagraniu.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz49301

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że udostępnianie zawartości VDI było rozmyte po uaktualnieniu do Webex Meeting 41.2.

CSCvz48850

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nie można wysyłać reakcji w aplikacji Webex Meetings po tym, jak użytkownik włączy lub wyłączy opcje spotkania, takie jak pytania i odpowiedzi oraz czat.

CSCvz36872

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że podczas udostępniania ekranu lub aplikacji w Webex Meeting niektóre artefakty pojawiają się losowo na ekranie dla wszystkich odbierających uczestników, migotanie czarnych lub białych skrzynek gofrów pojawiających się i są również widoczne w nagraniu.

CSCvz48455

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownicy dołączający do spotkań Webex mogli być wyświetleni w oknie dialogowym zastrzeżenia, które wymaga od użytkowników potwierdzenia przez wybranie opcji Zaakceptuj lub Odrzuć. Przycisk Akceptuj jest podświetlony na niebiesko, ale gdy użytkownicy nacisnęli Enter, nic się nie dzieje.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz40294

3

Webex Events (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że niektórzy uczestnicy napotykali problem podczas Webex Events (klasyczny) - Komunikat "Wybierz panelistę w menu Zapytaj..." ciągle się pojawia i nie można go usunąć.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz39535

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja do spotkań Webex ulega awarii.

CSCvz38474

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik zawsze otrzymuje komunikat o błędzie z Cisco Webex Meetings.

CSCvz36429

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy Caps Lock jest włączony, funkcja Push-To-Talk lub spacja w celu tymczasowego wytłoczenia, funkcja nie działa.

CSCvz33663

3

Webex Meetings

Usunięto problem z udostępnianiem nieprawidłowego interfejsu użytkownika aplikacji Webex Media Engine (WME) do obsługi trybu prezentacji Keynote lub PowerPoint.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz26556

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że reakcje i gesty dłoni nie działały podczas spotkania.

CSCvz31585

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas zamykania spotkania pojawiał się wyskakujący komunikat o błędzie.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz20393

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na przerywanym zawieszaniu się aplikacji Webex Meetings, gdy użytkownicy dołączali do dużego spotkania z uczestnikami spotkania przekraczającymi 600 osób.

CSCvz26556

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że reakcje i gesty dłoni nie działały podczas spotkania.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz16789

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownicy nie mogli dołączać do spotkań Webex za pomocą aplikacji Webex Meetings w systemie MacOS, co powodowało błąd "Masz problem z siecią. Sprawdź sieć lokalną i spróbuj ponownie".

CSCvy67539

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że gdy użytkownik wybierze opcję Udostępnij ekran z opcją Optymalizuj pod kątem ruchu iwideo, udostępniona zawartość migota dla widza.

CSCvz20677

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy użytkownik uruchamia funkcję Udostępnianie normalne i Udostępnianie z dużą szybkością na sekundę, uczestnicy widzą migotanie okien aplikacji.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy98859

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas nagranego spotkania użytkownik rozpoczynał udostępnianie, uczestnicy mogli zobaczyć ostatnią stronę wcześniej udostępnionego pliku.

CSCvz04975

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem na komputerze Mac, który po udostępnienia ekranu nie reagował.

CSCvy89914

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Spotkania Webex była zablokowana podczas udostępniania zawartości lub po przejęciu zdalnej kontroli.

CSCvz10530

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja spotkań użytkowników (Windows) ulega awarii po przeniesieniu ich ze spotkania głównego do poczekalni.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy97434

2

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że gospodarz nie mógł zobaczyć zawartości czatu podczas spotkania Webex.

CSCvz02471

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik widzi następujące powiadomienie w panelu czatu podczas spotkań: "Na spotkaniu są użytkownicy, których zasady organizacji nie zezwalają im na uczestnictwo w czacie".

CSCvy87911

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że oprogramowanie Cisco Webex Network Recording Converter dla ustawień regionalnych innych niż angielskie zawierało element menu Otwórz > plików.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy82461

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że automatyczna blokada szablonu nie była przenosina na spotkanie zaplanowane przy użyciu narzędzi zwiększających produktywność.

CSCvy87305

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł załadować drugiej strony zarządzania rejestracją na spotkanie, ponieważ była to pusta strona.

CSCvy87017

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że gdy użytkownik dołącza do spotkania za pomocą przeglądarki (cienkiego klienta) i wprowadza wiadomość e-mail z "+", następny przycisk jest wyszarzony.

CSCvy63991

3

Webex Events

Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy użytkownicy dołączali do spotkań przy użyciu wspólnego adresu e-mail jako panelista z iPada, nie mogli dołączyć do Webex Events (nowy) lub Webex Events (klasyczny).

CSCvy82670

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings nie powinna kończyć spotkania, jeśli użytkownik przestanie udostępniać swój ekran.

CSCvy62502

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że dźwięki wejścia i wyjścia są słyszalne podczas spotkania i nagrania.

CSCvy50910

3

Webex Events

Usunięto problem polegający na tym, że w Webex Events niektórzy uczestnicy nie widzieli PPT po dołączeniu do sesji.

CSCvy72961

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że linki przekierowujące nie działały podczas rozpoczynania spotkań lub dołączania do nich po zmianie nazwy witryny od czasu ostatniego uaktualnienia.

CSCvy60565

3

Webex Events

Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy gospodarz udostępnia wideo, uczestnicy nie słyszeli dźwięku. Ale paneliści słyszą dźwięk pochodzący z wideo

CSCvy62893

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja spotkania Webex ulega awarii dla uczestników, a gospodarze spotkania kończą spotkanie, gdy uczestnik ma słabą jakość sieci, zamiast normalnie się zamykać.

CSCvy67539

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że udostępniana zawartość migotała podczas udostępniania niskiej liczby klatek na sekundę.

CSCvy79610

3

Webex Training

Usunięto problem, który powodowany przez użytkowników nie mógł dodawać .zip do materiałów szkoleniowych w Webex Training.

CSCvy80185

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że przycisk wyciszenia lub wytłocenia nie pokazywał prawidłowego stanu mikrofonu. Gdy użytkownik kliknie przycisk Wycisz, aby włączyć wyciszenie, symbol mikrofonu jest zielony, ale tekst na przycisku brzmi Wyłącz wyciszenie.

CSCvy84944

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik udostępnia prezentację w aplikacji Keynote. Kursor znika po przejściu na ekran dodatkowy.

CSCvy80196

3

Webex Events

Usunięto problem polegający na tym, że wielu uczestników nie mogło wyświetlić filmu prezentera w wydarzeniu i widziało tylko czarny ekran.

CSCvy93250

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem z połączeniem audio Broadcast.

CSCvy93849

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że system ulega awarii wielu użytkownikom korzystającym z aplikacji do spotkań Webex (41.6 i 41.7) w systemie Windows.

CSCvy77279

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że nazwa wyświetlana nie była poprawna podczas logowania do konta zarządzanego przez centrum Control Hub.

CSCvy82224

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł uruchomić Webex Meetings z przeglądarki IE lub Edge. Brak wyskakujących okienek aplikacji webowej Spotkania.

CSCvy83918

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja People Insights była wyświetlana na spotkaniach Webex.

CSCvy86883

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że uczestnicy nie mogli dołączyć do laboratorium Hands-on.

CSCvz01735

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że podczas udostępniania ekranu lub aplikacji w Webex Meeting niektóre artefakty pojawiają się losowo na ekranie dla wszystkich odbierających uczestników, migotanie czarnych lub białych skrzynek gofrów pojawia się i są również widoczne w nagraniu.

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem na spotkaniu Webex VDI, w którym statystyki nie są wyświetlane dla użytkownika VDI.

CSCvy78660

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że adres URL aplikacji Cisco Webex Meetings dla systemu Mac OS powodował problem z przekierowaniem.

CSCvt43163

2

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że udostępniana zawartość migotała podczas udostępniania wysokiej liczby klatek na sekundę.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvz10034

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że skrót Webex Meetings Shortcut Alt+enter nie działał w wersji 41.7.

CSCvz16789

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownicy nie mogli dołączać do spotkań Webex za pomocą aplikacji Webex Meetings w systemie MacOS, co powodowało błąd "Masz problem z siecią. Sprawdź sieć lokalną i spróbuj ponownie".

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy98859

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas nagranego spotkania użytkownik rozpoczynał udostępnianie, uczestnicy mogli zobaczyć ostatnią stronę wcześniej udostępnionego pliku.

CSCvz04975

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem na komputerze Mac, który po udostępnienia ekranu nie reagował.

CSCvz08112

3

Webex Events (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że tymczasowa aplikacja dla Webex Events nie uruchamiała się po pobraniu.

CSCvz08835

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że znaki specjalne są niedostępne podczas udostępniania ekranu i przejmowania kontroli na komputerze Mac.

CSCvy89914

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Spotkania Webex była zablokowana podczas udostępniania zawartości lub po przejęciu zdalnej kontroli.

CSCvz10530

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja spotkań użytkowników (Windows) ulega awarii po przeniesieniu ich ze spotkania głównego do poczekalni.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy97434

2

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że gospodarz nie mógł zobaczyć zawartości czatu podczas spotkania Webex.

CSCvy93849

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że system ulega awarii wielu użytkownikom korzystającym z aplikacji do spotkań Webex (41.6 i 41.7) w systemie Windows.

CSCvy80185

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że przycisk wyciszenia lub wytłocenia nie pokazywał prawidłowego stanu mikrofonu. Gdy użytkownik kliknie przycisk Wycisz, aby włączyć wyciszenie, symbol mikrofonu jest zielony, ale tekst na przycisku brzmi Wyłącz wyciszenie.

CSCvz02471

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik widzi następujące powiadomienie w panelu czatu podczas spotkań: "Na spotkaniu są użytkownicy, których zasady organizacji nie zezwalają im na uczestnictwo w czacie".

CSCvy87911

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że oprogramowanie Cisco Webex Network Recording Converter dla ustawień regionalnych innych niż angielskie zawierało element menu Otwórz > plików.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy93250

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z połączeniem Audio Broadcast

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy84944

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik udostępnia prezentację w aplikacji Keynote. Kursor znika po przejściu na ekran dodatkowy.

CSCvy83918

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja People Insights była wyświetlana na spotkaniach Webex.

CSCvy86883

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że uczestnicy nie mogli dołączyć do laboratorium Hands-on.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem na spotkaniu Webex VDI, w którym statystyki nie są wyświetlane dla użytkownika VDI.

CSCvy87305

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł załadować drugiej strony zarządzania rejestracją na spotkanie, ponieważ była to pusta strona.

CSCvy82224

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł uruchomić Webex Meetings z przeglądarki IE lub Edge. Brak wyskakujących okienek aplikacji webowej Spotkania.

CSCvy78660

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że adres URL aplikacji Cisco Webex Meetings dla systemu Mac OS powodował problem z przekierowaniem.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy34559

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że wyszukiwanie panelistów wielkimi literami nie działało dla nazw w cyrylicy.

CSCvy44417

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że nieprawidłowy format daty był wyświetlany w interfejsie internetowym Webex Meetings podczas korzystania z regionu "Niemcy".

CSCvy30127

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem, który powodował, że brakowało ikony podnoszenia ręki po wznowieniu sesji głównej z sesji breakout.

CSCvy45080

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja klasyczna Webex Meeting jest wymuszana do wyświetlania pełnoekranowego tylko na urządzeniach z systemem Windows.

CSCvy48218

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd, który powodował, że gdy użytkownik testował Webex Events (nowy), zauważył nieoczekiwane zachowanie uprawnień, gdy panelista przeniósł się do uczestnika.

CSCvy34724

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem, który powodowany przez użytkownika nie mógł samodzielnie wyciszyć ani wyciszyć.

CSCvy55346

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że podczas zmiany rozmiaru okna Webex Meetings Pre-Meeting. Nie działa poprawnie, gdy "automatyczne ukrywanie paska zadań" jest włączone w systemie Windows 10.

CSCvy40738

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do spotkania w pokoju osobistym po kliknięciu przycisku Dołącz z listy spotkań aplikacji klasycznej Webex Meetings.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem na spotkaniu Webex VDI, w którym statystyki nie są wyświetlane dla użytkownika VDI.

CSCvy63468

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że panel sondowania nie wyświetlał zawartości w ciemnym motywie Webex.

CSCvy87305

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł załadować drugiej strony zarządzania rejestracją na spotkanie, ponieważ była to pusta strona.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy60565

3

Webex Events

Naprawiono problem polegający na tym, że w wersji beta Webex Events paneliści mogli zobaczyć udostępnioną zawartość, która jest wideo wraz z dźwiękiem, ale uczestnicy mogą zobaczyć tylko wideo, ale nie słyszą dźwięku.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy47286

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gospodarz spotkania mówi "wszystkim", ale nie działał poprawnie podczas spotkania.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy48218

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd, który powodował, że gdy użytkownik testował Webex Events (nowy), zauważył nieoczekiwane zachowanie uprawnień, gdy panelista przeniósł się do uczestnika.

CSCvy48216

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nie można wyświetlać pełnego imienia i nazwiska w wynikach ankiety

CSCvy38473

3

Webex Meetings

Usunięto problem uniemożliwiający wysyłanie konfiguracji rozdzielczości 90p.

CSCvy48203

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z awarią systemu.

CSCvy48220

3

Webex Events

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do Webex Events za pośrednictwem przeglądarki mobilnej.

CSCvy40738

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do spotkania w pokoju osobistym po kliknięciu przycisku Dołącz z listy spotkań aplikacji Webex Desktop.

CSCvy30127

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że brakowało ikony podnoszenia ręki po wznowieniu sesji głównej z sesji Breakout.

CSCvy41117

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na opóźnianiu dołączenia do spotkania Webex.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy34453

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem z opisem nagrań spotkań Webex.

CSCvy40452

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem z powolnym dostępem do klawiatury.

CSCvy34724

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem, który powodowany przez użytkownika nie mógł samodzielnie wyciszyć ani wyciszyć.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx82628

2

Webex Meetings

Rozwiązano problem z plikiem ARF sieciowego odtwarzacza nagrań, który analizował lukę w zabezpieczeniach umożliwiającą odczyt poza zakresem.

CSCvx70073

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik nie może uruchomić zoptymalizowanego pod kątem VDI spotkania Webex w środowisku Windows 10 (32-bitowym) VMware.

CSCvy11358

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że urządzenie wideo dołączające jako host nie mogło wyciszyć aplikacji Spotkania Webex (Windows) przy użyciu funkcji Wyciszwszystko.

CSCvy11073

2

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem z aplikacją internetową Webex, która może włączyć wideo po tym, jak gospodarz wyłączy je na spotkanie.

CSCvy17162

3

Webex Meetings

Naprawiono problem z listami "Ostatnie pokoje osobiste", które powinny być takie same między aplikacją komputerową Webex Meetings a stroną.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Usunięto problem w trybie muzycznym, który powodowany był, że dźwięk nie był odtwarzany w sposób ciągły, zatrzymując się na kilka sekund po stronie uczestnika.

CSCvy17904

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że w przypadku użytkowników spotkań dźwięk nie działa, dopóki nie otworzą ustawień audio i nie klikną przycisku testu lub nie przełączą opcji wyjścia audio i nie przełączą ich z powrotem.

CSCvy09251

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że okno Spotkania Webex zawiesza się po dołączeniu do spotkania.

CSCvx81034

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do spotkania z aplikacji klasycznej.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że po wybraniu kamery podłączonej przez USB całkowicie zawiesza się aplikacja Webex lub aplikacja komputerowa Spotkania Webex.

CSCvy10008

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik był wysyłany do poczekalni podczas spotkania po rozłączeniu podczas oddzwaniania.

CSCvy17919

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem, gdy wiadomość e-mail zawiera apostrof lub cudzysłowy, a następnie wykres wywołania usługi dodatku wynikowego nie powiódł się.

CSCvx87312

3

Webex Events

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uczestnicy nie mogli zaprosić znajomych na spotkanie.

CSCvy05970

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że w polu wyboru brakowało etykiety tekstowej w oknie dialogowym uprawnień.

CSCvy12763

3

Webex Meetings

Usunięto problem z błędem użytkownika, gdy użytkownik używa poczty UPN konta usługi O365 i jest ona ustawiona jako nieaktywna.

CSCvy24747

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że raport o problemie pojawiał się w sposób ciągły.

CSCvx94000

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik systemu Windows 7 zgłasza problem, że komputer zawiesza się podczas korzystania ze spotkania Cisco Webex, a uczestnicy włączają wideo.

CSCvy03067

3

Webex Meetings (Mac), Webex Events (Mac), Webex Trainings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że komputer Mac dla spotkań Webex, wydarzeń Webex i szkoleń Webex tworzył folder Webex w ścieżce Dokumenty.

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł otworzyć w pełni funkcjonalnego spotkania przy użyciu aplikacji Webex w przeglądarce Safari.

CSCvy10044

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik automatycznie przełączał się na dźwięk VoIP podczas dołączania do sesji breakout.

CSCvy08617

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że przypisania sesji podziału nie są zapisywane nawet po rozpoczęciu udostępniania przez użytkownika.

CSCvy15845

3

Spotkania Webex (Windows i Mac)

Usunięto błąd, który powodowany był tym, że Egipt poza Kairem powinien być Egiptem na liście Kraj/region w oknie dialogowym Połączenie audio

CSCvx77304

3

Spotkania Webex, Wydarzenia Webex

Rozwiązano problem polegający na tym, że występowali rozbieżności między strefami czasowymi w Webex Meetings i Webex Events

CSCvy28920

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem z układem przesyłania strumieniowego ustawionym na spotkaniach Webex, który nie jest honorowany podczas przesyłania strumieniowego przy użyciu aplikacji systemu Windows.

CSCvy29824

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gospodarz nie może zaplanować spotkań, gdy użytkownik ma wybrany jeden Typ sesji.

CSCvy17751

3

Webex Meetings

Usunięto problem, który powodowany był przez użytkownika komunikat o błędzie informujący, że rejestracja na to spotkanie jest pełna.

CSCvx94314

3

Szkolenia w programie Webex

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że link do anulowania nie działał w przypadku szkoleń Webex.

CSCvy24266

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że uczestnicy znikali z listy czatu na macu, gdy prezenter systemu iOS stał się uczestnikiem.

CSCvy16335

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że słowo "Etap" było niepoprawnie tłumaczone na język niemiecki.

CSCvy04605

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings dla komputerów Mac ulega awarii podczas rozwijania panelu uczestnika podczas udostępniania ekranu.

CSCvy04018

3

Webex Meetings

Usunięto błąd, który powodowany był, że czas rejestracji potwierdza e-mail był zawsze oparty na (czas pacyficzny (USA i Kanada).

CSCvy26502

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wideo nie może przewijać się u góry na komputerze Mac.

CSCvy24284

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że liczba awarii znacznie wzrasta w raporcie segregacji.

CSCvy03057

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że udostępnianie SVS nie mogło uzyskać obrazów wideo na MAC 10.12.6.

CSCvx89410

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nieudostępnione okno wycieka podczas udostępniania aplikacji na platformie Windows.

CSCvy12572

3

Webex Events

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że tag HTML <br> nie działał w nazwie tytułu wydarzenia.

CSCvy16984

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że często generowane hasła do spotkań nie są dozwolone, ponieważ nazwisko zawiera tylko jedną literę.

CSCvy18555

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że jeśli pierwszy uczestnik, który dołączył, jest osobą obecną na bieżącym spotkaniu, ale nie będzie na drugim spotkaniu cyklowym.

CSCvy24417

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem z renderowaniem w dostosowanym formularzu rejestracji w programie Internet Explorer.

CSCvy01025

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że wideo na spotkaniach było słabe po uaktualnieniu użytkownika do wersji 41.4.

CSCvx90504

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem z luką w zabezpieczeniach Cisco Webex Meetings CSRF.

CSCvx73230

3

Webex Meetings

Usunięto problem z luką w zabezpieczeniach Cisco Webex Network Recording Player związaną z przepełnieniem buforu.

CSCvx73105

3

Webex Meetings

Usunięto problem z luką w zabezpieczeniach Cisco Webex Network Recording Player związaną z przepełnieniem buforu.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy48218

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono błąd, który powodował, że gdy użytkownik testował Webex Events (nowy), zauważył nieoczekiwane zachowanie uprawnień, gdy panelista przeniósł się do uczestnika.

CSCvy48216

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nie można wyświetlać pełnego imienia i nazwiska w wynikach ankiety

CSCvy38473

3

Webex Meetings

Usunięto problem uniemożliwiający wysyłanie konfiguracji rozdzielczości 90p.

CSCvy48203

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z awarią systemu.

CSCvy48220

3

Webex Events

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do Webex Events za pośrednictwem przeglądarki mobilnej.

CSCvy40738

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do spotkania w pokoju osobistym po kliknięciu przycisku Dołącz z listy spotkań aplikacji Webex Desktop.

CSCvy41117

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na opóźnianiu dołączenia do spotkania Webex.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy34730

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem, który powodował, że emitowane urządzenie audio było niedostępne.

CSCvy34453

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem z opisem nagrań spotkań Webex.

CSCvy34724

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem, który powodowany przez użytkownika nie mógł samodzielnie wyciszyć ani wyciszyć.

CSCvy34720

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że spotkania zaplanowane przy użyciu narzędzi zwiększających produktywność będą blokowane przez aplikację spotkania podczas sesji udostępniania.

CSCvy37220

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem, który powodował, że klient miał problem z nagraniem webinaru.

CSCvy34718

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wyeksportowane pliki wyników ankiety zawierały anonimowe adresy e-mail.

CSCvy34366

3

Webex Events (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł otworzyć ankiety po zdarzeniu w przeglądarce.

CSCvy41885

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem z kaskadowym filmem wideo dla użytkowników Spotkań.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy24330

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że ekran wideo Webex sporadycznie przełączał rozmiar.

CSCvy28920

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem z układem przesyłania strumieniowego ustawionym na spotkaniach Webex, który nie jest honorowany podczas przesyłania strumieniowego przy użyciu aplikacji systemu Windows.

CSCvy23949

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że okno dialogowe audio lub wideo spotkania VDI Webex nie może być otwierane podczas spotkań back-to-back.

CSCvy16335

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że słowo "Etap" było niepoprawnie tłumaczone na język niemiecki.

CSCvy07010

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że w lokalnym nagraniu brakowało wideo z zestawu wznowionych pomieszczeń w układzie pasowym.

CSCvy24266

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że uczestnicy znikali z listy czatu na macu, gdy prezenter systemu iOS stał się uczestnikiem.

CSCvy16935

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że panel multimedialny znika, jeśli użytkownik udostępnia lub prezentuje coś takiego jak slajd lub ekran programu PowerPoint.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy24895

3

Webex Events

Naprawiono problem polegający na tym, że podczas planowania wydarzenia Webex (klasycznego) i wybrania opcji "Zaproś jako alternatywny gospodarz" dla panelisty, panelista otrzyma zaproszenie panelisty, ale nie zaproszenie alternatywnego hosta. Nie pozwala to paneliście wyznaczonemu jako alternatywny gospodarz na rozpoczęcie spotkania lub przejęcie roli gospodarza zamiast gospodarza.

CSCvy23917

3

Webex Events (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że zdarzenia Webex wielokrotnie ulegały awarii, najpierw dla swojego hosta, a następnie dla wszystkich innych.

CSCvy24747

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że raport o problemie pojawiał się w sposób ciągły.

CSCvy24284

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że liczba awarii znacznie wzrasta w raporcie segregacji.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy12572

3

Webex Events

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uczestnicy nie mogli zaprosić znajomych na spotkanie.

CSCvx87312

3

Webex Events

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uczestnicy nie mogli zapraszać znajomych na spotkanie.

CSCvy11358

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że urządzenie wideo dołączające jako host nie mogło wyciszyć aplikacji Spotkania Webex (Windows) przy użyciu funkcji Wyciszwszystko.

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł otworzyć w pełni funkcjonalnego spotkania przy użyciu aplikacji Webex w przeglądarce Safari.

CSCvy09251

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że okno Spotkania Webex zawieszało się po dołączeniu do spotkania.

CSCvy13013

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że ekran VDI automatycznie blokował się podczas trwającego spotkania Webex z powodu braku aktywności sesji VDI trwającej około 15 minut.

CSCvw84500

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings dla komputerów Mac ulega awarii po włączeniu zastępowania tła.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Usunięto problem w trybie muzycznym, który powodowany był, że dźwięk nie był odtwarzany w sposób ciągły, zatrzymując się na kilka sekund po stronie uczestnika.

CSCvy05253

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że obrazy osobiste lub przesłane obrazy wirtualnego tła są zniekształcone kolorystycznie w systemie MacOSbig Sur - 11.2.3.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że po wybraniu kamery podłączonej przez USB całkowicie zawiesza się aplikacja Webex lub aplikacja komputerowa Spotkania Webex.

CSCvy08617

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że przypisania sesji podziału nie są zapisywane nawet po rozpoczęciu udostępniania przez użytkownika.

CSCvy05970

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że w polu wyboru brakowało etykiety tekstowej w oknie dialogowym uprawnień.

CSCvy17914

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że lokalne nagrywanie w systemie MacOs Big Sur nie zawierało wejścia wideo w pliku nagrania.

CSCvy17904

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że w przypadku użytkowników spotkań dźwięk nie działa, dopóki nie otworzą ustawień audio i nie klikną przycisku testu lub nie przełączą opcji wyjścia audio i nie przełączą ich z powrotem.

CSCvy05247

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że komputer Mac M1 ulega awarii podczas rozszerzania ekranu panelu wideo na innym monitorze.

CSCvy17144

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że system ulega awarii po anulowaniu pobierania.

CSCvy03049

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że uprawnienia Do czatu ze wszystkimi były usuwane, gdy użytkownik dołączał do spotkania jako uczestnik.

CSCvy26502

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wideo nie może przewijać się u góry na komputerze Mac.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy06450

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że pasek sterowania nie powinien się pojawiać, gdy uczestnik zdalnie steruje w DS w trybie pełnoekranowym, a następnie naciska ESC.

CSCvy03082

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings dla komputerów Mac ulegała awarii.

CSCvy04605

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings dla komputerów Mac ulega awarii podczas rozwijania panelu uczestnika podczas udostępniania ekranu.

CSCvy10630

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings dla komputerów Mac wysyła tylko jedną analizę połączenia dla zdarzenia, gdy użytkownik dołącza do spotkania.

CSCvy09841

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings dla komputerów Mac nie wyświetla wyłącznie użytkownika telefonu, gdy użytkownik danych opuszcza spotkanie.

CSCvy10044

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik automatycznie przełączał się na dźwięk VoIP podczas dołączania do sesji breakout.

CSCvy10008

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik był wysyłany do poczekalni podczas spotkania po rozłączeniu podczas oddzwaniania.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy01025

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że wideo na spotkaniach było słabe po uaktualnieniu użytkownika do wersji 41.4.4.

CSCvx88565

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja Spotkania na Macu gospodarza zawiesza się, gdy uczestnicy włączają kamerę.

CSCvx85116

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem z lokalnym nagrywaniem MP4, który nie mógł przełączyć się jako aktywny głośnik.

CSCvx65494

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z rozmiarem panelu czatu, który zmieniał się dla hosta za każdym razem, gdy panel uczestnika był automatycznie aktualizowany.

CSCvx94000

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik systemu Windows 7 zgłasza problem, że komputer zawiesza się podczas korzystania ze spotkania Cisco Webex, a uczestnicy włączają wideo.

CSCvy03063

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że w nagraniu brakowało dźwięku.

CSCvx75640

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik otrzymuje komunikat o błędzie informujący, że łącze do spotkania jest nieprawidłowe dla spotkań zaplanowanych z obszaru Webex.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx72101

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że wielu użytkowników nie mogło dołączyć do spotkań Webex.

CSCvx92909

2

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że uczestnik otrzymywał wiadomość e-mail z anulowaniem, mimo że początkowe zaproszenie nie zostało wysłane.

CSCvx82048

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik telefonii Mac nie mógł przełączać aktywnych głośników.

CSCvw76047

2

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że stan użytkownika (użytkownik, który uczestniczył) w raporcie rejestracji jest niepoprawny.

CSCvx66292

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł pobrać pliku .ics po edycji pojedynczego spotkania cyklicznego w witrynie Webex.

CSCvx67048

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że czas rozpoczęcia nagrywania był zastępowany przez createtime w tabeli zapisów serwisowych.

CSCvx64202

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że Webex rozpoznawał tylko małe litery łatwych do odgadnięcia słów kluczowych, takich jak nazwa firmy, nazwa użytkownika lub temat spotkania.

CSCvx77746

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że niektóre zmienne szablonu wiadomości e-mail spotkań Webex nie są zastępowane podczas korzystania z dodatku Webex Scheduler.

CSCvx65485

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że wyskakujące okienko rejestracja na spotkanie nie było wyświetlane prawidłowo uczestnikom.

CSCvx80978

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że okno dialogowe Przesyłanie strumieniowe na żywo jest puste lub puste, jeśli program WebView2 nie jest zainstalowany w systemie.

CSCvx84444

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy użytkownik kliknie przycisk aktualizacji dla serii aktualizacji dodatku, łącze wyjątku pokazuje anulowanie spotkania.

CSCvx83000

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że w niektórych środowiskach klient dodatku ustawia niezdefiniowane wyniki poczty e-mail użytkownika zewnętrznego, a spotkanie nie powiodło się.

CSCvx81020

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że z powodu zawieszania się interfejsu API był powolny czas przyłączenia z aplikacji.

CSCvx80990

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy użytkownik planuje spotkanie z Webex Scheduler (dodatku), zaproszenie jest niekompletne i brakuje informacji, a "Przycisk dołączania" nie jest wyświetlany na urządzeniu zarejestrowanym w chmurze.

CSCvx86908

3

Webex Meetings

Usunięto problem, który powodowany przez, że WinApp: Nie należy aktualizować, gdy wersja jest taka sama między aplikacją instalacyjną a wdrożoną aplikacją.

CSCvx86585

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że transkrypcja NBR była pobierana z sufiksem *.txt a nie *.vtt.

CSCvx88982

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że interfejs API nagrywania Redhat podaje numer 403 przed rozpoczęciem spotkania.

CSCvx82810

3

Webex Meetings

Usunięto problem, który powodowany był, że użytkownik nie powinien wychodzić z trybu widoku pełnoekranowego po naciśnięciu ESC w sesji zdalnego sterowania.

CSCvx42975

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja Webex (Android) nie może uruchomić spotkania bez zainstalowania aplikacji Webex Meeting.

CSCvw84488

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings dla komputerów Mac ulegała awarii.

CSCvx84880

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że raport wstępny powinien odfiltrowyć niektóre puste rekordy.

CSCvx51086

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że tła wirtualne są wyłączone.

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że przekonwertowany plik .arf na.mp4 nie wyświetlał wideo.

CSCvx41661

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że dźwięk nie łączy się automatycznie po dołączeniu hosta do spotkania Webex.

CSCvx41764

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że ikona wideo była wyszarzone w systemie MacOS Big Sur 11.2.

CSCvx17265

3

Webex Meetings

Usunięto problem z aplikacją komputerową Webex Meetings (41.1), w wyniku którego użytkownik musiał dwukrotnie poprosić o edycję tablicy uruchomionej z urządzenia z systemem iOS.

CSCvx10768

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gospodarz nie mógł wyciszyć dźwięku dla uczestnika spotkania.

CSCvx87428

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że informacje o strefie czasowej są niepoprawne w wiadomościach e-mail w widoku nowoczesnym.

CSCvx57566

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy uczestnik wraca z lobby, zgłoszenie ankiety utknęło w "toku".

CSCvx65492

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że lista spotkań w aplikacji klasycznej Webex Meetings wyświetlała niepoprawnie nazwę hosta.

CSCvx51048

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że wystąpiły błędy przyłączania do spotkania z powodu niewykonania plików statycznych webng, co powodowało błąd "null value in entry".

CSCvx73070

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że wystąpiła awaria aplikacji systemu Windows spowodowana rozpoczęciem natychmiastowego spotkania.

CSCvx73076

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że witryna nie wyświetla wartości, gdy używany jest szablon wiadomości e-mail Narzędzia zwiększające produktywność.

CSCvx69559

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że łącze udostępnione było odcięte.

CSCvx73498

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że podczas planowania ponownego spotkania w witrynie Webex ostatni dzień nie jest wyświetlany w kalendarzu Webex.

CSCvx72483

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł rozpocząć spotkania "Spotkanie teraz" w aplikacji mobilnej Webex.

CSCvx88985

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nie można wysłać wiadomości na czacie, dopóki użytkownik nie wybierze obiektu do wysłania.

CSCvx77019

3

Webex Meetings

Usunięto problem z pilotem zdalnego sterowania, który powodowany był, że użytkownik tracił kontrolę nad myszą bez żadnych zakłóceń ze strony hosta.

CSCvx88086

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem, który powodował, że użytkownik nie mógł załadować preferencji w programie Mac Outlook.

CSCvx80986

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas tworzenia spotkania SIP w witrynie I18N występuje wyjątek.

CSCvx70730

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem występujący podczas planowania spotkania przy użyciu dostosowanego osobistego typu sesji konferencji.

CSCvx69962

3

Webex Events (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że wideo zatrzymywało się dla wszystkich uczestników po tym, jak liczba uczestników wzrastała do ponad 1000 w wydarzeniach Webex.

CSCvx70073

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik nie może uruchomić zoptymalizowanego pod kątem VDI spotkania Webex w środowisku Windows 10 (32-bitowym) VMware.

CSCvx73081

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy gospodarze planują spotkanie za pośrednictwem Cisco Webex Scheduler w programie Outlook, uczestnicy nie mogą być wybrani jako współgospodarz, są wyszarzone.

CSCvw93976

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że niektórzy użytkownicy uważają, że spotkania w pokoju osobistym nie obsługują sesji breakout.

CSCvx88134

3

Webex Meetings

Fxed problem polegający na tym, że użytkownik nie może zmienić kodu PIN audio.

CSCvx87955

3

Webex Events

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że po wdrożeniu interfejsu XML API 41.1.1 strona Webex nie zezwala paneliście zdarzenia lub alternatywnemu hostowi na uruchomienie zdarzenia, gdy zostaną zaproszeni za pomocą interfejsu API XML. CreateMeetingAttendee prosić.

CSCvx88833

3

Webex Events (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że klient Mac nie mógł dołączyć do wydarzenia Webex, jeśli nazwa konferencji zawiera znaki specjalne.

CSCvx93934

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że niektóre zmienne szablonu wiadomości e-mail Webex Meetings, które są obsługiwane przez narzędzia Webex Meetings Productivity Tools, nie wypełniają oczekiwanych informacji o zaproszeniu na spotkanie podczas korzystania z dodatku Webex Scheduler.

CSCvx65922

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownicy witryny Webex otrzymywali wiadomości e-mail z ostrzeżeniem o dezaktywacji konta, mimo że byli aktywni w witrynie.

CSCvx58712

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gospodarze i współgospodarze nie mogli rozpoczynać spotkań E2E.

CSCvx93341

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że niektórzy użytkownicy nie mogli załadować szczegółowych informacji o spotkaniu.

CSCvx90508

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem luki w zabezpieczeniach Cisco Webex Meetings związanej z plikami cookie XSS.

CSCvx43449

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na migotaniu podczas używania rozmycia lub wirtualnego tła.

CSCvx96607

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem z niepowodzeniem oddzwonienia do urządzenia wideo, jeśli jego strefa czasowa profilu znajduje się w tej samej lokalizacji geograficznej co witryna Webex.

CSCvx95528

3

Webex Events (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja Webex Events dla komputerów Mac ulega awarii po rozpoczęciu zdarzenia.

CSCvx80022

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem w nagrywaniu wideo skoncentrowanym na nagrywaniu, który polega na tym, że po zakończeniu udostępniania dokumentu nagrywanie nadal jest zablokowane w dokumencie i nie przełącza się na kamerę.

CSCvx75458

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że panel uczestnika pojawiał się ponownie po przełączaniu się uczestnika z powrotem do widoku paska wideo podczas udostępniania.

CSCvx86960

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uwierzytelnianie logowania jednokrotnego nie działa, gdy spotkania są hostowane w goto-dev.

CSCvx87915

3

Webex Training (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Webex Training ulega awarii na chipie Apple M1 systemu Mac OS.

CSCvx85090

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik zgłasza, że podczas udostępniania ekranu ciągle mówi, że okna nakładają się na siebie i wyszarają okna.

CSCvx96247

3

Webex Meetings

Naprawiono problem z aktualizacją Webex Meetings VDI (ELux) do Qt5.15, w której brakowało libxcb-image.so.0 i niektórych innych bibliotek w eLux 6.5.

CSCvx88163

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik otrzymuje błąd Download vbg po anulowaniu pobierania po raz pierwszy.

CSCvx85751

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Webex używa skrótów klawiaturowych podczas udostępniania, nawet jeśli skróty globalne nie są włączone.

CSCvx96260

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że bieżący ApeAttachConfirm przepływ pracy został zmieniony w sesji AS (CB) z trybu asynchronicznego wyzwalanego przez bicie serca na tryb synchroniczny wyzwalany samodzielnie.

CSCvx94003

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Webex wstępnie wypełnia początkowe pole Nazwa identyfikatorem użytkownika systemu Windows.

CSCvx49077

3

Spotkania Webex (Windows i Mac)

Usunięto problem, który powodowany przez użytkownika nie mógł wyłączyć funkcji "Automatyczna regulacja głośności".

CSCvx63282

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem w spotkaniach z szyfrowaniem end to-end (E2E) Gdy uczestnik wypełnia pytanie w panelu pytań i odpowiedzi, pytanie nie pojawia się na ekranie hosta.

CSCvx70398

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że klient thin client zawsze wyświetlał komunikat zmiany w nietrwałym środowisku VDI.

CSCvx66701

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z ułatwieniami dostępu ze skrótem klawiaturowym Alt + Enter, podczas gdy Udostępnij ekran na spotkaniach Webex działa jako globalny.

CSCvx73075

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że klient Mac udostępnia multimedia nie mógł otworzyć adresu URL zawierającego: ().

CSCvx58373

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że w pełnoekranowym oknie dialogowym była wyświetlana etykieta czasu spotkań w pokoju osobistym.

CSCvx80999

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy panelista otrzyma kontrolę, nie można jej odzyskać.

CSCvx73071

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że klient narzędzi zwiększających produktywność powinien ustawiać oczekiwane flagi podczas uruchamiania spotkania z błędem "limit czasu dołączania aplikacji IPC".

CSCvx80997

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że automatyczne nagrywanie nie powiodło się po wstrzymaniu nagrywania przez użytkownika.

CSCvx81005

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że gdy użytkownik próbuje złożyć ankietę, system Webex ulega awarii.

CSCvx69712

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem w wydaniu 41.4.1 polegający na tym, że gospodarz nie mógł zobaczyć jednego użytkownika na liście uczestników, mimo że użytkownik był obecny na spotkaniu.

CSCvx55483

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że pilot zdalnego sterowania był tracony, a udostępnianie zatrzymywane podczas spotkania Webex.

CSCvx73072

3

Szkolenia w programie Webex

Rozwiązaliśmy problem z klientem Productivity Tools wysyłającym tylko jedno zdarzenie analizy wywołań podczas rozpoczynania sesji Webex Trainings.

CSCvx99841

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że opcja Dołącz przed hostem (JBH) powinna być domyślnie włączona.

CSCvx96249

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że w nagraniach i na urządzeniach z androidem brakuje dźwięku.

CSCvx75036

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że klient obsługi klienta zawiesza się podczas spotkania.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy12572

3

Webex Events

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uczestnicy nie mogli zaprosić znajomych na spotkanie.

CSCvx87312

3

Webex Events

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uczestnicy nie mogli zapraszać znajomych na spotkanie.

CSCvy11358

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że urządzenie wideo dołączające jako host nie mogło wyciszyć aplikacji Spotkania Webex (Windows) przy użyciu funkcji Wyciszwszystko.

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł otworzyć w pełni funkcjonalnego spotkania przy użyciu aplikacji Webex w przeglądarce Safari.

CSCvw84500

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings dla komputerów Mac ulega awarii po włączeniu zastępowania tła.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Usunięto problem w trybie muzycznym, który powodowany był, że dźwięk nie był odtwarzany w sposób ciągły, zatrzymując się na kilka sekund po stronie uczestnika.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że po wybraniu kamery podłączonej przez USB całkowicie zawiesza się aplikacja Webex lub aplikacja komputerowa Spotkania Webex.

CSCvy08617

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że przypisania sesji podziału nie są zapisywane nawet po rozpoczęciu udostępniania przez użytkownika.

CSCvy17144

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że system ulega awarii po anulowaniu pobierania.

CSCvy17914

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że lokalne nagrywanie w systemie MacOs Big Sur nie zawierało wejścia wideo w pliku nagrania.

CSCvy05247

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że komputer Mac M1 ulega awarii podczas rozszerzania ekranu panelu wideo na innym monitorze.

CSCvy03049

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że uprawnienia Do czatu ze wszystkimi były usuwane, gdy użytkownik dołączał do spotkania jako uczestnik.

CSCvy26502

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wideo nie może przewijać się u góry na komputerze Mac.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvy03082

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings dla komputerów Mac ulegała awarii.

CSCvy04605

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings dla komputerów Mac ulega awarii podczas rozwijania panelu uczestnika podczas udostępniania ekranu

CSCvy10630

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings dla komputerów Mac wysyła tylko jedną analizę połączenia dla zdarzenia, gdy użytkownik dołącza do spotkania.

CSCvy09841

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings dla komputerów Mac nie wyświetla wyłącznie użytkownika telefonu, gdy użytkownik danych opuszcza spotkanie.

CSCvy10044

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik automatycznie przełączał się na dźwięk VoIP podczas dołączania do sesji breakout.

CSCvy01602

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meeting ulega awarii, gdy użytkownik próbuje rozpocząć spotkanie.

CSCvy10008

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik był wysyłany do poczekalni podczas spotkania po rozłączeniu podczas oddzwaniania.

CSCvy10618

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik otrzymuje od klienta pusty plik dziennika raportu o problemie.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx75640

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik otrzymuje komunikat o błędzie informujący, że łącze do spotkania jest nieprawidłowe dla spotkań zaplanowanych z obszaru Webex.

CSCvx65494

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z rozmiarem panelu czatu, który zmieniał się dla hosta za każdym razem, gdy panel uczestnika był automatycznie aktualizowany.

CSCvx94000

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik systemu Windows 7 zgłasza problem, że komputer zawiesza się podczas korzystania ze spotkania Cisco Webex, a uczestnicy włączają wideo.

CSCvy03063

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że w nagraniu brakowało dźwięku.

CSCvy01025

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja Spotkania na Macu gospodarza zawiesza się, gdy uczestnicy włączają kamerę.

CSCvx88565

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że klient MAC Meeting gospodarza zawieszał się, gdy uczestnicy włączali kamerę.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx85116

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem z lokalnym nagrywaniem MP4, który nie mógł przełączyć się jako aktywny głośnik.

CSCvx96247

3

Webex Meetings

Naprawiono problem z aktualizacją Webex Meetings VDI (ELux) do Qt5.15, w której brakowało libxcb-image.so.0 i niektórych innych bibliotek w eLux 6.5.

CSCvx88163

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik otrzymuje błąd Download vbg po anulowaniu pobierania po raz pierwszy.

CSCvx81020

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że z powodu zawieszania się interfejsu API był powolny czas przyłączenia z aplikacji.

CSCvx85751

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Webex używa skrótów klawiaturowych podczas udostępniania, nawet jeśli skróty globalne nie są włączone.

CSCvx96260

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że bieżący przepływ pracy ApeAttachConfirm był zmieniany w sesji AS (CB) z trybu asynchronizującego wyzwalanego przez puls na tryb synchronizacji wyzwalanej przez autoczynność.

CSCvx94003

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Webex wstępnie wypełnia początkowe pole Nazwa identyfikatorem użytkownika systemu Windows.

CSCvx94301

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja Webex Meeting Application w wersji 41.3.5.8 w systemie Windows ulega awarii.

CSCvx96249

3

Webex Events (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas nagrywania brakowało pełnego dźwięku podczas korzystania z dźwięku VoIP tylko w Zdarzeniach Webex

CSCvx95528

3

Webex Events (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja Webex Events dla komputerów Mac ulega awarii po rozpoczęciu zdarzenia.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx80978

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że okno dialogowe Przesyłanie strumieniowe na żywo jest puste lub puste, jeśli program WebView2 nie jest zainstalowany w systemie.

CSCvx88833

3

Webex Events (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że klient Mac nie mógł dołączyć do wydarzenia Webex, jeśli nazwa konferencji zawiera znaki specjalne.

CSCvx80022

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że podczas nagrywania wideo po zakończeniu udostępniania dokumentu nagrywanie nadal jest zablokowane w dokumencie.

CSCvx75458

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że panel Uczestnik pojawiał się ponownie po przełączaniu się uczestnika z powrotem do widoku paska wideo podczas udostępniania.

CSCvx87915

3

Webex Training (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Webex Training ulega awarii na chipie Apple M1 systemu Mac OS.

CSCvx86960

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uwierzytelnianie logowania jednokrotnego nie działa, gdy spotkania są hostowane w goto-dev.

CSCvx88565

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem z komputerem Mac 41.4 "brak odpowiedzi klienta" szybko wzrasta podczas pieczenia o ograniczonej dostępności.

CSCvx85090

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik zgłasza, że podczas udostępniania ekranu ciągle mówi, że okna nakładają się na siebie i wyszarają okna.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx75640

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że klient otrzymuje komunikat o błędzie informujący, że łącze do spotkania jest nieprawidłowe dla spotkań zaplanowanych z obszaru Webex.

CSCvx64896

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem z błędem strony 30000, który pojawia się na urządzeniu przenośnym, gdy użytkownik próbuje kliknąć temat zdarzenia w programie.

CSCvx73072

3

Szkolenia w programie Webex

Rozwiązaliśmy problem z klientem Productivity Tools wysyłającym tylko jedno zdarzenie analizy wywołań podczas rozpoczynania sesji Webex Trainings.

CSCvx73071

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że klient narzędzi zwiększających produktywność powinien ustawiać oczekiwane flagi podczas uruchamiania spotkania z błędem "limit czasu dołączania aplikacji IPC".

CSCvx75036

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że klient obsługi klienta zawiesza się podczas spotkania.

CSCvx55483

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że pilot zdalnego sterowania był tracony, a udostępnianie zatrzymywane podczas spotkania Webex.

CSCvx80999

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy panelista otrzyma kontrolę, nie można jej odzyskać.

CSCvx81005

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że gdy użytkownik próbuje złożyć ankietę, system Webex ulega awarii.

CSCvx80997

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że automatyczne nagrywanie nie powiodło się po wstrzymaniu nagrywania przez użytkownika.

CSCvx82048

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik telefonii Mac nie mógł przełączać aktywnych głośników.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx68339

2

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nazwa uczestnika wyświetla zniekształcone znaki podczas dołączania do adresu URL spotkania, który jest pobierany za pomocą interfejsu API XML.

CSCvx70398

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że klient thin client zawsze wyświetlał komunikat zmiany w nietrwałym środowisku VDI.

CSCvx69962

3

Webex Events (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że wideo zatrzymywało się dla wszystkich uczestników po tym, jak liczba uczestników wzrastała do ponad 1000 w wydarzeniach Webex.

CSCvx73075

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że klient Mac udostępnia multimedia nie może otworzyć adresu URL zawierającego: ().

CSCvx69712

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem w wydaniu 41.4.1 polegający na tym, że gospodarz nie mógł zobaczyć jednego użytkownika na liście uczestników, mimo że użytkownik był obecny na spotkaniu.

CSCvx73065

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wirtualne tło VDI nie może działać na x64.

CSCvx63282

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem w spotkaniach z szyfrowaniem end to-end (E2E) Gdy uczestnik wypełnia pytanie w panelu pytań i odpowiedzi, pytanie nie pojawia się na ekranie hosta.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx65497

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem podczas próby dołączenia do spotkania przy użyciu interfejsu API adresu URL, użytkownik aplikacji sieci Web zostanie poproszony o ponowne wprowadzenie hasła.

CSCvx71919

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że liczba użytkowników wideo była nieprawidłowa w widoku siatki po wysłaniu przez użytkownika filmu.

CSCvx19458

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik z niestandardowym środowiskiem, który dołączył do Webex Meetings z Webex One (formalnie znany jako Teams), nie przenosił swoich niestandardowych opcji tła.

CSCvx65490

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że interfejs API uczestników spotkania miał niespójne odpowiedzi.

CSCvx66701

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z ułatwieniami dostępu ze skrótem klawiaturowym Alt + Enter, podczas gdy Udostępnij ekran na spotkaniach Webex działa jako globalny.

CSCvx58373

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że w pełnoekranowym oknie dialogowym była wyświetlana etykieta czasu spotkań w pokoju osobistym.

CSCvx58714

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązał problem, w którym zużycie energii jest bardzo wysokie.

CSCvx56541

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że Webex nie akceptował adresu e-mail z więcej niż 6 znakami po kropce.

CSCvx56220

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Webex nie odkrywał ani nie pokazywał interfejsu użytkownika i kontrolek Webex podczas udostępniania ekranu i naciskania Ctrl + Shift + Q po raz drugi.

CSCvx57401

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem podczas próby dołączenia do spotkania z interfejsu API adresu URL, uczestnik jest monitowany o podanie hasła.

CSCvx53817

3

Webex Training

Rozwiązaliśmy problem z komunikatem o błędzie dla E-Commerce for Webex Training.

CSCvx54384

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem z domyślną wartością administratora witryny, która była nieprawidłowa dla funkcji Użyj kamery wirtualnej w trybiebezpiecznym.

CSCvx52264

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że dołączanie aktywnego głośnika z systemu Linux nie odzwierciedlało uczestników dołączających do platformy multimedialnej (MMP)

CSCvx51412

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do spotkania z listy spotkań z powodu dostosowanej treści wiadomości e-mail.

CSCvx51076

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że w Euroclear.webex.com wszyscy użytkownicy na spotkaniach Webex widzą "Organsiateur" zamiast "Organisateur".

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że przekonwertowany plik .arf na.mp4 nie wyświetlał wideo.

CSCvx57564

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że zaplanowane spotkania w pokoju osobistym z duńskimi znakami (Videomøde ÆØÅ) nie mogą być normalnie wyświetlane na stronie spotkania listy

CSCvx51013

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że okno MTA pojawiało się automatycznie, a użytkownik nie mógł normalnie rozpocząć spotkania.

CSCvx49104

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że "Zmień tło wirtualne" jest błędnie napisane w języku duńskim.

CSCvx50294

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik systemu IBM Linux otrzymywał błąd podczas łączenia się z niektórymi spotkaniami.

CSCvx49077

3

Spotkania Webex (Windows i Mac)

Usunięto problem, który powodowany przez użytkownika nie mógł wyłączyć funkcji "Automatyczna regulacja głośności".

CSCvx48508

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że dźwięk ze spotkań Webex domyślnie ma wartość "Nie podłączaj dźwięku".

CSCvx48266

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Join Webex Events z aplikacji komputerowej przenosi panelistę na stronę rejestracji.

CSCvx51064

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że nowy użytkownik był wybierany jako aktywny użytkownik wideo.

CSCvx52496

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wirtualne tło zmieniało się z "rozmycia" na "brak" i nie można było zastosować zmian.

CSCvx51061

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem z dodatkiem StaticPerformanceControl dla Super Rozdzielczości.

CSCvx51089

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik nie może rozpocząć spotkania przy użyciu Webex Meeting z poziomu aplikacji klasycznej.

CSCvx45954

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem z awariami Webex Meeting podczas udostępniania za pomocą opcji "Udostępnij ekran iPhone'a lub iPada" w Webex Meetings.

CSCvx45543

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że komputer zawieszał się sporadycznie podczas procesu łączenia.

CSCvx45384

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że imię ma taką samą wartość jak tabela "coruser" w tabeli wbxcalendar.

CSCvx45884

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nagranie Webex było obcinane lub nie było odtwarzane.

CSCvx44345

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem z wiadomością wysyłaną do uczestników, gdy gospodarz nie dołączył do wydarzenia klasycznego.

CSCvx44403

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem w aplikacji komputerowej Webex Meetings dla komputerów Mac, który powodował, że użytkownik nie mógł dołączyć z listy Nadchodzące spotkania z powodu nieprawidłowego łącza do spotkania.

CSCvx49813

2

Webex Events (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że uczestnicy Webex Events dołączający do programu mac OS mogli łączyć się z urządzeniem wideo od wersji 41.1.

CSCvx46098

1

Webex Events (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas wydarzenia Webex użytkownicy mają usterki wideo lub migotanie ekranów, które były trwałe.

CSCvx43846

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik programu Internet Explorer nie mógł dołączyć przy użyciu wersji 40.10.12.

CSCvx58216

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy sporadyczne problemy podczas próby transmitowania spotkań na żywo do wideo IBM.

CSCvx41347

2

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do zdarzenia Webex przy pierwszej próbie. Użytkownik otrzymał błąd "To zdarzenie nie jest już aktywne. Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać więcej informacji."

CSCvx41347

2

Wydarzenie Webex

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do zdarzenia Webex przy pierwszej próbie. Użytkownik otrzymał błąd "To zdarzenie nie jest już aktywne. Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać więcej informacji."

CSCvx41764

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że ikona wideo była wyszarzone w systemie MacOS Big Sur 11.2.

CSCvx40372

3

Spotkania Webex (Windows i Mac)

Naprawiono problem z kontrolą jakości, który został przechwycony, gdy gospodarz zaplanował spotkanie na stronie internetowej z Firefoksem.

CSCvx46428

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że wirtualne tło rozmywa również twarz.

CSCvx42968

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że w Kreatorze ustawień audio był wybierany niewłaściwy element urządzenia po zmianie domyślnego urządzenia audio.

CSCvx36108

3

Webex Training

Usunięto problem, który powodował globalny błąd sesji Webex Training podczas przesyłania testu jako alternatywnego hosta.

CSCvx33686

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem w formularzu rejestracji strony 41.2 w zaproszeniu na spotkanie, który jest pomieszany podczas próby dodania "Telefon służbowy" lub "Kraj" złożony w dostosowanym formularzu rejestracji.

CSCvx42985

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że WinApp nie mógł otworzyć głównego okna Cisco Webex Meetings (aplikacja komputerowa) w oparciu o MS RemoteApp i pulpity.

CSCvx42971

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem z ułatwieniami dostępu, który polega na tym, że użytkownik komputera Mac nie może używać cisco Webex Polls z czytnikami ekranu.

CSCvx41241

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że raport użycia spotkania Webex pokazuje te same informacje dla każdego użytkownika na spotkaniu.

CSCvx28312

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z błędem wirtualnego tła pobierania GPC "spotykamy się z niektórymi problemami, spróbuj pobrać ponownie".

CSCvx51075

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uprawnienia uczestników były wyłączane dla niektórych uczestników.

CSCvx48489

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że rozmyte tło nie działało w aplikacji klasycznej Spotkania Webex systemu Windows.

CSCvx42982

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że test mikrofonu pokazuje "Nagrywanie wideo" zamiast "Nagrywanie lub nagrywanie głosu" w japońskiej wersji aplikacji komputerowej Webex Meetings.

CSCvx25653

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że powinien istnieć bardziej spójny system obsługi, aby natychmiast zakończyć spotkanie bez przycisków, które przeskakują tam iz powrotem.

CSCvx20484

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wiadomość z powiadomieniem o zastrzeżeniu nie przedstawia pełnego tekstu w aplikacji komputerowej Webex Meetings.

CSCvx25648

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że na webex meeting 41.1.4 dla Windows wskaźnik wyciszenia pokazuje nieprawidłowy stan.

CSCvx18315

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings ulega awarii za każdym razem, gdy uczestnik włącza wideo.

CSCvx16300

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownicy mobilni są monitowani o zalogowanie się przy użyciu logowania jednokrotnego po kliknięciu adresu URL globalnego numeru połączenia w zaproszeniach na spotkania.

CSCvx51059

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że uczestnik dołączania przed hostem (JBH) wyświetlał nieprawidłowy stan wideo lub audio (przypadek ponownego dołączenia).

CSCvx13082

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem z użytkownikami komputerów Mac, którzy utknęli podczas łączenia i nie mogą uzyskać dostępu do pliku PAC.

CSCvx11504

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nawet jeśli oddzwonienie jest wyłączone dla wszystkich krajów z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i USA, ale nadal inni użytkownicy regionalni mogą korzystać z funkcji oddzwonianiu.

CSCvx07599

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że kanał wideo wszystkich użytkowników był opóźniony w Webex Meeting na komputerze Mac dla użytkownika, którego dotyczy problem.

CSCvx22031

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że komputer hosta zamarł po odblokowaniu spotkania i dołączeniu setek użytkowników.

CSCvx00648

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że ciągi gestów są obcinane w innych językach w webex Meetings 41.1.

CSCvw91688

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem, który powodował, że czas dołączania do spotkania był nieprawidłowy.

CSCvw98102

3

Webex Training

Usunięto problem z witrynami Webex Meetings Slow Channel, w których strona pobierania Webex Recording Converter była niedostępna.

CSCvw96621

3

Webex Events (Windows)

Rozwiązano problem z brakującymi odpowiedziami na ankietę dotyczącą wydarzenia w raporcie uczestnika.

CSCvw68260

3

Webex Events (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że uczestnik systemu Windows w Webex Events nie mógł wyświetlić udostępnionego pliku wideo (udostępnianie SVS), błąd: "Ze względu na ograniczenie pojemności zdarzeń,

CSCvw53879

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem z echem dźwiękowym.

CSCvx24905

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem z krótkim szumem statycznym z cienkiego klienta do natywnego klienta co 400 m.

CSCvt99384

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem w aplikacji komputerowej Cisco Webex Meetings dla systemu Windows do ujawniania informacji o pamięci współużytkowanej.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx68339

2

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nazwa uczestnika wyświetla zniekształcone znaki podczas dołączania do adresu URL spotkania, który jest pobierany za pomocą interfejsu API XML.

CSCvx70398

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że klient thin client zawsze wyświetlał komunikat zmiany w nietrwałym środowisku VDI.

CSCvx63282

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem w spotkaniach z szyfrowaniem end to-end (E2E) Gdy uczestnik wypełnia pytanie w panelu pytań i odpowiedzi, pytanie nie pojawia się na ekranie hosta.

CSCvx69962

3

Webex Events (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że wideo zatrzymywało się dla wszystkich uczestników po tym, jak liczba uczestników wzrastała do ponad 1000 w wydarzeniach Webex.

CSCvx73075

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że klient Mac udostępnia multimedia nie mógł otworzyć adresu URL zawierającego: ().

CSCvx73065

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wirtualne tło VDI nie może działać na x64.

CSCvx69609

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że 41.3 użytkownika uczestnika nie działał, gdy prezenter udostępnia spotkanie.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx41347

2

Wydarzenie Webex

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do zdarzenia Webex przy pierwszej próbie. Użytkownik otrzymał błąd "To zdarzenie nie jest już aktywne. Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać więcej informacji."

CSCvx58714

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązał problem, w którym zużycie energii jest bardzo wysokie.

CSCvx66701

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z ułatwieniami dostępu ze skrótem klawiaturowym "Alt + Enter", podczas gdy ekran udostępniania na spotkaniach Webex działa globalnie.

CSCvw37770

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że system Windows wysyła wiadomości e-mail do innych uczestników podczas dołączania do spotkania za pośrednictwem modułu ankiety.

CSCvx58373

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że w pełnoekranowym oknie dialogowym była wyświetlana etykieta czasu spotkań w pokoju osobistym.

CSCvx56220

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Webex nie odkrywał ani nie pokazywał interfejsu użytkownika i formantów Webex podczas udostępniania ekranu i naciskania Ctrl + Shift + Q po raz drugi.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx41347

2

Webex Events

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do wydarzenia przy pierwszej próbie. Użytkownik otrzymał błąd " To zdarzenie nie jest już aktywne. Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać więcej informacji."

CSCvx50294

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik systemu IBM Linux otrzymywał błąd podczas łączenia się z niektórymi spotkaniami.

CSCvx00648

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że ciągi gestów są obcinane w innych językach w webex Meetings 41.1.

CSCvx20484

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wiadomość z powiadomieniem o wyłączeniu odpowiedzialności nie przedstawia pełnego tekstu w aplikacji Webex Meetings Desktop.

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że przekonwertowany plik .arf na.mp4 nie wyświetlał wideo.

CSCvx51089

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik nie może rozpocząć spotkania przy użyciu Webex Meeting z poziomu aplikacji klasycznej.

CSCvx51064

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że nowy użytkownik był wybierany jako aktywny użytkownik wideo.

CSCvx51013

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że okno MTA pojawiało się automatycznie, a użytkownik nie mógł normalnie rozpocząć spotkania.

CSCvx52496

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wirtualne tło zmieniało się z "rozmycia" na "brak" i nie można było zastosować zmian.

CSCvx49077

3

Spotkania Webex (Windows i Mac)

Usunięto problem, który powodowany przez użytkownika nie mógł wyłączyć funkcji "Automatyczna regulacja głośności".

CSCvx51061

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem z add StaticPerformanceControl for Super Resolution.

CSCvx55102

4

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem ze zmianą rozmiaru panelu, który nie jest zsynchronizowany z położeniem wskaźnika podczas korzystania z okna przeciągania.

CSCvx44345

3

Webex Events (Mac)

Usunięto problem z wiadomością wysyłaną do uczestników, gdy gospodarz nie dołączył do wydarzenia klasycznego.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx29326

2

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł edytować nawet jednego wystąpienia spotkań cyklicznych z poziomu narzędzi zwiększających produktywność.

CSCvx41241

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że raport użycia spotkania Webex pokazuje te same informacje dla każdego użytkownika na spotkaniu.

CSCvw98102

3

Webex Training

Usunięto problem z witrynami Webex Meetings Slow Channel, w których strona pobierania Webex Recording Converter była niedostępna.

CSCvx28312

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z błędem wirtualnego tła pobierania GPC "spotykamy się z niektórymi problemami, spróbuj pobrać ponownie".

CSCvx49813

2

Webex Events (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że uczestnicy Webex Events dołączający do programu mac OS mogli łączyć się z urządzeniem wideo od wersji 41.1.

CSCvx29723

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na nieoczekiwanym zamykaniu spotkań Cisco Webex na komputerze Mac.

CSCvx41764

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że ikona wideo była wyszarzone w systemie MacOS Big Sur 11.2.

CSCvx34444

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że tło wirtualne nie było obsługiwane przez procesory Intel Intel(R) Core(TM) 11. generacji.

CSCvx42968

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że w Kreatorze ustawień audio był wybierany niewłaściwy element urządzenia po zmianie domyślnego urządzenia audio.

CSCvx46098

1

Webex Events (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas wydarzenia Webex użytkownicy mają usterki wideo lub migotanie ekranów, które były trwałe.

CSCvx43846

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik programu Internet Explorer nie mógł dołączyć przy użyciu wersji 40.10.12.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx36976

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem ze stroną rejestracji, gdy użytkownik próbował dołączyć do spotkania.

CSCvx26560

3

Szkolenia w programie Webex

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że host nie mógł edytować, włączać ani zmieniać "Ustawień przydziałów sesji breakout" dla zaplanowanych szkoleń.

CSCvx26429

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nowe wersje systemów Mac OS (11.2) i Webex (41.1.4.13) powoduje, że Webex pożera pamięć na komputerach Mac z procesorami M1.

CSCvx26419

3

Szkolenia w programie Webex

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dodawać ani usuwać uczestników ze szkoleń Webex za pomocą narzędzi Webex Productivity Tools w programie Outlook.

CSCvx26182

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że winApp nie powinien się aktualizować, gdy wersja jest taka sama między zainstalowaną aplikacją a wdrożoną aplikacją.

CSCvx32708

2

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do spotkania przy użyciu klienta zuchuconego na acecloud.webex.com

CSCvx25658

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że współgospodarz nie mógł rozpocząć zaplanowanego spotkania z programu Outlook.

CSCvx49811

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że Cisco Webex Media Engine (WME) nie powiadamia użytkownika o wysokim zużyciu procesora.

CSCvx26080

3

Szkolenia w programie Webex

Usunięto problem, który powodował, że użytkownik nie mógł dołączyć do VOIP we wszystkich sesjach szkoleniowych

CSCvx25650

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z Akamai, który powodowany przez aplikację CDN był pobierany 10 razy.

CSCvx23546

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wartość cohost nie jest zgodna z wartością hosta alternatywnego, jeśli narzędzia zwiększające produktywność ładują spotkania ze starego szablonu.

CSCvx22158

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że tworzenie listy dystrybucyjnej przy użyciu interfejsu użytkownika powodowało błąd "Wystąpił problem z usługą spotkania".

CSCvx22663

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wybór kamery w Webex Meetings działa podczas rozpoczynania spotkania z poziomu narzędzi zwiększających produktywność, jeśli podstawa Media nie jest wyłączona w witrynie.

CSCvx25653

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że powinien istnieć bardziej spójny system obsługi, aby natychmiast zakończyć spotkanie bez przycisków, które przeskakują tam iz powrotem.

CSCvx25649

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na ciągłym pojawianiu się listy uczestników.

CSCvx22707

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że czat Webex w systemie Mac OS zmieniał wielkie litery łączy udostępnionych. Kiedy Ty lub ktoś inny kliknie link w przeglądarce, możesz zobaczyć link małymi literami.

CSCvx23294

2

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wysokie wyniki SQL powodowały wysokie użycie procesora i pełny proces wyrzucania elementów bezużytecznych.

CSCvx17135

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że host systemu Mac OS nie mógł zaprosić telefonicznie większej liczby osób.

CSCvx19525

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem z wydajnością procesora.

CSCvx17865

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że system Mac OS ulegał awarii aplikacji Webex Desktop.

CSCvx17867

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że narzędzia zwiększające produktywność wyświetlają nieprawidłowy komunikat o błędzie, gdy serwer jest osiągalny.

CSCvx18780

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik powinien pomyślnie dołączyć do spotkania, wprowadzając łącza do spotkań za pomocą znaków specjalnych Unicode.

CSCvx15323

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że po dostosowaniu szablonu wiadomości e-mail dla wiadomości e-mail zatwierdzonej do rejestracji nie była wyświetlana nazwa uczestnika.

CSCvx17875

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że Webex Meetings musiał poprawić całkowitą częstotliwość wykrywania .exe automatycznego wykrywania w celu zmniejszenia kosztów procesora w stanie bezczynności aplikacji.

CSCvx15316

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy gospodarz rozpoczyna swoje wydarzenie w systemie Mac OS, zawsze pokazuje hosta jako aktywnego mówcę.

CSCvx19516

2

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że domyślna wartość "Zezwalaj uczestnikom na wyciszenie" dla "Spotkaj się teraz" jest niepoprawna.

CSCvx14608

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja Webex Meetings nie może być już masowo wdrażana przy użyciu systemu Just Another Management Framework (JAMF).

CSCvx14520

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja Webapp wyświetlała konferencję audio w wyłączonym zdarzeniu JBM.

CSCvx14558

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł włączyć tonu wejścia i wyjścia w kliencie spotkania (nawet jeśli został włączony z harmonogramu).

CSCvx27461

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja Webex Desktop zgłaszała błąd "Nie znaleziono punktu wejścia" przy każdym uruchomieniu aplikacji spotkania Webex.

CSCvx17833

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że system Mac OS ulegał awarii aplikacji Webex Desktop.

CSCvx19760

3

Spotkania Webex (Windows i Mac)

Usunięto problem z tym, że dostosowany wirtualny obraz tła nie był zapisywany przed uruchomieniem krzyżowym.

CSCvx13331

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że host otrzymywał globalny komunikat o błędzie po kliknięciu przycisku Zapisz na stronie Uruchom ponownie test.

CSCvx13296

3

Wydarzenie Webex

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wyłączona opcja "Zaproś znajomego" w Webex Events nadal pojawia się, gdy użytkownik rejestruje się na wydarzenie.

CSCvx13263

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że niektóre spotkania użytkowników w pokoju osobistym wymagały od nich zalogowania się w celu dołączenia do nich za pomocą aplikacji internetowej.

CSCvx13103

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że udostępnianie aplikacji Keynote zachowywało się inaczej w wersji 41.1 i 40.2.

CSCvx12919

3

Webex Meetings

Usunięto problem, który powodowany przez administratora witryny musiał zablokować ten adres URL: wbxadmin/EditEmailTemplate.do.

CSCvx11440

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że w przypadku spotkania z wygasłym kursem wielosesyjnym kod widoku nowoczesnego filtruje tego rodzaju spotkania, dzięki czemu nie można ich wyświetlić na liście nadchodzących spotkań w widoku nowoczesnym.

CSCvx12714

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że ponowne uruchomienie aplikacji Webex Desktop powinno wyzwalać aktualizację dla użytkownika standardowego.

CSCvx11985

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Telepresence nie może połączyć się z Webex.

CSCvx10842

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że kamera automatycznie uruchamiała się po zatrzymaniu udostępniania wideo SVS.

CSCvx10771

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że niepoprawny agent użytkownika powodowany był na naruszeniu zasad zabezpieczeń u innego użytkownika.

CSCvx10791

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem dotyczący uczestników spotkania, którzy mieli nieoczekiwany format odpowiedzi.

CSCvx06397

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł korzystać z opcji czatu w WebACD.

CSCvx22031

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że komputer hosta zamarł po odblokowaniu spotkania i dołączeniu setek użytkowników.

CSCvx02842

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że praktyczne laboratorium Access Anywhere i Remote Access nie działało dla użytkownika, różne sieci zapewniały ten sam wynik.

CSCvx02658

2

Webex Events (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że zdarzenie Webex ulegało awarii podczas rozpoczynania lub dołączania do wydarzenia.

CSCvx10283

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że system operacyjny Windows ulegał awarii aplikacji Webex Desktop.

CSCvx03087

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że gdy użytkownik próbuje dodać spotkanie do kalendarza przy użyciu pliku ics, kody HTML są wyświetlane tylko po otwarciu.

CSCvx01255

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że ustawienie Dołącz przed hostem (JBH) nie jest zapisywane dla jednego szablonu spotkania w widoku nowoczesnym.

CSCvx00962

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że błąd tłumaczenia ostrzeżenia o udostępnionym pliku był w języku niemieckim.

CSCvx03084

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem ze znacznikiem klienta z modułu AS.

CSCvw99211

3

Webex Meetings

Usunięto problem w witrynie zarządzanej przez Control Hub, w którym opcja "Zezwalaj hostom na przesyłanie osobistego awatara" nie zmienia zachowania przesyłania zdjęć profilowych.

CSCvw99362

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że połączenia sporadycznie odbywały się na us Global Distributed Meeting (GDM), a nie na spotkanie w Londynie.

CSCvw98682

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nowy uczestnik w poczekalni może usłyszeć dźwięk ze spotkania, zanim zostanie przyjęty na spotkanie.

CSCvx16128

2

Webex Events (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że skrót "Alt+Enter" w Webex Events 41.2 nie wchodził na pełny ekran.

CSCvx39216

4

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do spotkania i wystąpił błąd "Nie można dołączyć do spotkania, ponieważ wpisany numer spotkania jest niepoprawny. Spróbuj ponownie. Błąd 5039".

CSCvw96749

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł ustawić hosta delegującego w preferencjach.

CSCvx51088

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że przycisk audio pokazuje nieprawidłowe zachowanie po spotkaniu w tryb failover.

CSCvw96415

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem z serwerem Webex dla instytucji rządowych (FedRAMP), na których nie było otwartych konferencji ani konferencji zamkniętych.

CSCvw96619

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik nie może dołączyć do spotkania Webex z poziomu łącza do spotkania.

CSCvw96426

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja Webex zawiesiła się po wyświetleniu następującego komunikatu: Webex Chat Na dysku jest za mało miejsca. Niniejsza Przestrzeń nie może być wykorzystywana jako miejsce do przechowywania dokumentacji biznesowej. Wymagana jest zgodność z zasadami na poziomie organizacyjnym dotyczącymi współpracy.

CSCvx51077

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że wmlhost nie mógł tworzyć wtyczek.xml w folderze x64, gdy użytkownik instaluje spotkanie w plikach programu.

CSCvw96435

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że moduły certyfikatów weryfikowały, że moduły certyfikatów nie odczytywają certyfikatów powyżej 300.

CSCvw91695

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uprawnienia do czatu dla uczestnika działały poprawnie po dołączeniu użytkownika aplikacji internetowej.

CSCvw91688

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem, który powodował, że czas dołączania do spotkania był nieprawidłowy.

CSCvw91554

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nie można uruchomić sesji WebACD na komputerze Mac.

CSCvw96423

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że unikatowe ograniczenie (CALENDAR. PK_WBXEVENTOCCURRENCE) został naruszony.

CSCvw96431

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem z wysoką szybkością procesora — aplikacja komputerowa Cisco Webex Meetings (ptoneclk.exe) nadal używa 3% ~ 6%.

CSCvw96422

3

Webex Meetings

Naprawiono problem z wysokim użyciem procesora.

CSCvw96123

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem z błędem podczas rozpoczynania spotkania: "W napędzie nie ma dysku. Włóż dysk do dysku A.

CSCvw96420

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że po spotkaniu pakiet witryny nie powinien być aktualizowany.

CSCvw96418

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem z awarią Webex mta w aplikacji komputerowej spotkania Webex.

CSCvx04429

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na wysokim wykorzystaniu procesora w stanie bezczynności po zmianie sieci.

CSCvw96436

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że synchronizacja wyciszenia dla programu Plantronics 8200 UC nie działała podczas spotkań.

CSCvw87229

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że dla ponownych spotkań wyświetlany był nieprawidłowy czas spotkania.

CSCvw96424

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik miał problemy z "Domyślnymi ustawieniami dźwięku" podczas korzystania z zestawu słuchawkowego.

CSCvw77157

2

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że program Webex Document Loader (WDL) nie mógł zdalnie drukować.

CSCvw76807

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem z uszkodzonym odtwarzaczem nagrywania sieciowego (NBR) dla systemu MacOS w wersji 40.12.

CSCvw96621

3

Webex Events (Windows)

Rozwiązano problem z brakującymi odpowiedziami na ankietę dotyczącą wydarzenia w raporcie uczestnika.

CSCvx51066

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że gdy użytkownik łączy się z systemem wideo, przycisk "wideo" jest nadal wyświetlany w oknie dialogowym audio i wideo dla użytkowników komputerów Mac.

CSCvw74141

2

Webex Meetings

Usunięto problem, który powodował, że użytkownicy musieli unikać AudioEngine.EncodeThread.drop oraz AudioCaptureUnstable gdy procesor był wysoki.

CSCvw60132

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że okno klienta Webex Meeting nie było poprawnie odtwarzane.

CSCvx13768

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gospodarz nie może pomyślnie dołączyć do sesji podziału, gdy inne osoby dołączają do sesji podziału, a lista P jest odświeżana podczas spotkania wydajności.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx41241

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że raport użycia spotkania Webex pokazuje te same informacje dla każdego użytkownika na spotkaniu.

CSCvw98102

3

Webex Training

Usunięto problem z witrynami Webex Meetings Slow Channel, w których strona pobierania Webex Recording Converter była niedostępna.

CSCvx36976

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem ze stroną rejestracji, gdy użytkownik próbował dołączyć do spotkania.

CSCvx49802

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem z awarią aplikacji komputerowej do spotkań Webex.

CSCvx13768

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gospodarz nie może pomyślnie dołączyć do sesji podziału, gdy inne osoby dołączają do sesji podziału, a lista P jest odświeżana podczas spotkania wydajności.

CSCvx49813

2

Webex Events (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że uczestnicy Webex Events dołączający za pomocą systemu MacOS mogli łączyć się z urządzeniem wideo od wersji 41.1

CSCvx49811

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że Cisco Webex Media Engine (WME) nie powiadamia użytkownika o wysokim zużyciu procesora.

CSCvx29723

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na nieoczekiwanym zamykaniu spotkań Cisco Webex na komputerze Mac.

CSCvx41764

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że ikona wideo była wyszarzone w systemie MacOS Big Sur 11.2.

CSCvx42968

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że w Kreatorze ustawień audio był wybierany niewłaściwy element urządzenia po zmianie domyślnego urządzenia audio.

CSCvx46098

1

Webex Events (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas wydarzenia Webex użytkownicy mają usterki wideo lub migotanie ekranów, które były trwałe.

CSCvx43846

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik programu Internet Explorer nie mógł dołączyć przy użyciu wersji 40.10.12.

CSCvx28312

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z błędem wirtualnego tła pobierania GPC "spotykamy się z niektórymi problemami, spróbuj pobrać ponownie".

CSCvx44345

3

Webex Events (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wiadomość do uczestników, gdy gospodarz nie dołączył do klasycznego wydarzenia Webex, jest nieprawidłowa.

CSCvx40372

3

Spotkania Webex (Windows i Mac)

Naprawiono problem z kontrolą jakości, który został przechwycony, gdy gospodarz zaplanował spotkanie na stronie internetowej z Firefoksem.

CSCvx45954

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem z awariami Webex Meeting podczas udostępniania na komputerze Mac.

CSCvx46428

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że wirtualne tło rozmywa również twarz

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx29326

2

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł edytować nawet jednego wystąpienia spotkań cyklicznych z poziomu narzędzi zwiększających produktywność.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx23294

2

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wysokie wyniki SQL powodowały wysokie użycie procesora i pełny gc

CSCvx13263

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że niektóre spotkania użytkowników w pokoju osobistym wymagały od nich zalogowania się w celu dołączenia do nich za pomocą aplikacji internetowej.

CSCvx22158

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że tworzenie listy dystrybucyjnej przy użyciu interfejsu użytkownika powodowało błąd "Wystąpił problem z usługą spotkania...".

CSCvx23546

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wartość cohost nie jest zgodna z wartością hosta alternatywnego, jeśli narzędzia produktywności ładują spotkanie ze starego szablonu.

CSCvx15323

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że po dostosowaniu szablonu wiadomości e-mail dla wiadomości e-mail zatwierdzonej do rejestracji nie była wyświetlana nazwa uczestnika.

CSCvx26419

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dodawać ani usuwać uczestników szkoleń Webex za pomocą narzędzi Webex Productivity Tools w programie Outlook.

CSCvw96431

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem z wysoką szybkością procesora — aplikacja komputerowa Cisco Webex Meetings (ptoneclk.exe) nadal używa 3% ~ 6%.

CSCvx27461

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja Webex Desktop zgłaszała błąd "Nie znaleziono punktu wejścia" przy każdym uruchomieniu aplikacji spotkania Webex.

CSCvx13103

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że udostępnianie aplikacji Keynote zachowywało się inaczej w wersji 41.1 i 40.2.

CSCvx22707

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że czat Webex na kliencie MAC zmieniał wielkie litery udostępnionych łączy. Kiedy Ty lub ktoś inny kliknie link w przeglądarce, możesz zobaczyć link małymi literami.

CSCvx25653

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że powinien istnieć bardziej spójny system obsługi, aby natychmiast zakończyć spotkanie bez przycisków, które przeskakują tam iz powrotem.

CSCvx25649

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na ciągłym pojawianiu się listy uczestników.

CSCvx22663

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wybór kamery w Webex Meetings działa podczas rozpoczynania spotkania z poziomu narzędzi zwiększających produktywność, jeśli podstawa Media nie jest wyłączona w witrynie.

CSCvx10576

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że wskazówki powinny być bardziej rozsądne, gdy uczestnik został wydalony przez gospodarza i nie może ponownie dołączyć do spotkania.

CSCvx25650

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z Akamai, który powodowany był, że aplikacja CDN była pobierana 10 razy.

CSCvx14608

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja Webex Meetings nie może być już masowo wdrażana przy użyciu systemu Just Another Management Framework (JAMF).

CSCvx18270

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem, który powodowany był, że zestaw słuchawkowy Bluetooth czasami nie działał.

CSCvx26429

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nowe wersje systemów Mac OS (11.2) i Webex (41.1.4.13) powoduje, że Webex pożera pamięć na komputerach Mac z procesorami M1.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx17135

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że host systemu Mac OS nie mógł zaprosić telefonicznie większej liczby osób.

CSCvx12919

3

Webex Meetings

Usunięto problem, który powodowany przez administratora witryny musiał zablokować ten adres URL: wbxadmin/EditEmailTemplate.do.

CSCvx19516

2

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że domyślna wartość "Zezwalaj uczestnikom na wyciszenie" dla "Spotkaj się teraz" jest niepoprawna.

CSCvx17833

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że system Mac OS ulegał awarii aplikacji Webex Desktop.

CSCvx17865

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że system Mac OS ulegał awarii aplikacji Webex Desktop.

CSCvx14558

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł włączyć tonu wejścia i wyjścia w kliencie spotkania (nawet jeśli został włączony z harmonogramu).

CSCvx15316

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy gospodarz rozpoczyna swoje wydarzenie w systemie Mac OS, zawsze pokazuje hosta jako aktywnego mówcę.

CSCvx16128

2

Webex Events (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że skrót "Alt+Enter" w Webex Events 41.2 nie wchodził na pełny ekran.

CSCvx19525

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem z wydajnością procesora.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx06397

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł korzystać z opcji czatu w WebACD.

CSCvx11985

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Telepresence nie może połączyć się z Webex.

CSCvw96422

3

Webex Meetings

Naprawiono problem z wysokim użyciem procesora.

CSCvx02842

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że dostęp do laboratorium w dowolnym miejscu i dostęp zdalny nie działały dla użytkownika, różne sieci zapewniały ten sam wynik.

CSCvx07153

2

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem w BTS 41.2 polegający na tym, że dla użytkowników systemu Windows wydłuża się czas dołączania do spotkania.

CSCvx10842

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że kamera automatycznie uruchamiała się po zatrzymaniu udostępniania wideo SVS.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx10774

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że dźwięk z określonego urządzenia z Androidem nie był słyszalny dla innych uczestników.

CSCvx04901

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy użytkownik dołączał do spotkań z aplikacji Spotkania dla systemu Android, mikrofon nie działał.

CSCvw92343

3

Webex Meetings

Usunięto problem, który powodowany przez użytkownika nie mógł rozpocząć sesji pomocy technicznej.

CSCvw91938

3

Webex Training (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja Webex uczestnika ulega awarii, gdy panelista udostępnia ekran (Webex Training).

CSCvw94309

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że nazwa użytkownika uczestników była wyświetlana w zaproszeniu. ICS.

CSCvw91695

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uprawnienia do czatu dla uczestnika nie działały poprawnie po dołączeniu użytkownika aplikacji internetowej.

CSCvw98448

3

Webex Meetings

Usunięto problem, który powodowany był DeviceCanStartMeeting powinien być zgodny z ustawieniem na poziomie witryny, jeśli wartość szablonu jest null.

CSCvw96427

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem oparty na dzienniku awarii, w którym system użytkownika ulegał awarii podczas wysyłania wiadomości czatu.

CSCvw96429

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja Webex Desktop zawiesza się podczas inicjowania komunikacji międzyprocesowej (IPC) na niektórych komputerach.

CSCvx04339

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że głośność dźwięku głośnika zmieniała się na 100 po dołączeniu do spotkania Webex.

CSCvw96418

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem z awarią Webex mta w aplikacji komputerowej spotkania Webex.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx29326

2

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł edytować nawet jednego wystąpienia spotkań cyklicznych z poziomu narzędzi zwiększających produktywność.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx23294

2

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wysokie wyniki SQL powodowały wysokie użycie procesora i pełny gc

CSCvx23546

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wartość cohost nie jest zgodna z wartością hosta alternatywnego, jeśli narzędzia zwiększające produktywność ładują spotkania ze starego szablonu.

CSCvx26419

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dodawać ani usuwać uczestników ze szkoleń Webex za pomocą narzędzi Webex Productivity Tools w programie Outlook.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx17135

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że host systemu Mac OS nie mógł zaprosić telefonicznie większej liczby osób.

CSCvx12919

3

Webex Meetings

Usunięto problem, który powodowany przez administratora witryny musiał zablokować ten adres URL: wbxadmin/EditEmailTemplate.do.

CSCvx19516

2

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że domyślna wartość "Zezwalaj uczestnikom na wyciszenie" dla "Spotkaj się teraz" jest niepoprawna.

CSCvx17833

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że system Mac OS ulegał awarii aplikacji Webex Desktop.

CSCvx14558

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł włączyć tonu wejścia i wyjścia w kliencie spotkania (nawet jeśli został włączony z harmonogramu).

CSCvx15316

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy gospodarz rozpoczyna swoje wydarzenie w systemie Mac OS, zawsze pokazuje hosta jako aktywnego mówcę.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvx06397

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł korzystać z opcji czatu w WebACD.

CSCvw89020

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że niektóre wartości domyślne nie są oczekiwane podczas planowania spotkania przy użyciu narzędzi zwiększających produktywność z szablonem domyślnym.

CSCvx11985

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Telepresence nie może połączyć się z Webex.

CSCvx02842

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że dostęp do laboratorium w dowolnym miejscu i dostęp zdalny nie działały dla klienta, różne sieci zapewniały ten sam wynik.

CSCvx10842

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że kamera automatycznie uruchamiała się po zatrzymaniu udostępniania wideo SVS.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvw92343

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł rozpocząć sesji pomocy technicznej.

CSCvw96617

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że funkcja eksportowania użytkowników była zablokowana dla witryny Webex.

CSCvw96123

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem z błędem podczas rozpoczynania spotkania: "W napędzie nie ma dysku. Włóż dysk do dysku A.

CSCvw96426

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja Webex zawiesiła się po wyświetleniu następującego komunikatu: Webex Chat Na dysku jest za mało miejsca. Niniejsza Przestrzeń nie może być wykorzystywana jako miejsce do przechowywania dokumentacji biznesowej. Wymagana jest zgodność z zasadami na poziomie organizacyjnym dotyczącymi współpracy.

CSCvw93151

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że połączenie audio i wideo nie było ustanawiane i ładowane podczas zmiany nazwy gościa w oknach podglądu aplikacji Webex Desktop.

CSCvw96422

3

Webex Meetings

Naprawiono problem z wysokim użyciem procesora.

CSCvw76807

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem z programem NBR Player dla systemu MacOS w wersji 40.12, który był uszkodzony.

CSCvw98682

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nowy uczestnik w poczekalni może usłyszeć dźwięk ze spotkania, zanim zostanie przyjęty na spotkanie.

CSCvx02658

2

Webex Events (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że zdarzenie Webex ulegało awarii podczas rozpoczynania lub dołączania do wydarzenia.

CSCvx00648

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z błędem pisowni w kliencie 41.1, który był w języku francuskim.

CSCvw23326

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że funkcja wirtualnego tła powodowała zawieszanie się lub zawieszanie się webex na urządzeniach korzystających z niektórych sterowników wideo.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvw96417

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem ze skokiem procesora podczas otwierania okna dialogowego aparatu, gdy wideo, udostępnianie i BNR są włączone.

CSCvw93563

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem, który powodował błąd, gdy użytkownicy byli połączeni z węzłami nośników, z którymi nie powinni się łączyć.

CSCvw96416

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że akceleracja sprzętowa nie była wyświetlana w aplikacji do spotkań Windows Webex.

CSCvw96427

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem z awarią systemu Mac.

CSCvw96418

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem z awarią Webex mta w aplikacji komputerowej spotkania Webex.

CSCvw91938

3

Webex Training

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja Webex uczestnika ulega awarii, gdy panelista udostępnia ekran podczas szkolenia Webex.

CSCvw96436

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że synchronizacja wyciszenia dla programu Plantronics 8200 UC nie działała podczas spotkań.

CSCvw96420

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem po spotkaniu, że pakiet witryny nie powinien zostać zaktualizowany.

CSCvw96424

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik miał problemy z "Domyślnymi ustawieniami dźwięku" podczas korzystania z zestawu słuchawkowego.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvw79399

3

Spotkanie Webex (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że funkcja wirtualnego tła nie działała na komputerze Mac.

CSCvw86216

3

Spotkanie Webex (Windows)

Naprawiono problem z plikiem wclproxy.dll, który powodował awarię klienta w Webex Meetings.

CSCvw77934

3

Webex Events

Rozwiązaliśmy problem z wyświetlaniem strony wyjątku podczas planowania zdarzenia Webex i wprowadzania hasła niewymagającego dopasowania w paneliście

CSCvw76235

3

Spotkanie Webex (Windows)

Rozwiązaliśmy problem z komunikatem o błędzie Breakout Room podczas powrotu na spotkanie.

CSCvw74370

3

Webex Meeting

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł udostępniać komputera zdalnego.

CSCvw74284

3

Webex Meeting

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik otrzymywał błąd globalny po tym, jak próbował więcej niż raz z nieprawidłowymi hasłami.

CSCvw76930

2

Spotkanie Webex (Mac)

Naprawiono problem z awarią spotkania w przypadku awarii spotkania w T40.12.3

CSCvw71790

3

Webex Meeting

Rozwiązano problem polegający na tym, że uczestnicy mobilni otrzymywali komunikat o błędzie "nie można dołączyć do sesji, ten identyfikator rejestracji został już użyty".

CSCvw69022

3

Webex Meeting

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że urządzenia były monitowane o wprowadzenie numeru PIN podczas dołączania do spotkań dodatków.

CSCvw73306

3

Webex Meeting

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że dodawanie, edytowanie lub usuwanie konta PCN na stronie preferencji nie powiodło się.

CSCvw70008

3

Webex Meeting

Rozwiązaliśmy problem podczas korzystania z "Call My Device" za pośrednictwem Webex Teams. URI to stara nazwa konta urządzenia.

CSCvw67351

3

Webex Meeting

Rozwiązano problem z poleceniem Ctrl+Shift+L, które nie jest już rozpoznawane przez program Excel w udostępnianiu Webex.

CSCvw68270

3

Spotkanie Webex (Windows)

Usunięto problem, który powodowany był, że podgląd filmu powinien zostać zatrzymany, jeśli użytkownik nie może dołączyć do sesji wideo.

CSCvw65796

3

Webex Meeting

Usunięto problem, który powodował, że zmiana imienia i nazwiska u administratora witryny była wyłączona, ale imię i nazwisko nadal mogły się zmieniać w widoku nowoczesnym.

CSCvw68262

3

Webex Meeting

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings automatycznie zamyka się, gdy użytkownik uruchamia kamerę podczas spotkania Webex.

CSCvw65747

3

Webex Events

Rozwiązano problem polegający na tym, że plik ICS nie był wysyłany, jeśli zostanie wysłane łącze rejestracyjne z zaplanowanego wydarzenia narzędzi zwiększających produktywność.

CSCvw64393

3

Webex Meeting

Usunięto problem polegający na tym, że spotkania Webex rozpoczynały się jako zablokowane spotkania.

CSCvw68246

3

Webex Meeting

Naprawiono problem z awarią komputera Mac po włączeniu na komputerze iMac11.2.

CSCvw61930

3

Webex Meeting

Naprawiono problem z pomocą techniczną podczas dołączania do konferencji głównej.

CSCvw61668

2

Webex Meeting

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że tło wirtualne jest niedostępne po wydaniu 40.11 dla karty graficznej Intel(R) HD Graphics 620 4 GB pamięci.

CSCvw61720

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na występowaniu błędu certyfikatu podczas dołączania do audio lub wideo na spotkaniu.

CSCvw60946

3

Webex Meeting

Rozwiązano problem, który powodował, że spotkanie użytkownika w pokoju osobistym (z kodem dostępu CMR) + Migracja witryny było włączone, co powodowało zduplikowanie klucza spotkania.

CSCvw60870

3

Webex Meeting

Rozwiązano problem polegający na tym, że zmienna "%MeetingNumeberNS%" nie pobiera numeru spotkania w harmonogramie spotkań w pokoju osobistym przy użyciu dodatku Office 365.

CSCvw68248

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy użytkownik rozpoczął spotkanie, wszedł na spotkanie, a następnie opuścił spotkanie, spotkanie uległo awarii.

CSCvw68272

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy użytkownik rozpoczął spotkanie, wszedł na spotkanie, a następnie opuścił spotkanie, spotkanie uległo awarii.

CSCvw60133

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem ze skrótami klawiaturowymi z polskimi znakami.

CSCvw59473

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że dodatek Webex do Kalendarza Google nie pozwalał użytkownikom dodawać alternatywnych hostów.

CSCvw68234

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy użytkownik rozpoczął spotkanie, wszedł na spotkanie, a następnie opuścił spotkanie, spotkanie uległo awarii.

CSCvw59283

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że spotkanie Webex nie może wyświetlać informacji o firmie, gdy użytkownik kliknie kartę firmową.

CSCvw58188

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że funkcja "Transfer pliku" była wyłączana podczas sesji dostępu zdalnego.

CSCvw60454

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy spotkanie zostało rozpoczęte w systemie Mac OS 10.13, a użytkownik otworzył plistę, wysłał reakcję, a następnie kliknął prawym przyciskiem myszy widok animacji reakcji, spotkanie zostało zamrożone.

CSCvw53875

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że gdy w poczekalni znajdowały się więcej niż dwie osoby, a gospodarze przyjmowali jednego z użytkowników, pasek poczekalni zmienił kolor na szary.

CSCvw52170

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy nazwa użytkownika zawiera znaki języka azjatyckiego, logowanie do witryny nie powiodło się.

CSCvw53867

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy nazwa użytkownika zawiera znaki języka azjatyckiego, logowanie do witryny nie powiodło się.

CSCvw51638

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że jeśli spotkanie zostanie zapisane, a następnie wysłane, automatycznie konwertuje spotkanie na spotkanie w pokoju osobistym.

CSCvw53871

4

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nagłówki nagrań - zakresu nie działały.

CSCvw50010

3

Szkolenia Webex (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik zawsze mógł połączyć się z sesją szkoleniową Webex, nawet po wydaleniu przez hosta.

CSCvw57767

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że udostępnianie urządzeniu z aplikacji Webex Desktop wyświetla komunikat o błędzie, gdy urządzenie jest na spotkaniu.

CSCvw48708

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że w wersjach 40.11 i 40.12 menu sesji Breakout jest niepoprawnie wyświetlane w języku włoskim w aplikacji Webex Desktop.

CSCvw47439

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że uczestnicy systemu Windows nadal widzieli własne adnotacje po wyczyszczeniu adnotacji w sesji DS/AS.

CSCvw47450

2

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do audio i wideo podczas spotkania.

CSCvw60453

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem z systemem Mac, w którym nierozpoznany selektor został wysłany do instancji 0x7f83d4e443b0.

CSCvw74849

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że odbiornik Cisco Webex Meeting Video ma problem z zielonym wideo lub wideo nie podążającym za głośnikiem.

CSCvw68236

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że tylko gospodarz spotkania może zresetować stan testowania, jeśli spotkanie nie zostanie rozpoczęte (nieprawidłowe).

CSCvw57947

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy komputerów Mac nie mogli zaakceptować monitu cohost w trybie pełnoekranowym.

CSCvw68232

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązał problem z klientem systemu Windows, który musi przetwarzać zdarzenie odrzucenia CB.

CSCvw55861

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik ponownie dołączał do spotkania po tym, jak klient otworzył ankiety.

CSCvw55069

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem dotyczący spotkania Prouctivity Tools, który jest automatycznie konwertowany na spotkaniu w pokoju osobistym, jeśli DMT=PRM.

CSCvw53875

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że gdy w poczekalni znajdowały się więcej niż dwie osoby, a gospodarze przyjmowali jednego z użytkowników, pasek poczekalni zmienił kolor na szary.

CSCvw52170

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nazwa użytkownika zawierała znaki języka azjatyckiego, przez co logowanie do witryny Webex nie powiodło się.

CSCvw53867

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nazwa użytkownika zawierała znaki języka azjatyckiego, przez co logowanie do witryny Webex nie powiodło się.

CSCvw51638

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że spotkanie Webex jest automatycznie przekształcane w osobistą salę konferencyjną, jeśli zostanie zapisane.

CSCvw50010

3

Szkolenia Webex (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik zawsze mógł połączyć się z sesją szkoleniową Webex, nawet po wydaleniu przez hosta.

CSCvw57767

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że udostępnianie urządzeniu z aplikacji Webex Desktop wyświetla komunikat o błędzie, gdy urządzenie jest na spotkaniu.

CSCvw48708

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że w wersjach 40.11 i 40.12 menu sesji Breakout jest niepoprawnie wyświetlane w języku włoskim w aplikacji Webex Desktop.

CSCvw47439

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że uczestnicy systemu Windows nadal widzieli własne adnotacje po wyczyszczeniu adnotacji w sesji DS lub AS.

CSCvw60425

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że w aplikacji komputerowej Webex 40.11.4 na pasku narzędzi wystąpiła literówka dla "sesji podziału".

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvw65747

3

Webex Events

Usunięto problem polegający na tym, że plik ICS nie był wysyłany, jeśli wysłano link rejestracyjny z zaplanowanego wydarzenia PT.

CSCvw71790

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że uczestnik mobilny otrzymuje komunikat o błędzie "nie można dołączyć do sesji, ten identyfikator rejestracji został już użyty".

CSCvw74849

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że kamera wideo użytkownika jest wyświetlana jako zielony ekran, a następnie komunikat o błędzie mówi, że podczas spotkań Webex występują problemy z niską przepustowością i / lub procesorem.

CSCvw75624

2

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik komputera Mac Big Sur (MacOS 11.x) nie mógł rozpocząć wideo spotkania.

CSCvw67351

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem z poleceniem Ctrl+Shift+L, które nie jest już rozpoznawane przez program Excel w udostępnianiu Webex.

CSCvw68246

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem z awarią komputera Mac po włączeniu na komputerze iMac11.2.

CSCvw70008

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem podczas korzystania z "Call My Device" za pośrednictwem Webex Teams. URI to stara nazwa konta urządzenia.

CSCvw76930

2

Webex Meetings

Naprawiono problem z awarią spotkania w T40.12.3.

CSCvw68262

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings automatycznie zamyka się, gdy użytkownik uruchamia kamerę podczas spotkania Webex.

CSCvw76235

3

Webex Meetings

Naprawiono problem z komunikatem o błędzie Breakout Room podczas powrotu do spotkania głównego.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvw61926

3

Szkolenia w programie Webex

Naprawiono problem z rejestracją Webex Trainings z telefonu komórkowego, który wymagał numeru sesji przed umożliwieniem uczestnikom rejestracji.

CSCvw68248

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy użytkownik rozpoczął spotkanie, wszedł na spotkanie, a następnie opuścił spotkanie, spotkanie uległo awarii.

CSCvw68272

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy użytkownik rozpoczął spotkanie, wszedł na spotkanie, a następnie opuścił spotkanie, spotkanie uległo awarii.

CSCvw68234

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy użytkownik rozpoczął spotkanie, wszedł na spotkanie, a następnie opuścił spotkanie, spotkanie uległo awarii.

CSCvw63623

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja nie zamykała się po kliknięciu przycisku "x" i była rozmyta, jeśli spróbujesz połączyć się z punktem końcowym za pomocą bliskości.

CSCvw59368

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że komputer Mac pokazywał odwróconą nazwę użytkownika na liście plist.

CSCvw61720

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na występowaniu błędu certyfikatu podczas dołączania do audio lub wideo na spotkaniu.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvw60421

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że urządzenia zarejestrowane w chmurze są monitowane o wprowadzenie kodu PIN podczas rozpoczynania spotkania lub dołączania do spotkania.

CSCvw48708

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że w wersjach 40.11 i 40.12 menu sesji Breakout jest niepoprawnie wyświetlane w języku włoskim w aplikacji Webex Desktop.

CSCvw57947

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem, który powodowały, że użytkownicy komputerów Mac nie mogli zaakceptować monitu cohosta w trybie pełnoekranowym

CSCvw57767

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że udostępnianie urządzeniu z aplikacji Webex Desktop wyświetlało komunikat o błędzie, gdy urządzenie było na spotkaniu

CSCvw60425

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że w aplikacji komputerowej Webex 40.11.4 na pasku narzędzi wystąpiła literówka dla "sesji podziału".

CSCvw58188

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że funkcja "Transfer pliku" była wyłączana podczas sesji dostępu zdalnego.

CSCvw60453

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem z systemem Mac, w którym nierozpoznany selektor został wysłany do instancji 0x7f83d4e443b0.

CSCvw60454

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy spotkanie zostało rozpoczęte w systemie Mac OS 10.13, a użytkownik otworzył plistę, wysłał reakcję, a następnie kliknął prawym przyciskiem myszy widok animacji reakcji, spotkanie zostało zamrożone.

CSCvw53973

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy uczestnik opuścił sesję podziału, nie mógł dołączyć do klipu wideo głównego spotkania.

CSCvw67585

3

Webex Training

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik komputera Mac w sesji szkoleniowej nie mógł udostępnić pliku PPT, word lub Excel.

CSCvw61668

2

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że tło wirtualne było niedostępne po aktualizacji 40.11 dla karty graficznej Intel(R) HD Graphics 620 4 GB pamięci.

CSCvw57810

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja do spotkań systemu Windows nie wysyłała danych MQE.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvw53868

3

Webex Meetings

Usunięto problem z wartością większą niż określona precyzja dozwolona dla tej kolumny" alert, który był odbierany po wdrożeniu pakietu T40.12.0 J2EE.

CSCvw40120

3

Webex Events

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że przeglądarka IE 11 nie mogła wyświetlić przesłanych zdjęć do strony rejestracji Webex Events.

CSCvw46309

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas udostępniania pliku PDF jako pliku na spotkaniu Webex zawartość jest zniekształcona i pokazuje kolorowe artefakty w systemie MacOS 11.0.1 Big Sur.

CSCvv71390

3

Webex Events

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik zawsze mógł połączyć się ze zdarzeniem Webex, nawet po wydaleniu go przez hosta.

CSCvv71569

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że układ klawiatury w języku polskim inicjował skróty do sali konferencyjnej Webex.

CSCvw50010

3

Szkolenia Webex (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik zawsze mógł połączyć się z sesją szkoleniową Webex, nawet po wydaleniu przez hosta.

CSCvw47450

2

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do audio i wideo podczas spotkania.

CSCvw53883

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings nie korzystała z konfiguracji systemowego serwera proxy skonfigurowanej w konfiguracji sieci lokalnej, zamiast tego próbowała połączyć się bezpośrednio tylko wtedy, gdy Mozilla Firefox jest ustawiona jako domyślna przeglądarka.

CSCvw48337

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że wideo było oznaczone zielonym kolorem i błyskiem w widoku siatki.

CSCvw55861

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik ponownie dołączał do spotkania po tym, jak klient otworzył ankiety.

CSCvw53875

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że gdy w poczekalni znajdowały się więcej niż dwie osoby, a gospodarze przyjmowali jednego z użytkowników, pasek poczekalni zmienił kolor na szary.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvw30480

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik miał błąd "nazwa użytkownika lub hasło jest niepoprawne" podczas logowania się przy użyciu nowego hasła.

CSCvw46746

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że w przypadku spotkań Webex Event rozpoczynanych przez TP, PSTN, gdy dzwoniący dołączają za pomocą telefonu, są monitowani o wprowadzenie identyfikatora uczestnika. Gdy to zrobią, otrzymają komunikat o błędzie, że identyfikator uczestnika jest niepoprawny.

CSCvw36345

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa mac ulegała awariom i nie można było z u nich korzystać.

CSCvw36536

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem, który powodowany był powolny i nieprawidłowy w lokalnym pliku nagrywania MP4 w systemie Mac.

CSCvw37775

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że zachowanie między środowiskiem przed spotkaniem a doświadczeniem podczas spotkania podczas połączenia z urządzeniami wideo zarejestrowanymi w chmurze było inne.

CSCvw21571

2

Webex Meetings

Naprawiono problem z Cisco Webex Meeting VDI w celu obsługi VMWare Client 5.5 i VMWare Agent 7.13.

CSCvw33331

2

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że opcja "Przenieś plik" była sporadycznie wyszarzone w dostępie zdalnym dla użytkowników.

CSCvw45760

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem z niewyczytywaniem głównego okna spotkania Webex po tym, jak użytkownik przestał udostępniać drugi ekran pulpitu.

CSCvw36345

3

Webex Meetings (Mac)

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvw37770

2

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że system Windows wysyłał wiadomości e-mail do uczestników, którzy dołączają do spotkań za pośrednictwem modułu ankiety.

CSCvw37815

2

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że Mac wysyłał wiadomości e-mail do innych uczestników z informacjami o awatarze.

CSCvw32232

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że jeśli użytkownik nie ma adresu URL awatara, obraz awatara jest nadal wyświetlany.

CSCvw36489

2

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nazwa JP nie powinna być wyświetlana jako "???" w cohost.

CSCvw30196

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy użytkownik kliknie przycisk Zakończ, nadal nie może zamknąć aplikacji klasycznej Webex Meetings.

CSCvw27829

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem z klientami Windows OS i Webex Meetings zgłaszanymi nieprawidłowymi wartościami RTT w MQE.

CSCvw25283

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł zaplanować spotkań ze swoich kont w języku włoskim.

CSCvw23871

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik otrzymywał nieprawidłowe tłumaczenie języka francuskiego podczas planowania comiesięcznego spotkania na stronie sieci Web.

CSCvw30704

3

Webex Meetings

Rozwiązał problem polegający na tym, że klient planuje spotkanie w pokoju osobistym z poziomu narzędzi zwiększających produktywność i klika przycisk Dołącz w wiadomości e-mail z zaproszeniem. Pokazuje błąd "Spotkanie jest niedostępne".

CSCvw48765

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uczestnik systemu Windows nie może wysyłać ani odbierać reakcji na spotkaniu JBH, ale gospodarz może wysyłać reakcje.

CSCvw22152

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings 40.10.6 Klient systemu Windows — zmiana nazwy użytkownika telefonu nakładała się na poprzednią nazwę i nową nazwę.

CSCvw21540

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł znaleźć żądanego konta.

CSCvw33549

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że przycisk Audio powinien być wyłączony, gdy uczestnik dołącza do spotkania wyłączonego audio JBH.

CSCvw34605

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że inni uczestnicy nie słyszeli dołączania użytkownika z systemu Windows 10. Interfejs użytkownika pokazuje, że użytkownik jest niewyciszony, ale nadal nikt go nie słyszy. Ponadto użytkownik nie może zmienić stanu wyciszenia.

CSCvw17514

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że klient nie mógł odtworzyć nagrania ARF i wystąpił błąd "Nie udało się uzyskać poprawnych parametrów podczas analizowania składnika spotkania. Skontaktuj się z pomocą techniczną w celu uzyskania pomocy".

CSCvw21557

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że mój Webex zgłaszał problem "Usługa Http/1.1 niedostępna".

CSCvw21579

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem z cisco Webex Meeting, który przestał działać, gdy klient dwukrotnie kliknął przycisk dołącz do spotkania.

CSCvw15832

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł sporadycznie podłączyć komputera do dźwięku.

CSCvw31598

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że lewy centralny pasek sterowania nie zanikał na komputerze Mac w wersji 40.9.

CSCvw15579

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem, gdy użytkownik ustawił "Typ połączenia audio" na brak i zapisał ten szablon, domyślnie używany jest tylko voip, a nie żaden.

CSCvw15343

3

Webex Meetings

Naprawiono problem ze składnikiem Cisco Webex Meeting VDI, który zawierał luki w zabezpieczeniach.

CSCvw13506

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem, gdy użytkownik komputera Mac10.15 rozpoczyna lub dołącza do spotkania przy użyciu zewnętrznego zestawu słuchawkowego - HD 350BD Sennheiser, spotkanie uległo awarii.

CSCvw15145

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że eksportowanie raportu uczestnika nie powiodło się w administracji witryny.

CSCvw13113

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że wirtualne tło lub rozmycie tła powodowane było wysokie wykorzystanie procesora po włączeniu go podczas spotkania.

CSCvw21584

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że trzeba było dodać więcej dzienników w celu śledzenia problemów klientów.

CSCvw21559

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik nie uzyskiwał dostępu do pokoju osobistego innego użytkownika.

CSCvw13274

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że spotkanie ulegało awarii, gdy użytkownik anulował monit serwera proxy.

CSCvw21569

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do spotkania z poziomu klienta Webex systemu Android przy użyciu łącza do spotkania w pokoju osobistym.

CSCvw09926

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że dodatek Google wyświetlał tylko jeden numer płatny lub bezpłatny po zapisaniu panelu ustawień Webex.

CSCvw11138

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem, gdy aplikacja Webex Desktop ulega awarii po dodaniu specjalnego char * na końcu adresu URL sprzężenia.

CSCvw12052

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem z dodatkiem usługi Office 365 — jeśli zaproszona strona odrzuci jedno ze spotkań Webex, po pewnym czasie wydarzenie pojawi się z powrotem w kalendarzu zaproszonej osoby.

CSCvw21586

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem z wieloma rekordami awarii komputera Mac w wersji produkcyjnej.

CSCvw31653

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem z podmenu Transfer pliku jest włączone nawet po wyłączeniu sesji Transferuj plik z typu sesji.

CSCvw16726

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że pole wymagań dotyczących hasła strony nie było wyświetlane.

CSCvw05658

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik nie ma wybranej opcji Strefa czasowa w Chinach podczas planowania spotkania.

CSCvw05654

2

Webex Meetings

Naprawiono problem z losowymi awariami, które występowały w wydaniu 40.10.4.

CSCvw05648

2

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z awariami widżetów usług spotkania w 40.10.4.2.

CSCvw07684

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem z centrum sterowania, który pokazuje użytkowników dołączanych z programu Internet Explorer podczas dołączania z aplikacji klasycznej Spotkania Webex.

CSCvw05636

2

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z awariami mshtml, które występowały w 40.10.

CSCvw05629

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że kilku uczestników korzystających z interfejsu API aplikacji może dołączyć za pomocą aplikacji mobilnej, nawet jeśli opcja Dołączanie z aplikacji mobilnych jest wyłączona dla witryny.

CSCvw05611

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem z UI w raporcie Po spotkaniu, aby odzwierciedlić poprawny ciąg.

CSCvw24251

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że przycisk wyciszenia w niektórych zestawach słuchawkowych nieprawidłowo wysyłał polecenie wyciszenia do klienta Webex.

CSCvw03922

3

Webex Training

Naprawiono problem polegający na tym, że istnieją trzy szablony wiadomości e-mail, które nie zostały przetłumaczone na język niemiecki podczas szkolenia Webex.

CSCvw21572

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że język aplikacji klasycznej Webex Meetings nie zmieniał się, gdy domyślnym wybranym językiem był francuski (Kanada).

CSCvw21553

3

Webex Meetings

Naprawiono problem z literówką w wyskakującym okienku zamykającym pokój breakout - powinno być "będzie ZAMYKANE" w ciągu 3 sekund.

CSCvw01969

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że nie było opcji aktywacji kont żądanych przy użyciu opcji "zezwalaj hostowi na rejestrację konta" z administracji witryny.

CSCvw00424

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że domyślny szablon spotkania Webex staje się niedostępny po przełączeniu na inny język niż angielski.

CSCvw03125

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wymuszenie "Zmień hasło przy następnym logowaniu" nie wylogowują użytkowników aplikacji komputerowej ani narzędzi zwiększających produktywność.

CSCvw10201

3

Webex Meetings

Naprawiono problem z niemiecką literówką na stronie docelowej Spotkania

CSCvv96257

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownicy nie mogli korzystać z aplikacji komputerowej Webex po aktualizacji do wersji Webex Meetings 40.10.

CSCvv94037

2

Spotkania Webex (Windows i Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy systemów Windows i Mac nie mogli dołączyć do spotkania Webex.

CSCvv92625

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że uczestnik nie mógł zobaczyć opcji ankietowania.

CSCvv95540

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że dźwięk udostępniony podczas spotkania nie był słyszany przez niektórych uczestników.

CSCvv86025

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że wystąpiła prośba o dodanie wersji WME dla komputerów Mac.

CSCvw37801

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja Webex Meeting pokazywała niewłaściwe używane urządzenie audio.

CSCvv64403

3

Spotkania Webex (Windows i Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik stwierdził, że zainstalował zdalnego klienta Webex przy użyciu TFS w systemie Windows, jednak na komputerze Mac klient zdalny próbuje uruchomić JNLP.

CSCvv63854

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że gdy użytkownik natknie klawisz Enterna klawiaturze, wyzwala akcję OK w tym samym czasie, co zapisanie opcji planowania jako szablonu w widoku nowoczesnym.

CSCvv60862

5

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na literówce i braku akcentu w języku francuskim.

CSCvv65155

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że tytuły Centra nie powinny być oparte na typach sesji przypisanych do tego użytkownika (przy użyciu pliku CSV).

CSCvv71487

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że dodatek Google usuwa prefiks 800 i stosuje kod kraju 001.

CSCvv71610

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem dotyczący witryn zarządzanych przez centrum Control Hub, które nie zezwalają na przypisywanie typów sesji użytkownikom dla nielicencjonowanych centrów — przy użyciu plików CSV.

CSCvw52511

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem z oknem dialogowym Udostępnij nagranie" dla klawiatury i czytnika ekranu.

Ułatwienia dostępu

CSCvw52515

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem ze stroną Szczegóły nagrywania dla klawiatury i czytnika ekranu.

Ułatwienia dostępu

CSCvw52516

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem z użytkownikiem komputera Mac, który słyszy użytkownika systemu Windows, ale użytkownik systemu Windows nie słyszy użytkownika komputera Mac.

CSCvu17751

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że gdy użytkownicy dołączali z urządzeń z systemem Android, ujawniany był numer telefonu do spotkania tylko VOIP.

CSCvt99384

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Cisco Webex Meetings dla systemu Windows udostępniała informacje o pamięci współużytkowanej.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvw40120

3

Webex Events

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że przeglądarka IE 11 nie mogła wyświetlić przesłanych zdjęć do strony rejestracji Webex Events.

CSCvw46309

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas udostępniania pliku PDF jako pliku na spotkaniu Webex zawartość jest zniekształcona i pokazuje kolorowe artefakty w systemie MacOS 11.0.1 Big Sur.

CSCvv71390

3

Webex Events (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik zawsze mógł połączyć się ze zdarzeniem Webex, nawet po wydaleniu go przez hosta.

CSCvv71569

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że układ klawiatury w języku polskim inicjował skróty do sali konferencyjnej Webex.

CSCvw50010

3

Szkolenia Webex (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik zawsze mógł połączyć się z sesją szkoleniową Webex, nawet po wydaleniu przez hosta.

CSCvw47450

2

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do audio i wideo podczas spotkania.

CSCvw53883

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings nie korzystała z konfiguracji systemowego serwera proxy skonfigurowanej w konfiguracji sieci lokalnej, zamiast tego próbowała połączyć się bezpośrednio tylko wtedy, gdy Mozilla Firefox jest ustawiona jako domyślna przeglądarka.

CSCvw48337

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że wideo było oznaczone zielonym kolorem i błyskiem w widoku siatki.

CSCvw55861

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik ponownie dołączał do spotkania po tym, jak klient otworzył ankiety.

CSCvw53875

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że gdy w poczekalni znajdowały się więcej niż dwie osoby, a gospodarze przyjmowali jednego z użytkowników, pasek poczekalni zmienił kolor na szary.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvw46746

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że w przypadku spotkań Webex Event rozpoczynanych przez TP, PSTN, gdy dzwoniący dołączają za pomocą telefonu, są monitowani o wprowadzenie identyfikatora uczestnika. Gdy to zrobią, otrzymają komunikat o błędzie, że identyfikator uczestnika jest niepoprawny.

CSCvw37775

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że zachowanie między środowiskiem przed spotkaniem a doświadczeniem podczas spotkania podczas połączenia z urządzeniami wideo zarejestrowanymi w chmurze było inne.

CSCvw36656

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że gdy użytkownik loguje się i dołącza z systemu Mac, zarówno uczestnicy systemu Windows, jak i Mac widzą użytkownika jako użytkownika anonimowego.

CSCvw21571

2

Webex Meetings

Naprawiono problem z Cisco Webex Meeting VDI w celu obsługi VMWare Client 5.5 i VMWare Agent 7.13.

CSCvw33331

2

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że opcja "Przenieś plik" była sporadycznie wyszarzone w dostępie zdalnym dla użytkowników.

CSCvw45760

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem z niewyczytywaniem głównego okna spotkania Webex po tym, jak użytkownik przestał udostępniać drugi ekran pulpitu.

CSCvw36345

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa mac ulegała awariom i nie można było z u nich korzystać.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvw30480

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że klient dostawał błąd "nazwa użytkownika lub hasło jest niepoprawne" podczas używania nowego hasła do logowania.

CSCvw32232

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że jeśli użytkownik nie ma adresu URL awatara, obraz awatara jest nadal wyświetlany.

CSCvw37770

2

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że system Windows wysyłał wiadomości e-mail do uczestników, którzy dołączają do spotkań za pośrednictwem modułu ankiety.

CSCvw37815

2

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że Mac wysyłał wiadomości e-mail do innych uczestników z informacjami o awatarze.

CSCvw36345

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja Mac Desktop ulegała awarii, która w ogóle nie mogła być używana

CSCvw23893

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem z tym, że jakość VoIP nie była dobra, a czasami głośna.

CSCvw34605

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że inni uczestnicy nie słyszeli dołączania użytkownika z systemu Windows 10. Interfejs użytkownika pokazuje, że użytkownik jest niewyciszony, ale nadal nikt go nie słyszy. Ponadto użytkownik nie może zmienić stanu wyciszenia.

CSCvw31598

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że lewy centralny pasek sterowania nie zanikał na komputerze Mac w wersji 40.9.

CSCvw36536

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem, który powodowany był powolny i nieprawidłowy w lokalnym pliku nagrywania MP4 w systemie Mac.

CSCvw15832

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł sporadycznie podłączyć komputera do dźwięku.

CSCvw22152

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings 40.10.6 Klient systemu Windows — zmiana nazwy użytkownika telefonu nakładała się na poprzednią nazwę i nową nazwę.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvw30704

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik nie powinien używać 0 jako domyślnego klucza spotkania do wysyłania zapytań do danych w adresie URLAP.

CSCvw17514

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że klient nie mógł odtworzyć nagrania ARF i wystąpił błąd "Nie udało się uzyskać poprawnych parametrów podczas analizowania składnika spotkania. Skontaktuj się z pomocą techniczną w celu uzyskania pomocy".

CSCvw15343

2

Webex Meetings

Naprawiono problem ze składnikiem Cisco Webex Meeting VDI, który zawierał luki w zabezpieczeniach.

CSCvw22152

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings 40.10.6 Klient systemu Windows — zmiana nazwy użytkownika telefonu nakładała się na poprzednią nazwę i nową nazwę.

CSCvw27829

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem z klientami Windows OS i Webex Meetings zgłaszanymi nieprawidłowymi wartościami RTT w MQE.

CSCvw29005

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem z aplikacją Webex Meeting Desktop 40.10 po wysłaniu wideo.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

CSCvw15145

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że eksportowanie raportu uczestnika nie powiodło się w administracji witryny.

CSCvw21557

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że mój Webex zgłaszał problem "Usługa Http/1.1 niedostępna".

CSCvw21584

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że trzeba było dodać więcej dzienników w celu śledzenia problemów klientów.

CSCvw21540

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł znaleźć żądanego konta.

CSCvw23505

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że raport użycia spotkania był pusty po wyeksportowaniu z administracji witryny (40.10).

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Powiązany obszar produktu

CSCvw13210

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że strona poprzedniego spotkania pozostawała w polu "Ładowanie..." i nigdy nie wyświetlaj listy spotkań.

CSCvw05315

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że gdy użytkownik rozpoczyna spotkanie na platformie Linux, wyświetla stronę błędu.

CSCvv94037

2

Spotkania Webex (Windows i Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy systemów Windows i Mac nie mogli dołączyć do spotkania Webex.

CSCvv96257

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownicy nie mogli korzystać z aplikacji komputerowej Webex po aktualizacji do wersji Webex Meetings 40.10.

CSCvw00122

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że po aktualizacji WBS 40.10 użytkownicy zauważyli, że gdy uczestnicy są w trybie pełnoekranowym, podczas gdy prezenter udostępnia zawartość, nie mogą zmienić układu, ikona jest dostępna, ale jeśli najeżdżają na nią kursorem lub klikają, nic się nie dzieje.

CSCvw05654

2

Webex Meetings

Naprawiono problem z losowymi awariami, które występowały w wydaniu 40.10.4.

CSCvv86025

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że wystąpiła prośba o dodanie wersji WME dla komputerów Mac.

CSCvw05636

2

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z awariami mshtml, które występowały w 40.10.

CSCvv92625

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że uczestnik nie mógł zobaczyć opcji ankietowania.

CSCvw05648

2

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z widżetami usług spotkania, które ulegają awariom w systemie 40.10.4.2.

CSCvv82970

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że nie było opcji wirtualnego tła dla użytkownika MAC i5 4. generacji.

CSCvw13274

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że spotkanie ulegało awarii, gdy użytkownik anulował monit serwera proxy.

CSCvw07684

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem z centrum sterowania, który pokazuje użytkowników dołączanych z programu Internet Explorer podczas dołączania z aplikacji klasycznej Spotkania Webex.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvw13247

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na wyświetlaniu nieoczekiwanego monitu o udostępnienie opcji audio slajdu HFPS.

CSCvv90607

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że zestaw Sdk VDI firmy Webex dodawał nowe metody wykrywania, czy wirtualny procesor GPU działał w środowisku VDI.

CSCvv95540

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że dźwięk udostępniony podczas spotkania nie był słyszany przez niektórych uczestników.

CSCvv89713

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik Webex nie mógł wyświetlić wideo użytkownika DX80 podczas spotkania.

CSCvv88157

3

Spotkania Webex (Windows i Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do audio na spotkaniu, jeśli stary prezenter uległ awarii przed utworzeniem nowej sesji audio.

CSCvv86368

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że po kliknięciu Esc podczas ankiety okno ankiety jest puste i nie można utworzyć kolejnej ankiety.

CSCvv84929

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł edytować spotkania po migracji witryny.

CSCvw08019

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł usunąć transkrypcji za pomocą pola wyboru dla nagrań w obszarze Więcej opcji.

CSCvv84959

2

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł rozpocząć spotkania lub dołączyć do spotkania. Łączenie się ze spotkaniem uruchamia się i zamyka automatycznie.

CSCvv83064

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że nie można wyświetlić "make cohost" w menu więcej uczestników.

CSCvv82618

3

Webex Events

Usunięto problem polegający na tym, że Webex nie odpowiedział w Webex Events.

CSCvv87041

3

Webex Events (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że nie było danych telemetrycznych audio CC.

CSCvv82003

3

Webex Events (Mac)

Naprawiono problem polegający na tym, że nie było panelu pytań i odpowiedzi po stronie hosta Webex i uczestnika, jeśli TP uruchamia Webex Events CMR jako host.

CSCvv82525

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że ankieta z raportu obecności ma drugi wiersz, gdy komentarz jest zbyt długi.

CSCvv86039

3

Webex Events

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Menedżer zdarzeń ulega awarii, gdy uczestnik jest promowany jako panelista

CSCvv80224

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że spotkanie Webex ulegało awarii podczas wybierania opcji oddzwaniania wideo.

CSCvv79961

3

Webex Events

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że numer zdarzenia Webex był wyświetlany jako 000 000 000 na stronie Wydarzenia.

CSCvv82897

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uczestnik automatycznie wycłaczał wyciszenie, gdy gospodarz wpuszcza uczestnika z lobby do zablokowanego spotkania.

CSCvv77380

2

Webex Meetings

Naprawiono problem z awarią 40.9.5 WCLDll.dll [0001:00023440].

CSCvv76907

3

Webex Events

Usunięto problem polegający na tym, że okno Webex Events nie reagowało na hosta.

CSCvv76276

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uczestnik może wyświetlać zawartość udostępnianą w sesji Breakout po opuszczeniu sesji Breakout.

CSCvv77034

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja klasyczna Spotkania nie była aktualizowana, gdy użytkownik dołączył do spotkania ze starszej wersji aplikacji klasycznej Spotkania Webex.

CSCvv78838

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł odtworzyć nagrania ARF przy użyciu przeglądarki Microsoft Edge 44.18362.449.0.

CSCvv75815

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że administrator witryny nie mógł zapisać edytowanych szablonów spotkań.

CSCvv75645

3

Webex Meetings

Rozwiązał problem polegający na tym, że klient nie może zobaczyć skonfigurowanego identyfikatora źródłowego w swoich raportach obecności.

CSCvv74020

2

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że brakowało wirtualnego tła komputera Mac na i7 7. generacji z 4-rdzeniowym komputerem Mac.

CSCvv75581

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że na mojej stronie Webex istniała logika niespójności dla raportu o nagraniu zdarzenia Webex.

CSCvv73342

3

Webex Events (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że funkcja Proximity nie działa z Webex Event.

CSCvv72338

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że odpowiedzi moderatora na pytania i odpowiedzi w wydarzeniu Webex nie były widoczne dla uczestnika, który dołączył z przeglądarki.

CSCvv75655

3

Webex Events

Rozwiązano problem z rozbieżnością w raporcie rejestrowania zdarzeń Webex.

CSCvv71287

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem, który otwierał przekierowanie w spotkaniach Webex.

CSCvv70179

2

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem powodujący awarię webexmgr (0001-0008CAB9).

CSCvv68606

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do spotkania Webex z aplikacji klasycznej Spotkania, gdy udostępniono nową aktualizację aplikacji klasycznej Spotkania Webex.

CSCvv73699

3

Webex Meetings

CSCvv67592

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownicy komputerów Mac mieli sporadyczny problem z ankietami na spotkaniach Webex.

CSCvv68986

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja Webex Meeting ulega awarii, gdy użytkownik łączył się z dźwiękiem z Jabbera.

CSCvw20956

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem, gdy uczestnik opuszcza sesję breakout, a następnie nie może podnieść ręki.

CSCvv66507

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meeting lokalnie przechowuje obrazy awatarów.

CSCvv66149

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem, który powodował, że uczestnik mógł usłyszeć panelistę spoza sesji treningowej.

CSCvv78426

3

Webex Meetings

Usunięto problem, który powodem, że uczestnik mógł rozmawiać z innymi osobami nawet po wyłączeniu.

CSCvv71523

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z brzmieniem okna postępu.

CSCvv63900

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że wszyscy użytkownicy dołączający z cienkiego klienta nie otrzymywali wiadomości e-mail z podziękowaniem za uczestnictwo.

CSCvv71526

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że funkcja włączania przełączania "SupportBreakoutSessions" i "EnableHardMute" na stronie nie działała dla witryny klienta wolnego kanału (wersja klienta)<40.9.0).

CSCvv63469

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że wprowadzenie adresu wideo Webex Meetings w "Call my Video System" powodowało, że lustrzany materiał wideo był lustrzany.

CSCvv62827

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł połączyć się z inną aplikacją.

CSCvv61214

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że aktualizacja ustawienia PCN "Ton wejścia i wyjścia" na stronie harmonogramu spotkania nie powiodła się.

CSCvv59321

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy uczestnik nie jest dodawany, jeśli po adresie e-mail nie następuje przecinek, średnik lub naciśnięcie Enter.

CSCvv61772

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że przypięty film wideo przerywał się, gdy nowy użytkownik dołącza do spotkania.

CSCvv71605

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem z aktualizowaniem łącza przesyłania strumieniowego w celu .wmv nagrywania plików.

CSCvv45904

2

Wydarzenia Webex (Windows i Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas Wydarzenia słychać było dźwięki wejścia i wyjścia.

CSCvv71619

3

Wydarzenia Webex (Windows i Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że podczas planowania spotkania PCN w narzędziach Zwiększające produktywność jest wyświetlane starsze zastrzeżenie dotyczące telefonii TDM dotyczące numeru kopii zapasowej.

CSCvv55166

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że programy ThinPro 7.1 i 6.2 nie mogły zainstalować pobranego cisco_wvdi_clientpliku -39.3.0.288709.i386.deb Webex Meeting for VDI.

CSCvv45619

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem, który powodował, że uprawnienia administratora były usuwane, gdy użytkownik zapisuje tablicę jako *. UCF.

CSCvv36369

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem, gdy przycisk wysyłania nie działał dobrze w sekcji "Zaproś i przypomnij" w systemie 40.7 w oknie.

CSCvv33570

3

Webex Meetings

Rozwiązał problem, gdy PTIM.exe brakowało w programach startowych w systemie Windows po automatycznej aktualizacji aplikacji Webex Desktop.

CSCvw21712

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że na stronie logowania nagłówki stron nie są w logicznej kolejności hierarchii.

CSCvw21727

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że tytuł strony pozostał taki sam dla wielu stron.

CSCvv78850

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że klient miał problem z dziennikami czatu w przestrzeni Webex. Kiedy wygenerowali raport CSR dla sesji zdalnego wsparcia, dzienniki czatu były puste i pokazują "Brak".

CSCvv78847

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że spotkanie ulegało awarii po nieudanej sesji audio.

CSCvu44356

2

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że wystąpiła luka w zabezpieczeniach związana z ujawnieniem informacji ze spotkania Webex.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvw30704

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik nie powinien używać 0 jako domyślnego klucza spotkania do wysyłania zapytań do danych w adresie URLAP.

CSCvw17514

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że klient nie mógł odtworzyć nagrania ARF i wystąpił błąd "Nie udało się uzyskać poprawnych parametrów podczas analizowania składnika spotkania. Skontaktuj się z pomocą techniczną w celu uzyskania pomocy".

CSCvw15343

3

Webex Meetings

Naprawiono problem ze składnikiem Cisco Webex Meeting VDI, który zawierał luki w zabezpieczeniach.

CSCvw22152

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex Meetings 40.10.6 Klient systemu Windows — zmiana nazwy użytkownika telefonu nakładała się na poprzednią nazwę i nową nazwę.

CSCvw07684

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem z centrum sterowania, który pokazuje użytkowników dołączanych z programu Internet Explorer podczas dołączania z aplikacji klasycznej Spotkania Webex.

CSCvw27829

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem z klientami Windows OS i Webex Meetings zgłaszanymi nieprawidłowymi wartościami RTT w MQE.

CSCvw29005

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem z aplikacją Webex Meeting Desktop 40.10 po wysłaniu wideo.

CSCvw31578

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł zmienić nazwy użytkowników połączeń na spotkaniu z menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvw21584

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że klient nie może zaplanować spotkań Webex z aplikacji na iOS, uzyskując kod błędu 100200.

CSCvw21540

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł znaleźć żądanego konta.

CSCvw21579

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem z cisco Webex Meeting, który przestał działać, gdy klient dwukrotnie kliknął przycisk dołącz do spotkania.

CSCvw21572

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że język aplikacji klasycznej Webex Meetings nie zmieniał się, gdy domyślnym wybranym językiem jest francuski (Kanada).

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvw21557

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że mój Webex zgłaszał problem "Usługa Http/1.1 niedostępna".

CSCvw15145

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że eksportowanie raportu uczestnika nie powiodło się w administracji witryny.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvw13247

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązaliśmy problem polegający na wyświetlaniu nieoczekiwanego monitu o udostępnienie opcji audio slajdu HFPS.

CSCvv92625

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że uczestnik nie mógł zobaczyć opcji ankietowania.

CSCvw05654

2

Webex Meetings

Naprawiono problem z losowymi awariami, które występowały w wydaniu 40.10.4.

CSCvw05636

2

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z awariami mshtml, które występowały w 40.10.

CSCvv95540

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że dźwięk udostępniony podczas spotkania nie był słyszany przez niektórych uczestników.

CSCvw05648

2

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z awariami widżetów usług spotkania w 40.10.4.2.

CSCvv86368

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że po kliknięciu Esc podczas ankiety okno ankiety jest puste i nie można utworzyć kolejnej ankiety.

CSCvv82970

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że nie było opcji wirtualnego tła dla użytkownika MAC i5 4. generacji.

CSCvw13274

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że spotkanie ulegało awarii, gdy użytkownik anulował monit serwera proxy.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvv89713

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik Webex nie mógł wyświetlić wideo użytkownika DX80 podczas spotkania.

CSCvw05315

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że gdy użytkownik rozpoczyna spotkanie na platformie Linux, wyświetla stronę błędu.

CSCvv94037

2

Spotkania Webex (Windows i Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy systemów Windows i Mac nie mogli dołączyć do spotkania Webex.

CSCvv88157

3

Spotkania Webex (Windows i Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy gospodarz lub prezenter pomyślnie dołączył do spotkania, wystąpiła awaria przed złożeniem żądania utworzenia sesji audio.

CSCvw00122

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że po aktualizacji WBS 40.10 użytkownicy zauważyli, że gdy uczestnicy są w trybie pełnoekranowym, podczas gdy prezenter udostępnia zawartość, nie mogą zmienić układu, ikona jest dostępna, ale jeśli najeżdżają na nią kursorem lub klikają, nic się nie dzieje.

CSCvv92121

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na ponownym włączeniu wideo, gdy uczestnik rozpoczyna udostępnianie bez włączonego wideo lub kamery.

CSCvv90607

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że zestaw Sdk VDI firmy Webex dodawał nowe metody wykrywania, czy wirtualny procesor GPU działał w środowisku VDI.

CSCvw05357

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że spotkanie Webex VDI w systemie operacyjnym IGEL nie mogło wysyłać ani odbierać wideo HD z pamięcią 1,5 G.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvv75645

3

Webex Meetings

Rozwiązał problem polegający na tym, że klient nie może zobaczyć skonfigurowanego identyfikatora źródłowego w swoich raportach obecności.

CSCvv79950

3

Webex Training

Naprawiono błąd, który powodowany był, że szkolenie nie było aktualizowane po zaznaczaniu opcji "przypisanie przed sesją", automatycznie usuwało zaznaczenie opcji po zapisaniu.

CSCvv71287

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem, który otwierał przekierowanie w spotkaniach Webex.

CSCvv76276

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uczestnik może wyświetlać zawartość udostępnianą w sesji Breakout po opuszczeniu sesji Breakout.

CSCvv86039

3

Wydarzenie Webex

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Menedżer zdarzeń ulega awarii, gdy uczestnik jest promowany jako panelista.

CSCvv80224

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że spotkanie Webex ulegało awarii podczas wybierania opcji oddzwaniania wideo.

CSCvv77380

2

Webex Meetings

Naprawiono problem z awarią 40.9.5 WCLDll.dll [0001:00023440].

CSCvv82897

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uczestnik automatycznie wycłaczał wyciszenie, gdy gospodarz wpuszcza uczestnika z lobby do zablokowanego spotkania.

CSCvv86033

2

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja Spotkania nie wysyłała multimediów do najbliższego klastra multimediów.

CSCvv84959

2

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł rozpocząć spotkania lub dołączyć do spotkania. Łączenie się ze spotkaniem uruchamia się i zamyka automatycznie.

CSCvv84731

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex nie obsługuje tła wirtualnego, gdy używany jest komputer z 6-rdzeniowym procesorem Intel Xeon E5 dla komputerów MAC.

CSCvv84694

3

Webex Events (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że Klient zgłosił problem polegający na tym, że nie może udostępniać plików w kliencie Webex Events Windows, jeśli język jest ustawiony na węgierski, program zawiesza się.

CSCvv73342

3

Webex Events (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że funkcja Proximity nie działa z Webex Event.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvv63900

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że wszyscy użytkownicy dołączający z cienkiego klienta nie otrzymywali wiadomości e-mail z podziękowaniem za uczestnictwo.

CSCvv78838

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł odtworzyć nagrania ARF przy użyciu przeglądarki Microsoft Edge 44.18362.449.0.

CSCvv70397

3

Webex Meetings

Rozwiązał problem z telemetrią i ulepszył sesje Breakout.

CSCvv70179

2

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem powodujący awarię webexmgr(0001-0008CAB9).

CSCvv68606

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do spotkania Webex z aplikacji klasycznej Spotkania, gdy stała się dostępna nowa aktualizacja aplikacji klasycznej Spotkania Webex.

CSCvv71523

2

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z brzmieniem okna postępu.

CSCvv68986

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja do spotkań Webex ulegała awarii, gdy użytkownik łączył się z dźwiękiem z Jabbera.

CSCvv74020

2

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że w systemie i7 7. generacji z 4-rdzeniowym komputerem Mac brakuje wirtualnego tła komputera Mac.

CSCvv78847

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że spotkanie ulegało awarii po nieudanej sesji audio.

CSCvv78850

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że klient miał problem z dziennikami czatu w przestrzeni Webex. Kiedy wygenerowali raport CSR dla sesji zdalnego wsparcia, dzienniki czatu były puste i pokazują "Brak".

CSCvv77034

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja klasyczna Spotkania nie była aktualizowana, gdy użytkownik dołączył do spotkania ze starszej wersji aplikacji klasycznej Spotkania Webex.

CSCvv76907

3

Webex Events

Rozwiązano problem polegający na tym, że okno Webex Events nie reagowało na hosta.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvv61772

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że przypięty film wideo przerywał się, gdy nowy użytkownik dołącza do spotkania.

CSCvv65511

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że tło wirtualne znikało po uaktualnieniu aplikacji klasycznej Spotkania Webex.

CSCvv69345

3

Webex Meetings

Usunięto błąd, który powodowały zwiększoną liczbę awarii wseclient w wydaniu 40.9.3.

CSCvv66149

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązał problem, w którym uczestnik mógł usłyszeć panelistę spoza sesji treningowej.

CSCvv69355

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że monitor ulegał awarii podczas opuszczania spotkania.

CSCvv67592

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownicy komputerów Mac mieli sporadyczny problem z ankietami na spotkaniach Webex.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvv62948

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że JMF- nie może rozpocząć spotkania lub dołączyć do spotkania po raz pierwszy w aplikacji komputerowej spotkania.

CSCvv60552

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na nakładaniu się przycisku Rozpocznij spotkanie z przyciskiem Wideo w oknie przed spotkaniem.

CSCvv71527

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że było generowane niekompletne nagranie.

CSCvv60237

2

Webex Meetings

Usunięto problem powodujący awarię pliku 40.9.3 mshtml.dll.

CSCvv59381

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy GCM było włączone dla systemu Windows, rozpoczęcie lub dołączenie do spotkania z Internet Explorer -ActiveX powodowało błąd 65028.

CSCvv71630

3

Spotkania Webex (Mac i Windows)

Naprawiono prośbę o dodanie webdomain do dziennika zdarzeń awarii zarówno dla komputerów Mac, jak i Windows.

CSCvv62946

3

Webex Meetings

Usunięto problem, który powodował, że formatowanie dziennika czatu było pomieszane po aktualizacji 4 sierpnia 2020 r.

CSCvv62945

3

Szkolenie Webex (Windows i Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że cisco Webex Training uniemożliwiało innym osobom dołączenie do sesji Breakout po kilku godzinach z powodu liczby zarejestrowanych spotkań większej niż 256.

CSCvv52819

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik komputera Mac korzystający z klienta spotkania nadal mógł używać rozmytego tła wirtualnego, nawet jeśli administrator witryny wyłączył je.

CSCvv51230

2

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na wielokrotnym zawieszaniu się aplikacji Spotkania.

CSCvv46201

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja spotkania Webex nie powinna być aktualizowana, gdy aplikacja instalacyjna i wdrożona aplikacja mają tę samą wersję.

CSCvv54145

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że łączność MMP nie działała. Użytkownik nie mógł dołączyć do audio (VoIP) i wideo z aplikacji Webex Meetings.

CSCvv45904

2

Wydarzenia Webex (Windows i Mac)

Usunięto błąd, który powodowały, że dźwięki wejścia i wyjścia były słyszalne podczas wydarzenia.

CSCvv51601

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że centrum sterowania rozwiązywaniem problemów nie wyświetlało niektórych informacji o spotkaniu Webex użytkownika.

CSCvv54222

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że jeśli analiza TelemetryInfo w HKCU nie powiodła się, webexapp będzie w stanie blokady i zawsze będzie kosztować około 15% czasu procesora.

CSCvv45495

3

Webex Meetings

Usunięto problem, który powodem, że użytkownik nie mógł zainstalować i odinstalować webexplugin.msi.

CSCvv71634

3

Webex Events (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że nazwa Moje informacje w Webex Events była edytowalna, ale nie obowiązywała.

CSCvv71631

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że przycisk Dołącz do spotkania powodował problem L18N w pełnoekranowym oknie dialogowym pełnoekranowym audio wideo.

CSCvv45619

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem, który powodował, że uprawnienia administratora były usuwane, gdy użytkownik zapisuje tablicę jako *. UCF.

CSCvv41773

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że urządzenia mobilne bez zainstalowanej aplikacji Meet domyślnie ustawiały drugi numer połączenia w przeglądarce.

CSCvv71597

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że dźwięk był w porządku, jednak przycisk wyciszania i wyciszania zmieniał się na "podłącz dźwięk".

CSCvv42971

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że podczas nagrywania ARF panel uczestnika był pusty.

CSCvv71601

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że narzędzie do usuwania Webex firmy Cisco nie może usunąć nieoczekiwanej wersji kodu produktu aplikacji do spotkań Webex.

CSCvv71612

3

Webex Meetings

Naprawiono błąd, który powinien ukrywać wiadomości e-mail "Dziękuję" i "Nieobecny" na stronie planowania wydarzeń Webex, gdy opcja "Przypomnienia e-mail o spotkaniach (spotkania, szkolenia i wydarzenia)" jest wyłączona w administracji witryny.

CSCvv45030

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że narzędzie do usuwania Webex nie może usunąć wtyczek Cisco Webex Meetings Plugins z apletu Dodaj i usuń programy w panelu sterowania urządzenia.

CSCvv42770

2

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że system zawieszał się podczas pobierania wirtualnego tła.

CSCvv49939

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex powinna odwołać i wyczyścić wszystkie tokeny klienta.

CSCvv37464

2

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem, który powodowały, że użytkownicy komputerów Mac z Webex Meetings nie mieli opcji "Optymalizuj pod kątem wideo i ruchu".

CSCvv71616

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że w narzędziach zwiększających produktywność użytkownik nie mógł zalogować się do specjalnego środowiska.

CSCvv40397

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy nie mogli rozpocząć spotkania Webex z przeglądarki, strony internetowej lub klienta zużywczego.

CSCvv37475

3

Webex Events (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że gospodarz spotkania nie mógł zobaczyć "Nazw firm" na liście uczestników w wydarzeniu.

CSCvv36682

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem z Short umożliwiającym przechodzenie do pływającego panelu sterowania spotkaniami w trybie FIT.

CSCvv40125

2

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że w niektórych środowiskach użytkownicy nie mogli aktualizować ciscowebexstart.exe ponieważ jest zajęty przez system Windows. Spowodowało to niepowodzenie spotkania początkowego i błąd wyskakujący23.

CSCvv32824

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że nazwa sparowanego urządzenia ze znakami specjalnymi nie była wyświetlana poprawnie.

CSCvv71608

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex dla systemu Windows nie mogła automatycznie wyskakującego interfejsu logowania proxy od wersji 40.4.x.

CSCvv32309

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na aktualizowaniu zamrażanego pliku OST.

CSCvv31217

2

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że nie słychać było sygnału dźwiękowego, gdy użytkownik komputera Mac dołącza do spotkania Webex za pomocą aplikacji Mac Webex.

CSCvv39880

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex nie mogła automatycznie sparować z urządzeniem.

CSCvv29100

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że gdy użytkownik komputera Mac udostępnia plik i gdy przechodzi do sesji treningowej, uczestnik traci slajdy.

CSCvv29075

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że uczestnik traci dźwięk podczas przesyłania na spotkanie Webex.

CSCvv33681

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że na monitorach rozszerzonych brakowało paska adnotacji Webex.

CSCvv53391

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że wystąpił błąd wyskakujący (65028) podczas korzystania z pobierania oprogramowania Java w celu dołączenia do spotkania. Aplikacja spotkania ulegała awarii wiele razy.

CSCvv40416

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że po kliknięciu przycisku Harmonogram w głównym panelu aplikacji komputerowej Webex nie było odpowiedzi.

CSCvv21708

3

Webex Events

Usunięto problem polegający na tym, że Webex Events zawieszał się po wyjściu z sesji treningowej.

CSCvv20440

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że nie można było modyfikować cyklu w widoku klasycznym.

CSCvv42262

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że automatyczne przewijanie nie działało dla zawartości transkrypcji.

CSCvv16763

3

Webex Events

Usunięto problem polegający na tym, że czasami zmieniała się spacja między nazwą użytkownika a ikoną wyciszenia dla uczestników wideo.

CSCvv17017

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że wideo uczestnika nie było widoczne podczas udostępniania ekranu podczas korzystania z monitora zewnętrznego w systemie Mac OS.

CSCvv11611

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że dla właściwości była określona nieobsługiwana lub nieprawidłowa klauzula filtru zapytań.

CSCvv05911

2

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że funkcja Bliskość dostępna w aplikacji komputerowej Spotkania próbowała dotrzeć do losowych publicznych adresów IP.

CSCvv74119

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex blokowała program Microsoft Outlook.

3

Webex Meetings

Usunięto problem, który umożliwiał osobom, które nawigują sekwencyjnie po zawartości, bardziej bezpośredni dostęp do podstawowej zawartości strony sieci Web.

CSCvv01325

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dodać osobistego numeru konferencji.

CSCvv74123

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że test SOA zgłaszał niektóre formanty formularzy, które nie mają etykiety.

CSCvu98279

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że głośniki Bluetooth Airpods nie pozostawały wybrane po wybraniu przed spotkaniem.

CSCvu98041

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że dwóch dyrektorów Apple otrzymywało komunikat informujący o zawieszeniu konta podczas próby dołączenia do spotkania w pokoju osobistym.

CSCvu95028

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że w instalacji aplikacji komputerowej SCCM Webex meetings brakowało adresu URL witryny Webex.

CSCvu94149

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja Windows Webex Meeting i Webex Events niepoprawnie wyświetlała słowo "wyślij do" czatu w języku japońskim. MAC wyświetla słowo poprawnie.

CSCvu73732

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas dołączania do spotkania lub rozpoczynania spotkania z aplikacji spotkania wystąpiły dwa zachowania, gdy urządzenie wideo zostało sparowane lub połączone z aplikacją.

CSCvv74144

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że powinno być wyświetlane ostrzeżenie, że udostępnianie plików lub tablic nie jest rejestrowane podczas nagrywania w lokalnym MP4.

CSCvu62792

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że podczas spotkania Webex, gdy użytkownik udostępnia ekran na komputerze z wieloma ekranami i przenosi pasek menu na inny ekran, wyświetlany jest komunikat informujący, że udostępniony ekran nie zostanie zaktualizowany.

CSCvu50730

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że gospodarz nie mógł znaleźć uczestników, wyszukując słowa kluczowe z listy uczestników.

CSCvu44356

2

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem z luką w zabezpieczeniach umożliwiającą ujawnienie informacji podczas spotkania Webex.

CSCvv23999

2

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem, który powodowany przez tło wirtualne powodowane było wzrost wykorzystania procesora.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvv79950

3

Webex Training

Naprawiono błąd, który powodowany był, że szkolenie nie było aktualizowane po zaznaczaniu opcji "przypisanie przed sesją", automatycznie usuwało zaznaczenie opcji po zapisaniu.

CSCvv75645

3

Webex Meetings

Rozwiązał problem polegający na tym, że klient nie może zobaczyć skonfigurowanego identyfikatora źródłowego w swoich raportach obecności.

CSCvv71287

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem, który otwierał przekierowanie w spotkaniach Webex.

CSCvv76276

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uczestnik może wyświetlać zawartość udostępnianą w sesji Breakout po opuszczeniu sesji Breakout.

CSCvv86039

3

Wydarzenie Webex

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że Menedżer zdarzeń ulega awarii, gdy uczestnik jest promowany jako panelista.

CSCvv80224

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że spotkanie Webex ulegało awarii podczas wybierania opcji oddzwaniania wideo.

CSCvv77380

2

Webex Meetings

Naprawiono problem z awarią 40.9.5 WCLDll.dll [0001:00023440].

CSCvv82897

3

Webex Meetings

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że uczestnik automatycznie wycłaczał wyciszenie, gdy gospodarz wpuszcza uczestnika z lobby do zablokowanego spotkania.

CSCvv82889

3

Wydarzenie Webex

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że domyślny układ wideo w zdarzeniu Webex nie jest taki sam jak ustawienia administratora witryny na spotkaniu CMR zdarzenia Webex.

CSCvv86033

2

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja Spotkania nie wysyłała multimediów do najbliższego klastra multimediów.

CSCvv84959

2

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł rozpocząć spotkania lub dołączyć do spotkania. Łączenie się ze spotkaniem uruchamia się i zamyka automatycznie.

CSCvv84731

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa Webex nie obsługuje tła wirtualnego, gdy używany jest komputer z 6-rdzeniowym procesorem Intel Xeon E5 dla komputerów MAC.

CSCvv84694

3

Webex Events (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że Klient zgłosił problem polegający na tym, że nie może udostępniać plików w kliencie Webex Events Windows, jeśli język jest ustawiony na węgierski, program zawiesza się.

CSCvv73342

3

Webex Events (Windows)

Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że funkcja Proximity nie działa z Webex Event.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvv63900

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że wszyscy użytkownicy dołączający z cienkiego klienta nie otrzymywali wiadomości e-mail z podziękowaniem za uczestnictwo.

CSCvv64863

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że na stronie internetowej dołączania do spotkania na telefonie komórkowym jest wyświetlany drugi numer połączenia telefonicznego zamiast pierwszego.

CSCvv68493

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że strona widoku Klasyczne spotkanie Webex nie zapisywała flagi JBM tylko dla spotkań VoIP.

CSCvv69183

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że w przypadku dużych raportów wystąpił błąd raportu użycia.

CSCvv78838

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł odtworzyć nagrania ARF przy użyciu przeglądarki Microsoft Edge 44.18362.449.0.

CSCvv68986

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja do spotkań Webex ulegała awarii, gdy użytkownik łączył się z dźwiękiem z Jabbera.

CSCvv74020

2

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że brakowało wirtualnego tła komputera Mac na i7 7. generacji z 4-rdzeniowym komputerem Mac.

CSCvv71523

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem z brzmieniem okna postępu.

CSCvv68606

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do spotkania Webex z aplikacji klasycznej Spotkania, gdy udostępniono nową aktualizację aplikacji klasycznej Spotkania Webex.

CSCvv70179

2

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem powodujący awarię webexmgr(0001-0008CAB9).

CSCvv78847

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że spotkanie ulegało awarii po nieudanej sesji audio.

CSCvv78850

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że klient miał problem z dziennikami czatu w przestrzeni Webex. Kiedy wygenerowali raport CSR dla sesji zdalnego wsparcia, dzienniki czatu były puste i pokazują "Brak".

CSCvv77034

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że aplikacja klasyczna Spotkania nie była aktualizowana, gdy użytkownik dołączył do spotkania ze starszej wersji aplikacji klasycznej Spotkania Webex.

CSCvv76907

3

Webex Events

Usunięto problem polegający na tym, że okno Webex Events nie reagowało na hosta.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvu44356

2

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że wystąpiła luka w zabezpieczeniach związana z ujawnieniem informacji ze spotkania Webex.

CSCvv61772

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że przypięty film wideo przerywał się, gdy nowy użytkownik dołącza do spotkania.

CSCvv62827

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł połączyć się z inną aplikacją.

CSCvv65511

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że wirtualne tło znikało po uaktualnieniu aplikacji komputerowej Spotkania Webex.

CSCvv60241

2

Webex Meetings

Usunięto problem, który powodował awarię danych multimediów.

CSCvv69345

3

Webex Meetings

Usunięto błąd, który powodowały zwiększoną liczbę awarii wseclient w wydaniu 40.9.3.

CSCvv66149

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem, który powodował, że uczestnik mógł usłyszeć panelistę spoza sesji treningowej.

CSCvv69355

2

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem, który powodował awarię monitora podczas opuszczania spotkania.

CSCvv67592

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownicy komputerów Mac mieli sporadyczny problem z ankietami na spotkaniach Webex.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvv41773

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że strona mobilna wyświetlała drugi numer połączenia tylko wtedy, gdy witryna wyłącza bezpłatny numer i ustawia dwa domyślne numery połączeń, a spotkanie jest zaplanowane z klienta stacjonarnego Webex.

CSCvv59381

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy GCM było włączone dla systemu Windows, rozpoczęcie lub dołączenie do spotkania z Internet Explorer -ActiveX powodowało błąd 65028.

CSCvv20440

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że nie można było modyfikować cyklu w widoku klasycznym

CSCvv62945

3

Szkolenie Webex (Windows i Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że cisco Webex Training uniemożliwiało innym osobom dołączenie do sesji Breakout po kilku godzinach z powodu liczby zarejestrowanych spotkań większej niż 256.

CSCvv62946

3

Webex Meetings

Usunięto problem, który powodował, że formatowanie dziennika czatu było pomieszane po aktualizacji 4 sierpnia 2020 r.

CSCvv62947

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że komputer Mac wysyłał zdarzenie JMF "client.meeting.login-window.shown" dla nowych użytkowników, którzy zalogowali się w oknie.

CSCvv60089

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik mógł tymczasowo wykończać wyciszenie, przytrzymując spację i używając pilota do sterowania komputerem.

CSCvv60237

2

Webex Meetings

Usunięto problem powodujący awarię pliku 40.9.3 mshtml.dll.

CSCvv62948

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że JMF- nie może rozpocząć spotkania lub dołączyć do spotkania po raz pierwszy w aplikacji komputerowej spotkania.

CSCvv60552

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na nakładaniu się przycisku Rozpocznij spotkanie z przyciskiem Wideo w oknie przed spotkaniem.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvv51230

2

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na wielokrotnym zawieszaniu się aplikacji Spotkania.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvv53391

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że wystąpił błąd wyskakujący (65028) podczas korzystania z pobierania oprogramowania Java w celu dołączenia do spotkania. Aplikacja spotkania ulegała awarii wiele razy.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvv40464

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że w witrynach EDU był problem z globalnym wywołaniem.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvv31929

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że urządzenie Surface Pro Book emitowane było duże głośne dźwięki podczas regulacji głośności mikrofonu do zera z włączoną funkcją AAGC.

CSCvv29454

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że nie można było wybrać sufiksu wielkich liter w pliku obrazu jako tła niestandardowego.

CSCvv41132

3

Webex Meetings

Usunięto problem, który powodowany przez użytkowników nie był możliwy do uzyskania dostępu do udostępnionych nagrań.

CSCvv42262

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że automatyczne przewijanie nie działało dla zawartości transkrypcji.

CSCvv16708

3

Spotkania Webex (cienki klient)

Rozwiązano problem polegający na tym, że host nie mógł odzyskać roli hosta na spotkaniu w pokoju osobistym przy użyciu aplikacji sieci Web.

CSCvv15517

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że host nie mógł przyciąć nagrywania Webex, ponieważ brakowało ikon zapisu lub anulowania edytowanego nagrania.

CSCvv19831

2

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że spotkanie zawieszało się lub ulegało awarii podczas dołączania z zaznaczonym przyciskiem wirtualnego tła.

CSCvv29519

3

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że WinApp nie powinien być aktualizowany, gdy wersja jest taka sama między zainstalowaną aplikacją a wdrożoną aplikacją.

CSCvv10975

3

Webex Meetings (Mac)

Naprawiono problem na komputerze Mac podczas przełączania z sesji treningowej na sesję główną, a dźwięk sesji ogólnej jest całkowicie rozłączony.

CSCvv10944

2

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja komputerowa zużywała nadmiar pamięci, jeśli zdarzenie ipc tworzyło niepowodzenie.

CSCvv45148

3

Administrowanie witryną Webex

Rozwiązano problem polegający na tym, że informacje o szablonie spotkania nie są synchronizowane ze stroną planowania widoku nowoczesnego.

CSCvv05911

2

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że funkcja Bliskość dostępna w aplikacji komputerowej Spotkania próbowała dotrzeć do losowych publicznych adresów IP.

CSCvv33369

2

Webex Meetings

Usunięto problem, który powodował awarię podczas wychodzenia z trybów gotowości.

CSCvu91439

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że opcje audio nie były dostępne w widoku nowoczesnym.

CSCvu91221

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że metadane w witrynie Webex były zmieniane po zmianie języka.

CSCvv29744

2

Administrowanie witryną Webex

Rozwiązano problem polegający na tym, że administracja witryny nie wyświetlała informacji o autoryzacji usługi Office 365

CSCvu80171

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że zachowanie było niespójne podczas zablokowanego spotkania.

CSCvu84470

3

Spotkania, wydarzenia i szkolenia Webex

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik musiał dwukrotnie wprowadzić hasło podczas dołączania do spotkania z hasłem.

CSCvu96668

3

Webex Events

Rozwiązano problem, który powodowany był przez użytkownika, który wymagał pomocy przy dołączaniu do wydarzenia z Chromebooka w widoku klasycznym.

CSCvu60659

3

Webex Events

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł uzyskać dostępu do adresu URLhttps://bit.ly/3d6VRoc) (ze strony rejestracji w Webex Events).

CSCvu84131

3

Webex Spotkania i narzędzia zwiększające produktywność

Rozwiązano problem polegający na tym, że zaproszenie Webex nie było aktualizowane, jeśli hasło spotkania zostało zmienione w Narzędziach zwiększających produktywność.

CSCvu44516

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że podczas spotkań Webex było wiele fałszowań nagłówków.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvv42770

2

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że podczas rozdań systemowych podczas pobierania wirtualnego tła.

CSCvv42971

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że w nagraniu ARF panel uczestnika był pusty.

CSCvv47818

3

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy użytkownik rozpoczyna spotkanie w pokoju osobistym, dodane wcześniej niestandardowe tło wirtualne nie jest dostępne, a użytkownik musi dodać je ponownie.

CSCvv45904

2

Wydarzenia Webex (Windows i Mac)

Usunięto błąd, który powodowały, że dźwięki wejścia i wyjścia były słyszalne podczas wydarzenia.

CSCvv54145

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że łączność MMP nie działała. Użytkownik nie mógł dołączyć do audio (VoIP) i wideo z aplikacji Webex Meetings.

CSCvv52819

3

Webex Meetings (Mac)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik komputera Mac korzystający z klienta spotkania nadal mógł używać rozmytego tła wirtualnego, nawet jeśli administrator witryny wyłączył je.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvv44752

3

Webex Meetings

Usunięto problem, który powodował, że przycisk przechodzenia na transmisję na żywo w YouTube był wyszarzony.

CSCvv39812

3

Webex Meetings

Usunięto problem polegający na tym, że opcja aparatu była wyszarzone dla wszystkich użytkowników systemu iOS podczas spotkania, a uczestnicy nie mogli dołączyć do kamery wideo.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvv38581

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownicy automatycznie wycychowywali wyciszenie podczas dołączania do spotkania Webex lub rozpoczynania go.

CSCvv40416

3

Webex Meetings

Naprawiono problem, który powodował brak odpowiedzi po kliknięciu przycisku "Zaplanuj" w panelu głównym aplikacji Webex Desktop.

CSCvv31588

3

Spotkania i wydarzenia Webex

Usunięto problem, który powodowały, że użytkownicy Webex doświadczali wysokiego wykorzystania procesora podczas korzystania z aplikacji komputerowej Webex.

CSCvv33681

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że na monitorach rozszerzonych brakowało paska adnotacji Webex.

CSCvv29100

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że gdy użytkownik komputera Mac udostępnia plik, a następnie przechodzi do sesji treningowej, uczestnik traci slajdy.

CSCvv40125

2

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że w niektórych środowiskach użytkownicy nie mogli aktualizować ciscowebexstart.exe ponieważ jest zajęty przez system Windows. Spowodowało to niepowodzenie spotkania początkowego i błąd wyskakujący23.

CSCvv40397

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy nie mogli rozpocząć spotkania Webex z przeglądarki, strony internetowej lub klienta zużywczego.

CSCvv37015

3

Webex Events (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że po otwarciu panelu ankiety i wybraniu typu pytania z listy rozwijanej opcje nie były wyświetlane.

CSCvv37464

2

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że użytkownicy komputerów Mac z Webex Meetings nie mieli opcji "Optymalizuj pod kątem wideo i ruchu".

CSCvv37475

3

Webex Events (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że gospodarz spotkania nie mógł zobaczyć "Nazw firm" na liście uczestników w wydarzeniu.

CSCvv32824

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że nazwa sparowanego urządzenia ze znakami specjalnymi nie była wyświetlana poprawnie

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvv31217

2

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że nie słychać było sygnału dźwiękowego, gdy użytkownik MAC dołącza do spotkania Webex przy użyciu klienta MAC Webex.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvv18257

3

Webex Events

Usunięto problem polegający na tym, że wyskakujące okienko z zastrzeżeniem nie działało, gdy uczestnicy dołączali do wydarzeń za pomocą aplikacji internetowej.

CSCvv19429

3

Webex Meetings

Usunięto problem, który powodowały, że niektórzy użytkownicy nie mogli rozpocząć sesji wideo.

CSCvv17017

3

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że wideo uczestnika nie było widoczne podczas udostępniania ekranu podczas korzystania z monitora zewnętrznego w systemie Mac OS.

CSCvv28591

3

Webex Meetings

Naprawiono problem polegający na tym, że w programie Audio Broadcast nie było dźwięku.

CSCvv21708

3

Webex Events

Usunięto problem polegający na tym, że Webex Events zawieszał się po wyjściu z sesji treningowej.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvv14707

1

Webex Training

Rozwiązano problem z chronionymi hasłem szkoleniami, do których dołączano bez hasła

CSCvv19831

2

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że spotkanie zawieszało się lub ulegało awarii podczas dołączania do spotkania z zaznaczonym przyciskiem wirtualnego tła.

CSCvv14561

1

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że przy początkowej instalacji aplikacja Webex Meeting nie uruchamiała się podczas korzystania z przeglądarki Safari.

CSCvv15897

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że klient Webex stale zgłaszał błąd wyskakującego okienka po zamknięciu i opublikowaniu ankiety.

CSCvv15201

2

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem, który powodowany przez aplikację Webex Desktop nie mógł połączyć się ze spotkaniem od czasu meetingDaemon.dll zaginął w 40,8 miejscach.

CSCvv10944

2

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja Webex Desktop zużywała dużo pamięci, jeśli utworzone zdarzenie IPC nie powiodło się.

CSCvv06633

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że Tab nie działał w oknie.

CSCvv18038

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł rozpocząć lub dołączyć do żadnego spotkania z aplikacji Webex dla WBS40.6.6.

CSCvu97649

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na nakładaniu się tekstu na czacie Webex, gdy imię i nazwisko użytkownika jest duże.

CSCvv17638

2

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że wystąpiła awaria, gdy użytkownik kliknął przycisk "nie" dla zduplikowanego spotkania w narzędziach zwiększających produktywność.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvu84470 3 Webex Meetings Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik musiał dwukrotnie wpisać hasło, aby uruchomić spotkanie.
CSCvv07475 3 Webex Meetings Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik komputera Mac nie mógł rozpocząć spotkania z aplikacji Webex Desktop App zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvv00887 3 Webex Events Rozwiązano problem polegający na tym, że nazwa użytkownika nowego hosta nie była wyświetlana zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvv10119 3 Webex Meetings Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do spotkania zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvv10975 3 Webex Meetings (Mac) Usunięto problem polegający na tym, że dźwięk nie działał zgodnie z oczekiwaniami podczas przełączania z sesji treningowej na sesję główną.
CSCvv05910 3 Administracja witryną Webex (Mac) Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik komputera Mac nie mógł zalogować się zgodnie z oczekiwaniami.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvu95803 2 Administrowanie witryną Webex Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że klient otrzymywał "Usługa niedostępna" po kliknięciu przycisku "Wyświetl i edytuj szczegóły".
CSCvu82000 2 Webex Meetings (Windows) Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do spotkania zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu81568 3 Webex Meetings Rozwiązano problem polegający na tym, że spotkanie nie mogło rozpocząć się zgodnie z oczekiwaniami z powodu infrastruktury pulpitów wirtualnych (VDI).
CSCvv05477 3 Webex Meetings (Windows) Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas spotkania awaria, gdy klient korzystał z karty graficznej NVDIA.
CSCvu93192 3 Webex Meetings (Windows) Rozwiązano problem polegający na tym, że uczestnicy nie mogli odzyskać roli klucza hosta zgodnie z oczekiwaniami.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvu89763 3 Webex Meetings (Windows) Usunięto problem polegający na tym, że awatary były wyświetlane na spotkaniu po tym, jak opcja "Wyświetl awatary użytkowników w kliencie spotkania" nie była zaznaczona.
CSCvu92716 3 Webex Events (Windows) Usunięto problem, który powodował, że użytkownik nie mógł dołączyć do wydarzenia zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu84548 3 Szkolenia w programie Webex Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do sesji breakout na szkoleniach Webex.
CSCvu95289 3 Webex Meetings Rozwiązano problem polegający na tym, że ustawienia języka spotkania nie były wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu95290 2 Webex Meetings Rozwiązano problem polegający na tym, że użycie procesora przez użytkownika było wysokie podczas korzystania z aplikacji komputerowej Webex.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvu88415 3 Webex Meetings (Windows) Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik dołączający do dźwięku za pomocą funkcji Zadzwoń do mnie jest wyciszony podczas spotkania.
CSCvu98969 3 Administrowanie witryną Webex Rozwiązano problem polegający na tym, że interfejs API hostFileUrl zwracał pełny plik zamiast zakresu zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu72475 2 Webex Meetings (Mac) Usunięto problem polegający na tym, że gdy uczestnik dołącza i rozpoczyna udostępnianie bez kamery/wideo, wideo nie działa zgodnie z oczekiwaniami, dopóki wideo nie zostanie ponownie włączone.
CSCvu94475 3 Webex Meetings (Windows) Usunięto problem polegający na tym, że możliwość ręcznego łączenia się z urządzeniami nie działała zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu71831 3 Webex Events Rozwiązano problem polegający na tym, że ponieważ zarówno "Wszyscy uczestnicy", jak i "Wszyscy uczestnicy" były pisane jako "Alle Teilnehmer" w niemieckim wydarzeniu Webex, użytkownicy nie byli pewni, czy tylko uczestnicy otrzymali wiadomość.
CSCvu70919 3 Webex Events (Windows) Rozwiązano problem polegający na tym, że funkcja czatu duplikowała się, gdy ustawienia języka były ustawione na francuski.
CSCvu71627 3 Webex Meetings Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł dołączyć do spotkania z aplikacji klasycznej zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu78350 3 Webex Events Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że "nieprawidłowe dane wejściowe lub błąd systemowy" pojawiał się, gdy rejestracja na wydarzenie osiągnęła maksimum.
CSCvu71911 3 Webex Events (Windows) Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że ponad 1000-tysięcy uczestników może obejrzeć film w wydarzeniu.
CSCvu75957 2 Webex Meetings (Windows) Rozwiązano problem polegający na tym, że spotkanie zakończyło się wcześniej zgodnie z oczekiwaniami, gdy prezenter się rozpoczął, a następnie przestał udostępniać, podczas gdy inny użytkownik upuścił spotkanie na inny monitor.
CSCvu84340 3 Webex Events Usunięto problem polegający na tym, że odpowiedź na pytanie ankiety była wyświetlana w innej kolumnie niż oczekiwano.
CSCvu66850 3 Webex Meetings Rozwiązano problem polegający na tym, że spotkanie nie odbywało się zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu66677 3 Webex Events (Windows) Usunięto problem polegający na tym, że uczestnik dołączał do wydarzenia bez wyciszenia, mimo że ustawiono wyciszenie przy zgłoszeniu.
CSCvu62516 3 Webex Meetings (Windows) Rozwiązano problem polegający na tym, że domyślna nazwa użytkownika była wyświetlana, gdy użytkownik dołączył do spotkania po raz pierwszy.
CSCvu81623 3 Webex Events Rozwiązano problem polegający na tym, że identyfikator rejestracji spotkania nie był spełniany zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu60712 2 Webex Meetings (Windows) Rozwiązano problem polegający na tym, że wideo spadało na spotkanie, dopóki wideo nie zostanie ponownie włączone, gdy uczestnik dołączy do spotkania lub rozpocznie udostępnianie bez kamery/wideo.
CSCvu60617 3 Webex Meetings (Windows) Rozwiązano problem polegający na tym, że francuskie pytanie sondażowe nie wyświetlało się zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu60610 3 Webex Meetings (Windows) Rozwiązano problem polegający na tym, że francuska nowa sekcja pytań ankietowych nie była wyświetlana zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu58667 3 Webex Meetings (Mac) Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że znaki wpisyane przez użytkownika komputera Mac na włoskiej klawiaturze nie mogły być zgodne w prezenterze systemu Windows.
CSCvu58639 3 Webex Events Rozwiązano problem polegający na tym, że uczestnicy wydarzenia nie otrzymywali wiadomości e-mail z podziękowaniami za uczestnictwo ani wiadomości e-mail z przypomnieniem zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvv00282 3 Webex Meetings Usunięto problem polegający na tym, że spotkanie nie rozpoczynało się zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu56950 3 Administrowanie witryną Webex Rozwiązano problem polegający na tym, że klient wybrał format zwykłego tekstu, ale nie mógł on być wyświetlany w ten sposób zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu54201 3 Webex Meetings (Mac) Usunięto problem polegający na tym, że słowa kluczowe Shift/Alt/Ctrl nie działały zgodnie z oczekiwaniami w połączeniu z prawą/lewą podczas zdalnego sterowania w systemie MacOS.
CSCvu53534 2 Webex Meetings Rozwiązano problem polegający na tym, że analizowanie plików nie było zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu53451 2 Webex Meetings Rozwiązano problem polegający na tym, że analizowanie plików nie było zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu55027 3 Webex Meetings (Mac) Rozwiązano problem polegający na tym, że jeśli pierwszy uczestnik był użytkownikiem komputera Mac, uczestnicy mobilni nie mogli wysyłać/odbierać wideo podczas spotkania hybrydowego.
CSCvu52715 3

Webex Events

(Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że zdarzenie nie było spełniane zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu62240 3 Webex Events (Windows) Usunięto problem polegający na tym, że ustawienia wyciszania były
CSCvu39734 3 Webex Meetings (Mac) Rozwiązano problem polegający na tym, że wszystkie kontrolki Webex nie były wyświetlane w trybie odtwarzania Keynotes firmy Apple.
CSCvu38051 3 Administrowanie witryną Webex Rozwiązano problem polegający na tym, że łącze do warunków dla języka niemieckiego przekierowywało użytkownika do strony Webex zamiast strony internetowej Cloud Offer Term zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu37617 3 Webex Meetings Usunięto problem polegający na tym, że gdy użytkownik kliknął "Dołącz do spotkania Webex", hiszpański tekst w kalendarzu integracji Google nie był wyświetlany zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu62246 3 Webex Meetings (Mac) Rozwiązano problem polegający na tym, że instalator Webex dla komputerów Mac nie działał zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu35580 3 Administrowanie witryną Webex Naprawiono problem polegający na tym, że użytkownik kliknął "Zaplanuj" w aplikacji Webex Desktop App i nie mógł działać zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu45230 3 Webex Meetings (Mac) Usunięto problem polegający na tym, że kontrolki Webex Meetings były pozostawione w poprzednim oknie, gdy użytkownik maca udostępnia je na pełnym ekranie.
CSCvt98632 3 Webex Meetings (Mac) Usunięto problem, który powodowany był, że wszyscy uczestnicy nie słyszeli prezentera zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu01118 3 Webex Meetings (Mac) Rozwiązano problem polegający na tym, że numer telefonu nie był niezgodny z oczekiwaniami podczas wybierania połączenia z jabberem.
CSCvt56724 3 Webex Meetings (Windows) Usunięto problem, który powodowany był, że wszyscy uczestnicy nie słyszeli prezentera zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvs79900 3 Administrowanie witryną Webex Usunięto problem polegający na tym, że harmonogram spotkania był w 2070 r., A nie był wyświetlany zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvt83277 3 Webex Meetings (Mac) Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że wysoki czas podróży w obie strony na komputerze Mac (RTT) wpływał na sposób spotkania.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvv14707

1

Webex Training

Rozwiązano problem z chronionymi hasłem szkoleniami, do których dołączano bez hasła

CSCvv19831

2

Webex Meetings

Rozwiązano problem polegający na tym, że spotkanie zawieszało się lub ulegało awarii podczas dołączania do spotkania z zaznaczonym przyciskiem wirtualnego tła.

CSCvv14561

1

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że przy początkowej instalacji aplikacja Webex Meeting nie uruchamiała się podczas korzystania z przeglądarki Safari.

CSCvv15897

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że klient Webex stale zgłaszał błąd wyskakującego okienka po zamknięciu i opublikowaniu ankiety.

CSCvv15201

2

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem, który powodowany przez aplikację Webex Desktop nie mógł połączyć się ze spotkaniem od czasu meetingDaemon.dll zaginął w 40,8 miejscach.

CSCvv10944

2

Webex Meetings (Mac)

Usunięto problem polegający na tym, że aplikacja Webex Desktop zużywała dużo pamięci, jeśli utworzone zdarzenie IPC nie powiodło się.

CSCvv06633

3

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że Tab nie działał w oknie.

CSCvv18038

2

Webex Meetings (Windows)

Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł rozpocząć lub dołączyć do żadnego spotkania z aplikacji Webex dla WBS40.6.6.

CSCvu97649

3

Webex Meetings (Windows)

Naprawiono problem polegający na nakładaniu się tekstu na czacie Webex, gdy imię i nazwisko użytkownika jest duże.

CSCvv17638

2

Webex Meetings (Windows)

Usunięto problem polegający na tym, że wystąpiła awaria, gdy użytkownik kliknął przycisk "nie" dla zduplikowanego spotkania w narzędziach zwiększających produktywność.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność

Powiązany obszar produktu

Opis

CSCvv03123 3 Webex Meetings Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik nie mógł zaplanować spotkania za pomocą narzędzi zwiększających produktywność zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvu84470 3 Webex Meetings Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że użytkownik musiał dwukrotnie wpisać hasło, aby uruchomić spotkanie.
CSCvv07475 3 Webex Meetings Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik komputera Mac nie mógł rozpocząć spotkania z aplikacji Webex Desktop App zgodnie z oczekiwaniami.
CSCvv04460 2 Szkolenia w programie Webex Usunięto problem polegający na tym, że gospodarz nie mógł zmienić uczestnika, aby był częścią panelisty.
CSCvv05910 3 Administracja witryną Webex (Mac) Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownik komputera Mac nie mógł zalogować się zgodnie z oczekiwaniami.

CSCvv00887

3 Webex Events Rozwiązano problem polegający na tym, że nazwa użytkownika nowego hosta nie była wyświetlana zgodnie z oczekiwaniami.

Błędy wymienione w poniższej tabeli opisują nieoczekiwane zachowanie w tej wersji. Więcej informacji można znaleźć w narzędziu do wyszukiwania błędów.

Numer błędu

Istotność