Pogledajte opciju "Otvorene i rešene greške" za ispravke za sastanke vebeksa sporog kanala za informacije o sporim ažuriranjima kanala.


 
Izveštavamo o otvorenim i rešenim greškama ozbiljnosti od 1 do 3. Kada ispravka ne uključuje greške koje je pronašao klijent, za tu ispravku neće biti prikazana lista rešenih grešaka.

Pomoću alatke za pretragu cisco grešaka možete da pronađete detalje o navedenim greškama i potražite druge greške koje utiču na određene ispravke Webex sastanaka. Više informacija o korišćenju alatke za pretragu grešaka potražite u pomoći za alatku za pretragu grešaka.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvh90269

Webex Meetings

Funkcija "Napravi ekran prazno" ne radi na Windows 10 uređajima ako je omogućena kontrola korisničkog naloga.

CSCvi72293

Webex sastanci (Mac)

Ako je Fejsbuk nalog korisnika zaključan, ne mogu da strimuju Webex sastanke na Facebook Live-u.

CSCvh63085

Webex događaji (Windows)

Tokom događaja, kada prezenter deli ekran, učesnici mogu da vide obaveštenja za ćaskanje koja se pojavljuju prezentatoru.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greškeStepen značajaPogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwc01693

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje gde se udaljeni audio snimak ne snima ako je korisnik počeo da snima pre nego što je aplikacija Webex Meetings desktop povezana sa medijskim serverom.

CSCwc14515

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem kada su korisnici prijavili da se sesija Vebeks srušila na sastancima uživo.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greškeStepen značajaPogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb80398

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje gde u sastancima koji su zakazani pomoću Alatki za produktivnost lista učesnika nije prikazana.

CSCwb82134

3

Webex sastanci (Windows)

Problem je riješen kada se Webex za državnog korisnika pridruže E2EE sastanku oni su upitani s porukom Ne može početi ili se pridružiti sastanku.

CSCwb97510

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje u kojem korisnici ne mogu da se povežu sa zvukom na Vebeks sastancima.

CSCwb86332

3

Webex sastanci (Windows)

Riješen problem kada se riječi zalijepe bez razmaka između njih.

CSCwb84902

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje kada korisnik nije u mogućnosti da zakaže Webex sastanke pomoću Outlook 365 i dobije grešku prilikom prijavljivanja na Webex raspoređivač.

CSCwb98571

3

Vebinar Webex (Mac)

Rešen je problem u kome se panelisti Webex vebinara povlače nakon 5–10 minuta kada su se pridružili.

CSCwb67142

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje u kojem korisnici nisu u mogućnosti da se prijave na Webex.com.

CSCwb19730

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem gde su Mac OS IP informacije pogrešno prikazane u Kontrolnom čvorištu.

CSCwb83453

3

Webex Webinars i Webex događaji (klasični)

Rešeno je pitanje u kojem Webex Webinars i Webex Events (klasični) mogu da imaju spor ili zaostao video od prezentera. U nekim kadrovima može da se zamrzne video fid na kratko vreme. Kontrolno čvorište prikazuje poruku o niskoj brzini izmjene slika od prezentera.

CSCwb63862

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem u kojem korisnici Webex Meetings Mac-a imaju velika kašnjenja prilikom pridruživanja sastancima.

CSCwb88220

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje gde je lozinka za sastanak promenjena kada je korisnik promenio tip sesije.

CSCwb83323

3

Webex sastanci (Mac)

Rešavanje problema u kojem korisnik ne može da se pridruži sastanku klikom na vezu iz kalendara, pozivnice i drugih aplikacija na Mac-u.

CSCwb53846

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje gde se prezentacija i ugrađeni video u okviru prezentacije (ppt) zamrznu kada korisnik izabere reakcije.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greškeStepen značajaPogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwc01693

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje gde se udaljeni audio snimak ne snima ako je korisnik počeo da snima pre nego što je aplikacija Webex Meetings desktop povezana sa medijskim serverom.

CSCwc14515

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem kada su korisnici prijavili da se sesija Vebeks srušila na sastancima uživo.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greškeStepen značajaPogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb83453

3

Webex Webinars i Webex događaji (klasični)

Rešeno je pitanje u kojem Webex Webinars i Webex Events (klasični) mogu da imaju spor ili zaostao video od prezentera. U nekim kadrovima može da se zamrzne video fid na kratko vreme. Kontrolno čvorište prikazuje poruku o niskoj brzini izmjene slika od prezentera.

CSCwb82134

3

Webex sastanci (Windows)

Problem je rešen kada se Webex za državnog korisnika pridruže E2EE sastanku oni se pitaju sa porukom Ne mogu da počnu ili se pridruže sastanku.

CSCwb97510

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje u kojem korisnici ne mogu da se povežu sa zvukom na Vebeks sastancima.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greškeStepen značajaPogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb83323

3

Webex sastanci (Mac)

Rešavanje problema u kojem korisnik ne može da se pridruži sastanku klikom na vezu iz kalendara, pozivnice i drugih aplikacija na Mac-u.

CSCwb71645

3

Webex Meetings

Rešen je problem kada se tokom uvoza korisnika Webex administracije sajta broj telefona ažurira na prazan kada se koriste brojevi formata E.164 na SSO sajtu.

CSCwb98571

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem u kome se panelisti Webex vebinara povlače nakon 5–10 minuta od kada su se pridružili.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greškeStepen značajaPogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb83323

3

Webex sastanci (Mac)

Rešavanje problema u kojem korisnik ne može da se pridruži sastanku klikom na vezu iz kalendara, pozivnice i drugih aplikacija na Mac-u.

CSCwb68664

3

Webex sastanci (Mac)

Problem je otklonjen u veb aplikaciji za desktop sastanke (Mac), a spisak učesnika se ne prikazuje na sastanku (%1).

CSCwb66385

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje gde su fontovi u proksi pozivu aplikacije Webex Meetings bele boje i teško čitljivi.

CSCwb65259

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem u kojem korisnici Windows-a i dalje mogu da izaberu podrazumevanu virtuelnu pozadinu kada dozvoljavaju da se podrazumevane pozadine Webex-a ne provere.

CSCwb61731

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje gde je došlo do neočekivanog resetovanja da se isprazni audio PIN korisnika za sve korisnike sajtova kojima upravlja Kontrolni centar. To se desilo kada je administrator org izvršio uvoz CSV korisnika na nivou identiteta.

CSCwb60710

3

Webex Meetings

Rešen je problem u kojem automatski deaktivirani korisnik ne može ponovo da se aktivira.

CSCwb58310

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje u kojem Webex Meeting SSO token neće biti opozvan nakon promene lozinke.

CSCwb73074

3

Webex Meetings

Rešen je problem kada ekran sistema Windows snima pauzu u snimanju ekrana tokom promena prozora najvišeg nivoa.

CSCwb50139

3

Webex Events (klasični)

Rešeno je pitanje u kojem se Webex događaji (klasični) zamrznu prilikom deljenja video datoteke nakon ankete.

CSCwb55788

3

Webex Meetings i Webex Webinars

Rešen je problem kada zakažete vebinar ili sastanak pomoću Planera vremenske zone koji ne uspeva

CSCwb43431

3

Webex Meetings

Rešen problem upotrebljivosti L10N-Nemački: Tekst završetka sesije proboja je pogrešno formiran.

CSCwb34800

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje u vezi sa URI informacijama o svemirskim sastancima koje su netačno prikazane u Vebeks sastancima za kalendar iOS aplikacije.

CSCwb10183

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem gde se srušila aplikacija Windows 42.4 Webex 32bit Meetings.

CSCwa91397

3

Webex Meetings

Rešavanje problema u kojem učesnici veb aplikacije ne mogu da budu isključeni na velikim vebinarima ili sastancima.

CSCwa64659

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje gde lokus treba ponovo da pokrene dnevnik kada se sastanak završi dok je u zakazanom prozoru sastanka.

CSCvu02531

3

Webex sastanci (Mac)

Rešeno je pitanje gde Vebeks sastanci za Mac OS obrađuju privremene datoteke koje bi mogle da omoguće autentičnom lokalnom napadaču da koristi simbolične veze za prepisivanje datoteka drugih korisnika.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greškeStepen značajaPogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb83323

3

Webex sastanci (Mac)

Rešavanje problema u kojem korisnik ne može da se pridruži sastanku klikom na vezu iz kalendara, pozivnice i drugih aplikacija na Mac-u.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greškeStepen značajaPogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb68664

3

Webex sastanci (Mac)

U Webex aplikaciji za desktop sastanke (Mac) spisak učesnika nije prikazan na sastanku (%1).

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greškeStepen značajaPogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb73074

3

Webex Meetings

Rešen je problem kada ekran sistema Windows snima pauzu u snimanju ekrana tokom promena prozora najvišeg nivoa.

CSCwb65259

3

Webex sastanci (Windows)

Rešeno je pitanje gde korisnik Windows-a i dalje može da izabere podrazumevanu virtuelnu pozadinu kada dozvoli da se podrazumevane pozadine Webex-a ne provere.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greškeStepen značajaPogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb01754

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje gde se, kada se korisnici pridruže Webex sastanku, primećuje bela buka.

CSCwb50139

3

Webex Events (klasični)

Webex događaji (klasični) se zamrznu prilikom deljenja video datoteke nakon ankete.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greškeStepen značajaPogođena oblast proizvodaOpis

CSCwb38835

3

Vebinar Webex (Mac)

Problem sa Webex vebinarom je otklonjen kada se domaćin pridružio sa Mac uređaja.

CSCwb28325

3

Webex Meetings

Rešavanje problema u kojem naslov kartice pregledača nije prikazan kao potpun ako sadrži simbol srednje crtice (-).

CSCwb22835

3

Webex Events (klasični)

Rešen je problem gde u Webex događajima (klasični) panelista može doživeti slučajan gubitak fokusa na tekstualni okvir kada odgovara na pitanje u panelu pitanja i odgovora.

CSCwb21074

3

Webex sastanci (Windows)

Rešeno je pitanje gde je veza Resetiraj na podrazumevano u prozoru sa privilegijama učesnika nedosledna.

CSCwb24342

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem u kojem su interni korisnici učestvovali kao gosti na Webex sastancima.

CSCwb16607

3

Webex kontrolno čvorište (Mac)

Rešeno je pitanje gde Webex kontrolni centar pokazuje pogrešan tip mreže za korisnika Mac-M1.

CSCwb12885

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem gde je redosled liste sobe za proboj netačan za Webex sastanak u Windows-u.

CSCwb09429

3

Webex sastanci (Windows)

Rešeno je pitanje gde korisnici Windows-a mogu da koriste daljinski upravljač (površ) čak i ako je daljinski upravljač onemogućen na tipu sesije.

CSCwb09548

3

Webex Meetings

Rešen je problem u kojem korisnici ne mogu da pošalju izveštaj o problemu pomoću veb aplikacije za desktop sastanke.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb50139

3

Webex Events (klasični)

Webex događaji (klasični) se zamrznu prilikom deljenja video datoteke nakon ankete.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb38835

3

Vebinar Webex (Mac)

Problem sa Webex vebinarom je otklonjen kada se domaćin pridružio sa Mac uređaja

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Pogledajte alatku za pretragu grešaka za više detalja.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb24342

3

Webex sastanci (Windows)

Problem je riješen kada se interni korisnici pridruže sastanku i kada se pojave kao gosti na sastanku.

CSCwb16607

3

Webex sastanci (Mac)

Rešeno je pitanje gde Kontrolni centar pokazuje pogrešan tip mreže za Mac-M1 korisnika.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Pogledajte alatku za pretragu grešaka za više detalja.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb22835

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem kada je jedan korisnik izgubio fokus dok je drugi korisnik odgovarao na pitanje.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Pogledajte alatku za pretragu grešaka za više detalja.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa75478

3

Webex sastanci (Windows)

Rešeno je pitanje gde su privilegije učesnika sastanka nedosledne.

CSCwb09429

3

Webex sastanci (Windows)

Rešeno je pitanje gde korisnik Windows-a može da koristi daljinski upravljač (površ) čak i ako je daljinski upravljač onemogućen na tipu sesije.

CSCwb09548

3

Webex Meetings

Rešavanje problema u kojem korisnici ne mogu da šalju izveštaje o problemima pomoću veb aplikacije za desktop sastanke.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Pogledajte alatku za pretragu grešaka za više detalja.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb05711

3

Webex sastanci (Windows)

Rešavanje problema kada je došlo do sporosti ili skakanja prilikom gledanja Self-View-a za video kameru.

CSCwb04923

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa klipbordom.

CSCwb02886

3

Webex Webinars

Rešeno je pitanje gde je panelista primio 17 e-poruka sa obaveštenjem o vebinaru.

CSCwb02823

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje gde funkcija laserskog pokazivača za deljenje reflektora na radnoj površini kompanije Webex Logitech pokazuje ozbiljno kašnjenje.

CSCwa99365

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem u kojem se korisničko sučelje za ankete osvežava, a aplikacija za desktop Vebeks sastanke zamrzava.

CSCwa97115

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem koji prezenter ne može da deli (sivo dugme) u aplikaciji x64 Webex Meetings desktop.

CSCwa99614

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje gde Korisnik ne može da se kreće do dugmeta Prihvati ili Odbij u dijalogu Odricanje od odgovornosti pomoću tastature.

CSCwb02688

3

Webex Webinars

Problem je otklonjen kada je imejl obaveštenja za vebinar promenio datum i vreme u vreme slanja obaveštenja.

CSCwa92848

3

Webex Webinars

Rešeno je pitanje gde je došlo do greške prilikom dodavanja dnevnog reda na stranicu za registraciju Vebeks vebinara.

CSCwa88414

3

Webex Meetings

Rešen je problem kada je korisnik pokušao da reprodukuje NBR- ARF snimke na različitim Webex sajtovima kada je dobio grešku.

CSCwa77300

3

Webex sastanak (Windows)

Rešen problem na VDI Webex sastanku gde se povremeno prikazuje upozorenje o žutom trouglu (sa naznakom Niska propusnost za video) u traci sličica i u prikazima steka i sa strane.

CSCwa75485

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa aplikacijom Webex Meeting koja prikazuje cifru umesto slike profila na ekranu Join Meeting.

CSCwa57943

3

Webex sastanak (Windows)

Rešen je problem u kojem dva učesnika nisu mogla da budu dodeljena u sobu za probijanje dok ne postanu pomoćni domaćini.

CSCwa53841

3

Webex sastanak (Windows)

Rešavanje problema u kojem Kontrolni centar ima neispravan lokalni IP korisnika Webex sastanaka.

CSCwa13343

3

Webex Meetings

Rešen je problem gde se druga Telekonferencija pojavljuje kao podrazumevani audio tip na zakazanom sastanku Zero Trust pomoću Alatki za produktivnost.

CSCwa06126

3

Webex Webinars

Rešeno je pitanje u kojem učesnici nakon registracije dobijaju poruku jer je za ovaj događaj potrebna registracija.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Pogledajte alatku za pretragu grešaka za više detalja.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb24342

3

Webex sastanci (Windows)

Problem je riješen kada se interni korisnici pridruže sastanku i kada se pojave kao gosti na sastanku.

CSCwb16607

3

Webex sastanci (Mac)

Rešeno je pitanje gde Kontrolni centar pokazuje pogrešan tip mreže za Mac-M1 korisnika.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Pogledajte alatku za pretragu grešaka za više detalja.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb22835

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem kada je jedan korisnik izgubio fokus dok je drugi korisnik odgovarao na pitanje.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb09548

3

Webex Meetings

Rešavanje problema u kojem korisnici ne mogu da šalju izveštaje o problemima pomoću veb aplikacije za desktop sastanke.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa75478

3

Webex sastanci (Windows)

Rešeno je pitanje gde su privilegije učesnika sastanka nedosledne.

CSCwb02823

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje gde funkcija laserskog pokazivača za deljenje reflektora na radnoj površini kompanije Webex Logitech pokazuje ozbiljno kašnjenje.

CSCwa99365

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem u kojem se ažurira korisničko sučelje za ankete i zamrzava desktop aplikacija Webex Meetings.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa97115

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem koji prezenter ne može da deli (sivo dugme) u aplikaciji x64 Webex Meetings desktop.

CSCwb01415

3

Webex sastanci (Mac)

Rešavanje problema u kojem MacOS prezenter nije mogao da promeni slajdove tasterom sa strelicom desno ili levo, kada se neko pridružio ili napustio sastanak.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa74281

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem u kojem aplikacija za radnu površinu Webex Meetings (Mac) ima Ultrazvuk napisan kao „Ultrsound“.

CSCwb04923

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje kada korisnik koji pokušava da kopira podatke o vašoj ličnoj sobi sa Vebeks sajta u Chrome-u ili Edge-u ne kopira u klipbord.

CSCwa77119

3

Webex Meetings

Rešen je problem gde sastanak Uviđaji ne prikazuje informacije.

CSCwa79622

2

Webex Meetings

Rešeno je pitanje u kojem Klijent ne može da pokrene konverziju lokacije nakon uspeha pre leta.

CSCwa70696

3

Webex Meetings

Rešen je problem kada Druge opcije telekonferencije nisu bile dostupne prilikom zakazivanja iz Alatki za produktivnost.

CSCwa68258

3

Webex sastanci (Windows)

Rešavanje problema u kojem domaćin ne može da izbaci učesnike ili učesnike sa sastanka.

CSCwa75503

3

Webex sastanci (Mac)

Rešeno je pitanje gde učesnici Webex sastanaka dobijaju veoma nizak FPS nakon ažuriranja na macOSX 12.1 dok su na R41.10.2 za sastanke.

CSCwa60651

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem kada tokom instalacije preuzete aplikacije Webex Meetings desktop iznosi 10% za goste ili korisnike koji nemaju instaliranu aplikaciju.

CSCwa78451

3

Webex Meetings

Rešen je problem kada se Webex sastanak sruši u modulu Histogram.

CSCwa59367

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje kada je došlo do greške „unesite važeću adresu e-pošte“ prilikom pozivanja adrese e-pošte u Webex Webinars (Moderan prikaz).

CSCwa45228

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje gde dodatak prikazuje netačno korisničko sučelje za prilagođeni tip PCN sesije.

CSCwa18146

3

Webex Training

Riješen je problem u kojem korisnik ili domaćin neće dobiti imejl za registraciju nakon što se registruju za Webex obuku pomoću CCard kartice.

CSCwa41517

2

Webex Meetings

Rešen je problem u kojem kontrolni čvorišni žeton ne može da se osveži.

CSCvz95768

3

Webex Meetings

Rešen je problem u kojem korisnik nije u mogućnosti da prosledi pozivnicu učesniku jer učesnik programa Outlook vidi da je učesnik i domaćin istog sastanka.

CSCvz49442

3

Webex Meetings

Rešen je problem gde je (Microsoft Case) pronađen razmak između korejskih znakova u tabli za ćaskanje Vebex sastanaka

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa77300

3

Webex sastanak (Windows)

Rešen problem na VDI Webex sastanku gde se povremeno prikazuje upozorenje o žutom trouglu (sa naznakom Niska propusnost za video) u traci sličica i u prikazima steka i sa strane.

CSCwa88414

3

Webex sastanak

Rešen je problem kada je korisnik pokušao da reprodukuje NBR- ARF snimke na različitim webex sajtovima kada je dobio grešku.

CSCwa75485

3

Webex sastanak

Rešen je problem sa aplikacijom Webex Meeting koja prikazuje cifru umesto slike profila na ekranu Join Meeting.

CSCwa74281

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem u kojem aplikacija za radnu površinu Webex Meetings (Mac) ima Ultrazvuk napisan kao „Ultrsound“.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa77119

3

Webex Meetings

Rešen je problem gde sastanak Uviđaji ne prikazuje informacije.

CSCwa79622

2

Webex Meetings

Rešeno je pitanje u kojem Klijent ne može da pokrene konverziju lokacije nakon uspeha pre leta.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa70696

3

Webex Meetings

Rešen je problem kada Druge opcije telekonferencije nisu bile dostupne prilikom zakazivanja iz Alatki za produktivnost.

CSCwa75503

3

Webex sastanci (Mac)

Rešeno je pitanje gde učesnici Webex sastanaka dobijaju veoma nizak FPS nakon ažuriranja na macOSX 12.1 dok su na R41.10.2 za sastanke.

CSCwa78451

3

Webex Meetings

Rešen je problem kada se Webex sastanak sruši u modulu Histogram.

CSCwa68258

3

Webex sastanci (Windows)

Rešavanje problema u kojem domaćin ne može da izbaci učesnike ili učesnike sa sastanka.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa60651

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem kada tokom instalacije preuzete aplikacije Webex Meetings desktop iznosi 10% za goste ili korisnike koji nemaju instaliranu aplikaciju.

CSCwa18146

3

Webex Training

Riješen je problem u kojem korisnik ili domaćin neće dobiti imejl za registraciju nakon što se registruju za Webex obuku pomoću CCard kartice.

CSCvz49442

3

Webex Meetings

Rešen je problem gde je (Microsoft Case) pronađen razmak između korejskih znakova u tabli za ćaskanje Vebex sastanaka

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa88755

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje za koje korisnik nije mogao da izmeni opseg reprodukcije.

CSCwa58199

3

Webex Meetings

Rešen je problem kada se korisnici vebinara pridruže korišćenju PSTN-a, što uzrokuje grešku.

CSCwa57717

3

Webex sastanci (Windows)

Rešavanje problema u kojem je došlo do pogrešnog identifikacionog dokumenta učesnika u nizu prilikom korišćenja Call In-a iz druge aplikacije na Webex sastancima.

CSCwa53358

3

Webex Meetings

Rešen je problem kada korisnik nije mogao da preuzme aplikaciju Webex Meeting desktop sa veb sajta Webex.

CSCwa52200

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem u kojem je video fid kompanije Apple iMac Pro povremeno propadao na Vebex sastancima.

CSCwa58320

2

Webex sastanci (Mac)

Rešavanje problema u slučaju višestrukih padova na Vebeks sastancima.

CSCwa49809

3

Webex Meetings

Rešen je problem u kojem je pozvani učesnik zamoljen za Webex lozinku za sastanak.

CSCwa49105

3

Webex Meetings

Rešavanje problema u kojem se korisnicima dodeljuje uloga paneliste kada ne bi trebalo da budu panelisti.

CSCwa49604

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen problem gde je pozivnica za Webex Meetings poslata sa pogrešnom vremenskom zonom.

CSCwa48587

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje gde su korisnici doživljavali povremene padove aplikacija Webex Meetings prilikom završetka Webex sastanaka i predstavljeni su im Izveštaji o problemima.

CSCwa49955

3

Webex Meetings

Rešen je problem kada deljeni sadržaj nije vidljiv prilikom pridruživanja iz veb aplikacije Webex.

CSCwa45228

3

Webex Meetings

Rešavanje problema sa greškama Webex raspoređivača prilikom korišćenja Chrome-a u OWA 2016 on-premises i u Outlook klijentu.

CSCwa46689

3

Webex Meetings

Rešen je problem kada se na prinudnom sastanku ne pojavljuje poruka koja se odnosi na vdi.

CSCwa39530

3

Webex Training

Rešeno je pitanje gde prilikom kreiranja Webex sesije obuke koja koristi XML API, pokušaj kasnijeg uređivanja te sesije dovodi do poruke o grešci da trenutna lozinka obuke ne ispunjava minimalne zahteve za politiku lozinke vašeg sajta i da bi zahtevala ažuriranje lozinke centra za obuku iako je lozinka nasumično generisana.

CSCwa58289

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje u kojem korisnici Windows VDI-ja ne mogu da vide deljeni sadržaj.

CSCwa96125

3

Webex Meetings

Rešen je problem kada se Telepresence uređaji (registrovani na licu mesta ili u oblaku) ne vide u okviru Webex sastanka ili se ne pojave na spisku učesnika, ali se čuju u okviru sastanka.

CSCwa55538

3

Webex Meetings

Rešavanje problema u kojem se aplikacija Webex Meeting sruši odmah nakon pokušaja korisnika da se pridruži Ličnoj sobi iz desktop aplikacije Webex Meeting.

CSCwa34744

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem kada se aplikacija za sastanke korisnika sruši kada je kamera uključena.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa75485

3

Webex sastanak (Windows)

Rešen je problem gde aplikacija Webex Meeting prikazuje cifru umesto slike profila na ekranu Join Meeting.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa70696

3

Webex Meetings

Rešen je problem kada Druge opcije telekonferencije nisu bile dostupne prilikom zakazivanja iz Alatki za produktivnost.

CSCwa58289

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje u kojem korisnici Windows VDI-ja ne mogu da vide deljeni sadržaj.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa18146

3

Webex Training

Riješen je problem u kojem korisnik ili domaćin neće dobiti imejl za registraciju nakon što se registruju za Webex obuku pomoću CCard kartice.

CSCwa57717

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem kada je pogrešan ID učesnika u nizu prilikom korišćenja Poziva iz druge aplikacije na Webex sastancima.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa52200

3

Webex Meetings

Rešen je problem u kojem je video fid kompanije Apple iMac Pro povremeno propadao na Vebex sastancima.

CSCwa55228

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje kada korisnik ne može da deli ekran sa sekundarnog monitora.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa46689

3

Webex Meetings

Rešen je problem kada se na prinudnom sastanku ne pojavljuje poruka koja se odnosi na vdi.

CSCwa58320

3

Webex sastanci (Mac)

Rešavanje problema u slučaju višestrukih padova na Vebeks sastancima.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa34744

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem kada se aplikacija za sastanke korisnika sruši kada je kamera uključena.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa34744

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem kada se aplikacija Webex Meetings sruši kada uključite kameru.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Pogledajte alatku za pretragu grešaka za više detalja.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa19202

3

Webex MeetingsMač (višeznačna odrednica)

Rešen je problem gde opcija menija „Prikaži aktivnog govornika u fazi“ nije radila ispravno.

CSCwa24137

3

Webex Meetings(Windows)

Rešen je problem gde učesnici ne mogu da kopiraju deljeni sadržaj kada prezenter deli ekran.

CSCwa26783

3

Webex Meetings(Windows)

Rešen je problem gde zakazivanje sastanka sa alatkama za produktivnost nije bilo moguće tokom deljenja tokom sastanka.

CSCwa29320

3

Webex Meetings(Windows)

Rešen je problem gde je TLS1.3 automatski omogućen nakon pridruživanja sastanku.

CSCwa26230

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem gde opcija „Vrati se na klasični režim deljenja ekrana“ nije radila ispravno.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa22216

3

Webex Meetings

Rešen je problem kada se spisak učesnika osveži kada korisnik klikne na red liste učesnika prilikom pretrage sa nepraznim nizom.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa15708

3

Webex Meetings

Rešen je problem prilikom izvoza korisnika sa kontrolnog centra koji su upravljali sajtovima na kojima stranica visi.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa01263

3

Webex Meetings

Rešen je problem gde je prikazan unakrsni vafl kada prezenter deli sadržaj.

CSCvz85250

1

Webex Meetings(Windows)

Rešeno je pitanje gde korisnik koji je započeo ili se pridružio sastanku proizvodi Plavi ekran smrti (BSoD).

CSCvz49337

3

Webex Meetings

Rešen je problem kada Webex sastanci generišu izveštaj o padu prilikom završetka ili napuštanja sastanka, šifra pada: Slučajno od strane Majkrosofta.

CSCvz95778

2

Webex Meetings

Rešeno je pitanje u kojem nije bilo zvuka i deljenja kada su se korisnici pridružili sastanku, ali možete da vidite drugi video. Dugme za audio prikazuje samo „Connect audio“ i onemogućeno je.

CSCvz55366

3

Webex Meetings

Rešen je problem ako opcija „Zahtevaj od učesnika da se prijave pre nego što se pridruže događaju“ nije označena, „Zahtevaj od učesnika da se prijave“ se ne ažurira pravilno.

CSCwa06535

3

Webex MeetingsMač (višeznačna odrednica)

Rešeno je pitanje u kom se video snimci učesnika Webex-a i dalje prikazuju na video uređaju čak i nakon promene sa paneliste na učesnika.

CSCvz99899

3

Webex Meetings

Rešen je problem gde je „International Date Line West“ prikazan na Webex pozivu za učesnike.

CSCvz81624

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje u kojem Webex ne šalje obaveštenja o otkazivanju sastanka učesnicima kada je sastanak zakazan u Outlook alatkama za produktivnost.

CSCvz80167

3

Webex Meetings(Windows)

Fiksno n pitanje gde analitika Kontrolnog centra pokazuje da se učesnici pridružuju koristeći tip pregledača, IE6 iako je Microsoft Edge podrazumevani pregledač.

CSCwa17396

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje gde klasični imejl Vebeks sastanaka uključuje neponovljivu promenljivu %AttendeePrivilegeHtml%.

CSCvz85817

3

Webex Meetings(Windows)

Rešeno je pitanje u kom se video snimci učesnika Webex-a i dalje prikazuju na video uređaju čak i nakon promene sa paneliste na učesnika.

CSCvz91498

2

Webex Meetings(Windows)

Rešen je problem gde se Plavi ekran smrti pojavljuje prilikom pomeranja prozora Webex Мeetings na multi-monitorima.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz54755

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ima kašnjenje kada učesnik deli sadržaj tokom Webex sastanka lične sobe.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa05390

3

Webex događaji (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se samo-video zapis bez dugmeta za onemogućavanje video zapisa prikazuje u prozoru "Događaj pre spajanja" za Mac učesnike.

CSCwa03591

3

Webex Training

Rešen je problem zbog kojeg je usluga obuke privremeno nedostupna.

Bube koje su navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Pogledajte alatku za pretragu grešaka za više detalja.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa26230

3

Webex Meetings(Windows)

Rešen problem gde Windows počinje da deli mcs, uvek koristite DUP(klasični) režim snimanja

CSCvz54755

3

Webex Meetings

Rešeno je pitanje u kojem kupac doživljava kašnjenje kada učesnik deli sadržaj tokom sastanka u sobi za ličnu upotrebu kompanije Webex.

CSCwa26224

2

Webex Meetings

Rešen je problem kada korisnik vidi sivi ekran tokom deljenja.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa05390

3

Webex događaji (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se samo-video zapis bez dugmeta za onemogućavanje video zapisa prikazuje u prozoru "Događaj pre spajanja" za Mac učesnike.

CSCwa03591

3

Webex Training

Rešen je problem zbog kojeg je usluga obuke privremeno nedostupna.

CSCwa01241

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je više korisnika iskusilo pad aplikacije Webex Meetings na radnim stanicama prilikom pokušaja pridruživanja sastanku.

CSCvz81568

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se privilegije učesnika menjaju tokom sastanka.

CSCwa01258

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je rezolucija kamere podrazumevano bila 360p u 41.10.4.

CSCvz99931

2

Webex događaji (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se tokom događaja "Sve ruke" - aplikacija za radnu površinu Webex Meetings zamrzla (Mac)

CSCwa01263

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se unakrsni vafl prikazuje kada prezenter deli sadržaj.

CSCvz99042

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg učesnici publike ne mogu da vide aktivnog video korisnika kada je omogućena "Prikaži aktivni zvučnik sa deljenim sadržajem".

CSCwa08612

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg nadogradnja Apple M1 uređaja sa 41.9.x na 41.10.7.14 nije uspela i ne može da se pridruži sastanku.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz76403

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži sastanku kao panelista sa iPad-a i dobio je grešku "Netačna lozinka".

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz47864

3

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg kada se učesnik pridružio Webex Events (klasičnom) sastanku, a prezentator započeo deljenje ekrana, prozor sastanka se ponekad srušio.

CSCvz76218

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg su korisnici prijavili da na Veb stranici webeks lokacije ne mogu da uređuju izveštaje zahvalnosti.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz59221

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg webex aplikacija za radnu površinu za sastanke treba da koristi oznaku omogućenu za korisničko kontrolno čvorište, simbol Webex Oauth ili ime i e-poštu da bi se pridružila sastanku.

CSCvz60606

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da dobije ID ekrana kada počne da deli tako da ide u GDI režim.

CSCvz61764

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se neseljeni sadržaj prikazuje tokom deljenja aplikacija.

CSCvz62462

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kog se, kada delite bilo koju Microsoft Office aplikaciju ili SnagIT aplikaciju na Webex sastanku, sadržaj na radnoj površini (iza deljene aplikacije) prikazuje na granici (sve 4 strane deljene aplikacije).

CSCvz68502

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se, kada pokušavate da snimite sesiju na cloud serveru pomoću snimanja, veza sa serverom ne povezuje.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz69715

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg webex aplikacija za sastanke na radnoj površini pada sa ručnog isticanja.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz47864

3

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg kada se učesnik pridružio Webex Events (klasičnom) sastanku, a prezentator započeo deljenje ekrana, prozor sastanka se ponekad srušio.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz59221

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg webex aplikacija za radnu površinu za sastanke treba da koristi oznaku omogućenu za korisničko kontrolno čvorište, simbol Webex Oauth ili ime i e-poštu da bi se pridružila sastanku.

CSCvz60606

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da dobije ID ekrana kada počne da deli tako da ide u GDI režim.

CSCvz61764

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se neseljeni sadržaj prikazuje tokom deljenja aplikacija.

CSCvz62462

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kog se, kada delite bilo koju Microsoft Office aplikaciju ili SnagIT aplikaciju na Webex sastanku, sadržaj na radnoj površini (iza deljene aplikacije) prikazuje na granici (sve 4 strane deljene aplikacije).

CSCvz41837

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je ekran prazan tokom deljenja sadržaja za učesnika na Mac računaru.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz56519

3

Webex sastanci (Windows i Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se jačina zvuka mikrofona prilagođava automatskom čak i kada je opcija onemogućena.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz49301

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je deljenje VDI sadržaja zamagljeno nakon nadogradnje na Webex sastanak 41.2.

CSCvz48850

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se reakcije ne mogu slati u aplikaciji Webex Meetings nakon što korisnik isključi opcije sastanka kao što su Q&A i chat.

CSCvz48455

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem kada su korisnici koji se pridružuju Webex sastancima možda predstavljeni sa prozorom dijaloga odricanja odgovornosti koji zahteva da korisnici priznaju izborom opcije "Prihvati" ili "Odbiti". Dugme "Prihvati" je istaknuto plavom linijom, ali kada korisnici pritisnu taster Enter ništa se ne dešava.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz40294

3

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se neki učesnici suočavaju sa problemom tokom Webex događaja (klasični) - poruka "Izaberite panelistu u meniju "Pitaj"..." stalno se pojavljuje i ne može da se ukloni.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz31585

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do poruke o iskačućim porukama prilikom zatvaranja sastanka.

CSCvz40298

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se virtuelna pozadina aktivira iako je onemogućena za organizaciju.

CSCvz36429

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg kada je korisnik pritisnuo taster Caps Lock i razmak traku, unmute nije uspeo.

CSCvz39535

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se Webex srušio kada je koristio opciju "Deli datoteku".

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy87911

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg softver Cisco Webex Mrežnog konvertora za lokalne standarde koji nisu engleski sadrži stavku menija "Datoteka> "Otvaranje".

CSCvz26556

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg reakcije i pokreti rukama nisu radili tokom sastanka.

CSCvz02471

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik vidi obaveštenje na panelu za ćaskanje na sastancima.

CSCvz24885

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg novije verzije webexa (41.6 i novije) ne funkcionišu sa audio sistemom koji se koristi za sastanke kao unos reda.

CSCvz32851

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da sačuva vrednost u bazi podataka za lokacije omogućene za kontrolno čvorište.

CSCvz23945

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnici VOIP Audio zvuka nisu mogli da čuju PSTN korisnike.

CSCvy98859

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem kada tokom snimljenog sastanka korisnik započne deljenje, učesnici mogu da vide poslednju stranicu prethodno deljene datoteke.

CSCvz04975

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem na Mac računaru gde Webex ne reaguje nakon deljenja ekrana.

CSCvz15117

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg kamera USB Logitech Rally ne prikazuje kao opciju uključivanja tokom Webex sesije.

CSCvz16789

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg korisnici nisu mogli da se pridruže Webex sastancima na MacOS-u, što je rezultiralo greškom.

CSCvz20103

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg opcije sastanka lične sobe ne izlaze iz sinhronizacije sa postavkom korisničkog nivoa.

CSCvz09577

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je veza za pridruživanje sastanku nedostajala u pozivnicama za e-poštu planiranim pomoću Webex planera

CSCvz08241

3

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici mogu da zakažu Webex događaje (nove) iako nemaju licencu za planiranje događaja(klasičnih).

CSCvz10530

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se aplikacija za sastanke korisnika (Windows) ruši kada su premešteni sa glavnog sastanka u predvorje.

CSCvz08835

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg specijalni znakovi nisu dostupni prilikom deljenja ekrana i preuzimanja kontrole u Mac računaru.

CSCvz36872

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se tokom deljenja ekrana ili aplikacije u Webex sastanku neki artefakti pojavljuju nasumično na ekranu za sve učesnike koji primaju, trepere crne ili bele kutije koje se pojavljuju, a vidljive su i na snimku.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz49301

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je deljenje VDI sadržaja zamagljeno nakon nadogradnje na Webex sastanak 41.2.

CSCvz48850

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se reakcije ne mogu slati u aplikaciji Webex Meetings nakon što korisnik isključi opcije sastanka kao što su Q&A i chat.

CSCvz36872

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se tokom deljenja ekrana ili aplikacije u Webex sastanku neki artefakti pojavljuju nasumično na ekranu za sve učesnike koji primaju, trepere crne ili bele kutije koje se pojavljuju, a vidljive su i na snimku.

CSCvz48455

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem kada su korisnici koji se pridružuju Webex sastancima možda predstavljeni sa prozorom dijaloga odricanja odgovornosti koji zahteva da korisnici priznaju izborom opcije "Prihvati" ili "Odbiti". Dugme "Prihvati" je istaknuto plavom linijom, ali kada korisnici pritisnu taster Enter ništa se ne dešava.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz40294

3

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se neki učesnici suočavaju sa problemom tokom Webex događaja (klasični) - poruka "Izaberite panelistu u meniju "Pitaj"..." stalno se pojavljuje i ne može da se ukloni.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz39535

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg webex aplikacija za sastanke pada.

CSCvz38474

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem kada korisnik uvek dobije poruku o grešci sa Cisco Webex sastanaka.

CSCvz36429

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg funkcija "Gurni na razgovor" ili "Blokiraj" ili "Drži prostor za privremeno nepromenj" ne funkcioniše.

CSCvz33663

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa Webex Media Engine (WME) aplikacijom koja deli loš korisnički interfejs za podršku keynote ili PowerPoint režimu prezentacije.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz26556

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg reakcije i pokreti rukama nisu radili tokom sastanka.

CSCvz31585

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do poruke o iskačućim porukama prilikom zatvaranja sastanka.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz20393

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kog je došlo do zamrzavanja povremene aplikacije Webex Meetings kada se korisnici pridruže velikom sastanku sa učesnicima sastanka više od 600.

CSCvz26556

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg reakcije i pokreti rukama nisu radili tokom sastanka.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz16789

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici ne mogu da se pridruže Webex sastancima koristeći aplikaciju Webex Meetings na MacOS-u, što je rezultiralo greškom u kojoj je navela "Imate problem sa mrežom. Proverite lokalnu mrežu i pokušajte ponovo".

CSCvy67539

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg kada korisnik izabere deljeni ekran sa opcijom Optimizuj za kretanje i video, deljeni sadržaj treperi za prikazivač.

CSCvz20677

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg kada korisnik pokrene normalno deljenje i učesnici deljenja visokih fpsova vide treperenje prozora aplikacije.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy98859

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem kada tokom snimljenog sastanka korisnik započne deljenje, učesnici mogu da vide poslednju stranicu prethodno deljene datoteke.

CSCvz04975

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem na Mac računaru gde Webex ne reaguje nakon deljenja ekrana.

CSCvy89914

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se webex aplikacija za sastanke na radnoj površini zamrzne tokom deljenja sadržaja ili nakon preuzimanja daljinskog upravljača.

CSCvz10530

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se aplikacija za sastanke korisnika (Windows) ruši kada su premešteni sa glavnog sastanka u predvorje.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy97434

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg domaćin nije mogao da vidi sadržaj ćaskanja tokom Webex sastanka.

CSCvz02471

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik vidi sledeće obaveštenje na panelu za ćaskanje na sastancima: "Na sastanku postoje korisnici čija im politika organizacije ne dozvoljava da učestvuju u ćaskanju."

CSCvy87911

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg softver konvertora za snimanje mreže Cisco Webex za lokalne standarde koji nisu engleski sadrži stavku menija "Datoteka> "Otvaranje".

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy82461

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg automatsko zaključavanje predloška ne prenosi na sastanak planiran pomoću alatki za produktivnost.

CSCvy87305

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da učita drugu stranicu upravljanja registracijom za sastanak, pošto je to bila prazna stranica.

CSCvy87017

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kog kada se korisnik pridruži sastanku koristeći pregledač (tanak klijent) i unese e-poruku sa "+" u njemu, sledeće dugme je sivo.

CSCvy63991

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kojeg korisnici kada su se pridružili sastancima koristeći uobičajenu e-adresu kao panelista sa ipad-a nisu mogli da se pridruže Webex događajima (novim) ili Webex događajima (klasičnim).

CSCvy82670

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg aplikacija Webex Meetings na radnoj površini ne bi trebalo da završi sastanak ako korisnik prestane da deli ekran.

CSCvy62502

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se tonovi unosa i izlaza čuju na sastanku i na snimku.

CSCvy50910

3

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg u Webex događajima neki učesnici ne mogu da vide PPT nakon što se pridruže sesiji.

CSCvy72961

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg veze preusmeravanja ne funkcionišu za pokretanje ili pridruživanje sastancima nakon što je lokacija preimenovana od poslednje nadogradnje.

CSCvy60565

3

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg, kada domaćin deli video zapis, učesnici ne mogu da čuju zvuk. Ali panelisti mogu da čuju zvuk koji dolazi iz videa

CSCvy62893

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg webex aplikacija za sastanke pada za učesnike I domaćini sastanka završavaju sastanak kada učesnik ima loš kvalitet mreže, umesto da se normalno zatvara.

CSCvy67539

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je deljeni sadržaj trepereći tokom deljenja niske stope okvira.

CSCvy79610

3

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici ne mogu da .zip materijalima za kurseve u Webex Obuci.

CSCvy80185

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg dugme "Priguši ton" ili "Unmute" ne prikazuje ispravan status mikrofona. Kada korisnik klikne na dugme "Priguši ton" da bi se omutio, simbol mikrofona je zelen, ali tekst na dugmetu glasi "Unmute".

CSCvy84944

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik deli prezentaciju u Keynote aplikaciji. Kursor nestaje prilikom premeštanja na sekundarni ekran.

CSCvy80196

3

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg više učesnika nije moglo da vidi video prezentatora u događaju i moglo je da vidi samo crni ekran.

CSCvy93250

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem sa vezom za audio emitovanje.

CSCvy93849

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg sistem pada za više korisnika koji koriste Webex aplikaciju za sastanke (41,6 i 41,7) u operativnom sistemu Windows.

CSCvy77279

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg ime za prikaz nije ispravno prilikom prijavljivanja na kontrolisano čvorište kontrolisanog naloga.

CSCvy82224

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da pokrene Webex sastanke iz IE ili Edgea. Nema iskačućih prikaza aplikacije webex sastanaka na radnoj površini.

CSCvy83918

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je "Uvidi ljudi" prikazani na Webex sastancima.

CSCvy86883

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg učesnici nisu bili u mogućnosti da se pridruže laboratoriji "Hands-on".

CSCvz01735

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se tokom deljenja ekrana ili aplikacije u Webex sastanku neki artefakti pojavljuju nasumično na ekranu za sve učesnike koji primaju, pojavljuju se treperenje crnih ili belih kutija za vafle i vidljivi su i na snimku.

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Rešen je problem na Webex VDI sastanku, gde se statistika ne vidi za VDI korisnika.

CSCvy78660

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg url adresa aplikacije Cisco Webex Meetings za Mac OS ima problem sa preusmeravanjem.

CSCvt43163

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je deljeni sadržaj trepereći tokom udela visoke stope okvira.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz10034

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg prečica za Webex sastanke Alt+enter ne funkcioniše na verziji 41.7.

CSCvz16789

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici ne mogu da se pridruže Webex sastancima koristeći aplikaciju Webex Meetings na MacOS-u, što je rezultiralo greškom u kojoj je navela "Imate problem sa mrežom. Proverite lokalnu mrežu i pokušajte ponovo".

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy98859

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem kada tokom snimljenog sastanka korisnik započne deljenje, učesnici mogu da vide poslednju stranicu prethodno deljene datoteke.

CSCvz04975

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem na Mac računaru gde Webex ne reaguje nakon deljenja ekrana.

CSCvz08112

3

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se privremena aplikacija za Webex Events ne pokreće nakon preuzimanja.

CSCvz08835

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg specijalni znakovi nisu dostupni prilikom deljenja ekrana i preuzimanja kontrole u Mac računaru.

CSCvy89914

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se webex aplikacija za sastanke na radnoj površini zamrzne tokom deljenja sadržaja ili nakon preuzimanja daljinskog upravljača.

CSCvz10530

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se aplikacija za sastanke korisnika (Windows) ruši kada su premešteni sa glavnog sastanka u predvorje.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy97434

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg domaćin nije mogao da vidi sadržaj ćaskanja tokom Webex sastanka.

CSCvy93849

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg sistem pada za više korisnika koji koriste Webex aplikaciju za sastanke (41,6 i 41,7) u operativnom sistemu Windows.

CSCvy80185

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg dugme "Priguši ton" ili "Unmute" ne prikazuje ispravan status mikrofona. Kada korisnik klikne na dugme "Priguši ton" da bi se omutio, simbol mikrofona je zelen, ali tekst na dugmetu glasi "Unmute".

CSCvz02471

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik vidi sledeće obaveštenje na panelu za ćaskanje na sastancima: "Na sastanku postoje korisnici čija im politika organizacije ne dozvoljava da učestvuju u ćaskanju."

CSCvy87911

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg softver konvertora za snimanje mreže Cisco Webex za lokalne standarde koji nisu engleski sadrži stavku menija "Datoteka> "Otvaranje".

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy93250

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen problem sa povezivanjem audio emitovanja

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy84944

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik deli prezentaciju u Keynote aplikaciji. Kursor nestaje prilikom premeštanja na sekundarni ekran.

CSCvy83918

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je "Uvidi ljudi" prikazani na Webex sastancima.

CSCvy86883

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg učesnici nisu bili u mogućnosti da se pridruže laboratoriji "Hands-on".

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Rešen je problem na Webex VDI sastanku, gde se statistika ne vidi za VDI korisnika.

CSCvy87305

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da učita drugu stranicu upravljanja registracijom za sastanak, pošto je to bila prazna stranica.

CSCvy82224

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da pokrene Webex sastanke iz IE ili Edgea. Nema iskačućih prikaza aplikacije webex sastanaka na radnoj površini.

CSCvy78660

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg url adresa aplikacije Cisco Webex Meetings za Mac OS ima problem sa preusmeravanjem.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy34559

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg panelističko pretraživanje sa gornjim predmetom ne funkcioniše za imena na ćirilici.

CSCvy44417

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je pogrešan format datuma prikazan u Veb interfejsu Webex sastanaka prilikom korišćenja regiona "Nemačka".

CSCvy30127

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je ikona ruke za podizanje nestala nakon što je ponovo pokrenula glavnu sesiju iz sesija prekida.

CSCvy45080

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je aplikacija webex sastanka na radnoj površini prisiljena na prikaz celog ekrana samo na Windows uređajima.

CSCvy48218

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisnik testirao Webex Events (novo), primetio neočekivano ponašanje privilegija kada je panelista prešao na učesnika.

CSCvy34724

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da se omami ili priguši.

CSCvy55346

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg prilikom oduzimanja veličine prozora "Webex sastanci" imate pre sastanka. Ne radi ispravno kada je u operativnom sistemu Windows 10 omogućena traka zadataka koja se automatski skriva.

CSCvy40738

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da se pridruži sastanku lične sobe nakon što je sa liste za sastanke aplikacije Webex sastanci na radnoj površini izabrao stavku "Pridruživanje".

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Rešen je problem na Webex VDI sastanku, gde se statistika ne vidi za VDI korisnika.

CSCvy63468

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg biračko veće ne prikazuje sadržaj u tamnoj temi Webexa.

CSCvy87305

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da učita drugu stranicu upravljanja registracijom za sastanak, pošto je to bila prazna stranica.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy60565

3

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg u beta verziji Webex Events panelisti mogu da vide deljeni sadržaj koji je video zajedno sa audio zapisom, ali učesnici mogu da vide samo video zapis, ali ne mogu da čuju zvuk.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy47286

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg voditelj sastanka kaže da ćaskate sa 'svima', ali nije funkcionisalo kako treba tokom sastanka.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy48218

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisnik testirao Webex Events (novo), primetio neočekivano ponašanje privilegija kada je panelista prešao na učesnika.

CSCvy48216

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg ne možete da prikažete puno ime u rezultatima ankete

CSCvy38473

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem da bi se sprečilo slanje konfiguracije 90p rezolucije.

CSCvy48203

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa padom sistema.

CSCvy48220

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kog korisnik ne može da se pridruži Webex događajima preko mobilnog pregledača.

CSCvy40738

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da se pridruži sastanku lične sobe nakon što kliknete na dugme "Pridruži se" sa liste sastanaka aplikacije Webex Desktop.

CSCvy30127

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je ikona "Podigni ruku" nestala nakon što je ponovo pokrenula glavnu sesiju iz sesije prekida.

CSCvy41117

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do odlaganja pridruživanja Webex sastanku.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy34453

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa opisom Webex snimaka sastanaka.

CSCvy40452

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa sporim pristupom tastaturi.

CSCvy34724

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da se omami ili priguši.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx82628

2

Webex Meetings

Rešen je problem sa ARF datotekom mrežnog plejera za snimanje koja je raščlanjivala van granica pročitajte ranjivost otkrivanja informacija.

CSCvx70073

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da pokrene Webex sastanak optimizovan za VDI u Windows 10 (32-bitni) VMware okruženju.

CSCvy11358

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg video uređaj koji se pridružuje kao domaćin ne može da priguši webex alatku "Sastanci" (Windows) koristeći sve funkcije "Prigušiton".

CSCvy11073

2

Webex Meetings

Rešen je problem sa Webex Veb aplikacijom koja može da omogući video zapis nakon što ga domaćin onemogući za sastanak.

CSCvy17162

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa API, listama "Nedavne lične sobe" koje bi trebalo da budu iste između Webex Meetings aplikacije za radnu površinu i stranice.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Rešen je problem u muzičkom režimu kada se zvuk ne reprodukuje neprekidno, zaustavljajući se na nekoliko sekundi na kraju učesnika.

CSCvy17904

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg za korisnike sastanaka zvuk ne radi dok ne otvore audio postavke i kliknu na dugme za testiranje ili promene opcije izlaznog zvučnog signala i vrate ih nazad.

CSCvy09251

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se prozor Webex sastanaka zamrzava nakon pridruživanja sastanku.

CSCvx81034

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži sastanku iz aplikacije na radnoj površini.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg prilikom izbora USB priložene kamere u potpunosti zamrzava Webex aplikaciju ili Webex aplikaciju za sastanke na radnoj površini.

CSCvy10008

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisnik poslat u čekaonicu tokom sastanka kada je prekinuta veza tokom pozivanja.

CSCvy17919

3

Webex Meetings

Rešen je problem kada e-pošta uključuje apostrof ili ponude, a zatim grafikon poziva za uslugu dodatka nije uspeo.

CSCvx87312

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kojeg učesnik ne može da pozove prijatelje na sastanak.

CSCvy05970

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg u dijalogu "Privilegije" nedostaje tekstualna oznaka.

CSCvy12763

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa korisničkom greškom kada korisnik koristi UPN poštu O365 naloga i ona je postavljena kao deaktivna.

CSCvy24747

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg izveštaj o problemu neprekidno iskače.

CSCvx94000

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik operativnog sistema Windows 7 prijavljuje problem zbog kojeg se računar zamrzava kada koristi Cisco Webex sastanak, a učesnici ukljucuju video.

CSCvy03067

3

Webex sastanci (Mac), Webex Events (Mac), Webex Trainings (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg će Mac za Webex sastanke, Webex događaje i Webex obuke kreirati Webex fasciklu u putanji dokumenata.

CSCvx98749

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da otvori sastanak sa punom funkcijom pomoću Webex aplikacije u safariju.

CSCvy10044

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se korisnik automatski prebacio na VoIP audio kada se pridružio sesijama prekida.

CSCvy08617

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se dodeljivanje sesije prekida ne čuva čak i kada korisnik počne da deli.

CSCvy15845

3

Webex sastanci (Windows i Mac)

Otklonjen problem gde Egipat izvan Kaira treba da bude Egipat na listi zemlje/regiona u dijalogu Audio veza

CSCvx77304

3

Webex sastanci, Webex događaji

Rešen je problem zbog kojeg postoji neusklađenost između vremenskih zona u Webex sastancima i Webex događajima

CSCvy28920

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem sa rasporedom protoka postavljenim na Webex sastancima koji nisu ispoštovani prilikom protoka pomoću Windows aplikacija.

CSCvy29824

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg domaćin ne može da zakaže sastanke kada je izabran jedan tip sesije.

CSCvy17751

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisnik dobio grešku sa upozorenjem da je registracija puna za ovaj sastanak .

CSCvx94314

3

Webex obuke

Rešen je problem zbog kojeg veza otkazivanja izgleda ne radi za Webex Trainings.

CSCvy24266

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg učesnici nestaju sa Mac chat liste kada je iOS prezenter postao učesnik.

CSCvy16335

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je reč "Stage" netačno prevedena na nemački jezik.

CSCvy04605

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg webex Meetings aplikacija za računare pada prilikom proširenja table učesnika tokom deljenja ekrana.

CSCvy04018

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg vreme registracije potvrđuje da je e-pošta uvek zasnovana na (Pacific Time (US & Canada).

CSCvy26502

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg video zapis ne može da se pomera na vrhu Mac računara.

CSCvy24284

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se broj pada dosta povećava u izveštaju o trijaži.

CSCvy03057

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg deljenje SVS-a ne može da dobije video slike na MAC 10.12.6.

CSCvx89410

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je prozor koji nije deljen procureo tokom deljenja aplikacija na windows platformi.

CSCvy12572

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kojeg HTML <br> oznaka ne radi u imenu naslova događaja.

CSCvy16984

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg lozinke za sastanak često generisane nisu dozvoljene, s obzirom da prezime sadrži samo jedno slovo.

CSCvy18555

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je prvi učesnik koji se pridružio prezentator trenutnog sastanka, ali neće biti za drugi sastanak koji se ponavlja.

CSCvy24417

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa prikazivanjem problema u prilagođenom registracionom obrascu u programu Internet Explorer.

CSCvy01025

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do lošeg video zapisa na sastancima nakon što je korisnik nadogradio na 41.4.

CSCvx90504

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa CSRF ranjivošću Cisco Webex sastanaka.

CSCvx73230

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa ranjivosti bafera za snimanje mreže Cisco Webex.

CSCvx73105

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa ranjivosti bafera za snimanje mreže Cisco Webex.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy48218

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisnik testirao Webex Events (novo), primetio neočekivano ponašanje privilegija kada je panelista prešao na učesnika.

CSCvy48216

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg ne možete da prikažete puno ime u rezultatima ankete

CSCvy38473

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem da bi se sprečilo slanje konfiguracije 90p rezolucije.

CSCvy48203

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa padom sistema.

CSCvy48220

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kog korisnik ne može da se pridruži Webex događajima preko mobilnog pregledača.

CSCvy40738

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da se pridruži sastanku lične sobe nakon što kliknete na dugme "Pridruži se" sa liste sastanaka aplikacije Webex Desktop.

CSCvy41117

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do odlaganja pridruživanja Webex sastanku.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy34730

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg zvučna kutija za emitovanje nije bila dostupna.

CSCvy34453

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa opisom Webex snimaka sastanaka.

CSCvy34724

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da se omami ili priguši.

CSCvy34720

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg će aplikacija za sastanke tokom sesije deljenja blokirati sastanke zakazane za sastanke zakazane pomoću alatki za produktivnost.

CSCvy37220

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je klijent imao problema sa snimanjem vebinara.

CSCvy34718

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg su izvezene datoteke rezultata ankete uključivale anonimne e-adrese.

CSCvy34366

3

Webex događaji (Mac)

Otklonjen je problem zbog kog korisnik ne može da otvori anketu o događaju objave u pregledaču.

CSCvy41885

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa kaskadom video zapisa korisnicima sastanaka.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy24330

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg webex video ekran povremeno isključuje veličinu.

CSCvy28920

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem sa rasporedom protoka postavljenim na Webex sastancima koji nisu ispoštovani prilikom protoka pomoću Windows aplikacija.

CSCvy23949

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg audio ili video dijalog Webex VDI sastanka ne može da iskače iz igre da bi podržao sastanke.

CSCvy16335

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je reč "Stage" netačno prevedena na nemački jezik.

CSCvy07010

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je lokalnom snimku nedostajao nastavak video zapisa sa kompletom sobe u rasporedu girdova.

CSCvy24266

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg učesnici nestaju sa Mac chat liste kada je iOS prezenter postao učesnik.

CSCvy16935

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg multimedijalna tabla nestaje ako korisnik deli ili predstavlja nešto poput PowerPoint slajda ili ekrana.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy24895

3

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg će prilikom zakazivanja Webex događaja (klasičnog) i izbora stavke "Pozovi kao alternativnog domaćina" za panelistu, panelista dobiti poziv paneliste, ali ne i alternativni poziv domaćina. Ovo ne dozvoljava panelisti označenoj kao alternativni domaćin da započne sastanak ili preuzme ulogu domaćina umesto domaćina.

CSCvy23917

3

Webex događaji (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se Webex događaji više puta srušili, prvo za svog domaćina, a zatim i za sve ostale.

CSCvy24747

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg izveštaj o problemu neprekidno iskače.

CSCvy24284

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se broj pada dosta povećava u izveštaju o trijaži.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy12572

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kojeg učesnik ne može da pozove prijatelje na sastanak.

CSCvx87312

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kojeg učesnici ne mogu da pozovu prijatelje na sastanak.

CSCvy11358

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg video uređaj koji se pridružuje kao domaćin ne može da priguši webex alatku "Sastanci" (Windows) koristeći sve funkcije "Prigušiton".

CSCvx98749

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da otvori sastanak sa punom funkcijom pomoću Webex aplikacije u safariju.

CSCvy09251

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se prozor Webex sastanaka zamrzava nakon pridruživanja sastanku.

CSCvy13013

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se VDI ekran automatski zaključava tokom tekućeg Webex sastanka zbog neaktivnosti VDI sesije od oko 15mins.

CSCvw84500

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se aplikacija webex meetings radne površine za Mac ruši kada je omogućena zamena pozadine.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Rešen je problem u muzičkom režimu kada se zvuk ne reprodukuje neprekidno, zaustavljajući se na nekoliko sekundi na kraju učesnika.

CSCvy05253

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg su lične slike ili otpremljene slike virtuelne pozadine u boji iskrivljene na MacOSbig Sur - 11.2.3.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg prilikom izbora USB priložene kamere u potpunosti zamrzava Webex aplikaciju ili Webex aplikaciju za sastanke na radnoj površini.

CSCvy08617

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se dodeljivanje sesije prekida ne čuva čak i kada korisnik počne da deli.

CSCvy05970

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg u dijalogu "Privilegije" nedostaje tekstualna oznaka.

CSCvy17914

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg lokalni snimak na MacOs Big Suru nije uključio video unos u datoteku za snimanje.

CSCvy17904

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg za korisnike sastanaka zvuk ne radi dok ne otvore audio postavke i kliknu na dugme za testiranje ili promene opcije izlaznog zvučnog signala i vrate ih nazad.

CSCvy05247

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se Mac M1 ruši prilikom proširenja ekrana video panela na drugom monitoru.

CSCvy17144

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg sistemi otkazuju kada se preuzimanje otkaže.

CSCvy03049

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je uklonjeno "Ćaskanje sa svima" kada se korisnik pridružio sastanku kao učesnik.

CSCvy26502

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg video zapis ne može da se pomera na vrhu Mac računara.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy06450

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg kontrolna traka ne bi trebalo da se pojavljuje kada daljinski upravljači učesnika u DS-u imaju režim celog ekrana, a zatim pritisnu taster ESC.

CSCvy03082

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se aplikacija webex sastanci za Mac pada.

CSCvy04605

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg webex Meetings aplikacija za računare pada prilikom proširenja table učesnika tokom deljenja ekrana.

CSCvy10630

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg Webex Meetings aplikacija za radnu površinu za Mac šalje samo jednu analizu poziva za događaj kada se korisnik pridruži sastanku.

CSCvy09841

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg Webex Meetings aplikacija za radnu površinu za Mac ne pokazuje čistog korisnika telefona kada korisnik podataka napusti sastanak.

CSCvy10044

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se korisnik automatski prebacio na VoIP audio kada se pridružio sesijama prekida.

CSCvy10008

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisnik poslat u čekaonicu tokom sastanka kada je prekinuta veza tokom pozivanja.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy01025

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je bilo lošeg video zapisa na sastancima nakon što je korisnik nadogradio na 41,4,4.

CSCvx88565

2

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se aplikacija "Mac sastanak" domaćina zamrzava kada učesnici ukljuce kameru.

CSCvx85116

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem sa MP4 lokalnim snimkom koji ne može da se promeni kao aktivan zvučnik.

CSCvx65494

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem sa veličinom table za ćaskanje koja se menja za domaćina svaki put kada se panel učesnika automatski ažurira.

CSCvx94000

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik operativnog sistema Windows 7 prijavljuje problem zbog kojeg se računar zamrzava kada koristi Cisco Webex sastanak, a učesnici ukljucuju video.

CSCvy03063

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je na snimku nedostajao zvuk.

CSCvx75640

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik dobija poruku o grešci da je veza za sastanak nevažeća za sastanke koji su planirani iz webex prostora.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx72101

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg više korisnika ne može da se pridruži Webex sastancima.

CSCvx92909

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je učesnik primao e-poruku o otkazivanju iako početni poziv nije poslat.

CSCvx82048

2

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik Mac telefonije ne može da promeni aktivne zvučnike.

CSCvw76047

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je status korisnika netačan za (korisnika koji je prisustvovao) u izveštaju o registraciji.

CSCvx66292

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da preuzme .ics datoteku nakon uređivanja jednog periodičnog sastanka na Webex lokaciji.

CSCvx67048

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je vreme početka snimanja zamenjeno createtime u tabeli za snimanje usluge.

CSCvx64202

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg Webex prepoznaje samo slova sa malim slovima ključnih reči koje se lako pogađaju, kao što su ime kompanije, korisničko ime ili tema sastanka.

CSCvx77746

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg neke promenljive predloška Webex sastanaka e-pošte nisu zamenjene prilikom korišćenja programskog dodatka Webex Scheduler.

CSCvx65485

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg iskačući prozor registracije sastanka ne izgleda ispravno za učesnike.

CSCvx80978

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je dijalog "Live streaming" prazan ili prazan ako WebView2 nije instaliran na sistemu.

CSCvx84444

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg kada korisnik klikne na dugme za ažuriranje za seriju ažuriranja programskog dodatka, veza sa izuzetkom pokazuje da je sastanak otkazan.

CSCvx83000

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg u nekim okruženjima klijent programskog dodatka postavlja nedefinisane rezultate e-pošte spoljnog korisnika, a sastanak nije uspeo.

CSCvx81020

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do sporog vremena pridruživanja iz aplikacije zbog zamrzavanja API-ja.

CSCvx80990

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg kada korisnik planira sastanak iz Webex planera (programskog dodatka), pozivnica je nepotpuna i informacije nedostaju, a "Dugme za pridruživanje" se ne vidi na registrovanom uređaju u oblaku.

CSCvx86908

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je WinApp: Ne bi trebalo da se ažurira kada je verzija ista između instaliranja aplikacije i razmeštene aplikacije.

CSCvx86585

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se NBR transkript preuzima sa sufiksom *.txt ne *.vtt.

CSCvx88982

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg REDhat API za snimanje daje 403 pre početka sastanka.

CSCvx82810

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne bi trebalo da izlazi iz režima prikaza celog ekrana kada pritiska taster ESC u sesiji daljinskog upravljača.

CSCvx42975

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg Webex aplikacija (Android) ne može da pokrene sastanak bez instaliranja Webex aplikacije za sastanak.

CSCvw84488

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se aplikacija webex sastanci za Mac pada.

CSCvx84880

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg bi preliminarni izveštaj trebalo da filtrira neke prazne zapise.

CSCvx51086

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg su virtuelne pozadine onemogućene.

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg konvertovana .arf .mp4 datoteka ne prikazuje video zapis.

CSCvx41661

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se zvuk ne povezuje automatski nakon što se domaćin pridruži Webex sastanku.

CSCvx41764

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je ikona videa bila siva na MacOS Big Sur 11.2.

CSCvx17265

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa Webex Meetings aplikacijom za radnu površinu (41.1) gde korisnik treba dva puta da zatraži uređivanje Whiteboard-a koji je pokrenut sa iOS uređaja.

CSCvx10768

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg domaćin ne može da priguši zvuk za učesnika sastanka.

CSCvx87428

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg su informacije o vremenskoj zoni netačne u e-poruci "Moderan prikaz".

CSCvx57566

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg kada se učesnik vrati iz lobija, podnošenje biračkih mesta je zaglavljeno u 'u toku'.

CSCvx65492

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg lista sastanaka u webex sastancima na radnoj površini pogrešno prikazuje ime domaćina.

CSCvx51048

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kog je došlo do otkazivanja pridruživanja sastanku zbog statičnih datoteka Vebnga koje ne postoje, što dovodi do greške "bez vrednosti u stavci".

CSCvx73070

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do pada Windows aplikacije kada je započet trenutni sastanak.

CSCvx73076

3

Webex Meetings

Rešen je problem kada lokacija ne prikaže vrednosti kada se koristi predložak e-pošte "Alatke za produktivnost".

CSCvx69559

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je deljena veza isečena.

CSCvx73498

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg prilikom zakazivanja sastanka koji se ponovo odvija na Webex lokaciji, poslednji dan se ne prikazuje u Webex kalendaru.

CSCvx72483

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da započne sastanak "Sastanak odmah" na Vebeks aplikaciji za mobilne uređaje.

CSCvx88985

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg poruka za ćaskanje ne može biti poslata dok korisnik nije izabrao imtem za slanje.

CSCvx77019

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa daljinskim upravljačem gde korisnik oslobađa kontrolu nad mišem bez ikakvih smetnji od domaćina.

CSCvx88086

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da učita željene postavke u programu Mac Outlook.

CSCvx80986

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg dolazi do izuzetka prilikom kreiranja SIP sastanka na I18N lokaciji.

CSCvx70730

3

Webex Meetings

Rešen je problem koji se javlja prilikom zakazivanja sastanka pomoću prilagođenog tipa sesije lične konferencije.

CSCvx69962

3

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kog se video zapis zaustavlja za sve učesnike nakon što se broj učesnika poveća na više od 1000 u Webex događajima.

CSCvx70073

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da pokrene Webex sastanak optimizovan za VDI u Windows 10 (32-bitni) VMware okruženju.

CSCvx73081

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg kada domaćini zakažu sastanak preko Cisco Webex planera u programu Outlook učesnici ne mogu biti izabrani kao kohost, oni su sivi.

CSCvw93976

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg neki korisnici pronalaze sastanke lične sobe koji ne podržavaju sesije prekida.

CSCvx88134

3

Webex Meetings

Došlo je do problema zbog kojeg korisnik ne može da promeni audio pin.

CSCvx87955

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kojeg nakon primene XML API 41.1.1 Webex stranice ne dozvoljava panelisti događaja ili alternativnom domaćinu da započne događaj kada su pozvani pomoću XML API-ja CreateMeetingAttendee Zahtev.

CSCvx88833

3

Webex događaji (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg Mac klijent ne može da se pridruži Webex događaju ako ime konferencije sadrži specijalne znakove.

CSCvx93934

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg neke promenljive predloška Webex sastanaka koje su podržane za alatke za produktivnost Webex sastanaka ne popunjavaju očekivane informacije o pozivu za sastanak prilikom korišćenja programskog dodatka Webex Scheduler.

CSCvx65922

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici Webex lokacije dobijaju e-poruke upozorenja o deaktivaciji naloga uprkos tome što su aktivni na lokaciji.

CSCvx58712

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg domaćini i kohosti nisu u mogućnosti da započnu E2E sastanke.

CSCvx93341

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg neki korisnici ne mogu da učitaju uvide u sastanke.

CSCvx90508

3

Webex Meetings

Rešena je XSS ranjivost kolačića zasnovana na Cisco Webex sastancima.

CSCvx43449

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se tokom korišćenja zamagljene ili virtuelne pozadine javlja treperenje.

CSCvx96607

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa otkazivanjem poziva na video uređaj ako se njihova vremenska zona profila nalazi na istoj geografskoj lokaciji kao i Webex lokacija.

CSCvx95528

3

Webex događaji (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se aplikacija Webex Events za Mac ruši nakon pokretanja događaja.

CSCvx80022

3

Webex Meetings

Rešen je problem u video centričnom snimanju, gde kada se deljenje dokumenata dovrši, snimak je i dalje zaglavljen u dokumentu i ne prebacuje se na fotoaparat.

CSCvx75458

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se panel učesnika ponovo pojavljuje nakon što se učesnik vrati na prikaz video trake tokom deljenja.

CSCvx86960

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg SSO potvrda identiteta ne funkcioniše, kada se sastanci održavaju na goto-dev.

CSCvx87915

3

Webex Obuka (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se Webex Training ruši na Mac OS Apple M1 čipu.

CSCvx85090

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik izveštava da prilikom deljenja ekrana stalno govori da se prozori preklapaju i da se sive kroz prozore.

CSCvx96247

3

Webex Meetings

Otklonjen problem sa Webex Meetings VDI (ELux) nadogradnjom na Qt5.15 nedostaje libxcb-image.so.0 i još neke biblioteke na eLux 6.5.

CSCvx88163

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik dobija grešku "Preuzmi vbg" nakon što je prvi put otkazao preuzimanje.

CSCvx85751

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg Webex koristi tasterske prečice prilikom deljenja čak i kada globalne prečice nisu omogućene.

CSCvx96260

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je trenutni ApeAttachConfirm tok rada je promenjen u AS sesiji (CB) iz asinhronog režima okidača za otkucaje srca u samoinizani sinhroni režim.

CSCvx94003

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg Webex unapred popunjava polje "Ime" windows korisničkim ID-om.

CSCvx49077

3

Webex sastanci (Windows i Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da onemogući "Automatsku kontrolu jačine zvuka".

CSCvx63282

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem na sastancima "End to End Encryption" (E2E) Kada učesnik popuni pitanje u Q&A panelu, pitanje se ne pojavljuje na ekranu glavnog računarskog sistema.

CSCvx70398

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg tanki klijent uvek iskače sa izmenjenom porukom o VDI okruženju koje nije uporan.

CSCvx66701

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem pristupačnosti sa tasterskim prečicama Alt + Enter dok deljeni ekran na Webex sastancima deluje globalno.

CSCvx73075

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg Mac klijent koji deli multimediju ne može da otvori URL adresu koja sadrži : ().

CSCvx58373

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg međugradski dijalog prikazuje vremensku oznaku za sastanke lične sobe.

CSCvx80999

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg kada se panelisti da kontrola koju ne možete da vratite.

CSCvx73071

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg klijent alatki za produktivnost treba da postavi očekivane zastavice prilikom pokretanja sastanka sa greškom "app join IPC timeout".

CSCvx80997

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg automatsko snimanje nije uspelo nakon što je korisnik pauzirao snimanje.

CSCvx81005

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg kada korisnik pokuša da podnese anketu, Webex sistem pada.

CSCvx69712

3

Webex Meetings

Rešen je problem u 41.4.1 gde host nije mogao da vidi jednog korisnika na listi učesnika iako je korisnik bio prisutan na sastanku.

CSCvx55483

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je daljinski upravljač izgubljen, a deljenje zaustavljeno tokom Webex sastanka.

CSCvx73072

3

Webex obuke

Rešen problem sa klijentom alatki za produktivnost šalje samo jedan događaj analize poziva prilikom pokretanja Webex obuke.

CSCvx99841

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg bi pridruživanje pre domaćina (JBH) trebalo da bude podrazumevano omogućeno.

CSCvx96249

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg nedostaje zvuk snimanja i Android uređaja.

CSCvx75036

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se klijent korisničkog iskustva zamrzava na sastanku.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy12572

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kojeg učesnik ne može da pozove prijatelje na sastanak.

CSCvx87312

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kojeg učesnici ne mogu da pozovu prijatelje na sastanak.

CSCvy11358

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg video uređaj koji se pridružuje kao domaćin ne može da priguši webex alatku "Sastanci" (Windows) koristeći sve funkcije "Prigušiton".

CSCvx98749

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da otvori sastanak sa punom funkcijom pomoću Webex aplikacije u safariju.

CSCvw84500

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se aplikacija webex meetings radne površine za Mac ruši kada je omogućena zamena pozadine.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Rešen je problem u muzičkom režimu kada se zvuk ne reprodukuje neprekidno, zaustavljajući se na nekoliko sekundi na kraju učesnika.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg prilikom izbora USB priložene kamere u potpunosti zamrzava Webex aplikaciju ili Webex aplikaciju za sastanke na radnoj površini.

CSCvy08617

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se dodeljivanje sesije prekida ne čuva čak i kada korisnik počne da deli.

CSCvy17144

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg sistemi otkazuju kada se preuzimanje otkaže.

CSCvy17914

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg lokalni snimak na MacOs Big Suru nije uključio video unos u datoteku za snimanje.

CSCvy05247

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se Mac M1 ruši prilikom proširenja ekrana video panela na drugom monitoru.

CSCvy03049

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je uklonjeno "Ćaskanje sa svima" kada se korisnik pridružio sastanku kao učesnik.

CSCvy26502

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg video zapis ne može da se pomera na vrhu Mac računara.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy03082

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se aplikacija webex sastanci za Mac pada.

CSCvy04605

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg webex sastanci aplikacije za Računare za Mac pada prilikom proširenja table učesnika tokom deljenja ekrana

CSCvy10630

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg Webex Meetings aplikacija za radnu površinu za Mac šalje samo jednu analizu poziva za događaj kada se korisnik pridruži sastanku.

CSCvy09841

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg Webex Meetings aplikacija za radnu površinu za Mac ne pokazuje čistog korisnika telefona kada korisnik podataka napusti sastanak.

CSCvy10044

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se korisnik automatski prebacio na VoIP audio kada se pridružio sesijama prekida.

CSCvy01602

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se aplikacija Webex meeting na radnoj površini ruši kada korisnik pokuša da započne sastanak.

CSCvy10008

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisnik poslat u čekaonicu tokom sastanka kada je prekinuta veza tokom pozivanja.

CSCvy10618

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik prima praznu datoteku evidencije izveštaja o problemu od kupca.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx75640

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik dobija poruku o grešci da je veza za sastanak nevažeća za sastanke koji su planirani iz webex prostora.

CSCvx65494

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem sa veličinom table za ćaskanje koja se menja za domaćina svaki put kada se panel učesnika automatski ažurira.

CSCvx94000

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik operativnog sistema Windows 7 prijavljuje problem zbog kojeg se računar zamrzava kada koristi Cisco Webex sastanak, a učesnici ukljucuju video.

CSCvy03063

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je na snimku nedostajao zvuk.

CSCvy01025

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se aplikacija "Mac sastanak" domaćina zamrzava kada učesnici ukljuce kameru.

CSCvx88565

2

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se klijent mac sastanka domaćina zamrzava kada učesnici ukljuce kameru.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx85116

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem sa MP4 lokalnim snimkom koji ne može da se promeni kao aktivan zvučnik.

CSCvx96247

3

Webex Meetings

Otklonjen problem sa Webex Meetings VDI (ELux) nadogradnjom na Qt5.15 nedostaje libxcb-image.so.0 i još neke biblioteke na eLux 6.5.

CSCvx88163

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik dobija grešku "Preuzmi vbg" nakon što je prvi put otkazao preuzimanje.

CSCvx81020

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do sporog vremena pridruživanja iz aplikacije zbog zamrzavanja API-ja.

CSCvx85751

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg Webex koristi tasterske prečice prilikom deljenja čak i kada globalne prečice nisu omogućene.

CSCvx96260

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je trenutni tok posla ApeAttachConfirm promenjen u AS sesiji (CB) iz asinhronog režima okidača za otkucaje srca u režim sinhronizacije koji se sam pokreće.

CSCvx94003

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg Webex unapred popunjava polje "Ime" windows korisničkim ID-om.

CSCvx94301

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg webex aplikacija za sastanke verzije 41.3.5.8 u operativnom sistemu Windows pada.

CSCvx96249

3

Webex događaji (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg nedostaje kompletan zvuk prilikom korišćenja VoIP zvuka samo u Webex događajima

CSCvx95528

3

Webex događaji (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se aplikacija Webex Events za Mac ruši nakon pokretanja događaja.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx80978

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je dijalog "Live streaming" prazan ili prazan ako WebView2 nije instaliran na sistemu.

CSCvx88833

3

Webex događaji (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg Mac klijent ne može da se pridruži Webex događaju ako ime konferencije sadrži specijalne znakove.

CSCvx80022

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je u video centričnom snimku, kada se deljenje dokumenata završi, snimanje i dalje zaglavljeno na dokumentu.

CSCvx75458

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se panel učesnika ponovo pojavljuje nakon što se učesnik vrati na prikaz video trake tokom deljenja.

CSCvx87915

3

Webex Obuka (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se Webex Training ruši na Mac OS Apple M1 čipu.

CSCvx86960

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg SSO potvrda identiteta ne funkcioniše, kada se sastanci održavaju na goto-dev.

CSCvx88565

2

Webex sastanci (Mac)

Otklonjeni problem sa Mac 41.4 "klijent bez odgovora" se brzo povećava tokom ograničenog pečenja dostupnosti.

CSCvx85090

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik izveštava da prilikom deljenja ekrana stalno govori da se prozori preklapaju i da se sive kroz prozore.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx75640

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg klijent dobija grešku navodeći da je veza za sastanak nevažeća za sastanke koji su planirani iz Webex prostora.

CSCvx64896

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa greškom stranice 30000 koja se pojavljuje na mobilnom uređaju ako korisnik pokuša da klikne na temu događaja iz programa.

CSCvx73072

3

Webex obuke

Rešen problem sa klijentom alatki za produktivnost šalje samo jedan događaj analize poziva prilikom pokretanja Webex obuke.

CSCvx73071

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg klijent alatki za produktivnost treba da postavi očekivane zastavice prilikom pokretanja sastanka sa greškom "app join IPC timeout".

CSCvx75036

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se klijent korisničkog iskustva zamrzava na sastanku.

CSCvx55483

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je daljinski upravljač izgubljen, a deljenje zaustavljeno tokom Webex sastanka.

CSCvx80999

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg kada se panelisti da kontrola koju ne možete da vratite.

CSCvx81005

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg kada korisnik pokuša da podnese anketu, Webex sistem pada.

CSCvx80997

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg automatsko snimanje nije uspelo nakon što je korisnik pauzirao snimanje.

CSCvx82048

2

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik Mac telefonije ne može da promeni aktivne zvučnike.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx68339

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg ime učesnika prikazuje neobjašnjene znakove prilikom pridruživanja URL adresi sastanka koja se preuzima pomoću XML API-ja.

CSCvx70398

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg tanki klijent uvek iskače sa izmenjenom porukom o VDI okruženju koje nije uporan.

CSCvx69962

3

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kog se video zapis zaustavlja za sve učesnike nakon što se broj učesnika poveća na više od 1000 u Webex događajima.

CSCvx73075

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg Mac klijent koji deli multimediju ne može da otvori URL adresu koja sadrži : ().

CSCvx69712

3

Webex Meetings

Rešen je problem u 41.4.1 gde host nije mogao da vidi jednog korisnika na listi učesnika iako je korisnik bio prisutan na sastanku.

CSCvx73065

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg VDI virtuelna pozadina ne može da radi na x64.

CSCvx63282

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem na sastancima "End to End Encryption" (E2E) Kada učesnik popuni pitanje u Q&A panelu, pitanje se ne pojavljuje na ekranu glavnog računarskog sistema.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx65497

3

Webex Meetings

Kada pokušate da se pridružite sastanku pomoću URL API-ja, od korisnika Web aplikacije će biti zatraženo da ponovo unese lozinku.

CSCvx71919

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je broj korisnika video zapisa pogrešan u prikazu koordinatne mreže nakon što korisnik pošalje video zapis.

CSCvx19458

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik sa prilagođenim pozadinama koji se pridružio Webex sastancima iz webex One (formalno poznat kao Teams) neće prenositi svoje prilagođene opcije pozadine.

CSCvx65490

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg su učesnici sastanka API imali nedosledne odgovore.

CSCvx66701

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem pristupačnosti sa tasterskim prečicama Alt + Enter dok deljeni ekran na Webex sastancima deluje globalno.

CSCvx58373

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg međugradski dijalog prikazuje vremensku oznaku za sastanke lične sobe.

CSCvx58714

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je upotreba energije veoma velika.

CSCvx56541

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kog Webex ne prihvata poštansku adresu sa više od 6 znakova posle tačke.

CSCvx56220

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg Webex neće da otkrije ili prikaže Webex UI i kontrole prilikom deljenja ekrana i pritiskanja tastera Ctrl + Shift + Q po drugi put.

CSCvx57401

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem prilikom pokušaja pridruživanja sastanku iz URL API-ja, od učesnika se traži lozinka.

CSCvx53817

3

Webex Training

Rešen je problem sa porukom o grešci za E-Commerce za Webex Obuku.

CSCvx54384

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa podrazumevanom vrednošću administratora lokacije koja je bila pogrešna za funkciju Korišćenje virtuelne kamere u bezbednom režimu.

CSCvx52264

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se aktivni zvučnik koji se pridružuje Linux sistemu nije odrazio na multimedijalnu platformu (MMP) koja se pridružila učesnicima

CSCvx51412

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da se pridruži sastanku sa liste sastanaka zbog prilagođenog tela e-pošte.

CSCvx51076

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg Euroclear.webex.com na Webex sastancima vide "Organsiateur" umesto "Organisateur".

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg konvertovana .arf .mp4 datoteka ne prikazuje video zapis.

CSCvx57564

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg zakazani sastanci lične sobe sa danskim šarama (Videomøde ÆØÅ), ne mogu normalno da se prikažu na stranici za sastanke liste

CSCvx51013

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se automatski iskačući prozor MTA prozora i korisnik ne mogu normalno da započnu sastanak.

CSCvx49104

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je "Promeni virtuelnu pozadinu" pogrešno napisano na danskom.

CSCvx50294

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je ibm linux korisnik dobijao grešku pri povezivanju sa određenim sastancima.

CSCvx49077

3

Webex sastanci (Windows i Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da onemogući "Automatsku kontrolu jačine zvuka".

CSCvx48508

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je zvuk Webex sastanaka podrazumevano uključen u opciju "Ne povezuj zvuk".

CSCvx48266

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg pridruživanje Webex događajima iz aplikacije na radnoj površini vodi panelistu na stranicu za registraciju.

CSCvx51064

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg bi novi korisnik bio izabran za aktivnog korisnika video zapisa.

CSCvx52496

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se virtuelna pozadina promenila iz "zamagljena" u "nijedna" i nije mogla da primeni promene.

CSCvx51061

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa dodavanjem StaticPerformanceControl za Super rezoluciju.

CSCvx51089

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da započne sastanak pomoću Webex sastanka iz aplikacije za radnu površinu.

CSCvx45954

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen problem sa Webex sastankom pada prilikom deljenja pomoću opcije "Deljenje iPhone ili iPad ekrana." u Webex sastancima.

CSCvx45543

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se računar povremeno zamrzava tokom procesa pridruživanja.

CSCvx45384

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg ime ima istu vrednost kao tabela "koruser" u tabeli wbxcalendar.

CSCvx45884

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je Webex snimanje skraćeno ili se ne reprodukuje.

CSCvx44345

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen problem sa porukom poslatom učesnicima kada se domaćin nije pridružio klasičnom događaju je pogrešan.

CSCvx44403

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem u vebeks aplikaciji "Sastanci na radnoj površini" za Mac gde korisnik ne može da se pridruži sa liste predstojećih sastanaka zbog neispravne veze sa sastankom.

CSCvx49813

2

Webex događaji (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg učesnici Webex događaja koji se pridružuju pomoću Mac OS-a mogu da se povežu sa video uređajem od 41.1.

CSCvx46098

1

Webex događaji (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg tokom Webex događaja korisnici imaju video greške ili treperenje ekrana koji su bili uporni.

CSCvx43846

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik programa Internet Explorer ne može da se pridruži pomoću 40.10.12.

CSCvx58216

2

Webex sastanci (Windows)

Rešeni su povremeni problemi prilikom pokušaja live stream sastanaka na IBM video zapisu.

CSCvx41347

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži Webex događaju pri prvom pokušaju. Korisnik je dobio grešku "Ovaj događaj više nije aktivan. Obratite se tehničkoj podršci za više informacija."

CSCvx41347

2

Webex Event

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži Webex događaju pri prvom pokušaju. Korisnik je dobio grešku "Ovaj događaj više nije aktivan. Obratite se tehničkoj podršci za više informacija."

CSCvx41764

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je ikona videa bila siva na MacOS Big Sur 11.2.

CSCvx40372

3

Webex sastanci (Windows i Mac)

Otklonjen je problem sa QA koji je uhvaćen kada je domaćin zakazao sastanak na veb lokaciji sa Firefoxom.

CSCvx46428

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg Blur virtuelna pozadina takođe zamagljuje lice.

CSCvx42968

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je izabrana pogrešna stavka uređaja u čarobnjaku za audio postavke kada se promeni podrazumevani sistemski audio uređaj.

CSCvx36108

3

Webex Training

Otklonjen je problem koji je prikazujeo globalnu grešku Webex training session sesije prilikom otpremanja testa kao alternativnog domaćina.

CSCvx33686

3

Webex Meetings

Rešen je problem u obrascu za registraciju stranice 41.2 u pozivu za sastanak koji se zbrka dok pokušava da doda "Telefon na poslu" ili "Zemlja" zavedena u prilagođenom registracionom obrascu.

CSCvx42985

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg WinApp ne može da otvori glavni prozor Cisco Webex Meetings (desktop app) zasnovan na MS RemoteApp i Desktop uređajima.

CSCvx42971

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem pristupačnosti gde mac korisnik ne može da koristi Cisco Webex Ankete sa čitačima ekrana.

CSCvx41241

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg izveštaj o korišćenju Webex sastanka prikazuje iste informacije za svakog korisnika sastanka.

CSCvx28312

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem sa GPC greškom u preuzimanju virtuelne pozadine 'zadovoljavamo neke probleme, pokušajte ponovo da preuzmete'.

CSCvx51075

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg su se privilegije učesnika stalno isključivale za neke učesnike.

CSCvx48489

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg zamagljena pozadina nije radila u aplikaciji za radnu površinu Windows Webex sastanaka.

CSCvx42982

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg test mikrofona prikazuje "Snimanje video zapisa" umesto "Snimanje ili snimanje glasa" u japanskoj verziji webex meetings aplikacije za radnu površinu.

CSCvx25653

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg bi trebalo da postoji konzistentniji UI za momentalno okončanje sastanka bez dugmadi koje skaču napred-nazad.

CSCvx20484

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg poruka obaveštenja o odricanju odgovornosti ne predstavlja ceo tekst u aplikaciji za radnu površinu Webex sastanaka.

CSCvx25648

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg na Webex sastanku 41.1.4 za Windows indikator prigušivanja pokazuje netačan status.

CSCvx18315

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se aplikacija Webex Meetings na radnoj površini ruši svaki put kada učesnik omogući video zapis.

CSCvx16300

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se od mobilnih korisnika traži da se prijave koristeći SSO kada kliknu na URL adresu globalnog broja poziva u pozivnicama za sastanak.

CSCvx51059

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg učesnik usluge Join before host (JBH) prikazuje pogrešan video ili audio status (Ponovo se pridruži slučaju).

CSCvx13082

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem za Mac korisnike koji su zaglavljeni prilikom povezivanja i ne mogu da pristupe PAC datoteci.

CSCvx11504

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg čak i kada je onemogućen poziv za sve zemlje osim Velike Britanije i SAD, ali i dalje drugi korisnici regiona mogu da koriste funkciju za pozivanje.

CSCvx07599

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg svačiji video feed zaostaje na Webex sastanku na Mac mašini za pogođenog korisnika.

CSCvx22031

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se računar domaćina zamrzao kada su otključali sastanak i pridružilo se više stotina korisnika.

CSCvx00648

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg su niske pokreta skraćene na drugim jezicima u Webex sastancima 41.1.

CSCvw91688

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je vreme sastanka bilo pogrešno.

CSCvw98102

3

Webex Training

Otklonjen je problem za Webex Meetings Slow Channel Sites gde stranica za preuzimanje Webex konvertora za snimanje nije bila dostupna.

CSCvw96621

3

Webex događaji (Windows)

Rešen je problem sa odgovorima o anketi događaja poruke koji nedostaju u izveštaju učesnika.

CSCvw68260

3

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg Windows učesnik u Webex događajima ne može da prikaže deljenu video datoteku (SVS deljenje), greška: 'Zbog ograničenja kapaciteta događaja,

CSCvw53879

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa audio ehom.

CSCvx24905

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa kratkom statičom bukom od Tankog klijenta do izvornog klijenta na svakih 400m.

CSCvt99384

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem u aplikaciji "Cisco Webex meetings" za objavljivanje informacija o deljenoj memoriji operativnog sistema Windows.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx68339

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg ime učesnika prikazuje neobjašnjene znakove prilikom pridruživanja URL adresi sastanka koja se preuzima pomoću XML API-ja.

CSCvx70398

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg tanki klijent uvek iskače sa izmenjenom porukom o VDI okruženju koje nije uporan.

CSCvx63282

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem na sastancima "End to End Encryption" (E2E) Kada učesnik popuni pitanje u Q&A panelu, pitanje se ne pojavljuje na ekranu glavnog računarskog sistema.

CSCvx69962

3

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kog se video zapis zaustavlja za sve učesnike nakon što se broj učesnika poveća na više od 1000 u Webex događajima.

CSCvx73075

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg Mac klijent koji deli multimediju ne može da otvori URL adresu koja sadrži : ().

CSCvx73065

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg VDI virtuelna pozadina ne može da radi na x64.

CSCvx69609

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg UI učesnika 41.3 ne radi kada se prezentator deli na sastanku.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx41347

2

Webex Event

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži Webex događaju pri prvom pokušaju. Korisnik je dobio grešku "Ovaj događaj više nije aktivan. Obratite se tehničkoj podršci za više informacija."

CSCvx58714

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je upotreba energije veoma velika.

CSCvx66701

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem pristupačnosti sa tasterskim prečicama "Alt + Enter" dok se deljeni ekran na Webex sastancima ponaša kao globalni.

CSCvw37770

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg Windows šalje e-poštu drugom učesniku kada se pridruži sastanku putem modula za anketiranje.

CSCvx58373

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg međugradski dijalog prikazuje vremensku oznaku za sastanke lične sobe.

CSCvx56220

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg Webex neće da otkrije ili prikaže Webex UI i Kontrole prilikom deljenja ekrana i pritiskanja tastera Ctrl + Shift + Q po drugi put.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx41347

2

Webex Events

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži događaju iz prvog pokušaja. Greška korisnika je primljena " Ovaj događaj više nije aktivan. Obratite se tehničkoj podršci za više informacija."

CSCvx50294

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je ibm linux korisnik dobijao grešku pri povezivanju sa određenim sastancima.

CSCvx00648

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg su niske pokreta skraćene na drugim jezicima u Webex sastancima 41.1.

CSCvx20484

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg poruka obaveštenja o odricanju odgovornosti ne predstavlja ceo tekst u aplikaciji Webex Meetings Desktop.

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg konvertovana .arf .mp4 datoteka ne prikazuje video zapis.

CSCvx51089

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da započne sastanak pomoću Webex sastanka iz aplikacije za radnu površinu.

CSCvx51064

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg bi novi korisnik bio izabran za aktivnog korisnika video zapisa.

CSCvx51013

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se automatski iskačući prozor MTA prozora i korisnik ne mogu normalno da započnu sastanak.

CSCvx52496

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se virtuelna pozadina promenila iz "zamagljena" u "nijedna" i nije mogla da primeni promene.

CSCvx49077

3

Webex sastanci (Windows i Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da onemogući "Automatsku kontrolu jačine zvuka".

CSCvx51061

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa add StaticPerformanceControl za super rešavanje.

CSCvx55102

4

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem sa veličinom panela koji nije sinhronizovan sa lokacijom pokazivača prilikom korišćenja prozora za prevlačenje.

CSCvx44345

3

Webex događaji (Mac)

Rešen je problem sa porukom poslatom učesnicima kada se domaćin nije pridružio klasičnom događaju.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx29326

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da uređuje čak ni jednu instancu periodičnih sastanaka iz alatki za produktivnost.

CSCvx41241

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg izveštaj o korišćenju Webex sastanka prikazuje iste informacije za svakog korisnika sastanka.

CSCvw98102

3

Webex Training

Otklonjen je problem za Webex Meetings Slow Channel Sites gde stranica za preuzimanje Webex konvertora za snimanje nije bila dostupna.

CSCvx28312

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem sa GPC greškom u preuzimanju virtuelne pozadine 'zadovoljavamo neke probleme, pokušajte ponovo da preuzmete'.

CSCvx49813

2

Webex događaji (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg učesnici Webex događaja koji se pridružuju pomoću Mac OS-a mogu da se povežu sa video uređajem od 41.1.

CSCvx29723

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg su sastanci Cisco Webex-a neočekivano prekinuti na Mac računaru.

CSCvx41764

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je ikona videa bila siva na MacOS Big Sur 11.2.

CSCvx34444

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg virtuelna pozadina nije podržana za Intel 11th Gen Intel(R) Core(TM) procesore.

CSCvx42968

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je izabrana pogrešna stavka uređaja u čarobnjaku za audio postavke kada se promeni podrazumevani sistemski audio uređaj.

CSCvx46098

1

Webex događaji (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg tokom Webex događaja korisnici imaju video greške ili treperenje ekrana koji su bili uporni.

CSCvx43846

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik programa Internet Explorer ne može da se pridruži pomoću 40.10.12.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx36976

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa stranicom za registraciju kada korisnik pokuša da se pridruži sastanku.

CSCvx26560

3

Webex obuke

Rešen je problem zbog kojeg domaćin ne može da uređuje, omogućava ili menja "Postavke dodeljivanja sesije prekida" za zakazane obuke.

CSCvx26429

2

Webex sastanci (Mac)

Rešen je kao problem zbog kojeg nove verzije Mac OS-a (11.2) i Webex-a (41.1.4.13) rezultiraju webex-om koji gobblinguje memoriju na M1 Mac računarima.

CSCvx26419

3

Webex obuke

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da doda ili ukloni učesnike sa Webex obuka pomoću Webex alatki za produktivnost u programu Outlook.

CSCvx26182

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg WinApp ne bi trebalo da se ažurira kada je verzija ista između instalirane aplikacije i primenjene aplikacije.

CSCvx32708

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da se pridruži sastanku koristeći tanak klijent acecloud.webex.com

CSCvx25658

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg kohost nije mogao da započne zakazani sastanak iz programa Outlook.

CSCvx49811

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg Cisco Webex Media Engine (WME) ne obaveštava korisnika kada je upotreba CPU-a velika.

CSCvx26080

3

Webex obuke

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži VOIP-u na svim obukama

CSCvx25650

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa Akamai gde se CDN aplikacija preuzima 10 puta.

CSCvx23546

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se vrednost kohosta ne podudara sa alternativnom vrednošću glavnog računarskog računara ako alatke za produktivnost učitavaju sastanak iz starog predloška.

CSCvx22158

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg kreiranje liste distribucije pomoću korisničkog interfejsa daje grešku" "Vaša usluga sastanka je imala problem".

CSCvx22663

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg izbor fotoaparata na Webex sastancima funkcioniše prilikom pokretanja sastanka iz alatki za produktivnost ako medijska fondacija nije onemogućena na lokaciji.

CSCvx25653

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg bi trebalo da postoji konzistentniji UI za momentalno okončanje sastanka bez dugmadi koje skaču napred-nazad.

CSCvx25649

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se lista učesnika konstantno pojavljuje.

CSCvx22707

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg Webex ćaskanje na Mac OS-u menja velika slova deljenih veza. Kada vi ili neko drugi klikne na link na pretraživaču možete da vidite vezu malim slovima.

CSCvx23294

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg su visoki SQL rezultati prouzrokovali visoku upotrebu CPU-a i pun proces prikupljanja smeća.

CSCvx17135

2

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg Mac OS host ne može da pozove više ljudi telefonom.

CSCvx19525

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem sa performansama procesora.

CSCvx17865

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se Mac OS srušio za Webex desktop aplikaciju.

CSCvx17867

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg alatke za produktivnost prikazuju netačnu poruku o grešci kada je server hvaljen.

CSCvx18780

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg bi korisnik trebalo uspešno da se pridruži sastanku unoseći veze za sastanak sa unikod specijalnim znakovima.

CSCvx15323

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg nakon prilagođavanja predloška e-pošte za e-poštu odobrenu za registraciju ne prikaže ime učesnika.

CSCvx17875

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je Webex sastancima bilo potrebno da poboljšaju ukupnu ptoneclk.exe učestalost automatskog otkrivanja da bi se smanjili troškovi CPU-a u statusu dokone aplikacije.

CSCvx15316

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg domaćin, kada započne svoj događaj na Mac OS-u, uvek prikazuje domaćina kao aktivnog govornika.

CSCvx19516

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg podrazumevana vrednost "Dozvoli učesnicima da se omame" za "Upoznaj odmah" nije tačna.

CSCvx14608

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg aplikacija Webex Meetings više ne može masovno da se rasporedi pomoću sistema Just Another Management Framework (JAMF).

CSCvx14520

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg Webapp prikazuje audio konferenciju u JBM onemogućenom događaju.

CSCvx14558

2

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da uključi ulazni i izlazni ton u klijentu sastanka (čak i ako je omogućen iz planera).

CSCvx27461

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg aplikacija Webex Desktop baca grešku "Tačka unosa nije pronađena" svaki put kada se pokrene Webex aplikacija za sastanak.

CSCvx17833

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se Mac OS srušio za Webex desktop aplikaciju.

CSCvx19760

3

Webex sastanci (Windows i Mac)

Otklonjen je problem sa prilagođenom slikom virtuelne pozadine koja se ne čuva od unakrsnog pokretanja.

CSCvx13331

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je domaćin primio poruku o globalnoj grešci nakon što je na stranici "Ponovno pokretanje testa" kliknuo na dugme "Sačuvaj".

CSCvx13296

3

Webex Event

Rešen je problem zbog kojeg se onemogućena opcija "Pozovi prijatelja" u Webex događajima i dalje pojavljuje kada se korisnik registruje za događaj.

CSCvx13263

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg neki sastanci lične sobe korisnika zahtevaju od njih da se prijave da bi se pridružili koristeći Veb aplikaciju.

CSCvx13103

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se deljenje ključne aplikacije ponaša drugačije 41.1 naspram 40.2.

CSCvx12919

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je administrator lokacije morao da blokira ovu URL adresu: wbxadmin/EditEmailTemplate.do.

CSCvx11440

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je za sastanak sa više sesija istekao sastanak, savremeni prikaz filtrira ovu vrstu sastanaka, tako da ne mogu biti navedeni na predstojećoj listi sastanaka u modernom prikazu.

CSCvx12714

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg bi ponovno pokretanje aplikacije Webex Desktop trebalo da pokrene ispravku za standardnog korisnika.

CSCvx11985

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg Telepresence ne uspeva da se poveže sa Webex-om.

CSCvx10842

2

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se kamera automatski pokreće nakon zaustavljanja deljenja SVS video zapisa.

CSCvx10771

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg netačan korisnički agent izaziva narušavanje bezbednosnih smernica za drugog korisnika.

CSCvx10791

3

Webex Meetings

Rešen je problem za učesnike sastanka koji su imali neočekivani format odgovora.

CSCvx06397

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da koristi opciju ćaskanja na WebACD-u.

CSCvx22031

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se računar domaćina zamrzao kada su otključali sastanak i pridružilo se više stotina korisnika.

CSCvx02842

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kog "Hands-on lab Access Anywhere" i "Remote Access" ne rade za korisnika, različite mreže su obezbedile isti rezultat.

CSCvx02658

2

Webex događaji (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se Webex događaj srušio prilikom pokretanja ili pridruživanja događaju.

CSCvx10283

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je Windows OS pao za Webex desktop aplikaciju.

CSCvx03087

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg kada korisnik pokuša da doda sastanak u kalendar pomoću ics datoteke, on prikazuje HTML kodove samo kada se otvori.

CSCvx01255

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg postavka "Pridruži se pre domaćina" (JBH) nije sačuvana za jedan predložak sastanka u modernom prikazu.

CSCvx00962

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je greška u prevođenju deljene datoteke na nemačkom jeziku.

CSCvx03084

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa klijentskim tragačem iz AS modula.

CSCvw99211

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem na kontrolisanom čvorištu na kojoj "Dozvoli domaćinima da otpreme lični avatar" ne menja ponašanje otpremanja slike profila.

CSCvw99362

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kog su pozivi sporadično išli na američki Globalni distribuirani sastanak (GDM) umesto na sastanak u Londonu.

CSCvw98682

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg novi učesnik u holu može da čuje zvuk sastanka pre nego što budu primljeni na sastanak.

CSCvx16128

2

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg prečica "Alt+Enter" u webex događajima 41.2 ne uspeva da uđe preko celog ekrana.

CSCvx39216

4

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži sastanku i dobio je grešku "Ne možete da se pridružite sastanku jer je broj sastanka koji ste otkucali netačan. Pokušajte ponovo. Greška 5039".

CSCvw96749

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da podesi glavnog domaćina delegatora u željenim postavkama.

CSCvx51088

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg audio dugme prikazuje nenormalno ponašanje nakon neuspešnog sastanka.

CSCvw96415

3

Webex Meetings

Rešen je problem za sastanke Webexa za vladu (FedRAMP) na kojima nije bilo otvorenih konferencija ili zatvorenih konferencija.

CSCvw96619

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da se pridruži Webex sastanku sa veze za sastanak.

CSCvw96426

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se Webex aplikacija zamrzla nakon prikazivanja sledeće poruke: Webex Chat Nema dovoljno prostora na disku. Ovaj prostor se neće koristiti kao skladište za poslovne zapise. Potrebna je usaglašenost sa smernicama organizacionog nivoa oko saradnje.

CSCvx51077

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg wmlhost ne može da kreira dodatne komponente.xml u x64 fascikli kada korisnik instalira sastanak u programskim datotekama.

CSCvw96435

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg verifikujte cert module koji ne čitaju certifikate posle 300.

CSCvw91695

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg privilegije ćaskanja za učesnika ispravno funkcionišu nakon pridruživanja korisnika Veb aplikacije.

CSCvw91688

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je vreme sastanka bilo pogrešno.

CSCvw91554

2

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg WebACD sesija ne može biti pokrenuta na Mac računaru.

CSCvw96423

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do jedinstvenog ograničenja (CALENDAR). PK_WBXEVENTOCCURRENCE) je prekršen.

CSCvw96431

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa visokim cpU stopama- Cisco Webex Meetings aplikacija za radnu površinu (ptoneclk.exe) nastavlja da koristi 3%~ 6%.

CSCvw96422

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa visokom upotrebom CPU-a.

CSCvw96123

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog greške prilikom početka sastanka: "Nema diska u disk jedinici. Stavite disk u disk jedinicu A.

CSCvw96420

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg posle sastanka paket lokacije ne bi trebalo da se ažurira.

CSCvw96418

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa webex mta padom na Webex aplikaciji za sastanke na radnoj površini.

CSCvx04429

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do visoke iskorišćenosti CPU-a u stanju dokone nakon promene mreže.

CSCvw96436

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg mute sinhronizacija za Plantronics 8200 UC ne radi na sastancima.

CSCvw87229

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je prikazano neispravno vreme sastanka za ponovne sastanke.

CSCvw96424

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ima problema sa "Podrazumevanim audio postavkama" tokom korišćenja slušalica sa mikrofonom.

CSCvw77157

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg Webex Document Loader (WDL) nije mogao daljinski da štampa.

CSCvw76807

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem sa programom Network-Based Recording (NBR) Player za MacOS za oštećenu verziju 40.12.

CSCvw96621

3

Webex događaji (Windows)

Rešen je problem sa odgovorima o anketi događaja poruke koji nedostaju u izveštaju učesnika.

CSCvx51066

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se, kada se korisnik poveže sa video sistemom, dugme "video"i dalje prikazuje u audio i video dijalogu za Mac korisnike.

CSCvw74141

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg su korisnici morali da izbegavaju AudioEngine.EncodeThread.drop i AudioCaptureUnstable kada je CPU bio visok.

CSCvw60132

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg prozor Webex meeting klijenta nije ispravno uigran.

CSCvx13768

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg domaćin ne može uspešno da se pridruži sesiji prekida kada se drugi pridružuju sesiji prekida, a P-lista osvežava sastanak o performansama.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx41241

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg izveštaj o korišćenju Webex sastanka prikazuje iste informacije za svakog korisnika sastanka.

CSCvw98102

3

Webex Training

Otklonjen je problem za Webex Meetings Slow Channel Sites gde stranica za preuzimanje Webex konvertora za snimanje nije bila dostupna.

CSCvx36976

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa stranicom za registraciju kada korisnik pokuša da se pridruži sastanku.

CSCvx49802

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa padom webeks aplikacije za sastanke na radnoj površini.

CSCvx13768

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg domaćin ne može uspešno da se pridruži sesiji prekida kada se drugi pridružuju sesiji prekida, a P-lista osvežava sastanak o performansama.

CSCvx49813

2

Webex događaji (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg učesnici Webex događaja koji se pridružuju pomoću MacOS-a mogu da se povežu sa video uređajem od 41.1

CSCvx49811

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg Cisco Webex Media Engine (WME) ne obaveštava korisnika kada je upotreba CPU-a velika.

CSCvx29723

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg su sastanci Cisco Webex-a neočekivano prekinuti na Mac računaru.

CSCvx41764

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je ikona videa bila siva na MacOS Big Sur 11.2.

CSCvx42968

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je izabrana pogrešna stavka uređaja u čarobnjaku za audio postavke kada se promeni podrazumevani sistemski audio uređaj.

CSCvx46098

1

Webex događaji (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg tokom Webex događaja korisnici imaju video greške ili treperenje ekrana koji su bili uporni.

CSCvx43846

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik programa Internet Explorer ne može da se pridruži pomoću 40.10.12.

CSCvx28312

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem sa GPC greškom u preuzimanju virtuelne pozadine 'zadovoljavamo neke probleme, pokušajte ponovo da preuzmete'.

CSCvx44345

3

Webex događaji (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je poruka učesnicima kada se domaćin nije pridružio klasičnom Webex događaju pogrešna.

CSCvx40372

3

Webex sastanci (Windows i Mac)

Otklonjen je problem sa QA koji je uhvaćen kada je domaćin zakazao sastanak na veb lokaciji sa Firefoxom.

CSCvx45954

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem sa Webex sastankom prilikom deljenja na Mac računaru.

CSCvx46428

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen problem zbog kojeg blur virtuelna pozadina takođe zamagljuje lice

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx29326

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da uređuje čak ni jednu instancu periodičnih sastanaka iz alatki za produktivnost.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx23294

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg su visoki SQL rezultati prouzrokovali visoku upotrebu CPU-a i pun gc

CSCvx13263

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg neki sastanci lične sobe korisnika zahtevaju od njih da se prijave da bi se pridružili koristeći Veb aplikaciju.

CSCvx22158

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg kreiranje liste distribucije pomoću korisničkog interfejsa daje grešku: "Vaša usluga sastanka je imala problem...".

CSCvx23546

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se vrednost kohosta ne podudara sa alternativnom vrednošću glavnog računarskog računara ako alatke za produktivnost učitaju sastanak iz starog predloška.

CSCvx15323

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg nakon prilagođavanja predloška e-pošte za e-poštu odobrenu za registraciju ne prikaže ime učesnika.

CSCvx26419

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da doda ili ukloni učesnike sa Webex obuka pomoću Webex alatki za produktivnost u programu Outlook.

CSCvw96431

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa visokim cpU stopama- Cisco Webex Meetings aplikacija za radnu površinu (ptoneclk.exe) nastavlja da koristi 3%~ 6%.

CSCvx27461

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg aplikacija Webex Desktop baca grešku "Tačka unosa nije pronađena" svaki put kada se pokrene Webex aplikacija za sastanak.

CSCvx13103

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se deljenje ključne aplikacije ponaša drugačije 41.1 naspram 40.2.

CSCvx22707

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg Webex ćaskanje na MAC klijentu menja velika slova deljenih veza. Kada vi ili neko drugi klikne na link na pretraživaču možete da vidite vezu malim slovima.

CSCvx25653

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg bi trebalo da postoji konzistentniji UI za momentalno okončanje sastanka bez dugmadi koje skaču napred-nazad.

CSCvx25649

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se lista učesnika konstantno pojavljuje.

CSCvx22663

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg izbor fotoaparata na Webex sastancima funkcioniše prilikom pokretanja sastanka iz alatki za produktivnost ako medijska fondacija nije onemogućena na lokaciji.

CSCvx10576

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg bi saveti trebalo da budu razumniji kada je domaćin izbacio učesnika i kada ne može da se pridruži sastanku.

CSCvx25650

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa Akamai gde SE CDN aplikacija preuzima 10 puta.

CSCvx14608

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg aplikacija Webex Meetings više ne može masovno da se rasporedi pomoću sistema Just Another Management Framework (JAMF).

CSCvx18270

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg Bluetooth slušalice ponekad ne funkcionišu.

CSCvx26429

2

Webex sastanci (Mac)

Rešen je kao problem zbog kojeg nove verzije Mac OS-a (11.2) i Webex-a (41.1.4.13) rezultiraju webex-om koji gobblinguje memoriju na M1 Mac računarima.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx17135

2

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg Mac OS host ne može da pozove više ljudi telefonom.

CSCvx12919

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je administrator lokacije morao da blokira ovu URL adresu: wbxadmin/EditEmailTemplate.do.

CSCvx19516

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg podrazumevana vrednost "Dozvoli učesnicima da se omame" za "Upoznaj odmah" nije tačna.

CSCvx17833

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se Mac OS srušio za Webex desktop aplikaciju.

CSCvx17865

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se Mac OS srušio za Webex desktop aplikaciju.

CSCvx14558

2

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da uključi ulazni i izlazni ton u klijentu sastanka (čak i ako je omogućen iz planera).

CSCvx15316

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg domaćin, kada započne svoj događaj na Mac OS-u, uvek prikazuje domaćina kao aktivnog govornika.

CSCvx16128

2

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg prečica "Alt+Enter" u webex događajima 41.2 ne uspeva da uđe preko celog ekrana.

CSCvx19525

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem sa performansama procesora.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx06397

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da koristi opciju ćaskanja na WebACD-u.

CSCvx11985

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg Telepresence ne uspeva da se poveže sa Webex-om.

CSCvw96422

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa visokom upotrebom CPU-a.

CSCvx02842

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kog ruke na laboratorijskom pristupu bilo gde i daljinskom pristupu ne funkcionišu za korisnika, različite mreže su obezbedile isti rezultat.

CSCvx07153

2

Webex Meetings

Rešen je problem u BTS 41.2 gde se za Windows korisnike povećava vreme pridruživanja sastanku.

CSCvx10842

2

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se kamera automatski pokreće nakon zaustavljanja deljenja SVS video zapisa.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx10774

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg drugi učesnici ne mogu da čuju zvuk određenog Android uređaja.

CSCvx04901

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg kada se korisnik pridružio sastancima sa sastanaka za Android, mikrofon nije radio.

CSCvw92343

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da započne sesiju podrške.

CSCvw91938

3

Webex obuka (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se Webex aplikacija učesnika ruši kada panelista deli ekran (Webex Training).

CSCvw94309

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisničko ime učesnika prikazano u pozivnici . ICS datoteka.

CSCvw91695

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg privilegije ćaskanja za učesnika ne funkcionišu ispravno nakon pridruživanja korisnika Veb aplikacije.

CSCvw98448

3

Webex Meetings

Otklonjen problem gde DeviceCanStartMeeting treba da prati postavku nivoa lokacije ako je vrednost predloška bez vrednosti.

CSCvw96427

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zasnovan na evidenciji pada sistema, gde se sistem korisnika srušio kada su poslali poruku za ćaskanje.

CSCvw96429

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se aplikacija Webex Desktop zamrzava prilikom pokretanja interproces komunikacije (IPC) na određenim računarima.

CSCvx04339

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se jačina zvuka zvučnika menja u 100 nakon pridruživanja Webex sastanku.

CSCvw96418

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa webex mta padom na Webex aplikaciji za sastanke na radnoj površini.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx29326

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da uređuje čak ni jednu instancu periodičnih sastanaka iz alatki za produktivnost.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx23294

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg su visoki SQL rezultati prouzrokovali visoku upotrebu CPU-a i pun gc

CSCvx23546

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se vrednost kohosta ne podudara sa alternativnom vrednošću glavnog računarskog računara ako alatke za produktivnost učitavaju sastanak iz starog predloška.

CSCvx26419

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da doda ili ukloni učesnike sa Webex obuka pomoću Webex alatki za produktivnost u programu Outlook.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx17135

2

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg Mac OS host ne može da pozove više ljudi telefonom.

CSCvx12919

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je administrator lokacije morao da blokira ovu URL adresu: wbxadmin/EditEmailTemplate.do.

CSCvx19516

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg podrazumevana vrednost "Dozvoli učesnicima da se omame" za "Upoznaj odmah" nije tačna.

CSCvx17833

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se Mac OS srušio za Webex desktop aplikaciju.

CSCvx14558

2

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da uključi ulazni i izlazni ton u klijentu sastanka (čak i ako je omogućen iz planera).

CSCvx15316

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg domaćin, kada započne svoj događaj na Mac OS-u, uvek prikazuje domaćina kao aktivnog govornika.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx06397

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da koristi opciju ćaskanja na WebACD-u.

CSCvw89020

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se neke podrazumevane vrednosti ne očekuju prilikom zakazivanja sastanka pomoću alatki za produktivnost sa podrazumevanim predloškom.

CSCvx11985

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg Telepresence ne uspeva da se poveže sa Webex-om.

CSCvx02842

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kog ruke na laboratorijskom pristupu bilo gde i daljinskom pristupu ne funkcionišu za kupca, različite mreže su obezbedile isti rezultat.

CSCvx10842

2

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se kamera automatski pokreće nakon zaustavljanja deljenja SVS video zapisa.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvw92343

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da započne sesiju podrške.

CSCvw96617

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je funkcija izvoza korisnika zaglavljena za Webex lokaciju.

CSCvw96123

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog greške prilikom početka sastanka: "Nema diska u disk jedinici. Stavite disk u disk jedinicu A.

CSCvw96426

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se Webex aplikacija zamrzla nakon prikazivanja sledeće poruke: Webex Chat Nema dovoljno prostora na disku. Ovaj prostor se neće koristiti kao skladište za poslovne zapise. Potrebna je usaglašenost sa smernicama organizacionog nivoa oko saradnje.

CSCvw93151

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg audio i video veza neće biti uspostavljena i nastavila da se učitava prilikom promene imena gosta u pregledu prozora webex aplikacije "Radna površina".

CSCvw96422

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa visokom upotrebom CPU-a.

CSCvw76807

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem sa NBR Playerom za MacOS za verziju 40.12 koja je oštećena.

CSCvw98682

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg novi učesnik u holu može da čuje zvuk sastanka pre nego što budu primljeni na sastanak.

CSCvx02658

2

Webex događaji (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se Webex događaj srušio prilikom pokretanja ili pridruživanja događaju.

CSCvx00648

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa pravopisnom greškom u 41.1 klijentu koji je bio na francuskom jeziku.

CSCvw23326

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg funkcija virtuelne pozadine dovodi do zamrzavanja ili začepljenja Webeksa na uređajima pomoću određenih upravljačkih programa video zapisa.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvw96417

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa CPU šiljkom prilikom otvaranja dijaloga kamere kada su video, deljenje i BNR uključeni.

CSCvw93563

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem koji je izazvao grešku kada su korisnici povezani sa čvorovima medija sa kojima nije trebalo da se povežu.

CSCvw96416

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se ubrzanje hardvera ne prikazuje u aplikaciji za sastanke sistema Windows Webex.

CSCvw96427

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem sa padom Mac sistema.

CSCvw96418

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa webex mta padom na Webex aplikaciji za sastanke na radnoj površini.

CSCvw91938

3

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg se webex aplikacija učesnika ruši kada panelista deli ekran tokom Webex obuke.

CSCvw96436

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg mute sinhronizacija za Plantronics 8200 UC ne radi na sastancima.

CSCvw96420

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem posle sastanka koji paket lokacije ne bi trebalo da ažurira.

CSCvw96424

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ima problema sa "Podrazumevanim audio postavkama" tokom korišćenja slušalica sa mikrofonom.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvw79399

3

Webex sastanak (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg funkcija virtuelne pozadine ne radi na Mac računaru.

CSCvw86216

3

Webex sastanak (Windows)

Otklonjen problem sa wclproxy.dll datotekom koja je uzrokovala pad klijenta na Webex sastancima.

CSCvw77934

3

Webex Events

Rešen je problem sa prikazom stranice sa izuzetkom prilikom zakazivanja Webex događaja i lozinke koja se ne podudara sa potrebom za panelistom

CSCvw76235

3

Webex sastanak (Windows)

Rešen je problem sa porukom o grešci u sobi za prekid prilikom povratka na sastanak.

CSCvw74370

3

Webex sastanak

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da deli udaljeni računar.

CSCvw74284

3

Webex sastanak

Rešen je problem zbog kog je korisnik dobio globalnu grešku nakon što je pokušao više puta sa pogrešnim lozinkama.

CSCvw76930

2

Webex sastanak (Mac)

Otklonjen problem sa padom sastanka u padu sastanka u T40.12.3

CSCvw71790

3

Webex sastanak

Rešen je problem zbog kojeg su učesnici mobilnog telefona dobili grešku "ne mogu da se pridruže sesiji, ovaj ID registracije je već korišćen".

CSCvw69022

3

Webex sastanak

Rešen je problem zbog kojeg se od uređaja traži da unesu PIN kôd tokom pridruživanja sastancima programskog dodatka.

CSCvw73306

3

Webex sastanak

Rešen je problem zbog kojeg dodavanje, uređivanje ili brisanje PCN naloga nije uspelo na stranici sa željenim opcijama.

CSCvw70008

3

Webex sastanak

Rešen je problem prilikom korišćenja funkcije "Pozovi moj uređaj" putem Webex timova. URI je staro ime naloga za uređaj.

CSCvw67351

3

Webex sastanak

Rešen je problem sa komandom Ctrl+Shift+L koju Excel više ne prepoznaje u webex deljenju.

CSCvw68270

3

Webex sastanak (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg bi video pregled trebalo da se zaustavi ako korisnik ne može da se pridruži video sesiji.

CSCvw65796

3

Webex sastanak

Otklonjen je problem koji je onemogućio promenu imena i prezimena u administratoru lokacije, ali "Ime" i "Prezime" i dalje mogu da se promene u modernom prikazu.

CSCvw68262

3

Webex sastanak

Rešen je problem zbog kojeg se Webex aplikacija za sastanke sa radnom površinom automatski zatvara kada korisnik pokrene kameru na Webex sastanku.

CSCvw65747

3

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg se ICS datoteka ne šalje ako se pošalje registraciona veza sa planiranog događaja alatki za produktivnost.

CSCvw64393

3

Webex sastanak

Rešen je problem zbog kojeg Webex sastanci počinju kao zaključani sastanci.

CSCvw68246

3

Webex sastanak

Rešen je problem sa Mac Crash-om kada je omogućen na iMac11.2.

CSCvw61930

3

Webex sastanak

Rešen je problem tehničke podrške za pridruživanje glavnoj konferenciji.

CSCvw61668

2

Webex sastanak

Rešen je problem zbog kojeg je virtuelna pozadina nedostupna nakon 40.11 za Intel(R) HD Graphics 620 4GB memorije.

CSCvw61720

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do greške certifikata tokom pridruživanja audio zapisu ili video zapisu na sastanku.

CSCvw60946

3

Webex sastanak

Otklonjen je problem kada je omogućen sastanak lične sobe korisnika (koji ima CMR pristupni kôd) + migracija lokacije, što je prouzrokovalo duplirani ključ za sastanak.

CSCvw60870

3

Webex sastanak

Rešen je problem zbog kojeg promenljiva "%MeetingNumeberNS%" ne donosi broj sastanka u rasporedu sastanaka lične sobe pomoću Office 365 programskog dodatka.

CSCvw68248

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je, kada je korisnik započeo sastanak, ušao na sastanak, a zatim napustio sastanak, sastanak pao.

CSCvw68272

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je, kada je korisnik započeo sastanak, ušao na sastanak, a zatim napustio sastanak, sastanak pao.

CSCvw60133

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa tasterskim prečicama za poljske znakove.

CSCvw59473

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg Webex programski dodatak za Google Calendar neće dozvoliti korisnicima da dodaju alternativne hostove.

CSCvw68234

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je, kada je korisnik započeo sastanak, ušao na sastanak, a zatim napustio sastanak, sastanak pao.

CSCvw59283

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg Webex sastanak ne može da prikaže informacije o preduzeću kada korisnik klikne na karticu preduzeća.

CSCvw58188

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je funkcionalnost "Transfer datoteke" onemogućena tokom sesija daljinskog pristupa.

CSCvw60454

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je, kada je počeo sastanak na Mac OS 10.13, a korisnik otvorio plist, poslao reakciju, a zatim desnim klikom na prikaz animacije reakcije, sastanak se zaledio.

CSCvw53875

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem gde kada je u čekaonici bilo više od dve osobe, a domaćini priznaju da je jedan od korisnika bar u čekaonici postao siv.

CSCvw52170

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg, kada korisničko ime sadrži jezičke znakove iz Azije, prijavljivanje na lokaciju nije uspelo.

CSCvw53867

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg, kada korisničko ime sadrži jezičke znakove iz Azije, prijavljivanje na lokaciju nije uspelo.

CSCvw51638

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg sastanak, a zatim ga šalje, automatski konvertuje sastanak u sastanak lične sobe.

CSCvw53871

4

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg zapisi - zaglavlje opsega ne funkcioniše.

CSCvw50010

3

Webex treninzi (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je korisnik uvek mogao da se poveže sa Webex trening sesijom čak i nakon što ga je domaćin izbacio.

CSCvw57767

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg deljenje sa uređajem iz aplikacije Webex Radna površina prikazuje poruku o grešci kada je uređaj na sastanku.

CSCvw48708

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je u verzijama 40.11 i 40.12 meni sesije prekidanja netačno prikazan na italijanskom jeziku u aplikaciji Webex Desktop.

CSCvw47439

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg učesnik operativnog sistema Windows i dalje može da vidi sopstvenu belešku nakon što obriše beleške u DS/AS sesiji.

CSCvw47450

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži audio i video zapisu na sastanku.

CSCvw60453

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem sa Mac sistemom koji je imao neprepoznat selektor poslat na instancu 0x7f83d4e443b0.

CSCvw74849

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg Cisco Webex prijemnik za sastanke ima problem sa zelenim video zapisom ili video zapisom koji ne prati zvučnik.

CSCvw68236

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg samo domaćin sastanka može da uspostavi početne vrednosti statusa testiranja ako sastanak nije započet (nenormalan).

CSCvw57947

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg Korisnici Mac računara nisu mogli da prihvate kohost odzivnik kada su u režimu celog ekrana.

CSCvw68232

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa Windows klijentom koji treba da obradi CB odbijanje događaja.

CSCvw55861

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se korisnik ponovo pridružio sastanku nakon što kupac otvori ankete.

CSCvw55069

3

Webex Meetings

Rešen je problem za sastanak alatki za prouctivity koji se automatski konvertuje na sastanku lične sobe ako je DMT=PRM.

CSCvw53875

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem gde kada je u čekaonici bilo više od dve osobe, a domaćini priznaju da je jedan od korisnika bar u čekaonici postao siv.

CSCvw52170

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisničko ime sadrži jezičke znakove iz Azije tako da prijavljivanje na Webex lokaciju nije uspelo.

CSCvw53867

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisničko ime sadrži jezičke znakove iz Azije tako da prijavljivanje na Webex lokaciju nije uspelo.

CSCvw51638

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se Webex sastanak automatski pretvara u salu za lične sastanke ako je sačuvan.

CSCvw50010

3

Webex treninzi (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je korisnik uvek mogao da se poveže sa Webex trening sesijom čak i nakon što ga je domaćin izbacio.

CSCvw57767

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg deljenje sa uređajem iz aplikacije Webex Radna površina prikazuje poruku o grešci kada je uređaj na sastanku.

CSCvw48708

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je u verzijama 40.11 i 40.12 meni sesije prekidanja netačno prikazan na italijanskom jeziku u aplikaciji Webex Desktop.

CSCvw47439

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg učesnik operativnog sistema Windows i dalje može da vidi sopstvenu belešku nakon što obriše svoje beleške u DS ili AS sesiji.

CSCvw60425

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do greške u kucanju u Webex aplikaciji za radnu površinu 40.11.4 na traci sa alatkama za "sesije prekida".

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvw65747

3

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg se ICS datoteka ne šalje ako se pošalje registraciona veza sa planiranog PT događaja.

CSCvw71790

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg učesnik mobilnog telefona dobija grešku "ne može da se pridruži sesiji, ovaj ID registracije je već korišćen".

CSCvw74849

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se video kamera korisnika prikazuje kao zeleni ekran, a zatim poruka o grešci kaže da je došlo do problema sa slabim propusnim opsegom ili/i CPU-om na Webex sastancima.

CSCvw75624

2

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik Mac Big Sur (MacOS 11.x) ne može da započne sastanak video zapisa.

CSCvw67351

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa komandom Ctrl+Shift+L koju Excel više ne prepoznaje u webex deljenju.

CSCvw68246

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem sa Mac Crash-om kada je omogućen na iMac11.2.

CSCvw70008

3

Webex Meetings

Rešen je problem prilikom korišćenja funkcije "Pozovi moj uređaj" putem Webex timova. URI je staro ime naloga za uređaj.

CSCvw76930

2

Webex Meetings

Rešen je problem sa padom sastanka u T40.12.3.

CSCvw68262

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se Webex aplikacija za sastanke sa radnom površinom automatski zatvara kada korisnik pokrene kameru na Webex sastanku.

CSCvw76235

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa porukom o grešci u sobi za raskid prilikom povratka na glavni sastanak.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvw61926

3

Webex obuke

Otklonjen je problem sa registracijom Webex Trainings sa mobile-a, koji traži broj sesije pre nego što dozvoli učesnicima da se registruju.

CSCvw68248

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je, kada je korisnik započeo sastanak, ušao na sastanak, a zatim napustio sastanak, sastanak pao.

CSCvw68272

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je, kada je korisnik započeo sastanak, ušao na sastanak, a zatim napustio sastanak, sastanak pao.

CSCvw68234

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je, kada je korisnik započeo sastanak, ušao na sastanak, a zatim napustio sastanak, sastanak pao.

CSCvw63623

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se aplikacija ne zatvara kada klikne na dugme "x" i biće zamagljena ako pokušate da se povežete sa krajnje tačkom koristeći blizinu.

CSCvw59368

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je Mac prikazao obrnuto korisničko ime u plistu.

CSCvw61720

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do greške certifikata tokom pridruživanja audio zapisu ili video zapisu na sastanku.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvw60421

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se od registrovanih uređaja u oblaku traži da unesu PIN tokom pokretanja sastanka ili pridruživanja

CSCvw48708

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je u verzijama 40.11 i 40.12 meni sesije prekidanja netačno prikazan na italijanskom jeziku u aplikaciji Webex Desktop.

CSCvw57947

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg Korisnici Mac računara nisu mogli da prihvate kohost odzivnik kada su u režimu celog ekrana

CSCvw57767

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg deljenje sa uređajem iz aplikacije Webex Radna površina pokazuje poruku o grešci kada je uređaj na sastanku

CSCvw60425

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do greške u kucanju u Webex aplikaciji za radnu površinu 40.11.4 na traci sa alatkama za "sesije prekida".

CSCvw58188

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je funkcionalnost "Transfer datoteke" onemogućena tokom sesija daljinskog pristupa.

CSCvw60453

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem sa Mac sistemom koji je imao neprepoznat selektor poslat na instancu 0x7f83d4e443b0.

CSCvw60454

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je, kada je počeo sastanak na Mac OS 10.13, a korisnik otvorio plist, poslao reakciju, a zatim desnim klikom na prikaz animacije reakcije, sastanak se zaledio.

CSCvw53973

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg učesnici kada su napustili sesiju prekida ne mogu da se pridruže video zapisu glavnog sastanka.

CSCvw67585

3

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg mac korisnik u sesiji obuke ne može da deli PPT, word ili excel datoteku.

CSCvw61668

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je virtuelna pozadina nedostupna nakon ispravke 40.11 za Intel(R) HD Graphics 620 4GB memorije.

CSCvw57810

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je Windows aplikacija za sastanke propustila slanje MQE podataka.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvw53868

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa vrednošću većom od navedene dozvoljene preciznosti za ovu kolonu" obaveštenje koje je primljeno nakon što je T40.12.0 J2EE paket bio raspoređen.

CSCvw40120

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kojeg IE 11 ne može da prikaže otpremljene slike za stranicu registracije Webex događaja.

CSCvw46309

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se prilikom deljenja PDF datoteke kao datoteke na Webex sastanku sadržaj iskrivljuje i prikazuje obojene artefakte u MacOS 11.0.1 Big Sur.

CSCvv71390

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kojeg je korisnik uvek mogao da se poveže sa Webex događajem čak i nakon što ga je domaćin izbacio.

CSCvv71569

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je raspored tastera na tastaturi na poljskom jeziku pokrenuo prečice webex sala za sastanke.

CSCvw50010

3

Webex treninzi (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je korisnik uvek mogao da se poveže sa Webex trening sesijom čak i nakon što ga je domaćin izbacio.

CSCvw47450

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži audio i video zapisu na sastanku.

CSCvw53883

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kog aplikacija Webex Meetings na radnoj površini ne koristi konfiguraciju proxy servera sistema podešenu u konfiguraciji lokalne mreže, umesto toga pokušava da se direktno poveže samo kada je Mozilla firefox postavljen kao podrazumevani pregledač.

CSCvw48337

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je video zapis prekriven zelenom bojom i bljeskom u prikazu koordinatne mreže.

CSCvw55861

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se korisnik ponovo pridružio sastanku nakon što kupac otvori ankete.

CSCvw53875

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem gde kada je u čekaonici bilo više od dve osobe, a domaćini priznaju da je jedan od korisnika bar u čekaonici postao siv.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvw30480

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kog je korisnik dobio grešku "korisničko ime ili lozinka su netačni" prilikom korišćenja nove lozinke za prijavljivanje.

CSCvw46746

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se za Webex Event sastanke koje je započeo TP, PSTN kada se pozivaoci pridruže koristeći telefon, od njih se traži da unesu ID učesnika. Kada to urade, dobijaju poruku o grešci da je ID učesnika netačan.

CSCvw36345

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je Mac aplikacija na radnoj površini stalno padala i nije mogla da se koristi.

CSCvw36536

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je zvuk spor i nenormalan u MP4 lokalnoj datoteci za snimanje na Mac sistemu.

CSCvw37775

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je ponašanje između iskustva pre i sastanka o povezivanju sa video uređajima registrovanim u oblaku bilo drugačije.

CSCvw21571

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa VDI sastankom Cisco Webex da bi podržao VMWare Client 5.5 i VMWare Agent 7.13.

CSCvw33331

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je opcija "Prenesi datoteku" povremeno osedlala u daljinskom pristupu za korisnike.

CSCvw45760

2

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem sa tim što se glavni prozor Webex sastanka ne učitava nakon što korisnik prestane da deli drugi ekran radne površine.

CSCvw36345

3

Webex sastanci (Mac)

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvw37770

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg Windows šalje e-poštu učesnicima koji se pridružuju sastancima putem modula za anketiranje.

CSCvw37815

2

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je Mac slao e-poruke drugim učesnicima sa avatar informacijama.

CSCvw32232

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg ako korisnik nema url avatara slika avatara je i dalje prikazana.

CSCvw36489

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg ime JP ne bi trebalo da bude prikazano kao "???" u kohostu.

CSCvw30196

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg kada korisnik klikne na dugme "Izađi" i dalje ne može da zatvori aplikaciju za radnu površinu Webex sastanaka.

CSCvw27829

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa klijentima Windows OS-a i Webex sastanaka koji prijavljuju nenormalne RTT vrednosti u MQE.

CSCvw25283

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da zakaže sastanke sa svojih naloga na italijanskom.

CSCvw23871

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisnik primio pogrešan francuski prevod prilikom zakazivanja mesečnog sastanka na Web stranici.

CSCvw30704

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg klijent zakazuje sastanak lične sobe iz alatki "Produktivnost" i klikne na dugme "Pridruži se" iz pozivne pošte. On prikazuje grešku "Sastanak nije dostupan".

CSCvw48765

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg učesnik operativnog sistema Windows ne može da šalje ili prima reakcije na JBH sastanku, ali domaćin može da šalje reakcije.

CSCvw22152

2

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se Webex Meetings aplikacija za radnu površinu 40.10.6 Windows klijent - Preimenovanje broja korisnika preklapa sa prethodnim imenom i novim imenom.

CSCvw21540

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da pronađe zahtevani nalog.

CSCvw33549

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg bi dugme "Zvuk" trebalo onemogućiti kada se učesnik pridruži JBH audio onemogućenom sastanku.

CSCvw34605

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg drugi učesnici ne mogu da čuju korisnika koji se pridružuje sa Windows 10 sistema. Korisnički interfejs pokazuje da korisnik nije omeo, ali još uvek niko ne može da čuje korisnika. Takođe, korisnik ne može da promeni svoj status prigušivanja.

CSCvw17514

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg klijent nije mogao da reprodukuje ARF snimanje i dobio grešku "Nije uspelo da dođe do ispravnih parametara prilikom raščlanjivanja komponente sastanka. Obratite se tehničkoj podršci za pomoć".

CSCvw21557

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je moj Webex prijavio problem "Http/1.1 usluga nije dostupna".

CSCvw21579

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa Cisco Webex sastankom koji je prestao da radi kada je klijent dva puta kliknuo na dugme za sastanak spoja.

CSCvw15832

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao povremeno da poveže računar sa zvukom.

CSCvw31598

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg leva centralizovana kontrolna traka ne bledi na Mac računaru 40.9.

CSCvw15579

3

Webex Meetings

Rešen je problem kada korisnik postavi "Tip audio veze" na nijedan i sačuva ovaj predložak, podrazumevani koji se koristi je samo voip, a ne nijedan.

CSCvw15343

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa VDI komponentom Cisco Webex sastanka koja je imala ranjivosti.

CSCvw13506

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem kada korisnik Mac10.15 započne ili se pridruži sastanku koristeći svoje spoljne slušalice - HD 350BD Sennheiser, sastanak se srušio.

CSCvw15145

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg izveštaj učesnika izvoza nije uspeo u administraciji lokacije.

CSCvw13113

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg virtuelna pozadina ili pozadinska zamagljenost izazivaju visoku iskorišćenost CPU-a kada je omogućena tokom sastanka.

CSCvw21584

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je potrebno dodati još evidencija da bi se pratili problemi sa klijentima.

CSCvw21559

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije uspeo da pristupi ličnoj sobi drugog korisnika.

CSCvw13274

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se sastanak srušio kada je korisnik otkazao odzivnik proxy servera.

CSCvw21569

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži sastanku od Android Webex klijenta pomoću veze za sastanak u ličnoj sobi.

CSCvw09926

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg će Google programski dodatak nakon čuvanja Webex panela pokazati samo jedan besplatan broj putarine ili naplate putarine.

CSCvw11138

3

Webex Meetings

Rešen je problem kada se webex aplikacija "Radna površina" sruši kada se na kraj url adrese spoja doda specijalni char * .

CSCvw12052

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa programom Office 365 Addin - ako pozvana osoba odbije jedno pojavljivanje Webex sastanka, događaj će se pojaviti u kalendaru pozvanih nakon nekog vremena.

CSCvw21586

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem sa više Mac zapisa pada u proizvodnji.

CSCvw31653

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa pod-menijem datoteke prenosa koji je omogućen čak i nakon onemogućavanja sesije prenosa datoteke sa tipa sesije.

CSCvw16726

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se polje zahteva za lozinku stranice ne pojavi.

CSCvw05658

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nema opciju "Vremenska zona Kine" koju treba odabrati prilikom zakazivanja sastanka.

CSCvw05654

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa nasumičnim padovima koji su se dogodili 40.10.4.

CSCvw05648

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen problem sa padovima vidžeta za sastanke za 40.10.4.2.

CSCvw07684

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa kontrolnim čvorištem koji prikazuje korisnike pridružene iz programa Internet Explorer kada se zaista pridruže iz webex aplikacije za sastanke na radnoj površini.

CSCvw05636

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem sa padovima mshtml koji su se desili u 40.10.

CSCvw05629

3

Webex Meetings

Rešen je problem kada nekoliko učesnika koji koriste api aplikacije mogu da se pridruže koristeći mobilnu aplikaciju čak i kada je pridruživanje sa mobilnih aplikacija onemogućeno za lokaciju.

CSCvw05611

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa UI u izveštaju o sastanku "Pošta" da bi se odrazila ispravna niska.

CSCvw24251

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg dugme "Priguši ton" na nekim slušalicama nije pravilno slanje komande "Priguši ton" Webex klijentu.

CSCvw03922

3

Webex Training

Rešen je problem zbog kog postoje tri predloška e-pošte koji nisu prevedeni na nemački jezik pod Webex obukom.

CSCvw21572

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se jezik aplikacije webex sastanaka na radnoj površini ne menja kada je izabrani podrazumevani jezik francuski (Kanada).

CSCvw21553

3

Webex Meetings

Otklonjen problem sa greškom u kucanju u sobi za razbijanje koja zatvara iskačući prozor - trebalo bi da bude "zatvaraće se" za 3 sekunde.

CSCvw01969

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg nije postojala opcija aktiviranja naloga zahtevanih korišćenjem opcije "dozvoli domaćinu za prijavljivanje naloga" iz administracije lokacije.

CSCvw00424

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kog podrazumevani Webex predložak sastanka postaje nedostupan prilikom prelaska na drugi jezik koji nije engleski.

CSCvw03125

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se sila "Promeni lozinku pri sledećem prijavljivanju" ne prijavljuje na aplikaciju za radnu površinu ili korisnike alatki za produktivnost.

CSCvw10201

3

Webex Meetings

Otklonjen problem sa nemačkom greškom u kucanju na landing page-u sastanaka

CSCvv96257

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg korisnici ne mogu da koriste Webex aplikaciju za radnu površinu nakon ažuriranja na Webex Meetings 40.10.

CSCvv94037

2

Webex sastanci (Windows i Mac)

Rešen je problem zbog kojeg Windows i Mac korisnici nisu mogli da se pridruže Webex sastanku.

CSCvv92625

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg učesnik nije mogao da vidi opciju glasanja.

CSCvv95540

3

Webex sastanci (Windows)

Neki učesnici nisu rešili problem zbog kojeg neki učesnici nisu čuli audio zapis koji se deli tokom sastanka.

CSCvv86025

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je postojao zahtev za dodavanje WME verzije za Mac pad.

CSCvw37801

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je aplikacija "Webex sastanak" prikazala pogrešan audio uređaj koji se koristi.

CSCvv64403

3

Webex sastanci (Windows i Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisnik naveo da je instalirao Webex Remote klijent koristeći TFS u operativnom sistemu Windows, međutim na mac računaru udaljeni klijent pokušava da pokrene JNLP.

CSCvv63854

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik, kada na tastaturi udari taster Enter, on pokreće radnju "U redu" istovremeno kao čuvanje opcija za planiranje kao predloška u modernom prikazu.

CSCvv60862

5

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je postojala greška u kucanju i nedostaje oznaka za naglašavanje za francuski jezik.

CSCvv65155

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kog centri koji imaju pravo ne bi trebalo da budu zasnovani na dodeljenim tipovima sesije (koristeći CSV) tom korisniku.

CSCvv71487

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg Google Addin skida prefiks 800 i primenjuje pozivni broj 001 zemlje.

CSCvv71610

3

Webex Meetings

Rešen je problem za kontrolisane lokacije upravljanog čvorišta koje korisnicima ne dozvoljavaju dodeljivanje tipa sesije za nelicencirane centre - pomoću CSV-a.

CSCvw52511

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa dijalogom "Deljenje snimanja" za čitač tastature i ekrana.

Pristupačnost

CSCvw52515

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa stranicom "Detalji snimanja" za tastaturu i čitač ekrana.

Pristupačnost

CSCvw52516

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem sa Mac korisnikom koji može da čuje Windows korisnika, ali windows korisnik ne može da čuje Mac korisnika.

CSCvu17751

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg kada se korisnici pridruže sa Android uređaja otkriva se broj telefona samo za VOIP sastanak.

CSCvt99384

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je Cisco Webex Meetings aplikacija za radne površine za Windows otkrivanje informacija o deljenoj memoriji.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvw40120

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kojeg IE 11 ne može da prikaže otpremljene slike za stranicu registracije Webex događaja.

CSCvw46309

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se prilikom deljenja PDF datoteke kao datoteke na Webex sastanku sadržaj iskrivljuje i prikazuje obojene artefakte u MacOS 11.0.1 Big Sur.

CSCvv71390

3

Webex događaji (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je korisnik uvek mogao da se poveže sa Webex događajem čak i nakon što ga je domaćin izbacio.

CSCvv71569

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je raspored tastera na tastaturi na poljskom jeziku pokrenuo prečice webex sala za sastanke.

CSCvw50010

3

Webex treninzi (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je korisnik uvek mogao da se poveže sa Webex trening sesijom čak i nakon što ga je domaćin izbacio.

CSCvw47450

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži audio i video zapisu na sastanku.

CSCvw53883

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kog aplikacija Webex Meetings na radnoj površini ne koristi konfiguraciju proxy servera sistema podešenu u konfiguraciji lokalne mreže, umesto toga pokušava da se direktno poveže samo kada je Mozilla firefox postavljen kao podrazumevani pregledač.

CSCvw48337

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je video zapis prekriven zelenom bojom i bljeskom u prikazu koordinatne mreže.

CSCvw55861

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se korisnik ponovo pridružio sastanku nakon što kupac otvori ankete.

CSCvw53875

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem gde kada je u čekaonici bilo više od dve osobe, a domaćini priznaju da je jedan od korisnika bar u čekaonici postao siv.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvw46746

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se za Webex Event sastanke koje je započeo TP, PSTN kada se pozivaoci pridruže koristeći telefon, od njih se traži da unesu ID učesnika. Kada to urade, dobijaju poruku o grešci da je ID učesnika netačan.

CSCvw37775

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je ponašanje između iskustva pre i sastanka o povezivanju sa video uređajima registrovanim u oblaku bilo drugačije.

CSCvw36656

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg kada se korisnik prijavljivanje i pridruživanje sa Mac sistema i Windows i Mac učesnici vide kao anonimnog korisnika.

CSCvw21571

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa VDI sastankom Cisco Webex da bi podržao VMWare Client 5.5 i VMWare Agent 7.13.

CSCvw33331

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je opcija "Prenesi datoteku" povremeno osedlala u daljinskom pristupu za korisnike.

CSCvw45760

2

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem sa tim što se glavni prozor Webex sastanka ne učitava nakon što korisnik prestane da deli drugi ekran radne površine.

CSCvw36345

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je Mac aplikacija na radnoj površini stalno padala i nije mogla da se koristi.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvw30480

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kog je klijent dobio grešku "korisničko ime ili lozinka su netačni" prilikom korišćenja nove lozinke za prijavljivanje.

CSCvw32232

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg ako korisnik nema url avatara slika avatara je i dalje prikazana.

CSCvw37770

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg Windows šalje e-poštu učesnicima koji se pridružuju sastancima putem modula za anketiranje.

CSCvw37815

2

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je Mac slao e-poruke drugim učesnicima sa avatar informacijama.

CSCvw36345

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen problem zbog kojeg aplikacija mac radne površine stalno pada ne može uopšte da se koristi

CSCvw23893

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa voIP kvalitetom koji nije dobar i ponekad glasan.

CSCvw34605

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg drugi učesnici ne mogu da čuju korisnika koji se pridružuje sa Windows 10 sistema. Korisnički interfejs pokazuje da korisnik nije omeo, ali još uvek niko ne može da čuje korisnika. Takođe, korisnik ne može da promeni svoj status prigušivanja.

CSCvw31598

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg leva centralizovana kontrolna traka ne bledi na Mac računaru 40.9.

CSCvw36536

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je zvuk spor i nenormalan u MP4 lokalnoj datoteci za snimanje na Mac sistemu.

CSCvw15832

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao povremeno da poveže računar sa zvukom.

CSCvw22152

2

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se Webex Meetings aplikacija za radnu površinu 40.10.6 Windows klijent - Preimenovanje broja korisnika preklapa sa prethodnim imenom i novim imenom.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvw30704

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne bi trebalo da koristi 0 kao podrazumevani ključ za sastanak za izvršavanje upita nad podacima u URLAP-u.

CSCvw17514

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg klijent nije mogao da reprodukuje ARF snimanje i dobio grešku "Nije uspelo da dođe do ispravnih parametara prilikom raščlanjivanja komponente sastanka. Obratite se tehničkoj podršci za pomoć".

CSCvw15343

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa VDI komponentom Cisco Webex sastanka koja je imala ranjivosti.

CSCvw22152

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se Webex Meetings aplikacija za radnu površinu 40.10.6 Windows klijent - Preimenovanje broja korisnika preklapa sa prethodnim imenom i novim imenom.

CSCvw27829

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa klijentima Windows OS-a i Webex sastanaka koji prijavljuju nenormalne RTT vrednosti u MQE.

CSCvw29005

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa webex aplikacijom za radnu površinu sastanka 40.10 nakon slanja video zapisa.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

CSCvw15145

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg izveštaj učesnika izvoza nije uspeo u administraciji lokacije.

CSCvw21557

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je moj Webex prijavio problem "Http/1.1 usluga nije dostupna".

CSCvw21584

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je potrebno dodati još evidencija da bi se pratili problemi sa klijentima.

CSCvw21540

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da pronađe zahtevani nalog.

CSCvw23505

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je izveštaj o korišćenju sastanka prazan kada se izvozi iz administracije lokacije (40.10).

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Pogođena oblast proizvoda

CSCvw13210

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je prethodna stranica sastanka ostala na stranici "Učitavanje..." i nikada ne prikazuj listu sastanaka.

CSCvw05315

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg kada korisnik započne sastanak na Linux platformi prikazuje stranicu sa greškama.

CSCvv94037

2

Webex sastanci (Windows i Mac)

Rešen je problem zbog kojeg Windows i Mac korisnici nisu mogli da se pridruže Webex sastanku.

CSCvv96257

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg korisnici ne mogu da koriste Webex aplikaciju za radnu površinu nakon ažuriranja na Webex Meetings 40.10.

CSCvw00122

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg su nakon ažuriranja WBS 40.10 korisnici primetili da kada su učesnici u režimu celog ekrana dok prezentator deli sadržaj, oni ne mogu da promene raspored, ikona je dostupna ali ako lebde iznad nje ili kliknu na njega ništa se ne dešava.

CSCvw05654

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa nasumičnim padovima koji su se dogodili 40.10.4.

CSCvv86025

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je postojao zahtev za dodavanje WME verzije za Mac pad.

CSCvw05636

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem sa padovima mshtml koji su se desili u 40.10.

CSCvv92625

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg učesnik nije mogao da vidi opciju glasanja.

CSCvw05648

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen problem sa padovima vidžeta usluge sastanka za 40.10.4.2.

CSCvv82970

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg nije postojala opcija virtuelne pozadine za korisnika MAC i5 4.

CSCvw13274

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se sastanak srušio kada je korisnik otkazao odzivnik proxy servera.

CSCvw07684

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa kontrolnim čvorištem koji prikazuje korisnike pridružene iz programa Internet Explorer kada se zaista pridruže iz webex aplikacije za sastanke na radnoj površini.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvw13247

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je prikazan neočekivani odzivnik za HFPS opciju deljenja zvuka slajdova.

CSCvv90607

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je Webex VDI SDK dodao nove metode za otkrivanje da li virtuelni GPU radi u VDI okruženju.

CSCvv95540

3

Webex sastanci (Windows)

Neki učesnici nisu rešili problem zbog kojeg neki učesnici nisu čuli audio zapis koji se deli tokom sastanka.

CSCvv89713

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik Webex-a ne može da prikaže video zapis korisnika DX80 tokom sastanka.

CSCvv88157

3

Webex sastanci (Windows i Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži audio zapisu na sastanku ako se stari prezentator srušio pre kreiranja nove audio sesije.

CSCvv86368

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg kada se tokom ankete klikne na taster Esc, prozor ankete je prazan i ne može se kreirati druga anketa.

CSCvv84929

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da uređuje sastanak nakon migracije lokacije.

CSCvw08019

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da ukloni transkript koristeći polje za potvrdu za snimke pod više opcija.

CSCvv84959

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem kada korisnik nije mogao da započne sastanak ili da mu se pridruži. Povezivanje sa pokretanjem sastanka i automatski se zatvara.

CSCvv83064

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog nemoći da se u većem meniju učesnika prikaže "napravi kohost".

CSCvv82618

3

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg Webex ne odazivanja u Webex događajima.

CSCvv87041

3

Webex događaji (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg nije bilo audio CC telemetrijskih podataka.

CSCvv82003

3

Webex događaji (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg nije bilo panela pitanja i odgovora na Webex strani domaćina i učesnika ako TP pokreće Webex Events CMR kao domaćin.

CSCvv82525

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg anketa iz izveštaja o prisustvu ima drugi red kada je komentar suviše dug.

CSCvv86039

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kojeg menadžer događaja pada kada je učesnik unapređen kao panelista

CSCvv80224

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se Webex sastanak ruši prilikom izbora da biste ponovo koristili video poziv.

CSCvv79961

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kojeg se broj Webex događaja prikazuje kao 000 000 000 na stranici "Događaji".

CSCvv82897

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je učesnik automatski nepromenljiv kada domaćin primi učesnika iz lobija na zaključani sastanak.

CSCvv77380

2

Webex Meetings

Otklonjen problem sa padom WCLDll 40.9.5.dll [0001:00023440].

CSCvv76907

3

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg prozor Webex događaja ne reaguje na domaćina.

CSCvv76276

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg učesnik može da prikaže sadržaj koji se deli u sesiji prekida prilikom napuštanja sesije prekida.

CSCvv77034

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg aplikacija na radnoj površini sastanaka nije ažurirana kada se korisnik pridružio sastanku iz starije verzije webex aplikacije za sastanke na radnoj površini.

CSCvv78838

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da reprodukuje ARF snimanje koristeći Microsoft Edge 44.18362.449.0.

CSCvv75815

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg administrator lokacije nije mogao da sačuva uređene predloške sastanaka.

CSCvv75645

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg klijent ne može da vidi konfigurisani ID izvora u svojim izveštajima o prisustvu.

CSCvv74020

2

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg nedostaje Mac virtuelna pozadina na i7 sedmoj generaciji sa 4 jezgra Mac računara.

CSCvv75581

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je postojala logika nedoslednosti za Webex izveštaj o snimanju događaja na mojoj Webex stranici.

CSCvv73342

3

Webex događaji (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg blizina ne radi sa Webex događajem.

CSCvv72338

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kog odgovori moderatora na Q&A u Webex događaju nisu vidljivi za učesnika koji se pridružio pregledaču.

CSCvv75655

3

Webex Events

Rešen je problem sa neusklađenošću webex izveštaja o snimanju događaja.

CSCvv71287

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem koji otvara preusmeravanje na Webex sastancima.

CSCvv70179

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se webexmgr (0001-0008CAB9) srušio.

CSCvv68606

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži Webex sastanku iz aplikacije za radne površine sastanaka kada je nova ispravka za Webex aplikaciju za sastanke na radnoj površini postala dostupna.

CSCvv73699

3

Webex Meetings

CSCvv67592

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg su korisnici Mac računara imali povremeni problem sa anketama na Webex sastancima.

CSCvv68986

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se aplikacija Webex Meeting ruši kada je korisnik povezan sa zvukom iz jabera.

CSCvw20956

3

Webex Meetings

Rešen je problem kada učesnik napusti sesiju prekida, a zatim ne može da podigne ruku.

CSCvv66507

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg webex aplikacija za sastanke na radnoj površini lokalno skladišti slike avatara.

CSCvv66149

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je učesnik mogao da čuje panelistu izvan treninga.

CSCvv78426

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg učesnik može da ćaska sa drugima čak i nakon što je onemogućen.

CSCvv71523

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa formulacijama prozora toka.

CSCvv63900

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg svi korisnici koji se pridružuju od tankog klijenta ne dobijaju e-poruku "Hvala na prisustvu".

CSCvv71526

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg preklopnik funkcije "SupportBreakoutSessions" & "EnableHardMute" na stranici ne radi za sporu lokaciju klijenta kanala (verzija klijenta<40.9.0).

CSCvv63469

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg unos video adrese Webex sastanaka u "Pozovi moj video sistem" rezultira preslikani video snimci.

CSCvv62827

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da pozove drugu aplikaciju.

CSCvv61214

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg ažuriranje PCN postavke "Ulaz i izlazni ton" na stranici rasporeda sastanaka nije uspelo.

CSCvv59321

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg kada učesnik nije dodat ako e-adresa nije praćena zarezom, polu-dvotačkom ili pritiskom na enter.

CSCvv61772

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se zakačeni video zapis prekida kada se novi korisnici pridruže sastanku.

CSCvv71605

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem za ažuriranje veze protoka za .wmv datoteke.

CSCvv45904

2

Webex događaji (Windows i Mac)

Rešen je problem zbog kojeg su se tokom događaja čuli tonovi unosa i izlaza.

CSCvv71619

3

Webex događaji (Windows i Mac)

Rešen je problem zbog kojeg prilikom zakazivanja PCN sastanka u alatkama za produktivnost prikazuje zastareli odricanje odgovornosti TDM telefonije o broju rezervne kopije.

CSCvv55166

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg ThinPro 7.1 i 6.2 ne mogu da cisco_wvdi_clientinstaliraju preuzeto -39.3.0.288709.i386.deb Webex sastanak za VDI.

CSCvv45619

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem koji je uklonio administratorsku dozvolu kada korisnik sačuva belu tablu kao *. UCF datoteka.

CSCvv36369

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem kada dugme za slanje nije dobro radilo u okviru "Pozovi i podseti" 40.7 u prozoru.

CSCvv33570

3

Webex Meetings

Rešen je problem kada je PTIM.exe datoteka je nedostajala u programima koji se pokreću sa sistemom Windows nakon automatskog ažuriranja Webex aplikacije za radnu površinu.

CSCvw21712

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg na stranici "Prijavljivanje" naslovi stranica nisu u logičkom redosledu hijerarhije.

CSCvw21727

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg naslov stranice ostaje isti za mnoge stranice.

CSCvv78850

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je klijent imao problema sa evidencijama ćaskanja u prostoru Webexa. Kada su generisali CSR izveštaj za sesije daljinske podrške, evidencije ćaskanja su bile prazne i prikazuju "Nijedan".

CSCvv78847

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je sastanak pao kada audio sesija nije uspela.

CSCvu44356

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je postojala ranjivost informacija o Webex sastanku.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvw30704

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne bi trebalo da koristi 0 kao podrazumevani ključ za sastanak za izvršavanje upita nad podacima u URLAP-u.

CSCvw17514

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg klijent nije mogao da reprodukuje ARF snimanje i dobio grešku "Nije uspelo da dođe do ispravnih parametara prilikom raščlanjivanja komponente sastanka. Obratite se tehničkoj podršci za pomoć".

CSCvw15343

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa VDI komponentom Cisco Webex sastanka koja je imala ranjivosti.

CSCvw22152

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se Webex Meetings aplikacija za radnu površinu 40.10.6 Windows klijent - Preimenovanje broja korisnika preklapa sa prethodnim imenom i novim imenom.

CSCvw07684

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa kontrolnim čvorištem koji prikazuje korisnike pridružene iz programa Internet Explorer kada se zaista pridruže iz webex aplikacije za sastanke na radnoj površini.

CSCvw27829

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa klijentima Windows OS-a i Webex sastanaka koji prijavljuju nenormalne RTT vrednosti u MQE.

CSCvw29005

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa webex aplikacijom za radnu površinu sastanka 40.10 nakon slanja video zapisa.

CSCvw31578

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da preimenuje korisnike poziva na sastanku iz menija desnim tasterom miša.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvw21584

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg klijent ne može da zakaže Webex sastanke iz iOS aplikacije, dobijajući kôd greške 100200.

CSCvw21540

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da pronađe zahtevani nalog.

CSCvw21579

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa Cisco Webex sastankom koji je prestao da radi kada je klijent dva puta kliknuo na dugme za sastanak spoja.

CSCvw21572

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se jezik aplikacije "Webex sastanci" na radnoj površini ne menja kada je izabrani podrazumevani jezik francuski(Kanada).

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvw21557

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je moj Webex prijavio problem "Http/1.1 usluga nije dostupna".

CSCvw15145

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg izveštaj učesnika izvoza nije uspeo u administraciji lokacije.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvw13247

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je prikazan neočekivani odzivnik za HFPS opciju deljenja zvuka slajdova.

CSCvv92625

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg učesnik nije mogao da vidi opciju glasanja.

CSCvw05654

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa nasumičnim padovima koji su se dogodili 40.10.4.

CSCvw05636

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem sa padovima mshtml koji su se desili u 40.10.

CSCvv95540

3

Webex sastanci (Windows)

Neki učesnici nisu rešili problem zbog kojeg neki učesnici nisu čuli audio zapis koji se deli tokom sastanka.

CSCvw05648

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen problem sa padovima vidžeta za sastanke za 40.10.4.2.

CSCvv86368

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg kada se tokom ankete klikne na taster Esc, prozor ankete je prazan i ne može se kreirati druga anketa.

CSCvv82970

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg nije postojala opcija virtuelne pozadine za korisnika MAC i5 4.

CSCvw13274

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se sastanak srušio kada je korisnik otkazao odzivnik proxy servera.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvv89713

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik Webex-a ne može da prikaže video zapis korisnika DX80 tokom sastanka.

CSCvw05315

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg kada korisnik započne sastanak na Linux platformi pokazuje stranicu sa greškom.

CSCvv94037

2

Webex sastanci (Windows i Mac)

Rešen je problem zbog kojeg Windows i Mac korisnici nisu mogli da se pridruže Webex sastanku.

CSCvv88157

3

Webex sastanci (Windows i Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se domaćin ili prezenter uspešno pridružio sastanku, došlo je do pada pre nego što je poslat zahtev za kreiranje audio sesije.

CSCvw00122

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg su nakon ažuriranja WBS 40.10 korisnici primetili da kada su učesnici u režimu celog ekrana dok prezentator deli sadržaj, oni ne mogu da promene raspored, ikona je dostupna ali ako lebde iznad nje ili kliknu na njega ništa se ne dešava.

CSCvv92121

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem kada se video zapis ponovo omogući kada učesnik počne da deli bez uključenog video zapisa ili fotoaparata.

CSCvv90607

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je Webex VDI SDK dodao nove metode za otkrivanje da li virtuelni GPU radi u VDI okruženju.

CSCvw05357

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg Webex VDI sastanak na IGEL OS-u ne može da pošalje ili primi HD video sa memorijom 1.5G.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvv75645

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg klijent ne može da vidi konfigurisani ID izvora u svojim izveštajima o prisustvu.

CSCvv79950

3

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg obuka nije ažurirana nakon provere opcije "dodeljivanje pre sesije", ona automatski osujećuje opciju nakon što se sačuva.

CSCvv71287

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem koji otvara preusmeravanje na Webex sastancima.

CSCvv76276

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg učesnik može da prikaže sadržaj koji se deli u sesiji prekida prilikom napuštanja sesije prekida.

CSCvv86039

3

Webex Event

Rešen je problem zbog kojeg menadžer događaja pada kada je učesnik unapređen kao panelista.

CSCvv80224

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se Webex sastanak ruši prilikom izbora da biste ponovo koristili video poziv.

CSCvv77380

2

Webex Meetings

Otklonjen problem sa padom WCLDll 40.9.5.dll [0001:00023440].

CSCvv82897

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je učesnik automatski nepromenljiv kada domaćin primi učesnika iz lobija na zaključani sastanak.

CSCvv86033

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg aplikacija "Sastanci" ne šalje medije najbližem medijskom klasteru.

CSCvv84959

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem kada korisnik nije mogao da započne sastanak ili da mu se pridruži. Povezivanje sa pokretanjem sastanka i automatski se zatvara.

CSCvv84731

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg Webex aplikacija za radnu površinu ne podržava virtuelnu pozadinu kada se koristi mašina sa MAC 6-Core Intel Xeon E5.

CSCvv84694

3

Webex događaji (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je klijent postavio problem zbog kojeg ne može da deli datoteke u Webex Events Windows klijentu, ako je jezik podešen na mađarski, program se zamrzava.

CSCvv73342

3

Webex događaji (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg blizina ne radi sa Webex događajem.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvv63900

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg svi korisnici koji se pridružuju od tankog klijenta ne dobijaju e-poruku "Hvala na prisustvu".

CSCvv78838

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da reprodukuje ARF snimanje koristeći Microsoft Edge 44.18362.449.0.

CSCvv70397

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa telemetrijom i poboljšao sesije prekida.

CSCvv70179

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se webexmgr(0001-0008CAB9) srušio.

CSCvv68606

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži Webex sastanku iz aplikacije za radnu površinu sastanaka kada je nova ispravka za Webex aplikaciju za sastanke na radnoj površini postala dostupna.

CSCvv71523

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa formulacijama prozora toka.

CSCvv68986

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se webex aplikacija za sastanke ruši kada je korisnik povezan sa zvukom iz jabera.

CSCvv74020

2

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg nedostaje Mac virtuelna pozadina na i7 sedmoj generaciji sa 4 jezgra Mac računara.

CSCvv78847

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je sastanak pao kada audio sesija nije uspela.

CSCvv78850

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je klijent imao problema sa evidencijama ćaskanja u prostoru Webexa. Kada su generisali CSR izveštaj za sesije daljinske podrške, evidencije ćaskanja su bile prazne i prikazuju "Nijedan".

CSCvv77034

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg aplikacija na radnoj površini sastanaka nije ažurirana kada se korisnik pridružio sastanku iz starije verzije webex aplikacije za sastanke na radnoj površini.

CSCvv76907

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kojeg prozor Webex događaja ne reaguje na domaćina.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvv61772

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se zakačeni video zapis prekida kada se novi korisnici pridruže sastanku.

CSCvv65511

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je virtuelna pozadina nestala nakon nadogradnje webex aplikacije za sastanke na radnoj površini.

CSCvv69345

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem gde je došlo do povećanog pada za 40,9,3.

CSCvv66149

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je učesnik mogao da čuje panelistu izvan treninga.

CSCvv69355

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se monitor srušio prilikom napuštanja sastanka.

CSCvv67592

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg su korisnici Mac računara imali povremeni problem sa anketama na Webex sastancima.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvv62948

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg JMF- ne može da započne sastanak ili da se pridruži sastanku prvi put u aplikaciji za radnu površinu sastanaka.

CSCvv60552

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do preklapanja dugmeta "Započni sastanak" dugmetom "Video" u prozoru pre sastanka.

CSCvv71527

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je generisan nepotpun snimak.

CSCvv60237

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem gde se srušio 40,9,3 mshtml.dll.

CSCvv59381

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je GCM omogućen za Windows, pokretanje ili pridruživanje sastanku sa programom Internet Explorer -ActiveX izazvao grešku 65028.

CSCvv71630

3

Webex sastanci (Mac i Windows)

Popravljen je zahtev za dodavanje webdomaina u crash eventlog i za Mac i za Windows.

CSCvv62946

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je oblikovanje evidencije ćaskanja pomešano nakon ažuriranja 4. avgusta 2020. godine.

CSCvv62945

3

Webex obuka (Windows i Mac)

Otklonjen je problem zbog kog Cisco Webex Training odbija druge ljude da se pridruže sesiji prekida nakon nekoliko sati zbog toga što je broj registra sastanka veći od 256.

CSCvv52819

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg Mac korisnik koji koristi klijent sastanka i dalje može da koristi zamagljenu virtuelnu pozadinu čak i kada ga je administrator lokacije onemogućio.

CSCvv51230

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se aplikacija za sastanke srušila više puta.

CSCvv46201

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg aplikacija za Webex sastanke ne bi trebalo da se ažurira kada aplikacija za instalaciju i razmeštena aplikacija ima istu verziju.

CSCvv54145

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg MMP povezivanje ne funkcioniše. Korisnik nije mogao da se pridruži audio (VoIP) i video zapisu iz aplikacije Webex Meetings.

CSCvv45904

2

Webex događaji (Windows i Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg su se tokom događaja čuli tonovi unosa i izlaza.

CSCvv51601

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg rešavanje problema sa kontrolnim čvorištem nije pokazivalo neke informacije za Webex sastanak korisnika.

CSCvv54222

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg će, ako raščlanjim TelemetryInfo u HKCU nije uspeo, webexapp biti u statusu brave i uvek koštati oko 15% CPU vremena.

CSCvv45495

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da instalira i deinstalira vebeksplugin.msi.

CSCvv71634

3

Webex događaji (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se ime mojih informacija u Webex događajima može uređivati, ali ne stupa na snagu.

CSCvv71631

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je dugme za sastanak spoja imalo problem sa L18N u audio video interstitualnom dijalogu.

CSCvv45619

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem koji je uklonio administratorsku dozvolu kada korisnik sačuva belu tablu kao *. UCF datoteka.

CSCvv41773

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kog su mobilni uređaji bez aplikacije "Meet" podrazumevano instalirani na drugi navedeni broj poziva u pregledaču.

CSCvv71597

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je zvuk u redu, međutim, dugme "Priguši ton" i "nemuti" menja se u "poveži zvuk".

CSCvv42971

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je u ARF snimanju panel učesnika prazan.

CSCvv71601

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg alatka za uklanjanje Cisco Webex-a ne može da ukloni neočekivanu verziju webex aplikacije za sastanke.

CSCvv71612

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem koji bi trebalo da sakrije e-poštu "Hvala" i "Odsutno" na stranici za planiranje Webex događaja kada je opcija "Podsetnici za e-poštu za sastanke (sastanci, obuka i događaji)" onemogućena u administraciji lokacije.

CSCvv45030

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg alatka za uklanjanje Webexa ne može da ukloni dodatne komponente za sastanke Cisco Webexa iz programa "Dodaj i ukloni" na kontrolnoj tabli uređaja.

CSCvv42770

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg sistem zaseda prilikom preuzimanja virtuelne pozadine.

CSCvv49939

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg webex aplikacija za radnu površinu treba da opozove i obriše sve tokene klijenta.

CSCvv37464

2

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisnicima Webex sastanaka nedostajala opcija "Optimizuj za video i kretanje".

CSCvv71616

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg u alatkama za produktivnost korisnik ne može da se prijavi u posebno okruženje.

CSCvv40397

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kog korisnici nisu mogli da započnu Webex sastanak iz pregledača, Veb stranice ili tankog klijenta.

CSCvv37475

3

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg domaćin sastanka nije mogao da vidi "Imena preduzeća" na listi učesnika u događaju.

CSCvv36682

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem sa tasterom "Kratki" za navigaciju do plutajuće table kontrole sastanaka tokom FIT režima.

CSCvv40125

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg u nekim okruženjima korisnici ne mogu da ažuriraju ciscowebexstart.exe zato što ga zauzima Windows. To je prouzrokovalo grešku pri početku sastanka i iskačuću grešku23.

CSCvv32824

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg upareno ime uređaja sa specijalnim znakovima nije ispravno prikazano.

CSCvv71608

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg Webex aplikacija za radnu površinu za Windows ne može da automatski iskačući interfejs za prijavljivanje na proxy server od 40.4.x.

CSCvv32309

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem ažuriranjem OST datoteke koja se zamrzne.

CSCvv31217

2

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se nije čuo signal kada se Mac korisnik pridruži Webex sastanku koristeći Mac Webex aplikaciju.

CSCvv39880

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg Webex aplikacija na radnoj površini ne može automatski da se upari sa uređajem.

CSCvv29100

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg kada Mac korisnik deli datoteku i kada krene na trening, učesnik olabavi slajdove.

CSCvv29075

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg učesnik gubi zvuk kada se prenese na Webex sastanak.

CSCvv33681

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je webex traka za beleške nedostajala na proširenim monitorima.

CSCvv53391

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do iskačuće greške (65028) prilikom korišćenja preuzimanja java da biste se pridružili sastanku. Aplikacija za sastanke se srušila više puta.

CSCvv40416

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg nije bilo odgovora nakon što ste kliknuli na dugme "Raspored" na glavnom panelu Webex aplikacije za radnu površinu.

CSCvv21708

3

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg se Webex Događaji zamrzavaju nakon izlaska iz sesije.

CSCvv20440

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg ponavljanje nije moglo da se izmeni u klasičnom prikazu.

CSCvv42262

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg automatski svitak nije funkcionisao za sadržaj transkripta.

CSCvv16763

3

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg se prostor između korisničkog imena i ikone prigušivanje video zapisa ponekad menja.

CSCvv17017

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg video zapis učesnika nije bio vidljiv tokom deljenja ekrana, kada je koristio spoljni monitor na Mac OS-u.

CSCvv11611

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg postoji nepodržana ili nevažeća odredba filtera upita navedena za svojstvo.

CSCvv05911

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg blizina dostupna u aplikaciji "Sastanci radne površine" pokušava da dopre do nasumičnih javnih IP adresa.

CSCvv74119

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je Webex aplikacija na radnoj površini blokirala Microsoft Outlook.

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem koji je omogućio osobama koje se sekvencijalno kreću kroz sadržaj direktniji pristup primarnom sadržaju Web stranice.

CSCvv01325

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da doda lični broj konferencije.

CSCvv74123

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg SOA test prijavljuje neke kontrole obrasca koje nemaju oznaku.

CSCvu98279

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg Bluetooth airpods nije ostao izabran nakon izbora pre sastanka.

CSCvu98041

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg su dvojica Appleovih direktora dobila poruku koja ukazuje na to da je nalog suspendovan prilikom pokušaja da se pridruže sastanku lične sobe.

CSCvu95028

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je instalaciji aplikacije za radnu površinu SCCM Webex sastanaka nedostajala URL adresa Webex lokacije.

CSCvu94149

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg aplikacija "Windows Webex sastanak" i "Webex događaji" netačno prikazuje reč "pošalji" ćaskanju na japanskom. MAC ispravno prikazuje reč.

CSCvu73732

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg su postojala dva ponašanja tokom pridruživanja ili pokretanja sastanka iz aplikacije za sastanke kada je video uređaj uparen ili povezan sa aplikacijom.

CSCvv74144

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg bi trebalo prikazati upozorenje da se deljenje datoteke ili bele table ne snima prilikom snimanja u lokalni MP4.

CSCvu62792

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg tokom Webex sastanka, kada korisnik deli ekran na računaru sa više ekrana i premešta traku sa menijima na drugi ekran, prikazuje se poruka u kojoj se navodi da ekran koji se deli neće biti ažuriran.

CSCvu50730

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg domaćin nije mogao da pronađe učesnike pretraživanjem ključnih reči sa liste učesnika.

CSCvu44356

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem sa ranjivošću informacija o Webex sastanku.

CSCvv23999

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg virtuelna pozadina izaziva povećanje iskorišćenosti CPU-a.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvv79950

3

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg obuka nije ažurirana nakon provere opcije "dodeljivanje pre sesije", ona automatski osujećuje opciju nakon što se sačuva.

CSCvv75645

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg klijent ne može da vidi konfigurisani ID izvora u svojim izveštajima o prisustvu.

CSCvv71287

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem koji otvara preusmeravanje na Webex sastancima.

CSCvv76276

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg učesnik može da prikaže sadržaj koji se deli u sesiji prekida prilikom napuštanja sesije prekida.

CSCvv86039

3

Webex Event

Rešen je problem zbog kojeg menadžer događaja pada kada je učesnik unapređen kao panelista.

CSCvv80224

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se Webex sastanak ruši prilikom izbora da biste ponovo koristili video poziv.

CSCvv77380

2

Webex Meetings

Otklonjen problem sa padom WCLDll 40.9.5.dll [0001:00023440].

CSCvv82897

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je učesnik automatski nepromenljiv kada domaćin primi učesnika iz lobija na zaključani sastanak.

CSCvv82889

3

Webex Event

Rešen je problem zbog kojeg podrazumevani raspored video zapisa u Webex događaju nije isti kao postavke administratora lokacije na Webex Event CMR sastanku.

CSCvv86033

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg aplikacija "Sastanci" ne šalje medije najbližem medijskom klasteru.

CSCvv84959

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem kada korisnik nije mogao da započne sastanak ili da mu se pridruži. Povezivanje sa pokretanjem sastanka i automatski se zatvara.

CSCvv84731

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg Webex aplikacija za radnu površinu ne podržava virtuelnu pozadinu kada se koristi mašina sa MAC 6-Core Intel Xeon E5.

CSCvv84694

3

Webex događaji (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je klijent postavio problem zbog kojeg ne može da deli datoteke u Webex Events Windows klijentu, ako je jezik podešen na mađarski, program se zamrzava.

CSCvv73342

3

Webex događaji (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg blizina ne radi sa Webex događajem.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvv63900

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg svi korisnici koji se pridružuju od tankog klijenta ne dobijaju e-poruku "Hvala na prisustvu".

CSCvv64863

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se Web stranica pridruživanja sastanku prikazuje drugi broj za pozivanje umesto prvog.

CSCvv68493

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg stranica "Klasični prikaz Webex sastanka" ne čuva JBM zastavicu samo za sastanke voIP-a.

CSCvv69183

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do otkazivanja izveštaja o korišćenju za velike izveštaje.

CSCvv78838

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da reprodukuje ARF snimanje koristeći Microsoft Edge 44.18362.449.0.

CSCvv68986

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se webex aplikacija za sastanke ruši kada je korisnik povezan sa zvukom iz jabera.

CSCvv74020

2

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg nedostaje Mac virtuelna pozadina na i7 sedmoj generaciji sa 4 jezgra Mac računara.

CSCvv71523

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa formulacijama prozora toka.

CSCvv68606

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži Webex sastanku iz aplikacije za radne površine sastanaka kada je nova ispravka za Webex aplikaciju za sastanke na radnoj površini postala dostupna.

CSCvv70179

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se webexmgr(0001-0008CAB9) srušio.

CSCvv78847

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je sastanak pao kada audio sesija nije uspela.

CSCvv78850

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je klijent imao problema sa evidencijama ćaskanja u prostoru Webexa. Kada su generisali CSR izveštaj za sesije daljinske podrške, evidencije ćaskanja su bile prazne i prikazuju "Nijedan".

CSCvv77034

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg aplikacija na radnoj površini sastanaka nije ažurirana kada se korisnik pridružio sastanku iz starije verzije webex aplikacije za sastanke na radnoj površini.

CSCvv76907

3

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg prozor Webex događaja ne reaguje na domaćina.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvu44356

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je postojala ranjivost informacija o Webex sastanku.

CSCvv61772

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se zakačeni video zapis prekida kada se novi korisnici pridruže sastanku.

CSCvv62827

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da pozove drugu aplikaciju.

CSCvv65511

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je virtuelna pozadina nestala nakon nadogradnje webex aplikacije za sastanke na radnoj površini.

CSCvv60241

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se media metrika srušila.

CSCvv69345

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem gde je došlo do povećanog pada za 40,9,3.

CSCvv66149

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je učesnik mogao da čuje panelistu izvan treninga.

CSCvv69355

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se monitor srušio prilikom napuštanja sastanka.

CSCvv67592

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg su korisnici Mac računara imali povremeni problem sa anketama na Webex sastancima.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvv41773

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg mobilna stranica prikazuje samo drugi broj poziva kada lokacija onemogućava bez naplate putarine i postavlja dva podrazumevana broja poziva, a sastanak je planiran od Webex klijenta na radnoj površini.

CSCvv59381

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je GCM omogućen za Windows, pokretanje ili pridruživanje sastanku sa programom Internet Explorer -ActiveX izazvao grešku 65028.

CSCvv20440

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se ponavljanje ne može izmeniti u klasičnom prikazu

CSCvv62945

3

Webex obuka (Windows i Mac)

Otklonjen je problem zbog kog Cisco Webex Training odbija druge ljude da se pridruže sesiji prekida nakon nekoliko sati zbog toga što je broj registra sastanka veći od 256.

CSCvv62946

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je oblikovanje evidencije ćaskanja pomešano nakon ažuriranja 4. avgusta 2020. godine.

CSCvv62947

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg Mac šalje JMF događaj "client.meeting.login-window.showed" za nove korisnike koji su se prijavili u Window.

CSCvv60089

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik može privremeno damuti držanjem razmakne trake" i korišćenjem daljinskog upravljača za kontrolu računara.

CSCvv60237

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem gde se srušio 40,9,3 mshtml.dll.

CSCvv62948

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg JMF- ne može da započne sastanak ili da se pridruži sastanku prvi put u aplikaciji za radnu površinu sastanaka.

CSCvv60552

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do preklapanja dugmeta "Započni sastanak" dugmetom "Video" u prozoru pre sastanka.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvv51230

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se aplikacija za sastanke srušila više puta.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvv53391

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do iskačuće greške (65028) prilikom korišćenja preuzimanja java da biste se pridružili sastanku. Aplikacija za sastanke se srušila više puta.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvv40464

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg su edu sajtovi imali problem sa globalnim pozivima.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvv31929

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je Surface Pro Book napravio veliku buku prilikom podešavanja jačine zvuka mikrofona na nulu sa omogućenim AAGC-om.

CSCvv29454

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg nije moguće odabrati veliku sufiks datoteke slike kao prilagođenu pozadinu.

CSCvv41132

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici ne mogu da pristupe deljenim snimcima.

CSCvv42262

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg automatski svitak nije funkcionisao za sadržaj transkripta.

CSCvv16708

3

Webex sastanci (tanak klijent)

Otklonjen je problem zbog kojeg domaćin nije mogao da povrati ulogu domaćina na sastanku lične sobe pomoću Veb aplikacije.

CSCvv15517

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg domaćin nije mogao da skrati Webex snimanje dok ikone za čuvanje ili otkazivanje uređenog snimka nedostaju.

CSCvv19831

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se sastanak smrzavao ili padao kada se pridružio proverenom dugmetu virtuelne pozadine.

CSCvv29519

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg WinApp ne bi trebalo da se ažurira kada je verzija ista između instalirane aplikacije i primenjene aplikacije.

CSCvv10975

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem u mac računaru prilikom prelaska sa treninga na glavnu sesiju i zvuk opšte sesije se u potpunosti isključuje.

CSCvv10944

2

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je aplikacija na radnoj površini trošila prekomernu memoriju, ako ipc događaj nije uspeo.

CSCvv45148

3

Administracija Webex lokacije

Otklonjen je problem zbog kojeg informacije o predlošku sastanka nisu sinhronizovane sa stranicom za planiranje modernog prikaza.

CSCvv05911

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg blizina dostupna u aplikaciji "Sastanci radne površine" pokušava da dopre do nasumičnih javnih IP adresa.

CSCvv33369

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do sudara tokom izlaska iz pripravnosti.

CSCvu91439

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg audio opcije nisu bile dostupne u programu Modern View.

CSCvu91221

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg su metapodaci na Webex lokaciji menjani kada je jezik promenjen.

CSCvv29744

2

Administracija Webex lokacije

Otklonjen je problem zbog kojeg administracija lokacije ne prikazuje informacije o autorizaciji sistema Office 365

CSCvu80171

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je ponašanje bilo nedosledno na zaključanom sastanku.

CSCvu84470

3

Webex sastanci, događaji i obuka

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisnik morao dva puta da unese lozinku kada se pridružio sastanku koji je imao lozinku.

CSCvu96668

3

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisniku bila potrebna podrška za pridruživanje događaju iz Chromebook-a u klasičnom prikazu.

CSCvu60659

3

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da pristupi URL adresi (https://bit.ly/3d6VRoc) sa stranice za registraciju u Webex događajima.

CSCvu84131

3

Webex alatke za sastanke i produktivnost

Otklonjen je problem zbog kojeg se poziv za Webex ne ažurira ako je lozinka za sastanak promenjena u alatkama za produktivnost.

CSCvu44516

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do obmanjivanja više zaglavlja na Webex sastancima.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvv42770

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg tokom sistemskih ruku prilikom preuzimanja virtuelne pozadine.

CSCvv42971

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je u ARF snimanju panel učesnika bio prazan.

CSCvv47818

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg, kada korisnik započne sastanak u ličnoj sobi, prilagođena virtuelna pozadina koja je prethodno dodata nije dostupna i korisnik mora ponovo da ih doda.

CSCvv45904

2

Webex događaji (Windows i Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg su se tokom događaja čuli tonovi unosa i izlaza.

CSCvv54145

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg MMP povezivanje ne funkcioniše. Korisnik nije mogao da se pridruži audio (VoIP) i video zapisu iz aplikacije Webex Meetings.

CSCvv52819

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg Mac korisnik koji koristi klijent sastanka i dalje može da koristi zamagljenu virtuelnu pozadinu čak i kada ga je administrator lokacije onemogućio.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvv44752

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem gde je dugme za odlazak uživo na YouTube bilo sivo.

CSCvv39812

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je opcija kamere siva za sve iOS korisnike tokom sastanka i učesnici nisu u mogućnosti da se pridruže svojoj video kameri.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvv38581

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici automatski nisu mutirani prilikom pridruživanja ili pokretanja Webex sastanka.

CSCvv40416

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg nije bilo odgovora nakon što ste kliknuli na dugme "Raspored" u glavnom panelu Webex Desktop aplikacije.

CSCvv31588

3

Webex sastanci i događaji

Otklonjen je problem zbog kojeg su korisnici Webexa imali visoku iskorišćenost CPU-a tokom korišćenja Webex aplikacije za radnu površinu.

CSCvv33681

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je webex traka za beleške nedostajala na proširenim monitorima.

CSCvv29100

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg kada Mac korisnik deli datoteku, a zatim ide na trening, učesnik će izgubiti slajdove.

CSCvv40125

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg u nekim okruženjima korisnici ne mogu da ažuriraju ciscowebexstart.exe zato što ga zauzima Windows. To je prouzrokovalo grešku pri početku sastanka i iskačuću grešku23.

CSCvv40397

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kog korisnici nisu mogli da započnu Webex sastanak iz pregledača, Veb stranice ili tankog klijenta.

CSCvv37015

3

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg kada otvorite anketnu tablu i izaberete tip pitanja sa padajuće liste opcije se ne prikazuju.

CSCvv37464

2

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisnicima Webex sastanaka nedostajala opcija "Optimizuj za video i kretanje".

CSCvv37475

3

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg domaćin sastanka nije mogao da vidi "Imena preduzeća" na listi učesnika u događaju.

CSCvv32824

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg upareno ime uređaja sa specijalnim znakovima nije ispravno prikazano

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvv31217

2

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se nije čuo signal kada se MAC korisnik pridruži Webex sastanku pomoću MAC Webex klijenta.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvv18257

3

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg iskačući program za odricanje odgovornosti nije funkcionisao kada se učesnici pridruže događajima pomoću Web aplikacije.

CSCvv19429

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg neki korisnici nisu mogli da započnu video sesiju.

CSCvv17017

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg video zapis učesnika nije bio vidljiv tokom deljenja ekrana, kada je koristio spoljni monitor na Mac OS-u.

CSCvv28591

3

Webex Meetings

Rešen je i problem zbog kojeg nije bilo zvuka u audio emitovanju.

CSCvv21708

3

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg se Webex Događaji zamrzavaju nakon izlaska iz prakse

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvv14707

1

Webex Training

Otklonjen je problem za obuku zaštićenu lozinkom koja je spojena bez lozinke

CSCvv19831

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se sastanak smrzavao ili padao kada se pridružio sastanku sa proverenim dugmetom virtuelne pozadine.

CSCvv14561

1

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se aplikacija "Webex meeting" na početnoj instalaciji nije pokrenula kada je koristila Safari.

CSCvv15897

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg Webex klijent konstantno baca grešku iskačućih prozora nakon što je anketa zatvorena i objavljena.

CSCvv15201

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog toga što aplikacija Webex Radne površine ne može da se poveže sa sastankom od meetingDaemon.dll je nestao na 40,8 lokacija.

CSCvv10944

2

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg Webex aplikacija radne površine troši mnogo memorije ako IPC događaj kreiran nije uspeo.

CSCvv06633

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg taster Tab nije radio u prozoru.

CSCvv18038

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kog korisnik ne može da započne sastanak iz Webex aplikacije za WBS40.6.6.

CSCvu97649

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se tekst preklapa u Webex ćaskanju kada su ime i prezime korisnika veliki.

CSCvv17638

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se došlo do pada kada je korisnik kliknuo na dugme "Ne" za duplirani sastanak iz alatki za produktivnost.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvu84470 3 Webex Meetings Rešen je problem zbog kojeg je korisnik morao dva puta da ukuca lozinku da bi pokrenuo sastanak.
CSCvv07475 3 Webex Meetings Otklonjen je problem zbog kojeg Mac korisnik nije mogao da započne sastanak iz Webex desktop aplikacije na očekivani način.
CSCvv00887 3 Webex Events Rešen je problem zbog kojeg korisničko ime novog domaćina nije prikazano na očekivani način.
CSCvv10119 3 Webex Meetings Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži sastanku na očekivani način.
CSCvv10975 3 Webex sastanci (Mac) Otklonjen je problem zbog kojeg zvuk nije izvršavao na očekivani način prilikom prelaska sa treninga na glavnu sesiju.
CSCvv05910 3 Administracija Webex lokacije (Mac) Rešen je problem zbog kojeg Mac korisnik nije mogao da se prijavi na očekivani način.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvu95803 2 Administracija Webex lokacije Rešen je problem zbog kojeg je kupac primio "Usluga nije dostupna" kada je kliknuo na dugme "Prikaži i uredi detalje".
CSCvu82000 2 Webex sastanci (Windows) Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži sastanku na očekivani način.
CSCvu81568 3 Webex Meetings Rešen je problem zbog kojeg sastanak nije mogao da počne na očekivani način zbog virtuelne infrastrukture radne površine (VDI).
CSCvv05477 3 Webex sastanci (Windows) Rešen je problem zbog kojeg se sastanak srušio kada je klijent koristio NVDIA grafički adapter.
CSCvu93192 3 Webex sastanci (Windows) Rešen je problem zbog kojeg učesnici nisu mogli da povrate ključnu ulogu domaćina na očekivani način.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvu89763 3 Webex sastanci (Windows) Otklonjen je problem zbog kojeg su avatari prikazivani na sastanku nakon što je "Prikaži korisničke avatare u klijentu sastanka" neproverena.
CSCvu92716 3 Webex događaji (Windows) Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži događaju na očekivani način.
CSCvu84548 3 Webex obuke Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži sesiji prekida na Webex treninzima.
CSCvu95289 3 Webex Meetings Rešen je problem zbog kojeg jezičke postavke sastanka nisu prikazane na očekivani način.
CSCvu95290 2 Webex Meetings Rešen je problem zbog kojeg je upotreba CPU-a za korisnika bila velika kada je koristio Webex aplikaciju za radnu površinu.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvu88415 3 Webex sastanci (Windows) Rešen je problem zbog kojeg je korisnik koji se pridružuje zvuku pomoću opcije "Pozovi me" privremeno prigušio tokom sastanka.
CSCvu98969 3 Administracija Webex lokacije Otklonjen je problem zbog kojeg je API hostFileUrl vraćao punu datoteku umesto opsega na očekivani način.
CSCvu72475 2 Webex sastanci (Mac) Otklonjen je problem kako kada se učesnik pridruži i počne da deli bez kamere/video zapisa, video zapis ne radi na očekivani način dok se video zapis ponovo ne omogući.
CSCvu94475 3 Webex sastanci (Windows) Otklonjen je problem zbog kojeg mogućnost ručnog povezivanja sa uređajima nije mogla da se izvrši na očekivani način.
CSCvu71831 3 Webex Events Rešen je problem zbog kojeg su i "Svi učesnici" i "Svi učesnici" napisani kao "Alle Teilnehmer" na nemačkom Webex događaju, korisnici bili nesigurni ako su samo učesnici primili poruku.
CSCvu70919 3 Webex događaji (Windows) Rešen je problem zbog načina na koji je funkcija ćaskanja duplirana kada su jezičke postavke postavljene na francuski.
CSCvu71627 3 Webex Meetings Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži sastanku iz aplikacije na radnoj površini na očekivani način.
CSCvu78350 3 Webex Events Rešen je problem zbog kojeg će se prikazati "nevažeća ulazna ili sistemska greška" kada registracija za događaj dostigne maksimum.
CSCvu71911 3 Webex događaji (Windows) Rešen je problem zbog kojeg učesnik od 1000+ može da pregleda video zapis u događaju.
CSCvu75957 2 Webex sastanci (Windows) Rešen je problem zbog kojeg se sastanak završio pre očekivanog kada je prezentator počeo, a zatim prestao da deli, dok je drugi korisnik spustio sastanak na drugi monitor.
CSCvu84340 3 Webex Events Otklonjen je problem zbog kog je odgovor na pitanje ankete prikazan u koloni drugačijoj od očekivane.
CSCvu66850 3 Webex Meetings Rešen je problem zbog kojeg sastanak nije obavljao na očekivani način.
CSCvu66677 3 Webex događaji (Windows) Otklonjen je problem zbog kojeg se učesnik pridružio događaju koji nije ometen iako je postavljen "Priguši ton pri unosu".
CSCvu62516 3 Webex sastanci (Windows) Rešen je problem zbog kojeg je podrazumevano korisničko ime prikazano kada se korisnik prvi put pridružio sastanku.
CSCvu81623 3 Webex Events Rešen je problem zbog kojeg registarski ID sastanka nije obavljao na očekivani način.
CSCvu60712 2 Webex sastanci (Windows) Otklonjen je problem zbog kojeg video pada za sastanak dok se video zapis ponovo ne omogući kada se učesnik pridruži/počne da deli bez fotoaparata/video zapisa.
CSCvu60617 3 Webex sastanci (Windows) Osvrnuo se na pitanje iz francuske ankete koje nije bilo prikazano na očekivani način.
CSCvu60610 3 Webex sastanci (Windows) Rešen je problem zbog kojeg sekcija francuskog novog pitanja u anketi nije prikazana na očekivani način.
CSCvu58667 3 Webex sastanci (Mac) Rešen je problem zbog kojeg se znakovi koje je Mac korisnik otkucao na italijanskoj tastaturi ne mogu podudarati na Windows prezentatoru.
CSCvu58639 3 Webex Events Rešen je problem zbog kojeg učesnici događaja neće dobiti "hvala vam što prisustvujete" ili e-poruke podsetnika na očekivani način.
CSCvv00282 3 Webex Meetings Rešen je problem zbog kojeg sastanak nije počeo na očekivani način.
CSCvu56950 3 Administracija Webex lokacije Otklonjen je problem zbog kojeg je kupac izabrao format čistog teksta, ali nije mogao ovako da se prikaže na očekivani način.
CSCvu54201 3 Webex sastanci (Mac) Otklonjen je problem zbog kojeg ključne reči Shift/Alt/Ctrl nisu izvršavane na očekivani način kada se kombinuju sa desno/levo tokom daljinskog upravljača na MacOS-u.
CSCvu53534 2 Webex Meetings Rešen je problem zbog kojeg raščlanjivanje datoteke nije bilo na očekivani način.
CSCvu53451 2 Webex Meetings Rešen je problem zbog kojeg raščlanjivanje datoteke nije bilo na očekivani način.
CSCvu55027 3 Webex sastanci (Mac) Rešen je problem zbog kojeg, ako je prvi učesnik bio Mac korisnik, učesnici mobilnih telefona nisu mogli da šalju/primaju video zapis tokom hibridnog sastanka.
CSCvu52715 3

Webex Events

(Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg događaj nije nastupao na očekivani način.
CSCvu62240 3 Webex događaji (Windows) Otklonjen je problem zbog kojeg su postavkemuta
CSCvu39734 3 Webex sastanci (Mac) Rešen je problem zbog kojeg sve Webex kontrole nisu prikazivane u režimu reprodukcije Apple ključnih reči.
CSCvu38051 3 Administracija Webex lokacije Rešen je problem zbog kojeg je veza sa odredbama i uslovima za nemački preusmerila korisnika na Webex umesto na Web stranicu Termin ponude u oblaku na očekivani način.
CSCvu37617 3 Webex Meetings Otklonjen je problem zbog toga što kada je korisnik kliknuo na dugme "Pridruži se Webex sastanku", španski tekst na Google kalendaru integracije nije prikazan na očekivani način.
CSCvu62246 3 Webex sastanci (Mac) Rešen je problem zbog kojeg Webex instalator za Mac ne radi na očekivani način.
CSCvu35580 3 Administracija Webex lokacije Otklonjen je problem zbog kojeg je korisnik kliknuo na dugme "Schedule" u Webex aplikaciji za radnu površinu i nije mogao da izvrši ono što je očekivano.
CSCvu45230 3 Webex sastanci (Mac) Otklonjen je problem zbog kojeg su kontrole Webex sastanaka ostale u prethodnom prozoru kada mac korisnik deli na punom ekranu.
CSCvt98632 3 Webex sastanci (Mac) Rešen je problem zbog kojeg svi učesnici nisu mogli da čuju prezentera kao što se očekivalo.
CSCvu01118 3 Webex sastanci (Mac) Rešen je problem zbog kojeg pozivni broj nije bio onakao što se očekivalo kada ste odabrali da se pridružite brbljanju.
CSCvt56724 3 Webex sastanci (Windows) Rešen je problem zbog kojeg svi učesnici nisu mogli da čuju prezentera kao što se očekivalo.
CSCvs79900 3 Administracija Webex lokacije Otklonjen je problem zbog kojeg je zakazivanje sastanka bilo 2070.
CSCvt83277 3 Webex sastanci (Mac) Rešen je problem zbog kojeg je visoki Mac kružni put (RTT) uticati na iskustvo sastanka.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvv14707

1

Webex Training

Otklonjen je problem za obuku zaštićenu lozinkom koja je spojena bez lozinke

CSCvv19831

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se sastanak smrzavao ili padao kada se pridružio sastanku sa proverenim dugmetom virtuelne pozadine.

CSCvv14561

1

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se aplikacija "Webex meeting" na početnoj instalaciji nije pokrenula kada je koristila Safari.

CSCvv15897

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg Webex klijent konstantno baca grešku iskačućih prozora nakon što je anketa zatvorena i objavljena.

CSCvv15201

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog toga što aplikacija Webex Radne površine ne može da se poveže sa sastankom od meetingDaemon.dll je nestao na 40,8 lokacija.

CSCvv10944

2

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg Webex aplikacija radne površine troši mnogo memorije ako IPC događaj kreiran nije uspeo.

CSCvv06633

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg taster Tab nije radio u prozoru.

CSCvv18038

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kog korisnik ne može da započne sastanak iz Webex aplikacije za WBS40.6.6.

CSCvu97649

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se tekst preklapa u Webex ćaskanju kada su ime i prezime korisnika veliki.

CSCvv17638

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se došlo do pada kada je korisnik kliknuo na dugme "Ne" za duplirani sastanak iz alatki za produktivnost.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvv03123 3 Webex Meetings Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da zakaže sastanak putem alatki za produktivnost na očekivani način.
CSCvu84470 3 Webex Meetings Rešen je problem zbog kojeg je korisnik morao dva puta da ukuca lozinku da bi pokrenuo sastanak.
CSCvv07475 3 Webex Meetings Otklonjen je problem zbog kojeg Mac korisnik nije mogao da započne sastanak iz Webex desktop aplikacije na očekivani način.
CSCvv04460 2 Webex obuke Rešen je problem zbog kojeg domaćin nije mogao da promeni učesnika da bi bio deo paneliste.
CSCvv05910 3 Administracija Webex lokacije (Mac) Rešen je problem zbog kojeg Mac korisnik nije mogao da se prijavi na očekivani način.

CSCvv00887

3 Webex Events Rešen je problem zbog kojeg korisničko ime novog domaćina nije prikazano na očekivani način.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvu95803 2 Administracija Webex lokacije Rešen je problem zbog kojeg je kupac primio "Usluga nije dostupna" kada je kliknuo na dugme "Prikaži i uredi detalje".
CSCvu82000 2 Webex sastanci (Windows) Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži sastanku na očekivani način.
CSCvu95821 2 Administracija Webex lokacije Rešen je problem zbog kojeg je jezik prikazivan na engleskom, a ne na tradicionalnom kineskom kao što se očekivalo kada je korisnik kliknuo na dugme "Proveri da li ima ažuriranja za nadogradnju".
CSCvu93192 3 Webex sastanci (Windows) Rešen je problem zbog kojeg učesnici nisu mogli da povrate ključnu ulogu domaćina na očekivani način.
CSCvv05477 3 Webex sastanci (Windows) Rešen je problem zbog kojeg se sastanak srušio kada je klijent koristio NVDIA grafički adapter.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvu89763 3 Webex sastanci (Windows) Rešen je problem zbog kojeg su prikazani avatari korisnika iako preklopnik administratora lokacije za njih nije bio na programu.
CSCvu39734 3 Webex sastanci (Mac) Rešen je problem zbog kojeg sve Webex kontrole nisu prikazivane u režimu reprodukcije Apple ključnih reči.
CSCvu84548 3 Webex obuke (Windows) Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži treningu prekida kao što se očekivalo.
CSCvu88415 3 Webex sastanci (Windows) Otklonjen je problem zbog kojeg se zvuk neće osuti na očekivani način kada je korisnik koristio pozivno upozorenje da bi se pridružio sastanku.
CSCvu92716 3 Webex događaji (Windows) Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži događaju na očekivani način.
CSCvu95289 3 Webex sastanci (Windows) Rešen je problem zbog kojeg jezičke postavke nisu prikazane na očekivani način na sastanku.
CSCvu95290 2 Webex Meetings Rešen je problem zbog kojeg je upotreba CPU-a za korisnika bila velika kada je koristio Webex aplikaciju za radnu površinu.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvu58667 2 Webex sastanci (Mac) Rešen je problem zbog kojeg se znakovi koje je Mac korisnik otkucao na italijanskoj tastaturi neće podudarati na Windows prezentatoru.
CSCvu66677 3 Webex događaji (Windows) Otklonjen je problem zbog kojeg se učesnik pridružio događaju koji nije ometen iako je postavljen "Priguši ton pri unosu".
CSCvu75957 2 Webex Meetings Otklonjen je problem zbog kojeg se sastanak završio pre očekivanog kada je prezentator prestao da deli, a drugi korisnik je spustio prozor sastanka u drugi monitor.
CSCvu71627 3 Webex Meetings Rešen je problem zbog kog je korisnik, kada je kliknuo na dugme za spajanje, počeo da se okreće i pokreće pregledač, a ne sastanak kao što se očekivalo.
CSCvu82000 2 Webex sastanci (Windows) Otklonjen je problem kada Webex aplikacija za radnu površinu neće pokrenuti sastanak na očekivani način.
CSCvu62516 2 Webex sastanci (Windows) Rešen je problem zbog kojeg je podrazumevano korisničko ime prikazano kada se korisnik prvi put pridružio sastanku.
CSCvu81623 3 Webex Events Otklonjen je problem zbog kojeg je poruka o grešci "Ovaj ID registracije već korišćen" prikazana kada je korisnik pokušao da se pridruži događaju.
CSCvu84340 3 Webex Events Otklonjen je problem zbog kog je odgovor na pitanje ankete prikazan u koloni drugačijoj od očekivane.
CSCvu84981 3 Administracija Webex lokacije Rešen je problem zbog kojeg sastanak nije počeo na očekivani način.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvu54945 2 Webex Meetings Rešen je problem zbog kojeg klijent Webex Teams-a neće pokazati status sastanka korisnika kada je koristio unakrsno pokretanje za početak sastanka.
CSCvu54201 3 Webex sastanci (Mac) Otklonjen je problem zbog kojeg ključne reči Shift/Alt/Ctrl nisu izvršavane na očekivani način kada se kombinuju sa desno/levo tokom daljinskog upravljača na MacOS-u.
CSCvu55433 3 Webex događaji (Mac) Rešen je problem zbog kojeg anketa nije prikazala svako pitanje ako je počela pre snimanja događaja.
CSCvu60712 2 Webex sastanci (Windows) Otklonjen je problem zbog kojeg video pada za sastanak dok se video zapis ponovo ne omogući kada se učesnik pridruži/počne da deli bez fotoaparata/video zapisa.
CSCvu71911 3 Webex događaji (Windows) Rešen je problem zbog kojeg učesnik od 1000+ može da pregleda video zapis u događaju.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvu52715 3

Webex Events

(Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg događaj nije nastupao na očekivani način.
CSCvu52632 3 Webex sastanci (Windows) Otklonjen je problem zbog kojeg se sastanak završio pre nego što je korisnik očekivao tokom protoka uživo.
CSCvu62240 3 Webex događaji (Windows) Otklonjen je problem zbog kojeg postavke nemutiranja nisu bile očekivane kada je postavljeno privremeno pri ulasku.
CSCvu50942 3 Webex Meetings Rešen je problem zbog kojeg postavke za alatke za produktivnost nisu izvršavane na očekivani način.
CSCvu48397 3 Administracija Webex lokacije Otklonjen je problem zbog kojeg su panelisti poslati na stranicu za registraciju umesto na stranicu spajanja.
CSCvu66142 3 Webex treninzi (Mac) Rešen je problem zbog kojeg je reč "dodeljeno" sada ispravno napisana kada su korisnici Mac računara postali prezenteri za sesiju prekida.
CSCvu51857 3 Webex sastanci (Mac) Otklonjen je problem zbog kojeg se sastanak završio pre nego što je korisnik očekivao prilikom predstavljanja datoteke sa posebnim znakom.
CSCvu43187 3 Webex sastanci (Mac) Otklonjen je problem zbog kojeg postavke beleški nisu izvršavane na očekivani način za Mac korisnike.
CSCvu61016 3 Webex događaji (Windows) Otklonjen je problem zbog kojeg događaj nije nastupio na očekivani način kada je korisnik izabrao učesnika iz padajućeg menija.
CSCvu41411 3 Webex Events Rešen je problem zbog kojeg dugme za registraciju mobilnih telefona na ruskoj Webex lokaciji ne radi na očekivani način.
CSCvu43630 3 Administracija Webex lokacije Otklonjen je problem zbog kojeg postavke za planiranje nisu izvršavane na očekivani način.
CSCvu67916 3 Webex sastanci (Windows) Rešio sam problem sa zamrzavanjem.
CSCvu51863 3 Webex sastanci (Mac) Rešen je problem oko postavki kolone prozora liste učesnika.
CSCvu36867 3 Webex sastanci (Windows) Otklonjen je problem zbog kojeg postavke deljenja nisu izvršavane na očekivani način.
CSCvu38098 3 Webex Meetings Otklonjen je problem zbog kojeg postavke za pridruživanje sastanku nisu izvršavane na očekivani način.
CSCvu36174 3 Webex Meetings Otklonjen je problem zbog kojeg sastanak nije počeo kada se očekivalo.
CSCvu62246 3 Webex sastanci (Mac) Rešen je problem zbog kojeg postavke instalacije nisu izvršavane na očekivani način.
CSCvu67945 3 Webex Meetings Otklonjen je problem zbog kojeg jezičke postavke nisu izvršavane na očekivani način.
CSCvu67950 3 Webex Meetings Rešen je problem zbog kojeg pridruživanje sastanku nije bilo onako kako se očekivalo.
CSCvu31063 3 Webex sastanci (Windows) Otklonjen je problem zbog kojeg ime sastanka nije prikazano na očekivani način.
CSCvu44397 3 Webex sastanci (Mac) Otklonjen je problem zbog kojeg se sastanak završio pre očekivanog kada ste kliknuli na dugme "započni sastanak".
CSCvu29375 3 Administracija Webex lokacije Otklonjen je problem zbog kojeg planirani sastanci nisu prikazani na očekivani način u programu Modern View.
CSCvu29278 3 Webex Events Otklonjen je problem zbog kojeg anketa posle događaja nije mogla da se izvrši na očekivani način.
CSCvu45632 3 Webex sastanci (Windows) Otklonjen je problem zbog kojeg je plutajuća traka još uvek prikazivana kada se to nije očekivalo.
CSCvu50767 3 Webex Meetings Otklonjen je problem zbog kojeg pristup kameri za sastanak nije izvršavan na očekivani način.
CSCvu67982 3 Webex Meetings Rešen je problem zbog kojeg postavke za pridruživanje sastanku nisu izvršavane na očekivani način.
CSCvu02950 3 Webex Meetings Rešen je problem sa analizatorom poziva.
CSCvu05456 2 Webex Meetings Otklonjen je problem zbog kojeg postavke prigušivanja nisu izvršavane na očekivani način.
CSCvu25699 3 Webex Meetings Otklonjen je problem zbog kojeg postavke zvuka nisu izvršavane na očekivani način.