Informace o pomalých aktualizacích kanálů najdete v tématu Otevřené a vyřešené chyby pro aktualizace schůzek Webex slow channel.


 
Hlásíme otevřené a vyřešené chyby zjištěné zákazníkem se závažností 1 až 3. Pokud aktualizace neobsahuje chyby nalezené zákazníkem, nebude pro tuto aktualizaci zobrazen seznam Vyřešené chyby.

Pomocí nástroje hledání chyb Cisco můžete zjistit podrobnosti o uvedených chybách a vyhledat další chyby, které mají vliv na konkrétní aktualizace aplikace Webex Meetings. Další informace o použití funkce hledání chyb naleznete v nápovědě nástroje hledání chyb.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvh90269

Webex Meetings

Funkce Vytvořit prázdnou obrazovku nefunguje na zařízeních s Windows 10, pokud je povoleno řízení uživatelských účtů.

CSCvi72293

Webex Meetings (Mac)

Je-li účet uživatele na Facebooku uzamčen, nemůže streamovat schůzky služby Webex na službě Facebook Live.

CSCvh63085

Webex Events (Windows)

Během událostí, kdy přednášející sdílí svou obrazovku, mohou účastníci zobrazit oznámení konverzace, která se přednášejícímu zobrazují.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chybyZávažnostDotčená oblast produktu

Popis

CSCwc01693

3

Webex Meetings

Řešení problému, kdy vzdálený zvuk není zaznamenán, pokud uživatel začal nahrávat před tím, než byla desktopová aplikace Webex Meetings připojena k mediálnímu serveru.

CSCwc14515

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, když uživatelé nahlásili, že relace Webex ztroskotala na živých schůzkách.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chybyZávažnostDotčená oblast produktu

Popis

CSCwb80398

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy se v části Schůzky, které jsou naplánovány pomocí Nástroje produktivity, nezobrazí seznam účastníků.

CSCwb82134

3

Webex Meetings (Windows)

Když se uživatel Webex for Government připojí ke schůzce E2EE, zobrazí se výzva se zprávou Nelze zahájit schůzku nebo se k ní připojit.

CSCwb97510

3

Webex Meetings

Vyřešil/a jsem problém, kdy se uživatelé nemohou připojit ke zvuku v rámci Webex meetingů.

CSCwb86332

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém při vkládání slov bez mezery mezi nimi.

CSCwb84902

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy uživatel není schopen naplánovat schůzky Webex pomocí aplikace Outlook 365 a při přihlášení do Plánovače Webex dojde k chybě.

CSCwb98571

3

Webex Webinar (Mac)

Opraven problém, kde v Webex Webinar panelisté jsou stále klesá po 5–10 minutách se k němu připojili..

CSCwb67142

3

Webex Meetings

Vyřešili jsme problém, kdy se uživatelé nemohou přihlásit na Webex.com.

CSCwb19730

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy jsou informace o Mac OS IP nesprávně zobrazeny v ovládacím centru.

CSCwb83453

3

Webex Webináře a Webex akce (klasika)

Řešení problému, kdy Webex Webinars a Webex Events (klasika) mohou mít pomalé nebo opožděné video od přednášejících. Video může na některých snímcích krátkodobě zamrznout. Ovládací centrum zobrazuje zprávu od přednášejících o nízké frekvenci snímků.

CSCwb63862

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy uživatelé Webex Meetings Mac zažívají dlouhé zpoždění při připojování ke schůzkám.

CSCwb88220

3

Webex Meetings

Vyskytl se problém, při kterém bylo změněno heslo schůzky, když uživatel změnil typ relace.

CSCwb83323

3

Webex Meetings (Mac)

Řešení problému, kdy se uživatel nemůže připojit ke schůzce kliknutím na odkaz z kalendáře, pozvánky a dalších aplikací v počítači Mac.

CSCwb53846

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy prezentace a vestavěné video v rámci prezentace (ppt) zamrzne, když uživatel zvolí reakce.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chybyZávažnostDotčená oblast produktu

Popis

CSCwc01693

3

Webex Meetings

Řešení problému, kdy vzdálený zvuk není zaznamenán, pokud uživatel začal nahrávat před tím, než byla desktopová aplikace Webex Meetings připojena k mediálnímu serveru.

CSCwc14515

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, když uživatelé nahlásili, že relace Webex ztroskotala na živých schůzkách.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chybyZávažnostDotčená oblast produktu

Popis

CSCwb83453

3

Webex Webináře a Webex akce (klasika)

Řešení problému, kdy Webex Webinars a Webex Events (klasika) mohou mít pomalé nebo opožděné video od přednášejících. Video může na některých snímcích krátkodobě zamrznout. Ovládací centrum zobrazuje zprávu od přednášejících o nízké frekvenci snímků.

CSCwb82134

3

Webex Meetings (Windows)

Problém byl vyřešen, když se uživatel Webex pro vládní uživatele připojí ke schůzce E2EE a zobrazí se výzva se zprávou Nelze zahájit schůzku nebo se k ní připojit.

CSCwb97510

3

Webex Meetings

Vyřešil/a jsem problém, kdy se uživatelé nemohou připojit ke zvuku v rámci Webex meetingů.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chybyZávažnostDotčená oblast produktu

Popis

CSCwb83323

3

Webex Meetings (Mac)

Řešení problému, kdy se uživatel nemůže připojit ke schůzce kliknutím na odkaz z kalendáře, pozvánky a dalších aplikací v počítači Mac.

CSCwb71645

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy během importu uživatele Webex Site Administration se telefonní číslo aktualizuje na prázdné při použití čísel formátu E.164 na stránkách SSO.

CSCwb98571

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy ve Webex Webinar panelisté dostávají padáka po 5–10 minutách, kdy se k němu připojili.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chybyZávažnostDotčená oblast produktu

Popis

CSCwb83323

3

Webex Meetings (Mac)

Řešení problému, kdy se uživatel nemůže připojit ke schůzce kliknutím na odkaz z kalendáře, pozvánky a dalších aplikací v počítači Mac.

CSCwb68664

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém v seznamu účastníků aplikace Webex Meetings (Mac), který se nezobrazuje v meetingu (%1).

CSCwb66385

3

Webex Meetings

Řešení problému, kdy písma na výzvě proxy aplikace Webex Meetings jsou bílá a těžko čitelná.

CSCwb65259

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy uživatelé systému Windows mají stále možnost vybrat výchozí virtuální pozadí, když je povoleno výchozí Webex pozadí není zaškrtnuto.

CSCwb61731

3

Webex Meetings

Vyřešili jsme problém, kdy došlo k neočekávanému obnovení na prázdný uživatelský zvukový PIN pro všechny uživatele webů spravovaných centrem Control Hub. K tomu došlo, když administrátor organizace provedl import uživatele CSV na úrovni identity.

CSCwb60710

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy nelze automaticky deaktivovaného uživatele znovu aktivovat.

CSCwb58310

3

Webex Meetings

Vyřešil/a jsem problém, kdy po změně hesla nedojde ke zrušení SSO tokenu Webex Meetings.

CSCwb73074

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy obrazovka systému Windows zachycuje pozastaví zachycení obrazovky během změn v okně nejvyšší úrovně.

CSCwb50139

3

Webex Events (klasické zobrazení)

Řešen problém, kde Webex Events (klasický) při sdílení videosouboru po dotazování zamrzne.

CSCwb55788

3

Aplikace Webex Meetings a Webex Webinars

Opraven problém, kdy při plánování webináře nebo schůzky pomocí Plánovače časových pásem selže

CSCwb43431

3

Webex Meetings

Opraven problém s německou použitelností L10N: Text ukončení breakout relace je špatně formulován.

CSCwb34800

3

Webex Meetings

Vyřešil/a jsem problém, kdy se v kalendáři aplikace Webex Meetings for iOS nesprávně zobrazují informace o URI Space meetingu.

CSCwb10183

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy aplikace 42.4 Windows 32bit Webex Meetings havarovala.

CSCwa91397

3

Webex Meetings

Vyřešili jsme problém, kdy účastníci webových aplikací nemohou být na velkých webinářích nebo schůzkách ztlumeni.

CSCwa64659

3

Webex Meetings

Opraven problém, při kterém má lokus restartovat deník po skončení schůzky v plánovaném okně schůzky.

CSCvu02531

3

Webex Meetings (Mac)

Řešen problém, kde Webex Setkání pro Mac OS zpracovává dočasné soubory by mohly umožnit ověřené, místní útočník používat symbolické odkazy přepsat soubory jiných uživatelů.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chybyZávažnostDotčená oblast produktu

Popis

CSCwb83323

3

Webex Meetings (Mac)

Řešení problému, kdy se uživatel nemůže připojit ke schůzce kliknutím na odkaz z kalendáře, pozvánky a dalších aplikací v počítači Mac.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chybyZávažnostDotčená oblast produktu

Popis

CSCwb68664

3

Webex Meetings (Mac)

V seznamu účastníků Webex meetingů (Mac) se v meetingu nezobrazil (%1).

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chybyZávažnostDotčená oblast produktu

Popis

CSCwb73074

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy obrazovka systému Windows zachycuje pozastaví zachycení obrazovky během změn v okně nejvyšší úrovně.

CSCwb65259

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy je uživatel systému Windows stále schopen vybrat výchozí virtuální pozadí, když je povoleno výchozí pozadí Webex odškrtnuto.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chybyZávažnostDotčená oblast produktu

Popis

CSCwb01754

3

Webex Meetings

Řešení problému, kdy když se uživatelé připojí ke schůzce Webex, je vnímán bílý šum.

CSCwb50139

3

Webex Events (klasické zobrazení)

Webex události (klasické) při sdílení videosouboru po dotazování zamrzne.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chybyZávažnostDotčená oblast produktuPopis

CSCwb38835

3

Webex Webinar (Mac)

Byl opraven problém s pádem webináře Webex, když se hostitel připojil ze zařízení Mac.

CSCwb28325

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se název karty prohlížeče nezobrazuje úplný, pokud obsahuje symbol prostřední pomlčky (-).

CSCwb22835

3

Webex Events (klasické zobrazení)

Opraven problém, kdy v případě Webex Events (klasický) může panelista při odpovědi na otázku v panelu Otázky a odpovědi náhodně ztratit zaměření na textové pole.

CSCwb21074

3

Webex Meetings (Windows)

Vyskytl se problém, kdy odkaz Obnovit na výchozí v okně Oprávnění účastníka je nekonzistentní.

CSCwb24342

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se interní uživatelé připojili jako hosté na schůzkách Webex.

CSCwb16607

3

Řídicí náboj Webex (Mac)

Řešen problém, kde Webex Control Hub zobrazuje nesprávný typ sítě pro uživatele Mac-M1.

CSCwb12885

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy je pořadí seznamu Breakout Room nesprávné pro schůzku Webex v systému Windows.

CSCwb09429

3

Webex Meetings (Windows)

Řešení problému, kdy uživatelé systému Windows mohou používat dálkový ovladač (stolní počítač), i když je dálkový ovladač na typu session zakázán.

CSCwb09548

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatelé nemohou odesílat hlášení o problému pomocí desktopové aplikace Webex Meetings.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwb50139

3

Webex Events (klasické zobrazení)

Webex události (klasické) při sdílení videosouboru po dotazování zamrzne.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwb38835

3

Webex Webinar (Mac)

Byl opraven problém s pádem webináře Webex, když se hostitel připojil ze zařízení Mac

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwb24342

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy když se interní uživatelé připojí ke schůzce, objeví se jako hosté na schůzce.

CSCwb16607

3

Webex Meetings (Mac)

Řešen problém, kde Control Hub zobrazuje nesprávný typ sítě pro uživatele Mac-M1.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwb22835

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy jeden uživatel ztratil zaměření, zatímco na otázku odpovídal jiný uživatel.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa75478

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy jsou práva účastníka na schůzce nekonzistentní.

CSCwb09429

3

Webex Meetings (Windows)

Řešení problému, kdy uživatel systému Windows může používat dálkové ovládání (stolní počítač), i když je dálkové ovládání v typu relace zakázáno.

CSCwb09548

3

Webex Meetings

Vyřešil/a jsem problém, kdy uživatelé nemohou odesílat hlášení o problémech pomocí aplikace Webex Meetings na ploše.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwb05711

3

Webex Meetings (Windows)

Při prohlížení videokamery se vyskytl problém s pomalým přehráváním nebo skákáním.

CSCwb04923

3

Webex Meetings

Opraven problém ve schránce.

CSCwb02886

3

Webex Webinars

Vyskytl se problém, kdy účastník panelu obdržel 17 e-mailů s oznámením webináře.

CSCwb02823

3

Webex Meetings

Řešení problému, kdy desktop Webex Meeting Funkce laserového ukazovátka pro sdílení reflektorů Logitech Spotlight ukazuje vážnou prodlevu.

CSCwa99365

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se obnoví uživatelské rozhraní průzkumu a zamrzne desktopová aplikace Webex Meetings.

CSCwa97115

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy přednášející nemůže sdílet (šedé tlačítko) v x64 desktopové aplikaci Webex Meetings.

CSCwa99614

3

Webex Meetings

Řešení problému, kdy uživatel nemůže přejít na tlačítko Přijmout nebo Odmítnout v dialogovém okně Odmítnutí odpovědnosti pomocí klávesnice.

CSCwb02688

3

Webex Webinars

Problém byl opraven, když e-mail s oznámením pro webový seminář změnil datum a čas na čas odeslání oznámení.

CSCwa92848

3

Webex Webinars

Řešen problém, kde došlo k chybě při přidávání agendy na registrační stránku webináře Webex.

CSCwa88414

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy uživatel při pokusu o přehrávání nahrávek NBR- ARF na různých stránkách Webex obdržel chybu.

CSCwa77300

3

Schůzka Webex (Windows)

Opraven problém na schůzce VDI Webex, kde příležitostně zobrazuje upozornění na žlutý trojúhelník (označující nízkou šířku pásma pro video) v pruhu miniatur v zobrazení zásobníku i vedle sebe.

CSCwa75485

3

Webex Meetings

Vyřešil/a jsem problém s aplikací Webex Meeting, která na obrazovce Připojit se k meetingu zobrazuje číslici namísto profilové fotky.

CSCwa57943

3

Schůzka Webex (Windows)

Opravil/a problém, kdy dva účastníci nemohli být přiřazeni k únikové místnosti, dokud se nestali spoluhostiteli.

CSCwa53841

3

Schůzka Webex (Windows)

Řešení problému, kdy má Control Hub nesprávnou místní IP adresu uživatele Webex Meetings.

CSCwa13343

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy se objeví další vyskakovací okno Telekonference jako výchozí typ zvuku v naplánované schůzce Zero Trust pomocí Nástroje produktivity.

CSCwa06126

3

Webex Webinars

Řešen problém, kde registrace příspěvku, účastníci dostávají zprávu, protože tato událost vyžaduje registraci.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwb24342

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy když se interní uživatelé připojí ke schůzce, objeví se jako hosté na schůzce.

CSCwb16607

3

Webex Meetings (Mac)

Řešen problém, kde Control Hub zobrazuje nesprávný typ sítě pro uživatele Mac-M1.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwb22835

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy jeden uživatel ztratil zaměření, zatímco na otázku odpovídal jiný uživatel.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwb09548

3

Webex Meetings

Vyřešil/a jsem problém, kdy uživatelé nemohou odesílat hlášení o problémech pomocí aplikace Webex Meetings na ploše.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa75478

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy jsou práva účastníka na schůzce nekonzistentní.

CSCwb02823

3

Webex Meetings

Řešení problému, kdy desktop Webex Meeting Funkce laserového ukazovátka pro sdílení reflektorů Logitech Spotlight ukazuje vážnou prodlevu.

CSCwa99365

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy se aktualizuje uživatelské rozhraní průzkumu a zamrzne desktopová aplikace Webex Meetings.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa97115

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy přednášející nemůže sdílet (šedé tlačítko) v x64 desktopové aplikaci Webex Meetings.

CSCwb01415

3

Webex Meetings (Mac)

Při řešení problému, kdy přednášející systému MacOS nemohl změnit snímky klávesou se šipkami vpravo nebo vlevo, když se někdo připojil ke schůzce nebo ji opustil, došlo k chybě.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa74281

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy v desktopové aplikaci Webex Meetings (Mac) je ultrazvuk hláskován jako „Ultrsound“.

CSCwb04923

3

Webex Meetings

Vyřešil problém, kdy se uživatel, který se pokouší zkopírovat informace o vaší osobní místnosti ze stránek Webex v prohlížeči Chrome nebo Edge, nezkopíruje do schránky.

CSCwa77119

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, při kterém se na stránce Statistiky schůzek nezobrazují žádné informace.

CSCwa79622

2

Webex Meetings

Řešení problému, kdy zákazník nemůže spustit konverzi webu po předletovém úspěchu.

CSCwa70696

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy při plánování z Nástroje produktivity nebyla k dispozici jiná možnost telekonference.

CSCwa68258

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy hostitel nemůže vyloučit účastníka nebo účastníky ze schůzky.

CSCwa75503

3

Webex Meetings (Mac)

Řešen problém, kdy účastníci Webex meetingů dostávají velmi nízké FPS poté, co byli aktualizováni na macOSX 12.1, zatímco na R41.10.2 pro meetingy.

CSCwa60651

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy během instalace stažené desktopové aplikace Webex Meetings visí na 10% pro hostující uživatele nebo uživatele, kteří nemají nainstalovanou aplikaci.

CSCwa78451

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy Webex Meetings spadne v modulu Histogram.

CSCwa59367

3

Webex Meetings

Při zvaní na e-mailovou adresu Webex Webinars (Modern View) došlo k chybě „zadejte platnou e-mailovou adresu“.

CSCwa45228

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy doplněk zobrazuje nesprávné uživatelské rozhraní pro přizpůsobený typ relace PCN.

CSCwa18146

3

Webex Training

Vyřešil/a jsem problém, kdy uživatel nebo hostitel neobdrží registrační e-mail poté, co se zaregistruje na školení Webex pomocí karty CCard.

CSCwa41517

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy nelze obnovit token ovládacího centra.

CSCvz95768

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy zákazník nemůže přeposlat pozvánku účastníkovi, protože výhled vidí účastníka a hostitele jako stejnou schůzku.

CSCvz49442

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, při kterém byly nalezeny mezery mezi korejskými znaky na panelu chatu Webex Meetings (případ Microsoft)

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa77300

3

Schůzka Webex (Windows)

Opraven problém na schůzce VDI Webex, kde příležitostně zobrazuje upozornění na žlutý trojúhelník (označující nízkou šířku pásma pro video) v pruhu miniatur v zobrazení zásobníku i vedle sebe.

CSCwa88414

3

Webex Meeting

Opraven problém, kdy uživatel při pokusu o přehrávání nahrávek NBR- ARF na různých webex stránkách obdržel chybu.

CSCwa75485

3

Webex Meeting

Vyřešil/a jsem problém s aplikací Webex Meeting, která na obrazovce Připojit se k meetingu zobrazuje číslici namísto profilové fotky.

CSCwa74281

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy v desktopové aplikaci Webex Meetings (Mac) je ultrazvuk hláskován jako „Ultrsound“.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa77119

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, při kterém se na stránce Statistiky schůzek nezobrazují žádné informace.

CSCwa79622

2

Webex Meetings

Řešení problému, kdy zákazník nemůže spustit konverzi webu po předletovém úspěchu.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa70696

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy při plánování z Nástroje produktivity nebyla k dispozici jiná možnost telekonference.

CSCwa75503

3

Webex Meetings (Mac)

Řešen problém, kdy účastníci Webex meetingů dostávají velmi nízké FPS poté, co byli aktualizováni na macOSX 12.1, zatímco na R41.10.2 pro meetingy.

CSCwa78451

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy Webex Meetings spadne v modulu Histogram.

CSCwa68258

3

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy hostitel nemůže vyloučit účastníka nebo účastníky ze schůzky.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa60651

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy během instalace stažené desktopové aplikace Webex Meetings visí na 10% pro hostující uživatele nebo uživatele, kteří nemají nainstalovanou aplikaci.

CSCwa18146

3

Webex Training

Vyřešil/a jsem problém, kdy uživatel nebo hostitel neobdrží registrační e-mail poté, co se zaregistruje na školení Webex pomocí karty CCard.

CSCvz49442

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, při kterém byly nalezeny mezery mezi korejskými znaky na panelu chatu Webex Meetings (případ Microsoft)

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa88755

3

Webex Meetings

Vyskytl se problém, kdy uživatel nemohl upravit rozsah přehrávání.

CSCwa58199

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se kterýkoli uživatel relace webináře připojí pomocí sítě PSTN a způsobí chybu.

CSCwa57717

3

Webex Meetings (Windows)

Při používání volání z jiné aplikace na schůzkách Webex došlo k problému s nesprávným ID účastníka v řetězci.

CSCwa53358

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl stáhnout desktopovou aplikaci Webex Meetings ze stránek Webex.

CSCwa52200

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy kanál videa od Apple iMac Pro přerušovaně selhával na Webex Meetings.

CSCwa58320

2

Webex Meetings (Mac)

Vyřešil (a) jsem problém, při kterém došlo k několika pádům ve službě Webex Meetings.

CSCwa49809

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy byl pozvaný účastník vyzván k zadání hesla pro schůzku Webex.

CSCwa49105

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy jsou uživatelé přiřazeni k roli panelisty, když by neměli být panelisty.

CSCwa49604

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy byla pozvánka na Webex meetingy odeslána s nesprávným časovým pásmem.

CSCwa48587

3

Webex Meetings

Řešení problému, kdy uživatelé zažívali občasné pády aplikací Webex Meetings při ukončení schůzek Webex a byly jim předloženy zprávy o problémech.

CSCwa49955

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se sdílený obsah při připojení z webové aplikace Webex nezobrazuje.

CSCwa45228

3

Webex Meetings

Při používání prohlížeče Chrome v aplikacích OWA 2016 on-premises a Outlook Client došlo k problému s chybami plánovače Webex.

CSCwa46689

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy při nucené domorodé schůzce by kontrola stavu neměla vyskakovat zpráva související s vdi.

CSCwa39530

3

Webex Training

Řešen problém, kdy při vytváření školicí relace Webex používá XML API, pokus o pozdější úpravu této relace vyvolá chybovou zprávu, že aktuální heslo školicí relace nesplňuje minimální požadavky pro zásady hesla vašeho webu a vyžadovalo by aktualizaci hesla školicího centra, i když bylo heslo generováno náhodně.

CSCwa58289

3

Webex Meetings

Vyřešili jsme problém, kdy uživatelé systému Windows VDI nevidí sdílený obsah.

CSCwa96125

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy zařízení pro telepresenci (On-premesis nebo Cloud registrované) nejsou zobrazena v rámci Webex meetingu nebo se zobrazují na seznamu účastníků, nicméně je slyšet v rámci meetingu.

CSCwa55538

3

Webex Meetings

Řešení problému, kdy aplikace Webex Meeting spadne ihned poté, co se uživatel pokusí připojit k osobní místnosti z desktopové aplikace Webex Meetings.

CSCwa34744

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s tím, že když je kamera zapnutá, dojde k pádu aplikace pro účastníky schůzky.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa75485

3

Schůzka Webex (Windows)

Byl opraven problém, kdy aplikace Webex Meeting zobrazí místo profilové fotky na obrazovce Připojit se k meetingu číslici.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa70696

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy při plánování z Nástroje produktivity nebyla k dispozici jiná možnost telekonference.

CSCwa58289

3

Webex Meetings

Vyřešili jsme problém, kdy uživatelé systému Windows VDI nevidí sdílený obsah.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa18146

3

Webex Training

Vyřešil/a jsem problém, kdy uživatel nebo hostitel neobdrží registrační e-mail poté, co se zaregistruje na školení Webex pomocí karty CCard.

CSCwa57717

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy nesprávné ID účastníka v řetězci při použití volání z jiné aplikace na schůzkách Webex.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa52200

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy kanál videa od Apple iMac Pro přerušovaně selhával na Webex Meetings.

CSCwa55228

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemůže sdílet obrazovku ze sekundárního monitoru.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa46689

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy při nucené domorodé schůzce by kontrola stavu neměla vyskakovat zpráva související s vdi.

CSCwa58320

3

Webex Meetings (Mac)

Vyřešil (a) jsem problém, při kterém došlo k několika pádům ve službě Webex Meetings.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa34744

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s tím, že když je kamera zapnutá, dojde k pádu aplikace pro účastníky schůzky.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa34744

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy aplikace Webex Meetings při zapnutí fotoaparátu spadne.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa19202

3

Webex Meetings(Mac)

Byl opraven problém, u kterého nefungovala správně možnost nabídky „Zobrazit aktivní reproduktor ve fázi“.

CSCwa24137

3

Webex Meetings(Windows)

Opraven problém, kdy účastníci nemohou kopírovat sdílený obsah, když přednášející sdílí svou obrazovku.

CSCwa26783

3

Webex Meetings(Windows)

Byl opraven problém, při kterém nebylo možné naplánovat schůzku s nástroji produktivity během sdílení schůzky.

CSCwa29320

3

Webex Meetings(Windows)

Byl opraven problém, kdy byl po připojení ke schůzce automaticky povolen TLS1.3.

CSCwa26230

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy možnost „Vrátit se do klasického režimu sdílení obrazovky“ nefungovala správně.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa22216

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy je seznam účastníků aktualizován, když uživatel klikl na řádek seznamu účastníků při vyhledávání s prázdným řetězcem.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa15708

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy při exportu uživatelů ze spravovaných webů Control Hubu stránka visí.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa01263

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se při sdílení obsahu přednášejícím zobrazí cross-waffle.

CSCvz85250

1

Webex Meetings(Windows)

Řešení problému, kdy uživatel, který zahájil schůzku nebo se k ní připojil, vytvoří modrou obrazovku smrti (BSoD).

CSCvz49337

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy Webex Meetings generuje zprávu o pádu při ukončení nebo opuštění meetingu, kód pádu: Pouzdro od Microsoftu.

CSCvz95778

2

Webex Meetings

Když se uživatelé připojili ke schůzce, došlo k problému, kdy nebyl k dispozici žádný zvuk a sdílení, ale ostatní mohou vidět video. Tlačítko audio pouze zobrazuje „Připojit zvuk“ a je zakázáno.

CSCvz55366

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kde pokud není zaškrtnuta možnost „Vyžadovat přihlášení účastníků před připojením k události“, „Vyžadovat přihlášení“ se neaktualizuje správně.

CSCwa06535

3

Webex Meetings(Mac)

Řešení problému, kdy je video účastníka Webex stále zobrazeno na videozařízení i po změně z panelisty na účastníka.

CSCvz99899

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se na pozvánce Webex pro účastníky zobrazí „International Date Line West“.

CSCvz81624

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy společnost Webex neposílá účastníkům oznámení o zrušení schůzky, když byla schůzka naplánována v nástrojích produktivity aplikace Outlook.

CSCvz80167

3

Webex Meetings(Windows)

Opraven n problém, kde analýza Control Hub ukazuje, že účastníci se připojují pomocí typu prohlížeče, IE6, i když Microsoft Edge byl výchozí prohlížeč.

CSCwa17396

3

Webex Meetings

Řešen problém, kdy klasický e-mail Webex Meetings obsahuje neexponovanou proměnnou %AttendeePrivilegeHtml%.

CSCvz85817

3

Webex Meetings(Windows)

Řešení problému, kdy je video účastníka Webex stále zobrazeno na videozařízení i po změně z panelisty na účastníka.

CSCvz91498

2

Webex Meetings(Windows)

Opraven problém, kdy se při přesunu okna Webex Мeetings na více monitorech objeví modrá obrazovka smrti.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz54755

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy uživatel narážel ke zpoždění, když účastník sdílí obsah během schůzky osobní místnosti Webex.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa05390

3

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy se v okně před připojením k události pro účastníky Macu zobrazí vlastní video bez tlačítka pro zakázání videa.

CSCwa03591

3

Webex Training

Byl vyřešen problém, kdy je školicí služba dočasně nedostupná.

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa26230

3

Webex Meetings(Windows)

Opraven problém, kdy Windows spustí sdílení mcs, vždy použijte režimDUP (klasický) záznam

CSCvz54755

3

Webex Meetings

Řešení problému, kdy zákazník zažije zpoždění, když účastník sdílí obsah během schůzky osobního pokoje Webex.

CSCwa26224

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel při sdílení vidí šedou obrazovku.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa05390

3

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy se v okně před připojením k události pro účastníky Macu zobrazí vlastní video bez tlačítka pro zakázání videa.

CSCwa03591

3

Webex Training

Byl vyřešen problém, kdy je školicí služba dočasně nedostupná.

CSCwa01241

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy při pokusu o připojení ke schůzce došlo k selhání aplikace Webex Meetings na pracovních stanicích.

CSCvz81568

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se oprávnění účastníka během schůzky mění.

CSCwa01258

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy rozlišení fotoaparátu bylo ve výchozím nastavení 360p v 41.10.4.

CSCvz99931

2

Webex Events (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy během akce Všechny ruce – desktopová aplikace Webex Meetings pro více účastníků zamrzla (Mac)

CSCwa01263

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se při sdílení obsahu zobrazovala křížová vafle.

CSCvz99042

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy účastníci publika nevidí aktivního uživatele videa, když byl povolen "Zobrazit aktivní reproduktor se sdíleným obsahem".

CSCwa08612

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se upgrade zařízení Apple M1 ze 41.9.x na 41.10.7.14 nezdařil a nemůže se připojit ke schůzce.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz76403

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke schůzce jako panelista z iPadu a dostal chybu "Nesprávné heslo".

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz47864

3

Webex Events (Windows)

Byl opraven problém, kdy když se účastník připojil ke schůzce Webex Events (Classic) a prezentující zahájil sdílení obrazovky, okno schůzky někdy havarovalo.

CSCvz76218

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatelé nahlásili, že na své webové stránce webu Webex nemohou upravovat zprávy o poděkování.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz59221

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy by desktopová aplikace Webex Meeting měla ke schůzce používat token s povoleným ovládacím centrem přihlášeného uživatele, token Webex Oauth nebo název a e-mail.

CSCvz60606

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemůže získat ID zobrazení, když začne sdílet, takže přejde do režimu GDI.

CSCvz61764

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se během sdílení aplikací zobrazuje nesdílený obsah.

CSCvz62462

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se při sdílení jakékoli aplikace Microsoft Office nebo aplikace SnagIT ve schůzce Webex zobrazuje obsah na ploše (za sdílenou aplikací) na okraji (všechny 4 strany sdílené aplikace).

CSCvz68502

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se při pokusu o záznam relace na cloudovém serveru pomocí záznamu nepřipojí propojení se serverem.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz69715

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy desktopová aplikace Webex Meeting havarovala z ručního zvýraznění.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz47864

3

Webex Events (Windows)

Byl opraven problém, kdy když se účastník připojil ke schůzce Webex Events (Classic) a prezentující zahájil sdílení obrazovky, okno schůzky někdy havarovalo.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz59221

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy by desktopová aplikace Webex Meeting měla ke schůzce používat token s povoleným ovládacím centrem přihlášeného uživatele, token Webex Oauth nebo název a e-mail.

CSCvz60606

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemůže získat ID zobrazení, když začne sdílet, takže přejde do režimu GDI.

CSCvz61764

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se během sdílení aplikací zobrazuje nesdílený obsah.

CSCvz62462

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se při sdílení jakékoli aplikace Microsoft Office nebo aplikace SnagIT ve schůzce Webex zobrazuje obsah na ploše (za sdílenou aplikací) na okraji (všechny 4 strany sdílené aplikace).

CSCvz41837

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy je obrazovka během sdílení obsahu pro účastníka na Macu prázdná.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz56519

3

Schůzky Webex (Windows a Mac)

Byl opraven problém, kdy se hlasitost mikrofonu automaticky přizpůsobila, i když je tato možnost zakázána.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz49301

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy sdílení obsahu VDI bylo po upgradu na Webex Meeting 41.2 rozostřeno.

CSCvz48850

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy reakce nelze odeslat v aplikaci Webex Meetings poté, co uživatel zapne nebo vypne možnosti schůzek, jako je Q&A a chat.

CSCvz48455

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatelé připojující ke schůzkám Webexu mohli zobrazit v dialogovém okně vyloučení odpovědnosti, které vyžaduje, aby uživatelé uznali výběrem možnosti Přijmout nebo Odmítnout. Tlačítko Přijmout je zvýrazněno modře, ale když uživatelé stisknou klávesu Enter, nic se nestane.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz40294

3

Webex Events (Windows)

Opraven problém, kdy někteří účastníci čelí problému během událostí Webex (classic) - Zpráva "Vybrat panelistu v nabídce Zeptat..." stále se objevuje a nelze je odstranit.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz31585

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy při ukončení schůzky došlo k vyskakovací chybové zprávě.

CSCvz40298

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se virtuální pozadí aktivuje, i když bylo pro organizaci zakázáno.

CSCvz36429

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se při stisknutí caps locku a mezerníku nezdařilo ztlumit.

CSCvz39535

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy webex havaroval při použití možnosti Sdílet soubor.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy87911

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy software Cisco Webex Network Recording Converter pro neanglické národní prostředí obsahuje položku nabídky Soubor > Otevřít.

CSCvz26556

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy reakce a gesta rukou během schůzky nefungovaly.

CSCvz02471

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel vidí oznámení na panelu chatu na schůzkách.

CSCvz24885

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy novější verze webexu (41.6 a novější) nefungují se zvukovým systémem, který se používá pro schůzky jako vstup.

CSCvz32851

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl uložit hodnotu do databáze webů s povoleným Ovládacím centrem.

CSCvz23945

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatelé VOIP Audio neslyšeli uživatele veřejné telefonní služby.

CSCvy98859

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, když během zaznamenané schůzky uživatel začal sdílet, účastníci uvidí poslední stránku dříve sdíleného souboru.

CSCvz04975

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém na Macu, kdy Webex po sdílení obrazovky přestane reagovat.

CSCvz15117

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se kamera USB Logitech Rally nezobrazuje jako možnost zapnutí během relace Webex.

CSCvz16789

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se uživatelé nemohli připojit ke schůzkám Webexu v systému MacOS, což vedlo k chybě.

CSCvz20103

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se možnosti schůzky v osobní místnosti nesynchronizovaly s nastavením uživatelské úrovně.

CSCvz09577

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy v e-mailových pozvánkách naplánovaných pomocí plánovače Webex chyběl odkaz na připojení ke schůzce.

CSCvz08241

3

Webex Events

Byl opraven problém, kdy uživatelé mohli naplánovat události Webex (nové), i když nemají licenci k plánování událostí (classic).

CSCvz10530

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy aplikace pro schůzky uživatelů (Windows) havaruje, když jsou přesunuti z hlavní schůzky do lobby.

CSCvz08835

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy speciální znaky nejsou k dispozici při sdílení obrazovky a převzetí kontroly nad Macem.

CSCvz36872

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se během sdílení obrazovky nebo aplikace ve službě Webex Meeting náhodně na obrazovce zobrazí některé artefakty pro všechny přijímající účastníky, blikající vafle černá nebo bílá pole se objevují a jsou také viditelná v záznamu.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz49301

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy sdílení obsahu VDI bylo po upgradu na Webex Meeting 41.2 rozostřeno.

CSCvz48850

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy reakce nelze odeslat v aplikaci Webex Meetings poté, co uživatel zapne nebo vypne možnosti schůzek, jako je Q&A a chat.

CSCvz36872

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se během sdílení obrazovky nebo aplikace ve službě Webex Meeting náhodně na obrazovce zobrazí některé artefakty pro všechny přijímající účastníky, blikající vafle černá nebo bílá pole se objevují a jsou také viditelná v záznamu.

CSCvz48455

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatelé připojující ke schůzkám Webexu mohli zobrazit v dialogovém okně vyloučení odpovědnosti, které vyžaduje, aby uživatelé uznali výběrem možnosti Přijmout nebo Odmítnout. Tlačítko Přijmout je zvýrazněno modře, ale když uživatelé stisknou klávesu Enter, nic se nestane.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz40294

3

Webex Events (Windows)

Opraven problém, kdy někteří účastníci čelí problému během událostí Webex (classic) - Zpráva "Vybrat panelistu v nabídce Zeptat..." stále se objevuje a nelze je odstranit.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz39535

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy došlo k chybě aplikace pro schůzku Webex.

CSCvz38474

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživateli vždy zobrazí chybová zpráva ze schůzek Cisco Webex.

CSCvz36429

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy funkce Push-To-Talk nebo blokování prostoru dočasně ztlumení nefunguje, když je zapnutá caps lock, nefunguje funkce Push-To-Talk nebo blokování.

CSCvz33663

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s aplikací Webex Media Engine (WME), která sdílí chybné uživatelské rozhraní pro podporu režimu prezentace Keynote nebo PowerPoint.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz26556

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy reakce a gesta rukou během schůzky nefungovaly.

CSCvz31585

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy při ukončení schůzky došlo k vyskakovací chybové zprávě.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz20393

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy došlo k občasnému zmrazení aplikace Webex Meetings, když se uživatelé připojili k velké schůzce s účastníky schůzky více než 600.

CSCvz26556

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy reakce a gesta rukou během schůzky nefungovaly.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz16789

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se uživatelé nemohli připojit ke schůzkám Webex pomocí aplikace Webex Meetings v systému MacOS, což vedlo k chybě s nápisem "Máte problém se sítí. Zkontrolujte prosím místní síť a zkuste to znovu".

CSCvy67539

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy když uživatel vybere obrazovku Sdílet s možností Optimalizovat pro pohyb a video , sdílený obsah prodiváka bliká.

CSCvz20677

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy když uživatel spustí normální sdílení a vysoké fps Účastníci sdílení uvidí blikat okna aplikace.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy98859

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, když během zaznamenané schůzky uživatel začal sdílet, účastníci uvidí poslední stránku dříve sdíleného souboru.

CSCvz04975

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém na Macu, kdy Webex po sdílení obrazovky přestane reagovat.

CSCvy89914

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy aplikace Webex Meetings Desktop zamrzla během sdílení obsahu nebo po dálkovém ovládání.

CSCvz10530

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy aplikace pro schůzky uživatelů (Windows) havaruje, když jsou přesunuti z hlavní schůzky do lobby.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy97434

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy hostitel nemohl během schůzky Webex zobrazit obsah chatu.

CSCvz02471

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel vidí následující oznámení na panelu chatu na schůzkách: "Na schůzce jsou uživatelé, jejichž zásady organizace jim neumožňují účastnit se chatu."

CSCvy87911

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy software Cisco Webex Network Recording Converter pro neanglické národní prostředí obsahuje položku nabídky Soubor > Open.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy82461

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se automatický zámek šablony nepřenese na schůzku naplánovanou pomocí nástrojů pro produktivitu.

CSCvy87305

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl načíst druhou stránku správy registrace pro schůzku, protože se jednalo o prázdnou stránku.

CSCvy87017

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy když se uživatel připojí ke schůzce pomocí prohlížeče (tenký klient) a zadá e-mail s "+", další tlačítko je zašeděno.

CSCvy63991

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy se uživatelé připojovali ke schůzkám pomocí běžné e-mailové adresy jako panelista z iPadu, nemohli se připojit k událostem Webex (nové) nebo událostem Webex (classic).

CSCvy82670

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy desktopová aplikace Webex Meetings neměla schůzku ukončit, pokud uživatel přestane sdílet svou obrazovku.

CSCvy62502

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy jsou na schůzce a v záznamu slyšet vstupní a výstupní tóny.

CSCvy50910

3

Webex Events

Opraven problém, kdy v událostech Webex někteří účastníci nevidí PPT po připojení k relaci.

CSCvy72961

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy odkazy na přesměrování nefungují pro zahájení nebo připojení ke schůzkám po přejmenování webu od posledního upgradu.

CSCvy60565

3

Webex Events

Byl opraven problém, kdy když hostitel sdílí video, účastníci zvuk neslyší. Ale panelisté mohou slyšet zvuk pocházející z videa

CSCvy62893

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy aplikace pro schůzku Webex havaruje pro účastníky I hostitelé schůzky ukončí schůzku, když má účastník špatnou kvalitu sítě, místo aby se normálně uzavíral.

CSCvy67539

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy sdílený obsah blikal během sdílení nízké snímkové frekvence.

CSCvy79610

3

Webex Training

Byl opraven problém, kdy uživatelé nemohou přidávat .zip do materiálů kurzu v školení Webex.

CSCvy80185

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy tlačítko ztlumení nebo ztlumení nezobrazuje správný stav mikrofonu. Když uživatel klikne na ztlumit, aby odtlumí, symbol mikrofonu je zelený, ale text na tlačítku přečte ztlumit.

CSCvy84944

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel sdílí prezentaci v aplikaci Keynote. Kurzor zmizí při přechodu na sekundární obrazovku.

CSCvy80196

3

Webex Events

Byl opraven problém, kdy více účastníků nemohlo zobrazit video prezentujícího v události a vidělo pouze černou obrazovku.

CSCvy93250

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s problémy s připojením ke zvukovému vysílání.

CSCvy93849

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy systém havaroval pro více uživatelů, kteří používají aplikaci webex pro schůzky (41.6 a 41.7) ve Windows.

CSCvy77279

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy zobrazovaný název není správný při přihlašování k účtu spravovanému Ovládacím centrem.

CSCvy82224

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemůže spustit schůzky Webex z IE nebo Edge. Žádné vyskakovací okno desktopové aplikace Webex Meetings se nezobrazuje.

CSCvy83918

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se přehledy lidí zobrazovaly na schůzkách Webexu.

CSCvy86883

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se účastníci nemohli připojit k praktickému testovacímu prostředí.

CSCvz01735

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se během sdílení obrazovky nebo aplikace ve schůzce Webex Sejda náhodně zobrazí některé artefakty pro všechny přijímající účastníky, bliká vafle černá nebo bílá pole a jsou viditelné i v záznamu.

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém na schůzce Webex VDI, kde se statistiky nezobrazují uživateli VDI.

CSCvy78660

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy adresa URL aplikace Cisco Webex Meetings pro Mac OS má problém s přesměrováním.

CSCvt43163

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy sdílený obsah blikal během vysoké snímkové frekvence Sdílení.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvz10034

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy klávesová zkratka Webex Meetings Alt+enter nefunguje ve verzi 41.7.

CSCvz16789

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se uživatelé nemohli připojit ke schůzkám Webex pomocí aplikace Webex Meetings v systému MacOS, což vedlo k chybě s nápisem "Máte problém se sítí. Zkontrolujte prosím místní síť a zkuste to znovu".

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy98859

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, když během zaznamenané schůzky uživatel začal sdílet, účastníci uvidí poslední stránku dříve sdíleného souboru.

CSCvz04975

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém na Macu, kdy Webex po sdílení obrazovky přestane reagovat.

CSCvz08112

3

Webex Events (Windows)

Byl opraven problém, kdy se dočasná aplikace pro události Webex po stažení nespustí.

CSCvz08835

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy speciální znaky nejsou k dispozici při sdílení obrazovky a převzetí kontroly nad Macem.

CSCvy89914

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy aplikace Webex Meetings Desktop zamrzla během sdílení obsahu nebo po dálkovém ovládání.

CSCvz10530

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy aplikace pro schůzky uživatelů (Windows) havaruje, když jsou přesunuti z hlavní schůzky do lobby.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy97434

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy hostitel nemohl během schůzky Webex zobrazit obsah chatu.

CSCvy93849

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy systém havaroval pro více uživatelů, kteří používají aplikaci webex pro schůzky (41.6 a 41.7) ve Windows.

CSCvy80185

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy tlačítko ztlumení nebo ztlumení nezobrazuje správný stav mikrofonu. Když uživatel klikne na ztlumit, aby odtlumí, symbol mikrofonu je zelený, ale text na tlačítku přečte ztlumit.

CSCvz02471

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel vidí následující oznámení na panelu chatu na schůzkách: "Na schůzce jsou uživatelé, jejichž zásady organizace jim neumožňují účastnit se chatu."

CSCvy87911

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy software Cisco Webex Network Recording Converter pro neanglické národní prostředí obsahuje položku nabídky Soubor > Open.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy93250

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s problémy s připojením ke zvukovému vysílání

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy84944

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel sdílí prezentaci v aplikaci Keynote. Kurzor zmizí při přechodu na sekundární obrazovku.

CSCvy83918

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se přehledy lidí zobrazovaly na schůzkách Webexu.

CSCvy86883

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se účastníci nemohli připojit k praktickému testovacímu prostředí.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém na schůzce Webex VDI, kde se statistiky nezobrazují uživateli VDI.

CSCvy87305

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl načíst druhou stránku správy registrace pro schůzku, protože se jednalo o prázdnou stránku.

CSCvy82224

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemůže spustit schůzky Webex z IE nebo Edge. Žádné vyskakovací okno desktopové aplikace Webex Meetings se nezobrazuje.

CSCvy78660

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy adresa URL aplikace Cisco Webex Meetings pro Mac OS má problém s přesměrováním.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy34559

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy panelistické vyhledávání velkými písmeny nefunguje pro názvy v azbuce.

CSCvy44417

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se ve webovém rozhraní Webex Meetings při použití oblasti "Německo" zobrazoval nesprávný formát data.

CSCvy30127

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy po obnovení hlavní relace z breakout sessions chyběla ikona zvednuté ruky.

CSCvy45080

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy je desktopová aplikace Webex Meeting nucena do zobrazení na celou obrazovku pouze na zařízeních s Windows.

CSCvy48218

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatel při testování událostí Webex (nový) zaznamenal neočekávané chování oprávnění, když se panelista přesunul na účastníka.

CSCvy34724

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl ztlumit nebo ztlumit.

CSCvy55346

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy při změna velikosti okna Před schůzkou Webex Meetings. Nefunguje správně, když je v systému Windows 10 povolen "automatický skrýš" hlavní panel.

CSCvy40738

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemůže připojit ke schůzce osobní místnosti po kliknutí na Připojit se ze seznamu schůzek desktopové aplikace Webex Meetings.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém na schůzce Webex VDI, kde se statistiky nezobrazují uživateli VDI.

CSCvy63468

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy volební panel nezobrazoval obsah tmavého motivu Webexu.

CSCvy87305

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl načíst druhou stránku správy registrace pro schůzku, protože se jednalo o prázdnou stránku.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy60565

3

Webex Events

Opraven problém, kdy v beta verzi Webex Events mohou panelisté zobrazit sdílený obsah, který je video, spolu se zvukem, ale účastníci mohou vidět pouze video, ale neslyší zvuk.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy47286

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy hostitel schůzky říká chat "všem", ale během schůzky nefungoval správně.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy48218

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatel při testování událostí Webex (nový) zaznamenal neočekávané chování oprávnění, když se panelista přesunul na účastníka.

CSCvy48216

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se ve výsledcích hlasování nezobrazuje celé jméno

CSCvy38473

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, který zabránil odesílání konfigurace rozlišení 90p.

CSCvy48203

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém se selháním systému.

CSCvy48220

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel nemůže připojit k událostem Webex prostřednictvím mobilního prohlížeče.

CSCvy40738

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemůže připojit ke schůzce osobní místnosti po kliknutí na Připojit se ze seznamu schůzek aplikace Webex Desktop.

CSCvy30127

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy po obnovení hlavní relace z breakout session chyběla ikona zvednout ruku.

CSCvy41117

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo ke zpoždění při připojení ke schůzce Webex.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy34453

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém s popisem záznamů schůzky Webex.

CSCvy40452

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s pomalým přístupem k klávesnici.

CSCvy34724

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl ztlumit nebo ztlumit.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx82628

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém se souborem ARF přehrávače síťových záznamů, který byl analyzován mimo hranice chyby zabezpečení pro zpřístupnění informací.

CSCvx70073

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemůže spustit schůzku Webex optimalizovanou pro VDI v prostředí VMware s Windows 10 (32 bitů).

CSCvy11358

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy videozařízení, které se připojuje jako hostitel, nemůže ztlumit aplikaci Webex Meetings (Windows) pomocí ztlumení všech.

CSCvy11073

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s webovou aplikací Webex, která může povolit video poté, co jej hostitel zakáže pro schůzku.

CSCvy17162

3

Webex Meetings

Opraven problém s rozhraním API, seznamy "Nedávné osobní místnosti", které by měly být stejné mezi desktopovou aplikací a stránkou Webex Meetings.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Byl opraven problém v hudebním režimu, kdy se zvuk nepřehrává nepřetržitě, a na konci účastníka se na několik sekund zastavil.

CSCvy17904

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy u uživatelů schůzek zvuk nefunguje, dokud neotevře nastavení zvuku a neklikají na testovací tlačítko nebo nepřepínají možnosti zvukového výstupu a přepínají je zpět.

CSCvy09251

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy okno Schůzky Webexu po připojení ke schůzce zamrzlo.

CSCvx81034

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke schůzce z aplikace pro stolní počítače.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy při výběru kamery připojené k USB zcela zamrzne aplikace Webex nebo desktopová aplikace Webex.

CSCvy10008

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy byl uživatel během schůzky odeslán do čekárny, když byl během zpětného volání odpojen.

CSCvy17919

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy e-mail obsahuje apostrof nebo uvozovky, pak se nezdařil graf volání služby Addin.

CSCvx87312

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy účastník nemůže pozvat přátele na schůzku.

CSCvy05970

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy v dialogovém okně oprávnění chyběl zaškrtávací políčko textový popisek.

CSCvy12763

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s chybou uživatele, když uživatel používá poštu UPN účtu O365 a je nastaven jako deaktivovaný.

CSCvy24747

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se hlášení problému objevovala nepřetržitě.

CSCvx94000

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel systému Windows 7 hlásí problém, že počítač zamrzne, když používá schůzku Cisco Webex a účastníci zapnou své video.

CSCvy03067

3

Webex Meetings (Mac), Události Webex (Mac), Webex Trainings (Mac)

Byl opraven problém, kdy Mac pro schůzky Webex, události Webexu a školení Webexu vytvořil složku Webex v cestě Dokumenty.

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl otevřít plnohodnotnou schůzku pomocí aplikace Webex v Safari.

CSCvy10044

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel při připojování k breakout sessions automaticky přepnul na zvuk VoIP.

CSCvy08617

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se přiřazení breakout session neukládají ani po zahájení sdílení uživatele.

CSCvy15845

3

Schůzky Webex (Windows a Mac)

Byl opraven problém, kdy by Egypt mimo Káhiru měl být Egyptem v seznamu Země/oblast v dialogovém okně Zvukové připojení

CSCvx77304

3

Webex Meetings, Webex Události

Byl vyřešen problém, kdy došlo k nesrovnalosti mezi časovými pásmy ve schůzkách Webex a událostech Webex

CSCvy28920

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s rozložením streamování nastaveným ve schůzkách Webexu, který není při streamování pomocí aplikací pro Windows uctěn.

CSCvy29824

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy hostitel nemůže plánovat schůzky, když má uživatel vybraný jeden typ relace.

CSCvy17751

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživateli zobrazí chyba, že registrace je pro tuto schůzku plná .

CSCvx94314

3

Webex Trainings

Byl vyřešen problém, kdy se zdá, že odkaz na zrušení nefunguje pro školení Webex.

CSCvy24266

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy účastníci zmizeli ze seznamu Mac Chatu, když se účastníkem stal prezentující iOS.

CSCvy16335

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy je slovo "Fáze" nesprávně přeloženo do němčiny.

CSCvy04605

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy při rozbalení panelu účastníků při sdílení obrazovky došlo k chybě desktopové aplikace Webex Meetings pro Mac.

CSCvy04018

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy je čas registrace potvrzení e-mailu vždy založen na (Tichomořský čas (USA a Kanada).

CSCvy26502

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se video nemůže posouvat nahoře v Macu.

CSCvy24284

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se číslo selhání v sestavě třídění hodně zvyšuje.

CSCvy03057

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy sdílení SVS nemůže získat video obrázky na MAC 10.12.6.

CSCvx89410

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy během sdílení aplikací na platformě Windows uniklo nesdílené okno.

CSCvy12572

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy značka HTML <br> nefunguje v názvu události.

CSCvy16984

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy často generovaná hesla schůzek nejsou povolena, protože příjmení obsahuje pouze jedno písmeno.

CSCvy18555

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy pokud je prvním účastníkem, který se připojí, prezentující pro aktuální schůzku, ale nebude pro druhou schůzku opakování.

CSCvy24417

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s vykreslováním v přizpůsobeném registračním formuláři v aplikaci Internet Explorer.

CSCvy01025

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy bylo na schůzkách špatné video po upgradu uživatele na 41,4.

CSCvx90504

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém se chybou zabezpečení CSRF Cisco Webex Meetings.

CSCvx73230

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s chybou zabezpečení přetečení vyrovnávací paměti přehrávače Cisco Webex Network Recording Player.

CSCvx73105

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s chybou zabezpečení přetečení vyrovnávací paměti přehrávače Cisco Webex Network Recording Player.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy48218

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatel při testování událostí Webex (nový) zaznamenal neočekávané chování oprávnění, když se panelista přesunul na účastníka.

CSCvy48216

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se ve výsledcích hlasování nezobrazuje celé jméno

CSCvy38473

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, který zabránil odesílání konfigurace rozlišení 90p.

CSCvy48203

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém se selháním systému.

CSCvy48220

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel nemůže připojit k událostem Webex prostřednictvím mobilního prohlížeče.

CSCvy40738

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemůže připojit ke schůzce osobní místnosti po kliknutí na Připojit se ze seznamu schůzek aplikace Webex Desktop.

CSCvy41117

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo ke zpoždění při připojení ke schůzce Webex.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy34730

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy nebylo k dispozici zvukové pole vysílání.

CSCvy34453

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém s popisem záznamů schůzky Webex.

CSCvy34724

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl ztlumit nebo ztlumit.

CSCvy34720

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy schůzky naplánované pomocí nástrojů produktivity budou během relace sdílení blokovány aplikací pro schůzky.

CSCvy37220

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy měl zákazník problém se záznamem webináře.

CSCvy34718

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy exportované soubory výsledků dotazování obsahovaly anonymní e-mailové adresy.

CSCvy34366

3

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl otevřít průzkum událostí v prohlížeči.

CSCvy41885

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s kaskádovým videem pro uživatele schůzek.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy24330

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy obrazovka videa Webex občas přepíná velikost.

CSCvy28920

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s rozložením streamování nastaveným ve schůzkách Webexu, který není při streamování pomocí aplikací pro Windows uctěn.

CSCvy23949

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se zvukový nebo video dialog schůzky Webex VDI nemohl objevit pro schůzky back to back.

CSCvy16335

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy je slovo "Fáze" nesprávně přeloženo do němčiny.

CSCvy07010

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy chybělo místní nahrávání obnovené video z místnosti v rozložení nosníku.

CSCvy24266

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy účastníci zmizeli ze seznamu Mac Chatu, když se účastníkem stal prezentující iOS.

CSCvy16935

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy multimediální panel zmizí, pokud uživatel sdílí nebo prezentuje něco jako powerpointový snímek nebo obrazovku.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy24895

3

Webex Events

Opraven problém, kdy při plánování události Webex (klasické) a výběru možnosti "Pozvat jako alternativní hostitel" pro panelistu obdrží panelista pozvánku, nikoli však alternativní pozvánku hostitele. To neumožňuje panelistovi určenému jako alternativní hostitel zahájit schůzku nebo převzít roli hostitele místo hostitele.

CSCvy23917

3

Webex Events (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy události Webex opakovaně havarovaly, nejprve pro svého hostitele a následně pro všechny ostatní.

CSCvy24747

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se hlášení problému objevovala nepřetržitě.

CSCvy24284

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se číslo selhání v sestavě třídění hodně zvyšuje.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy12572

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy účastník nemůže pozvat přátele na schůzku.

CSCvx87312

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy účastníci nemohou pozvat přátele na schůzku.

CSCvy11358

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy videozařízení, které se připojuje jako hostitel, nemůže ztlumit aplikaci Webex Meetings (Windows) pomocí ztlumení všech.

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl otevřít plnohodnotnou schůzku pomocí aplikace Webex v Safari.

CSCvy09251

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy okno Schůzky Webexu po připojení ke schůzce zamrzne.

CSCvy13013

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se obrazovka VDI automaticky uzamkne během probíhající schůzky Webex z důvodu nečinnosti relace VDI asi 15 minut.

CSCvw84500

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se při povolení výměny pozadí zhroutí desktopová aplikace Webex Meetings pro Mac.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Byl opraven problém v hudebním režimu, kdy se zvuk nepřehrává nepřetržitě, a na konci účastníka se na několik sekund zastavil.

CSCvy05253

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy jsou osobní obrázky nebo nahrané obrázky virtuálního pozadí na MacOSbig Sur barevně zkreslené - 11.2.3.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy při výběru kamery připojené k USB zcela zamrzne aplikace Webex nebo desktopová aplikace Webex.

CSCvy08617

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se přiřazení breakout session neukládají ani po zahájení sdílení uživatele.

CSCvy05970

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy v dialogovém okně oprávnění chyběl zaškrtávací políčko textový popisek.

CSCvy17914

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy místní nahrávání na MacOs Big Sur neobsahoval vstup videa do nahrávacího souboru.

CSCvy17904

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy u uživatelů schůzek zvuk nefunguje, dokud neotevře nastavení zvuku a neklikají na testovací tlačítko nebo nepřepínají možnosti zvukového výstupu a přepínají je zpět.

CSCvy05247

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy Mac M1 havaruje při rozbalování obrazovky video panelu na jiném monitoru.

CSCvy17144

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se systémy při zrušení stahování zhroutí.

CSCvy03049

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy byla odebrána oprávnění Chat se všemi, když se uživatel připojil ke schůzce jako účastník.

CSCvy26502

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se video nemůže posouvat nahoře v Macu.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy06450

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy by se ovládací panel neměl zobrazit, když účastník dálkový ovladač v DS v režimu celé obrazovky a stiskne klávesu ESC.

CSCvy03082

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy desktopová aplikace Webex Meetings pro Mac havarovala.

CSCvy04605

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy při rozbalení panelu účastníků při sdílení obrazovky došlo k chybě desktopové aplikace Webex Meetings pro Mac.

CSCvy10630

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy desktopová aplikace Webex Meetings pro Mac odesílá pouze jednu analýzu hovorů pro událost, když se uživatel připojí ke schůzce.

CSCvy09841

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy desktopová aplikace Webex Meetings pro Mac nezobrazuje čistého uživatele telefonu, když uživatel dat opustí schůzku.

CSCvy10044

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel při připojování k breakout sessions automaticky přepnul na zvuk VoIP.

CSCvy10008

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy byl uživatel během schůzky odeslán do čekárny, když byl během zpětného volání odpojen.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy01025

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy bylo na schůzkách špatné video po upgradu uživatele na 41.4.4.

CSCvx88565

2

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy hostitelova aplikace Pro schůzky Mac zamrzne, když účastníci zapnou fotoaparát.

CSCvx85116

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém s místním nahráváním MP4, které nelze přepnout jako aktivní reproduktor.

CSCvx65494

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s velikostí panelu chatu, která se mění pro hostitele při každé automatické aktualizaci panelu účastníků.

CSCvx94000

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel systému Windows 7 hlásí problém, že počítač zamrzne, když používá schůzku Cisco Webex a účastníci zapnou své video.

CSCvy03063

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy nahrávka chyběla.

CSCvx75640

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se uživateli zobrazí chybová zpráva, že odkaz na schůzku je neplatný pro schůzky naplánované z prostoru Webex.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx72101

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se ke schůzkám Webexu nemůže připojit více uživatelů.

CSCvx92909

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy účastník dostával e-mail o zrušení, i když původní pozvánka nebyla odeslána.

CSCvx82048

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel telefonování Macu nemohl přepínat aktivní reproduktory.

CSCvw76047

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy je stav uživatele nesprávný pro uživatele (uživatele, který se zúčastnil) v sestavě registrace.

CSCvx66292

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemůže stáhnout .ics soubor po úpravě jedné opakované schůzky na webu Webex.

CSCvx67048

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy je čas spuštění záznamu přepsán createtime v tabulce záznamu služeb.

CSCvx64202

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy Webex rozpoznává pouze malá písmena klíčových slov Easy-to-guess, jako je název společnosti, uživatelské jméno nebo téma schůzky.

CSCvx77746

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy některé proměnné šablony e-mailové šablony schůzek Webex nejsou při použití doplňku Webex Scheduler nahrazeny.

CSCvx65485

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se vyskakovací okno Registrace schůzky nezobrazuje pro účastníky správně.

CSCvx80978

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy je dialogové okno Živé streamování prázdné nebo prázdné, pokud webView2 není v systému nainstalován.

CSCvx84444

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy když uživatel klikne na tlačítko aktualizace řady aktualizací doplňku, odkaz na výjimku zobrazí zrušení schůzky.

CSCvx83000

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy v některých prostředích klient doplňku nastaví nedefinované výsledky e-mailu externího uživatele a schůzka se nezdařila.

CSCvx81020

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo k pomalému času připojení z aplikace kvůli zamrznutí rozhraní API.

CSCvx80990

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy když uživatel naplánuje schůzku z Webex Scheduler (add-in), pozvánka je neúplná a chybí informace a "Tlačítko připojení" se nezobrazí na jejich zařízení registrovaném v cloudu.

CSCvx86908

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy WinApp: Neměl by se aktualizovat, když je verze stejná mezi instalační aplikací a nasazenou aplikací.

CSCvx86585

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se přepis NBR stahuje s příponou *.txt ne *.vtt.

CSCvx88982

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy rozhraní REDHAT Recording API poskytuje 403 před zahájením schůzky.

CSCvx82810

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy by uživatel neměl ukončit režim zobrazení na celou obrazovku při stisknutí klávesy ESC v relaci dálkového ovládání.

CSCvx42975

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy aplikace Webex (Android) nemůže zahájit schůzku bez instalace aplikace Webex Meeting.

CSCvw84488

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy desktopová aplikace Webex Meetings pro Mac havarovala.

CSCvx84880

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy by předběžná sestava měla odfiltrovat některé prázdné záznamy.

CSCvx51086

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy jsou virtuální pozadí zakázána.

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy převedený soubor .arf na.mp4 nezobrazuje video.

CSCvx41661

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se zvuk nepřipojuje automaticky poté, co se hostitel připojí ke schůzce Webexu.

CSCvx41764

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy byla ikona videa na MacOS Big Sur 11.2 zašedlou.

CSCvx17265

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s desktopovou aplikací Webex Meetings (41.1), kdy uživatel musí dvakrát požádat o úpravu tabule, která byla spuštěna ze zařízení se systémem iOS.

CSCvx10768

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy hostitel nemůže ztlumit zvuk pro účastníka schůzky.

CSCvx87428

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy jsou informace o časovém pásmu v e-mailu moderního zobrazení nesprávné.

CSCvx57566

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy když se účastník vrátí z lobby, dotazování se zasekne v "probíhá".

CSCvx65492

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy seznam schůzek v desktopové aplikaci Webex Meetings nesprávně zobrazuje název hostitele.

CSCvx51048

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy došlo k selhání připojení ke schůzce z důvodu neexistujících statických souborů webng, což způsobuje chybu "null value in entry".

CSCvx73070

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy při spuštění okamžité schůzky došlo k chybě aplikace pro Windows.

CSCvx73076

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy web nezobrazuje hodnoty při použití šablony e-mailu Tools pro produktivitu.

CSCvx69559

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy byl sdílený odkaz přerušen.

CSCvx73498

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se při plánování opětovné schůzky na webu Webex poslední den nezobrazuje v kalendáři Webex.

CSCvx72483

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl zahájit schůzku "Schůzka nyní" v mobilní aplikaci Webex.

CSCvx88985

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy zprávu chatu nelze odeslat, dokud uživatel nevybral nezměrný počet, který má odeslat.

CSCvx77019

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s dálkovým ovládáním, kdy uživatel uvolní ovládání myši bez jakéhokoli rušení hostitele.

CSCvx88086

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl načíst předvolby v Mac Outlooku.

CSCvx80986

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy při vytváření schůzky SIP v lokalitě I18N došlo k výjimce.

CSCvx70730

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, ke kterému dochází při plánování schůzky pomocí přizpůsobeného typu osobní konference.

CSCvx69962

3

Webex Events (Windows)

Byl opraven problém, kdy se video zastaví pro všechny účastníky poté, co se počet účastníků zvýší na více než 1000 v událostech Webex.

CSCvx70073

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemůže spustit schůzku Webex optimalizovanou pro VDI v prostředí VMware s Windows 10 (32 bitů).

CSCvx73081

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy když hostitelé plánují schůzku prostřednictvím plánovače Cisco Webex v aplikaci Outlook, nelze vybrat jako spoluhostitele, jsou zašedlé.

CSCvw93976

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy někteří uživatelé zjistili, že schůzky v osobní místnosti nepodporují breakout sessions.

CSCvx88134

3

Webex Meetings

Fxed problém, kdy uživatel není schopen změnit zvukový kolík.

CSCvx87955

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy po nasazení rozhraní XML API 41.1.1 stránka Webex neumožňuje panelistovi událostí nebo alternativnímu hostiteli zahájit událost, když jsou pozváni pomocí rozhraní XML API CreateMeetingAttendee prosba.

CSCvx88833

3

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy se klient Macu nemůže připojit k události Webex, pokud název konference obsahuje speciální znaky.

CSCvx93934

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy některé proměnné šablony e-mailové šablony Webex Meetings, které jsou podporovány pro nástroje pro produktivitu schůzek Webex, nevyplňují očekávané informace o pozvánce na schůzku při použití doplňku Plánovač Webex.

CSCvx65922

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatelé webu Webex dostávají e-maily s upozorněním na deaktivaci účtu, přestože jsou na webu aktivní.

CSCvx58712

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy hostitelé a spoluhostitelé nemohou zahájit schůzky E2E.

CSCvx93341

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy někteří uživatelé nemohli načíst přehledy schůzek.

CSCvx90508

3

Webex Meetings

Byla vyřešena chyba zabezpečení XSS na základě souborů cookie Cisco Webex Meetings.

CSCvx43449

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy při používání rozostření nebo virtuálního pozadí dochází k blikání.

CSCvx96607

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s selháním zpětného volání do videozakladu, pokud se jejich časové pásmo profilu nachází ve stejném geografickém umístění jako web Webex.

CSCvx95528

3

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy se po spuštění události zhroutí aplikace Webex Události pro Mac.

CSCvx80022

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém při nahrávání zaměřeném na video, kdy po dokončení sdílení dokumentů je záznam stále přilepený v dokumentu a nepřepíná se na kameru.

CSCvx75458

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se panel účastníka znovu zobrazil poté, co účastník během sdílení přepnul zpět do zobrazení proužek videa.

CSCvx86960

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy ověřování SSO nefunguje, když jsou schůzky hostovány na goto-dev.

CSCvx87915

3

Webex Training (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy webex training havaruje na čipu Mac OS Apple M1.

CSCvx85090

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel hlásí, že při sdílení obrazovky stále říká, že se okna překrývají a zašedí okna.

CSCvx96247

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s upgradem Webex Meetings VDI (ELux) na Qt5.15 chybí libxcb-image.so.0 a některé další knihovny na eLux 6.5.

CSCvx88163

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se uživateli po prvním zrušení stahování zobrazí chyba Stáhnout vbg.

CSCvx85751

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy Webex používá klávesové zkratky při sdílení, i když nejsou povoleny globální zkratky.

CSCvx96260

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy aktuální ApeAttachConfirm pracovní tok byl změněn v relaci AS (CB) z asynchronního režimu spouštěného prezencí signálu do synchronního režimu spouštěného samočinným.

CSCvx94003

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy webex předvyplňuje počáteční pole Název id uživatele systému Windows.

CSCvx49077

3

Schůzky Webex (Windows a Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl zakázat funkci Automatické ovládání hlasitosti.

CSCvx63282

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém v schůzkách End to End Encryption (E2E) Když účastník vyplní otázku v panelu Q&A, otázka se nezobrazí na obrazovce hostitele.

CSCvx70398

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy tenký klient vždy zobrazí zprávu alter v prostředí nevytrvalejšího VDI.

CSCvx66701

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s přístupností pomocí klávesové zkratky Alt + Enter, zatímco obrazovka Sdílení na schůzkách Webexu funguje jako globální.

CSCvx73075

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy klient Macu nemůže otevřít adresu URL obsahující : ().

CSCvx58373

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy vsunuté dialogové okno zobrazoval časový popisek pro schůzky v osobní místnosti.

CSCvx80999

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy jakmile panelista dostane kontrolu, nemůžete ho vzít zpět.

CSCvx73071

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy klient Tools pro produktivitu měl při spuštění schůzky nastavit očekávané příznaky s chybou "časový limit pro připojení aplikace k IPC".

CSCvx80997

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se automatické nahrávání nezdařilo poté, co uživatel pozastavil nahrávání.

CSCvx81005

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatel pokusí podat dotaz, dojde k chybě systému Webex.

CSCvx69712

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém v 41.4.1, kdy hostitel nemohl vidět jednoho uživatele v seznamu účastníků, i když byl uživatel přítomen na schůzce.

CSCvx55483

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy došlo ke ztrátě dálkového ovladače a během schůzky Webex bylo sdílení zastaveno.

CSCvx73072

3

Webex Trainings

Vyřešen problém s klientem Tools pro produktivitu odešle při spuštění relace Webex Trainings pouze jednu událost analýzy hovorů.

CSCvx99841

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy by se ve výchozím nastavení mělo povolit připojit se před hostitelem (JBH).

CSCvx96249

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy na záznamu a zařízeních Android chybí zvuk.

CSCvx75036

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy klient zákaznického prostředí zamrzne ve schůzce.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy12572

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy účastník nemůže pozvat přátele na schůzku.

CSCvx87312

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy účastníci nemohou pozvat přátele na schůzku.

CSCvy11358

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy videozařízení, které se připojuje jako hostitel, nemůže ztlumit aplikaci Webex Meetings (Windows) pomocí ztlumení všech.

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl otevřít plnohodnotnou schůzku pomocí aplikace Webex v Safari.

CSCvw84500

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se při povolení výměny pozadí zhroutí desktopová aplikace Webex Meetings pro Mac.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Byl opraven problém v hudebním režimu, kdy se zvuk nepřehrává nepřetržitě, a na konci účastníka se na několik sekund zastavil.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy při výběru kamery připojené k USB zcela zamrzne aplikace Webex nebo desktopová aplikace Webex.

CSCvy08617

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se přiřazení breakout session neukládají ani po zahájení sdílení uživatele.

CSCvy17144

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se systémy při zrušení stahování zhroutí.

CSCvy17914

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy místní nahrávání na MacOs Big Sur neobsahoval vstup videa do nahrávacího souboru.

CSCvy05247

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy Mac M1 havaruje při rozbalování obrazovky video panelu na jiném monitoru.

CSCvy03049

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy byla odebrána oprávnění Chat se všemi, když se uživatel připojil ke schůzce jako účastník.

CSCvy26502

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se video nemůže posouvat nahoře v Macu.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvy03082

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy desktopová aplikace Webex Meetings pro Mac havarovala.

CSCvy04605

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy při rozbalení panelu účastníků při sdílení obrazovky došlo k chybě desktopové aplikace Webex Meetings pro Mac

CSCvy10630

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy desktopová aplikace Webex Meetings pro Mac odesílá pouze jednu analýzu hovorů pro událost, když se uživatel připojí ke schůzce.

CSCvy09841

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy desktopová aplikace Webex Meetings pro Mac nezobrazuje čistého uživatele telefonu, když uživatel dat opustí schůzku.

CSCvy10044

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel při připojování k breakout sessions automaticky přepnul na zvuk VoIP.

CSCvy01602

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se při pokusech uživatele o zahájení schůzky zhroutí desktopová aplikace Webex Meeting.

CSCvy10008

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy byl uživatel během schůzky odeslán do čekárny, když byl během zpětného volání odpojen.

CSCvy10618

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel obdrží od zákazníka prázdný soubor protokolu s hlášením problémů.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx75640

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se uživateli zobrazí chybová zpráva, že odkaz na schůzku je neplatný pro schůzky naplánované z prostoru Webex.

CSCvx65494

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s velikostí panelu chatu, která se mění pro hostitele při každé automatické aktualizaci panelu účastníků.

CSCvx94000

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel systému Windows 7 hlásí problém, že počítač zamrzne, když používá schůzku Cisco Webex a účastníci zapnou své video.

CSCvy03063

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy nahrávka chyběla.

CSCvy01025

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy hostitelova aplikace Pro schůzky Mac zamrzne, když účastníci zapnou fotoaparát.

CSCvx88565

2

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy klient schůzky MAC hostitele zamrzl, když účastníci zapnuli fotoaparát.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx85116

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém s místním nahráváním MP4, které nelze přepnout jako aktivní reproduktor.

CSCvx96247

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s upgradem Webex Meetings VDI (ELux) na Qt5.15 chybí libxcb-image.so.0 a některé další knihovny na eLux 6.5.

CSCvx88163

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se uživateli po prvním zrušení stahování zobrazí chyba Stáhnout vbg.

CSCvx81020

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo k pomalému času připojení z aplikace kvůli zamrznutí rozhraní API.

CSCvx85751

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy Webex používá klávesové zkratky při sdílení, i když nejsou povoleny globální zkratky.

CSCvx96260

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy byl aktuální pracovní postup ApeAttachConfirm změněn v relaci AS (CB) z asynchronního režimu spouštěného prezencí signálem do režimu synchronizace s vlastním spuštěním.

CSCvx94003

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy webex předvyplňuje počáteční pole Název id uživatele systému Windows.

CSCvx94301

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy aplikace webex meeting verze 41.3.5.8 v systému Windows havarovala.

CSCvx96249

3

Webex Events (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy při použití zvuku VoIP pouze v událostech Webex chyběl kompletní zvuk při nahrávání

CSCvx95528

3

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy se po spuštění události zhroutí aplikace Webex Události pro Mac.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx80978

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy je dialogové okno Živé streamování prázdné nebo prázdné, pokud webView2 není v systému nainstalován.

CSCvx88833

3

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy se klient Macu nemůže připojit k události Webex, pokud název konference obsahuje speciální znaky.

CSCvx80022

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy při nahrávání zaměřeném na video, po dokončení sdílení dokumentů, je nahrávání stále přilepeno na dokumentu.

CSCvx75458

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se panel Účastník znovu zobrazil poté, co účastník během sdílení přepnul zpět do zobrazení proužek videa.

CSCvx87915

3

Webex Training (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy webex training havaruje na čipu Mac OS Apple M1.

CSCvx86960

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy ověřování SSO nefunguje, když jsou schůzky hostovány na goto-dev.

CSCvx88565

2

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém s Macem 41.4 "klient bez odpovědi" se rychle zvyšuje během omezené dostupnosti pečení.

CSCvx85090

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel hlásí, že při sdílení obrazovky stále říká, že se okna překrývají a zašedí okna.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx75640

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se zákazníkovi zobrazuje chyba, že odkaz na schůzku je neplatný pro schůzky naplánované z prostoru Webex.

CSCvx64896

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s chybou stránky 30000, která se zobrazí na mobilním zařízení, pokud se uživatel pokusí kliknout na téma události z programu.

CSCvx73072

3

Webex Trainings

Vyřešen problém s klientem Tools pro produktivitu odešle při spuštění relace Webex Trainings pouze jednu událost analýzy hovorů.

CSCvx73071

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy klient Tools pro produktivitu měl při spuštění schůzky nastavit očekávané příznaky s chybou "časový limit pro připojení aplikace k IPC".

CSCvx75036

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy klient zákaznického prostředí zamrzne ve schůzce.

CSCvx55483

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy došlo ke ztrátě dálkového ovladače a během schůzky Webex bylo sdílení zastaveno.

CSCvx80999

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy jakmile panelista dostane kontrolu, nemůžete ho vzít zpět.

CSCvx81005

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatel pokusí podat dotaz, dojde k chybě systému Webex.

CSCvx80997

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se automatické nahrávání nezdařilo poté, co uživatel pozastavil nahrávání.

CSCvx82048

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel telefonování Macu nemohl přepínat aktivní reproduktory.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx68339

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy jméno účastníka zobrazuje zkomolené znaky při připojení adresy URL schůzky, která je načtena pomocí rozhraní XML API.

CSCvx70398

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy tenký klient vždy zobrazí zprávu alter v prostředí nevytrvalejšího VDI.

CSCvx69962

3

Webex Events (Windows)

Byl opraven problém, kdy se video zastaví pro všechny účastníky poté, co se počet účastníků zvýší na více než 1000 v událostech Webex.

CSCvx73075

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy klient Macu nemůže otevřít adresu URL obsahující : ().

CSCvx69712

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém v 41.4.1, kdy hostitel nemohl vidět jednoho uživatele v seznamu účastníků, i když byl uživatel přítomen na schůzce.

CSCvx73065

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy virtuální pozadí VDI nemůže fungovat na x64.

CSCvx63282

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém v schůzkách End to End Encryption (E2E) Když účastník vyplní otázku v panelu Q&A, otázka se nezobrazí na obrazovce hostitele.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx65497

3

Webex Meetings

Při pokusu o připojení ke schůzce pomocí rozhraní URL API byl uživatel webové aplikace požádán o opětovné zadání hesla.

CSCvx71919

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy je počet uživatelů videa v zobrazení Mřížka po odeslání videa nesprávný.

CSCvx19458

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel s vlastním zázemím, který se připojil ke schůzkám Webexu z Webex One (formálně označovaný jako Teams), nepřenese své vlastní možnosti pozadí.

CSCvx65490

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy rozhraní API účastníků schůzky mělo nekonzistentní odpovědi.

CSCvx66701

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s přístupností pomocí klávesové zkratky Alt + Enter, zatímco obrazovka Sdílení na schůzkách Webexu funguje jako globální.

CSCvx58373

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy vsunuté dialogové okno zobrazoval časový popisek pro schůzky v osobní místnosti.

CSCvx58714

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy je spotřeba energie velmi vysoká.

CSCvx56541

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy webex nepřijímá poštovní adresu s více než 6 znaky za tecí.

CSCvx56220

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy webex neodkryje nebo nezobrazí uživatelské rozhraní Webex a ovládací prvky při sdílení obrazovky a stisknutí Ctrl + Shift + Q podruhé.

CSCvx57401

3

Webex Meetings

Při pokusu o připojení ke schůzce z rozhraní URL API byl účastník vyzván k zadání hesla.

CSCvx53817

3

Webex Training

Byl vyřešen problém s chybovou zprávou pro E-Commerce pro Webex Training.

CSCvx54384

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s výchozí hodnotou správce webu, která byla nesprávná pro funkci Použití virtuální kamery v zabezpečeném režimu.

CSCvx52264

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se k účastníkům připojil aktivní reproduktor připojující se ze systému Linux, který neodráží multimediální platformu (MMP).

CSCvx51412

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemůže připojit ke schůzce ze seznamu schůzek kvůli přizpůsobenému textu e-mailu.

CSCvx51076

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy v Euroclear.webex.com, všichni uživatelé na schůzkách Webex vidět "Organsiateur" místo "Organisateur".

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy převedený soubor .arf na.mp4 nezobrazuje video.

CSCvx57564

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy naplánované schůzky osobní místnosti s dánskými znaky (Videomøde ÆØÅ) nelze normálně zobrazit na stránce schůzky seznamu

CSCvx51013

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se automaticky objevilo okno MTA a uživatel nemůže schůzku normálně spustit.

CSCvx49104

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy je v dánštině chybně napsáno "Změnit virtuální pozadí".

CSCvx50294

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel IBM linuxu dostal chybu při připojování k určitým schůzkám.

CSCvx49077

3

Schůzky Webex (Windows a Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl zakázat funkci Automatické ovládání hlasitosti.

CSCvx48508

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy zvuk schůzek Webex je ve výchozím nastavení nastaven na "Nepřipojovat zvuk".

CSCvx48266

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se události Připojení k událostem Webex z aplikace pro stolní počítače přenesou panelisty na registrační stránku.

CSCvx51064

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy byl jako aktivní uživatel videa vybrán nový uživatel.

CSCvx52496

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se virtuální pozadí změnilo z "rozmazání" na "žádné" a nemohlo použít změny.

CSCvx51061

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s přidáním StaticPerformanceControl pro Super Rozlišení.

CSCvx51089

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemůže zahájit schůzku pomocí schůzky Webex z aplikace pro stolní počítače.

CSCvx45954

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém se selháním schůzky Webex při sdílení pomocí možnosti Sdílet obrazovku iPhonu nebo iPadu v části Schůzky Webexu.

CSCvx45543

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy počítač během procesu připojení občas zamrzl.

CSCvx45384

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy křestní jméno má stejnou hodnotu jako tabulka "coruser" v tabulce wbxcalendar.

CSCvx45884

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy je záznam Webex zkrácen nebo se nepřehrává.

CSCvx44345

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém se zprávou odeslanou účastníkům, když se hostitel nepřipojil k klasické události, je chybný.

CSCvx44403

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém v desktopové aplikaci Webex Meetings pro Mac, kdy se uživatel nemůže připojit ze seznamu Nadcházející schůzky kvůli nesprávnému odkazu na schůzku.

CSCvx49813

2

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy se účastníci událostí Webex, kteří se připojují k Mac OS, mohli připojit k videozařízení od 41.1.

CSCvx46098

1

Webex Events (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy během události Webex uživatelé měli závady na videu nebo blikající obrazovky, které byly trvalé.

CSCvx43846

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatel aplikace Internet Explorer nemohl připojit pomocí funkce 40.10.12.

CSCvx58216

2

Webex Meetings (Windows)

Při pokusu o živý přenos schůzek do videa IBM byly řešeny občasné problémy.

CSCvx41347

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl na první pokus připojit k události Webex. Uživatel dostal chybu "Tato událost již není aktivní. Další informace vám poskytne technická podpora."

CSCvx41347

2

Událost služby Webex

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl na první pokus připojit k události Webex. Uživatel dostal chybu "Tato událost již není aktivní. Další informace vám poskytne technická podpora."

CSCvx41764

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy byla ikona videa na MacOS Big Sur 11.2 zašedlou.

CSCvx40372

3

Schůzky Webex (Windows a Mac)

Byl opraven problém s QA, který byl zachycen, když hostitel naplánoval schůzku na webu s Firefoxem.

CSCvx46428

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy rozostření virtuálního pozadí také rozmazává plochu.

CSCvx42968

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy byla v Průvodci nastavením zvuku vybrána nesprávná položka zařízení, když se změnilo výchozí zvukové zařízení systému.

CSCvx36108

3

Webex Training

Byl opraven problém, který při nahrávání testu jako alternativního hostitele zobrazoval globální chybu relace školení Webex.

CSCvx33686

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém ve formuláři registrace stránky 41.2 v pozvánce na schůzku, který se při pokusu o přidání "Pracovního telefonu" nebo "Země" podané v přizpůsobeném registračním formuláři zmátlo.

CSCvx42985

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy aplikace WinApp nemohla otevřít hlavní okno Cisco Webex Meetings (desktopová aplikace) na základě ms RemoteApp a ploch.

CSCvx42971

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém s přístupností, kdy uživatel Macu nemůže používat průzkumy Cisco Webex polls se čtečkami obrazovky.

CSCvx41241

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy sestava využití schůzky Webex zobrazuje stejné informace pro každého uživatele schůzky.

CSCvx28312

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s chybou virtuálního pozadí stahování GPC "setkáváme se s některými problémy, zkuste stáhnout znovu".

CSCvx51075

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se oprávnění účastníků pro některé účastníky stále vypínala.

CSCvx48489

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy rozmazané pozadí nefungovalo v desktopové aplikaci Windows Webex Meetings.

CSCvx42982

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy test mikrofonu zobrazuje "Nahrávání videa" namísto "Nahrávání nebo nahrávání hlasu" v japonské verzi desktopové aplikace Webex Meetings.

CSCvx25653

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy by mělo existovat konzistentnější uživatelské rozhraní pro okamžité ukončení schůzky bez tlačítek, která přeskakují tam a zpět.

CSCvx20484

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy zpráva s oznámením o vyloučení odpovědnosti nezobrazuje celý text v desktopové aplikaci Webex Meetings.

CSCvx25648

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy ve schůzce Webex 41.1.4 pro Windows indikátor ztlumení zobrazuje nesprávný stav.

CSCvx18315

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se desktopová aplikace Webex Meetings zhroutí pokaždé, když účastník povolí video.

CSCvx16300

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy jsou mobilní uživatelé vyzváni k přihlášení pomocí SSO při kliknutí na adresu URL globálního čísla volání v pozvánkách na schůzku.

CSCvx51059

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se účastník Připojit před hostitelem (JBH) zobrazuje nesprávný stav videa nebo zvuku (Případ opětovného připojení).

CSCvx13082

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém pro uživatele Macu, kteří uvízli při připojování a nemají přístup k souboru PAC.

CSCvx11504

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy i když je zpětné volání zakázáno pro všechny země kromě Velké Británie a USA, ale ostatní uživatelé regionu mohou používat funkci zpětného volání.

CSCvx07599

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy zdroj videí všech uživatelů zaostává ve schůzce Webex na Mac Machine pro postiženého uživatele.

CSCvx22031

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy počítač hostitele zamrzl, když odemkl schůzku a připojily se stovky uživatelů.

CSCvx00648

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy jsou řetězce gest zkráceny v jiných jazycích ve webexových schůzkách 41.1.

CSCvw91688

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy byl čas schůzky spojení nesprávný.

CSCvw98102

3

Webex Training

Byl opraven problém u webů webů Webs pomalých kanálů schůzek Webex, kde stránka Stahování převaděče záznamů Webex nebyla k dispozici.

CSCvw96621

3

Webex Events (Windows)

Byl vyřešen problém s chybějícími odpověďmi na průzkum událostí v sestavě účastníků.

CSCvw68260

3

Webex Events (Windows)

Opraven problém, kdy účastník systému Windows v událostech Webex nemůže zobrazit sdílený videosoubor (sdílení SVS), Chyba: "Z důvodu limitu kapacity akce

CSCvw53879

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém se zvukovou ozvěnou.

CSCvx24905

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s krátkým statickým šumem z Tenkého klienta na nativního klienta každých 400 m.

CSCvt99384

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém v desktopové aplikaci Cisco Webex Meetings pro zveřejňování informací o sdílené paměti systému Windows.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx68339

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy jméno účastníka zobrazuje zkomolené znaky při připojení adresy URL schůzky, která je načtena pomocí rozhraní XML API.

CSCvx70398

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy tenký klient vždy zobrazí zprávu alter v prostředí nevytrvalejšího VDI.

CSCvx63282

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém v schůzkách End to End Encryption (E2E) Když účastník vyplní otázku v panelu Q&A, otázka se nezobrazí na obrazovce hostitele.

CSCvx69962

3

Webex Events (Windows)

Byl opraven problém, kdy se video zastaví pro všechny účastníky poté, co se počet účastníků zvýší na více než 1000 v událostech Webex.

CSCvx73075

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy klient Macu nemůže otevřít adresu URL obsahující : ().

CSCvx73065

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy virtuální pozadí VDI nemůže fungovat na x64.

CSCvx69609

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatelské rozhraní účastníka 41,3 nefunguje, když se prezentující sdílí na schůzce.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx41347

2

Událost služby Webex

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl na první pokus připojit k události Webex. Uživatel dostal chybu "Tato událost již není aktivní. Další informace vám poskytne technická podpora."

CSCvx58714

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy je spotřeba energie velmi vysoká.

CSCvx66701

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s přístupností pomocí klávesové zkratky "Alt + Enter", zatímco obrazovka Sdílení na schůzkách Webex funguje jako globální.

CSCvw37770

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy systém Windows odesílá e-maily ostatním účastníkům, když se připojí ke schůzce prostřednictvím modulu dotazování.

CSCvx58373

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy vsunuté dialogové okno zobrazoval časový popisek pro schůzky v osobní místnosti.

CSCvx56220

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy webex neodkryje nebo nezobrazí uživatelské rozhraní a ovládací prvky Webex při sdílení obrazovky a stisknutí Ctrl + Shift + Q podruhé.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx41347

2

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel nemohl připojit k události na první pokus. Uživatel obdržel chybu " Tato událost již není aktivní. Další informace vám poskytne technická podpora."

CSCvx50294

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel IBM linuxu dostal chybu při připojování k určitým schůzkám.

CSCvx00648

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy jsou řetězce gest zkráceny v jiných jazycích ve webexových schůzkách 41.1.

CSCvx20484

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy zpráva s oznámením o vyloučení odpovědnosti nezobrazuje celý text v aplikaci Webex Meetings Desktop.

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy převedený soubor .arf na.mp4 nezobrazuje video.

CSCvx51089

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemůže zahájit schůzku pomocí schůzky Webex z aplikace pro stolní počítače.

CSCvx51064

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy byl jako aktivní uživatel videa vybrán nový uživatel.

CSCvx51013

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se automaticky objevilo okno MTA a uživatel nemůže schůzku normálně spustit.

CSCvx52496

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se virtuální pozadí změnilo z "rozmazání" na "žádné" a nemohlo použít změny.

CSCvx49077

3

Schůzky Webex (Windows a Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl zakázat funkci Automatické ovládání hlasitosti.

CSCvx51061

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s Add StaticPerformanceControl pro super rozlišení.

CSCvx55102

4

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém se změnu velikosti panelu, který není při použití okna přetažení synchronizován s umístěním ukazatele.

CSCvx44345

3

Webex Events (Mac)

Opraven problém se zprávou odeslanou účastníkům, když se hostitel nepřipojil ke klasické události, je chybný.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx29326

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl upravit ani jednu instanci opakovaných schůzek z nástrojů produktivity.

CSCvx41241

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy sestava využití schůzky Webex zobrazuje stejné informace pro každého uživatele schůzky.

CSCvw98102

3

Webex Training

Byl opraven problém u webů webů Webs pomalých kanálů schůzek Webex, kde stránka Stahování převaděče záznamů Webex nebyla k dispozici.

CSCvx28312

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s chybou virtuálního pozadí stahování GPC "setkáváme se s některými problémy, zkuste stáhnout znovu".

CSCvx49813

2

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy se účastníci událostí Webex, kteří se připojují k Mac OS, mohli připojit k videozařízení od 41.1.

CSCvx29723

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se schůzky Cisco Webex na Macu neočekávaně ukončily.

CSCvx41764

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy byla ikona videa na MacOS Big Sur 11.2 zašedlou.

CSCvx34444

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy virtuální pozadí nebylo podporováno pro procesory Intel 11th Gen Intel(R) Core(TM).

CSCvx42968

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy byla v Průvodci nastavením zvuku vybrána nesprávná položka zařízení, když se změnilo výchozí zvukové zařízení systému.

CSCvx46098

1

Webex Events (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy během události Webex uživatelé měli závady na videu nebo blikající obrazovky, které byly trvalé.

CSCvx43846

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatel aplikace Internet Explorer nemohl připojit pomocí funkce 40.10.12.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx36976

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s registrační stránkou, když se uživatel pokusí připojit ke schůzce.

CSCvx26560

3

Webex Trainings

Byl vyřešen problém, kdy hostitel nemohl upravovat, povolit nebo měnit nastavení přiřazení breakout session pro naplánovaná školení.

CSCvx26429

2

Webex Meetings (Mac)

Vyřešen jako problém, kdy nové verze Mac OS (11.2) a Webex (41.1.4.13) mají za následek Webex, který na M1 Macu nabírá paměť.

CSCvx26419

3

Webex Trainings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl přidávat nebo odebírat účastníky z školení Webex pomocí nástrojů Webex Productivity Tools v Outlooku.

CSCvx26182

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy by se WinApp neměl aktualizovat, když je verze stejná mezi nainstalovanou aplikací a nasazenou aplikací.

CSCvx32708

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel nemůže připojit ke schůzce pomocí tenkého klienta na acecloud.webex.com

CSCvx25658

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy spoluhostitel nemohl zahájit naplánovanou schůzku z aplikace Outlook.

CSCvx49811

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy Cisco Webex Media Engine (WME) neinformuje uživatele o vysoké využití procesoru.

CSCvx26080

3

Webex Trainings

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl připojit k VOIP ve všech školeních

CSCvx25650

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s Akamai, kdy se aplikace CDN stahuje desetkrát.

CSCvx23546

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se hodnota kohostitele neshoduje s alternativní hodnotou hostitele, pokud nástroje produktivity načítají schůzku ze staré šablony.

CSCvx22158

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy vytvoření distribučního seznamu pomocí uživatelského rozhraní přineslo chybu "Vaše služba schůzek měla problém".

CSCvx22663

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy výběr kamery ve schůzkách Webex funguje při zahájení schůzky z nástrojů produktivity, pokud nadace Media foundation není na webu zakázána.

CSCvx25653

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy by mělo existovat konzistentnější uživatelské rozhraní pro okamžité ukončení schůzky bez tlačítek, která přeskakují tam a zpět.

CSCvx25649

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se seznam účastníků neustále zobrazoval.

CSCvx22707

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy chat Webex na Mac OS mění velká písmena sdílených odkazů. Když vy nebo někdo jiný kliknete na odkaz v prohlížeči, můžete odkaz vidět malá písmena.

CSCvx23294

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy vysoké výsledky SQL způsobily vysoké využití procesoru a celý proces uvolňování paměti.

CSCvx17135

2

Webex Meetings (Mac)

Řešil problém, kdy hostitel Mac OS nemůže telefonicky pozvat více lidí.

CSCvx19525

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s výkonem procesoru.

CSCvx17865

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy mac OS havaroval pro aplikaci Webex Desktop.

CSCvx17867

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy nástroje produktivity zobrazují nesprávnou chybovou zprávu, když je server dosažitelný.

CSCvx18780

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy by se uživatel měl úspěšně připojit ke schůzce zadáním odkazů na schůzku se speciálními znaky Unicode.

CSCvx15323

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy po přizpůsobení šablony e-mailu pro e-mail schválený pro registraci nezobrazuje jméno účastníka.

CSCvx17875

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy schůzky Webex potřebovaly zlepšit celkový počet odpočívadla.exe automaticky zjišťovat frekvenci, aby se snížily náklady na procesor ve stavu nečinnosti aplikace.

CSCvx15316

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy když hostitel spustí svou událost na Mac OS, vždy zobrazí hostitele jako aktivního řečníka.

CSCvx19516

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy výchozí hodnota "Povolit účastníkům ztlumit" pro "Meet Now" není správná.

CSCvx14608

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy aplikaci Webex Meetings již nelze hromadně nasazovat pomocí systému POUZE další rozhraní pro správu (JAMF).

CSCvx14520

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy webapp zobrazuje zvukovou konferenci v zakázané události JBM.

CSCvx14558

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemůže zapnout vstupní a výstupní tón v klientovi schůzky (i když je povolen z plánovače).

CSCvx27461

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy aplikace Webex Desktop vyvolá chybu "Vstupní bod nebyl nalezen" při každém spuštění aplikace pro schůzku Webex.

CSCvx17833

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy mac OS havaroval pro aplikaci Webex Desktop.

CSCvx19760

3

Schůzky Webex (Windows a Mac)

Byl opraven problém s tím, že se při křížovém spuštění neukládají přizpůsobené virtuální obrázky na pozadí.

CSCvx13331

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy hostitel po kliknutí na uložit na stránce Znovu spustit test obdržel globální chybovou zprávu.

CSCvx13296

3

Událost služby Webex

Byl vyřešen problém, kdy se při registraci uživatele k události stále zobrazuje zakázaná možnost Pozvat přítele v událostech Webexu.

CSCvx13263

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy některé schůzky osobní místnosti uživatele vyžadují, aby se přihlásili, aby se mohli připojit pomocí webové aplikace.

CSCvx13103

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se sdílení klíčové aplikace v poměru 41,1 vs. 40,2 chovalo odlišně.

CSCvx12919

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy správce webu potřeboval tuto adresu URL zablokovat: wbxadmin/EditEmailTemplate.do.

CSCvx11440

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy u schůzky s platností kurzu více relací moderní kód zobrazení filtruje tento druh schůzek, takže je nelze v moderním zobrazení uvést na nadcházejícím seznamu schůzek.

CSCvx12714

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy by znovuotevření aplikace Webex Desktop mělo aktivovat aktualizaci pro standardního uživatele.

CSCvx11985

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se funkce Telepresence nepodařilo připojit k aplikaci Webex.

CSCvx10842

2

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se kamera automaticky spustí po zastavení sdílení videa SVS.

CSCvx10771

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy nesprávný uživatelský agent způsobil porušení zásad zabezpečení pro jiného uživatele.

CSCvx10791

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém pro účastníky schůzky, kteří měli neočekávaný formát odpovědi.

CSCvx06397

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl použít možnost chatu na WebACD.

CSCvx22031

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy počítač hostitele zamrzl, když odemkl schůzku a připojily se stovky uživatelů.

CSCvx02842

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy praktický testovací přístup Anywhere a vzdálený přístup pro uživatele nefungují, různé sítě poskytovaly stejný výsledek.

CSCvx02658

2

Webex Events (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy událost Webex při spuštění nebo připojení k události havarovala.

CSCvx10283

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy operační systém Windows havaroval pro aplikaci Webex Desktop.

CSCvx03087

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživatel pokusí přidat schůzku do kalendáře pomocí souboru iCS, zobrazí se kódy HTML pouze při otevření.

CSCvx01255

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se nastavení Připojit před hostitelem (JBH) neukládá pro jednu šablonu schůzky v moderním zobrazení.

CSCvx00962

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy je chyba překladu upozornění na soubor sdílené složky v němčině.

CSCvx03084

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém s trasovačem klienta z modulu AS.

CSCvw99211

3

Webex Meetings

Opraven problém na spravovaném webu Control Hub, kde "Povolit hostitelům nahrát osobního avatara" nemění chování nahrávání profilového obrázku.

CSCvw99362

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy hovory sporadicky přecházely na globální distribuovanou schůzku v USA (GDM) místo na londýnskou schůzku.

CSCvw98682

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy nový účastník v hale může slyšet zvuk schůzky předtím, než bude přijat do schůzky.

CSCvx16128

2

Webex Events (Windows)

Byl opraven problém, kdy zástupce Alt+Enter v událostech Webex 41.2 se nepodařilo zadat celou obrazovku.

CSCvx39216

4

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke schůzce a došlo k chybě "Ke schůzce se nemůžete připojit, protože zadané číslo schůzky je nesprávné. Opakujte akci. Chyba 5039".

CSCvw96749

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemůže nastavit hostitele delegujícího v předvolbách.

CSCvx51088

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy zvukové tlačítko zobrazuje abnormální chování po převzetí služeb při selhání schůzky.

CSCvw96415

3

Webex Meetings

Opraven problém pro schůzky Webexu pro vládu (FedRAMP), kde nebyly otevřené konference nebo uzavřeny konference.

CSCvw96619

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel nemůže připojit ke schůzce Webex z odkazu na schůzku.

CSCvw96426

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy aplikace Webex zamrzla po zobrazení následující zprávy: Webex Chat Na disku není dostatek místa. Tento prostor se nepoužije jako úložiště pro obchodní záznamy. Dodržování zásad organizační úrovně týkajících se spolupráce je vyžadováno.

CSCvx51077

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy wmlhost nemůže vytvářet pluginy.xml ve složce x64, když uživatel nainstaluje schůzku do programových souborů.

CSCvw96435

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy ověřte, že moduly certifikátů nečtou certifikáty nad 300.

CSCvw91695

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy oprávnění chatu pro účastníka fungují správně po zapojení uživatele webappu.

CSCvw91688

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy byl čas schůzky spojení nesprávný.

CSCvw91554

2

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy relaci WebACD nelze spustit na Macu.

CSCvw96423

3

Webex Meetings

Opraven problém, při kterém bylo jedinečné omezení (KALENDÁŘ). PK_WBXEVENTOCCURRENCE) byla porušena.

CSCvw96431

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s vysokou mírou procesoru - Desktopová aplikace Cisco Webex Meetings (ptoneclk.exe) stále používá 3%~ 6%.

CSCvw96422

3

Webex Meetings

Opraven problém s vysokým využitím procesoru.

CSCvw96123

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém s chybou při zahájení schůzky: "V jednotce není žádný disk. Vložte disk do jednotky A.

CSCvw96420

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy po schůzce by se balíček webu neměl aktualizovat.

CSCvw96418

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s havárií webex mta v desktopové aplikaci webexové schůzky.

CSCvx04429

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy po změně sítě došlo k vysokému využití procesoru v nečinném stavu.

CSCvw96436

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy synchronizace ztlumení pro Plantronics 8200 UC nefunguje na schůzkách.

CSCvw87229

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se pro opakované schůzky zobrazil nesprávný čas schůzky.

CSCvw96424

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy má uživatel při používání náhlavní soupravy potíže s "Výchozím nastavením zvuku".

CSCvw77157

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy webex document loader (WDL) nemohl vzdáleně tisknout.

CSCvw76807

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s přehrávačem NBR (Network-Based Recording) Player pro MacOS pro verzi 40.12, který byl poškozen.

CSCvw96621

3

Webex Events (Windows)

Byl vyřešen problém s chybějícími odpověďmi na průzkum událostí v sestavě účastníků.

CSCvx51066

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy když se uživatel připojí k videosystému, tlačítko "video" se stále zobrazuje v dialogovém okně audio a video pro uživatele Macu.

CSCvw74141

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživatelé museli vyhnout AudioEngine.EncodeThread.drop a AudioCaptureUnstable když byl procesor vysoký.

CSCvw60132

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy je okno klienta Schůzky Webex správně přehráno.

CSCvx13768

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se hostitel nemůže úspěšně připojit k breakout session, když se ostatní připojují k breakout session a seznam P se aktualizuje ve schůzce výkonu.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx41241

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy sestava využití schůzky Webex zobrazuje stejné informace pro každého uživatele schůzky.

CSCvw98102

3

Webex Training

Byl opraven problém u webů webů Webs pomalých kanálů schůzek Webex, kde stránka Stahování převaděče záznamů Webex nebyla k dispozici.

CSCvx36976

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s registrační stránkou, když se uživatel pokusí připojit ke schůzce.

CSCvx49802

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s havárií v desktopové aplikaci webexové schůzky.

CSCvx13768

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se hostitel nemůže úspěšně připojit k breakout session, když se ostatní připojují k breakout session a seznam P se aktualizuje ve schůzce výkonu.

CSCvx49813

2

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy se účastníci událostí Webex, kteří se připojují pomocí MacOS, mohli připojit k videozařízení od 41.1.

CSCvx49811

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy Cisco Webex Media Engine (WME) neinformuje uživatele o vysoké využití procesoru.

CSCvx29723

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se schůzky Cisco Webex na Macu neočekávaně ukončily.

CSCvx41764

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy byla ikona videa na MacOS Big Sur 11.2 zašedlou.

CSCvx42968

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy byla v Průvodci nastavením zvuku vybrána nesprávná položka zařízení, když se změnilo výchozí zvukové zařízení systému.

CSCvx46098

1

Webex Events (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy během události Webex uživatelé měli závady na videu nebo blikající obrazovky, které byly trvalé.

CSCvx43846

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se uživatel aplikace Internet Explorer nemohl připojit pomocí funkce 40.10.12.

CSCvx28312

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s chybou virtuálního pozadí stahování GPC "setkáváme se s některými problémy, zkuste stáhnout znovu".

CSCvx44345

3

Webex Events (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy je zpráva účastníkům, když se hostitel nepřipojil ke klasické události Webex, nesprávná.

CSCvx40372

3

Schůzky Webex (Windows a Mac)

Byl opraven problém s QA, který byl zachycen, když hostitel naplánoval schůzku na webu s Firefoxem.

CSCvx45954

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém se selháním schůzky Webex při sdílení na Macu.

CSCvx46428

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy rozostření virtuálního pozadí také rozmazává plochu

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx29326

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl upravit ani jednu instanci opakovaných schůzek z nástrojů produktivity.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx23294

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy vysoké výsledky SQL způsobily vysoké využití procesoru a úplné gc

CSCvx13263

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy některé schůzky osobní místnosti uživatele vyžadují, aby se přihlásili, aby se mohli připojit pomocí webové aplikace.

CSCvx22158

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy vytvoření distribučního seznamu pomocí uživatelského rozhraní přineslo chybu "Vaše služba schůzek měla problém...".

CSCvx23546

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se hodnota kohostitele neshoduje s alternativní hodnotou hostitele, pokud nástroje produktivity načítají schůzku ze staré šablony.

CSCvx15323

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy po přizpůsobení šablony e-mailu pro e-mail schválený pro registraci nezobrazuje jméno účastníka.

CSCvx26419

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl přidávat nebo odebírat účastníky z školení Webex pomocí nástrojů Webex Productivity Tools v Outlooku.

CSCvw96431

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s vysokou mírou procesoru - Desktopová aplikace Cisco Webex Meetings (ptoneclk.exe) stále používá 3%~ 6%.

CSCvx27461

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy aplikace Webex Desktop vyvolá chybu "Vstupní bod nebyl nalezen" při každém spuštění aplikace pro schůzku Webex.

CSCvx13103

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se sdílení klíčové aplikace v poměru 41,1 vs. 40,2 chovalo odlišně.

CSCvx22707

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy chat Webex v klientovi MAC mění velká písmena sdílených odkazů. Když vy nebo někdo jiný kliknete na odkaz v prohlížeči, můžete odkaz vidět malá písmena.

CSCvx25653

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy by mělo existovat konzistentnější uživatelské rozhraní pro okamžité ukončení schůzky bez tlačítek, která přeskakují tam a zpět.

CSCvx25649

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se seznam účastníků neustále zobrazoval.

CSCvx22663

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy výběr kamery ve schůzkách Webex funguje při zahájení schůzky z nástrojů produktivity, pokud nadace Media foundation není na webu zakázána.

CSCvx10576

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy by tipy měly být rozumnější, když byl účastník vyloučen hostitelem a nemůže se ke schůzce znovu připojit.

CSCvx25650

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s Akamai, kde se aplikace CDN stahuje desetkrát.

CSCvx14608

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy aplikaci Webex Meetings již nelze hromadně nasazovat pomocí systému POUZE další rozhraní pro správu (JAMF).

CSCvx18270

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy náhlavní souprava Bluetooth někdy nefungovala.

CSCvx26429

2

Webex Meetings (Mac)

Vyřešen jako problém, kdy nové verze Mac OS (11.2) a Webex (41.1.4.13) mají za následek Webex, který na M1 Macu nabírá paměť.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx17135

2

Webex Meetings (Mac)

Řešil problém, kdy hostitel Mac OS nemůže telefonicky pozvat více lidí.

CSCvx12919

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy správce webu potřeboval tuto adresu URL zablokovat: wbxadmin/EditEmailTemplate.do.

CSCvx19516

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy výchozí hodnota "Povolit účastníkům ztlumit" pro "Meet Now" není správná.

CSCvx17833

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy mac OS havaroval pro aplikaci Webex Desktop.

CSCvx17865

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy mac OS havaroval pro aplikaci Webex Desktop.

CSCvx14558

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemůže zapnout vstupní a výstupní tón v klientovi schůzky (i když je povolen z plánovače).

CSCvx15316

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy když hostitel spustí svou událost na Mac OS, vždy zobrazuje hostitele jako aktivního řečníka.

CSCvx16128

2

Webex Events (Windows)

Byl opraven problém, kdy zástupce Alt+Enter v událostech Webex 41.2 se nepodařilo zadat celou obrazovku.

CSCvx19525

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s výkonem procesoru.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx06397

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl použít možnost chatu na WebACD.

CSCvx11985

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se funkce Telepresence nepodařilo připojit k aplikaci Webex.

CSCvw96422

3

Webex Meetings

Opraven problém s vysokým využitím procesoru.

CSCvx02842

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy hands on Labor Access Anywhere a Vzdálený přístup nefunguje pro uživatele, různé sítě poskytovaly stejný výsledek.

CSCvx07153

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém v BTS 41.2, kde se pro uživatele Windows zvyšuje doba schůzky připojení.

CSCvx10842

2

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se kamera automaticky spustí po zastavení sdílení videa SVS.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx10774

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy ostatní účastníci neslyší zvuk konkrétního zařízení Android.

CSCvx04901

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy když se uživatel připojil ke schůzkám ze schůzek pro Android, mikrofon nefungoval.

CSCvw92343

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl spustit relaci podpory.

CSCvw91938

3

Webex Training (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se aplikace Webex účastníka zhroutí, když panelista sdílí obrazovku (Webex Training).

CSCvw94309

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se v pozvánce zobrazuje uživatelské jméno účastníků . Soubor ICS.

CSCvw91695

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy oprávnění chatu pro účastníka po zapojení uživatele webappu nefungují správně.

CSCvw98448

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy DeviceCanStartMeeting pokud je hodnota šablony null, měla by následovat nastavení úrovně lokality.

CSCvw96427

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém založený na protokolu selhání, kdy systém uživatele havaroval při odeslání chatovací zprávy.

CSCvw96429

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy aplikace Webex Desktop zamrzne při inicializaci meziprocesové komunikace (IPC) v určitých počítačích.

CSCvx04339

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se hlasitost zvuku reproduktoru po připojení ke schůzce webexu změnila na 100.

CSCvw96418

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s havárií webex mta v desktopové aplikaci webexové schůzky.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx29326

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl upravit ani jednu instanci opakovaných schůzek z nástrojů produktivity.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx23294

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy vysoké výsledky SQL způsobily vysoké využití procesoru a úplné gc

CSCvx23546

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se hodnota kohostitele neshoduje s alternativní hodnotou hostitele, pokud nástroje produktivity načítají schůzku ze staré šablony.

CSCvx26419

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl přidávat nebo odebírat účastníky z školení Webex pomocí nástrojů Webex Productivity Tools v Outlooku.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx17135

2

Webex Meetings (Mac)

Řešil problém, kdy hostitel Mac OS nemůže telefonicky pozvat více lidí.

CSCvx12919

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy správce webu potřeboval tuto adresu URL zablokovat: wbxadmin/EditEmailTemplate.do.

CSCvx19516

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy výchozí hodnota "Povolit účastníkům ztlumit" pro "Meet Now" není správná.

CSCvx17833

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy mac OS havaroval pro aplikaci Webex Desktop.

CSCvx14558

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemůže zapnout vstupní a výstupní tón v klientovi schůzky (i když je povolen z plánovače).

CSCvx15316

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy když hostitel spustí svou událost na Mac OS, vždy zobrazuje hostitele jako aktivního řečníka.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvx06397

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl použít možnost chatu na WebACD.

CSCvw89020

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se při plánování schůzky pomocí nástrojů produktivity s výchozí šablonou neočekávají některé výchozí hodnoty.

CSCvx11985

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se funkce Telepresence nepodařilo připojit k aplikaci Webex.

CSCvx02842

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy hands on Labor Access Anywhere a vzdálený přístup nefunguje pro zákazníka, různé sítě poskytovaly stejný výsledek.

CSCvx10842

2

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se kamera automaticky spustí po zastavení sdílení videa SVS.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw92343

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemůže zahájit relaci podpory.

CSCvw96617

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se funkce exportu uživatelů zasekla pro web Webex.

CSCvw96123

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém s chybou při zahájení schůzky: "V jednotce není žádný disk. Vložte disk do jednotky A.

CSCvw96426

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy aplikace Webex zamrzla po zobrazení následující zprávy: Webex Chat Na disku není dostatek místa. Tento prostor se nepoužije jako úložiště pro obchodní záznamy. Dodržování zásad organizační úrovně týkajících se spolupráce je vyžadováno.

CSCvw93151

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se při změně jména hosta v náhledových oknech aplikace Webex Desktop nenačte a nebude se načítat.

CSCvw96422

3

Webex Meetings

Opraven problém s vysokým využitím procesoru.

CSCvw76807

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém s přehrávačem NBR Player pro MacOS pro verzi 40.12, který byl poškozen.

CSCvw98682

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy nový účastník v hale může slyšet zvuk schůzky předtím, než bude přijat do schůzky.

CSCvx02658

2

Webex Events (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy událost Webex při spuštění nebo připojení k události havarovala.

CSCvx00648

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s pravopisnou chybou v klientovi 41.1, který byl ve francouzském jazyce.

CSCvw23326

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy funkce Virtuální pozadí způsobuje, že Webex zmrazí nebo zablokuje zařízení používající určitá ovladače videa.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw96417

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém s hrotem procesoru při otevírání dialogového okna fotoaparátu, když je zapnuto video, sdílení a BNR.

CSCvw93563

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, který způsoboval chybu, když jsou uživatelé připojeni k mediálním uzlům, ke kterým se neměli připojovat.

CSCvw96416

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se hardwarová akcelerace nezobrazuje v aplikaci pro schůzky Windows Webex.

CSCvw96427

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s pádem systému Mac.

CSCvw96418

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s havárií webex mta v desktopové aplikaci webexové schůzky.

CSCvw91938

3

Webex Training

Byl opraven problém, kdy se aplikace Webex účastníka zhroutila, když panelista sdílí obrazovku během školení Webex.

CSCvw96436

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy synchronizace ztlumení pro Plantronics 8200 UC nefunguje na schůzkách.

CSCvw96420

2

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém po schůzce, kdy by se balíček webu neměl aktualizovat.

CSCvw96424

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy má uživatel při používání náhlavní soupravy potíže s "Výchozím nastavením zvuku".

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw79399

3

Schůzka Webex (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy funkce Virtuální pozadí nefungovala na Macu.

CSCvw86216

3

Schůzka Webex (Windows)

Opraven problém se souborem wclproxy.dll který způsoboval selhání klienta ve schůzkách Webex.

CSCvw77934

3

Webex Events

Byl vyřešen problém se zobrazením stránky s výjimkou při plánování události Webex a zadání neodpovídající heslo v panelistovi

CSCvw76235

3

Schůzka Webex (Windows)

Při návratu na schůzku byl vyřešen problém s chybovou zprávou Breakout Room.

CSCvw74370

3

Webex Meeting

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl sdílet vzdálený počítač.

CSCvw74284

3

Webex Meeting

Byl vyřešen problém, kdy uživatel obdržel globální chybu poté, co se více než jednou pokusil o nesprávná hesla.

CSCvw76930

2

Schůzka Webex (Mac)

Opraven problém s pádem schůzky při selhání schůzky v T40.12.3

CSCvw71790

3

Webex Meeting

Byl vyřešen problém, kdy se účastníkům mobilního zařízení zobrazila chyba "nelze se připojit k relaci, toto ID registrace již bylo použito".

CSCvw69022

3

Webex Meeting

Byl vyřešen problém, kdy jsou zařízení vyzvána k zadání KÓDU PIN při připoji ke schůzkám doplňku.

CSCvw73306

3

Webex Meeting

Byl vyřešen problém, kdy se na stránce předvoleb nezdařilo přidání, úprava nebo odstranění účtu PCN.

CSCvw70008

3

Webex Meeting

Problém byl vyřešen při používání služby "Volat moje zařízení" prostřednictvím Webex Teams. Identifikátor URI je starý název účtu zařízení.

CSCvw67351

3

Webex Meeting

Byl vyřešen problém s příkazem Ctrl+Shift+L, který už excel ve sdílení Webex nerozpozná.

CSCvw68270

3

Schůzka Webex (Windows)

Byl opraven problém, kdy by se náhled videa měl zastavit, pokud se uživatel nemůže připojit k relaci videa.

CSCvw65796

3

Webex Meeting

Byl opraven problém, který zakázal změnit jméno a příjmení správce webu, ale jméno a příjmení se může v moderním zobrazení stále měnit.

CSCvw68262

3

Webex Meeting

Byl vyřešen problém, kdy se desktopová aplikace schůzek Webex automaticky ukončí, když uživatel spustí kameru ve schůzce Webex.

CSCvw65747

3

Webex Events

Opraven problém, kdy se soubor ICS neodešla, pokud je odeslán registrační odkaz z naplánované události Nástroje produktivity.

CSCvw64393

3

Webex Meeting

Byl opraven problém, kdy schůzky Webexu začínaly jako uzamčené schůzky.

CSCvw68246

3

Webex Meeting

Opraven problém s Mac Crash, když byl na iMacu11.2 povolen.

CSCvw61930

3

Webex Meeting

Opraven problém technické podpory pro připojení k hlavní konferenci.

CSCvw61668

2

Webex Meeting

Byl vyřešen problém, kdy virtuální pozadí není k dispozici po 40.11 pro Intel(R) HD Graphics 620 4GB paměť.

CSCvw61720

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy při připoji ke zvuku nebo videu na schůzce došlo k chybě certifikátu.

CSCvw60946

3

Webex Meeting

Byl opraven problém, kdy byla povolena schůzka osobní místnosti uživatele (která má přístupový kód CMR) + migrace webu, která způsobila duplicitní klíč schůzky.

CSCvw60870

3

Webex Meeting

Byl vyřešen problém, kdy proměnná "%MeetingNumeberNS%" nenačítá číslo schůzky v plánu schůzek v osobní místnosti pomocí doplňku Office 365.

CSCvw68248

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy když uživatel zahájil schůzku, vstoupil do schůzky a poté schůzku opustil, schůzka se zhroutila.

CSCvw68272

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy když uživatel zahájil schůzku, vstoupil do schůzky a poté schůzku opustil, schůzka se zhroutila.

CSCvw60133

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s klávesovými zkratkami polských znaků.

CSCvw59473

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy doplněk Webex pro Kalendář Google uživatelům neumožní přidávat alternativní hostitele.

CSCvw68234

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy když uživatel zahájil schůzku, vstoupil do schůzky a poté schůzku opustil, schůzka se zhroutila.

CSCvw59283

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy schůzka Webex nemůže zobrazit informace o společnosti, když uživatel klikne na kartu společnosti.

CSCvw58188

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy je funkce "Přenos souboru" během relací vzdáleného přístupu zakázána.

CSCvw60454

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy když byla schůzka spuštěna na Mac OS 10.13 a uživatel otevřel plist, odeslal reakci a pak pravým tlačítkem myši na zobrazení animace reakce, schůzka zamrzla.

CSCvw53875

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy když bylo v čekárně více než dva lidé a hostitelé připustili jednomu z uživatelů, že panel čekárny zešedl.

CSCvw52170

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy když uživatelské jméno obsahuje znaky asijského jazyka, přihlášení na web se nezdařilo.

CSCvw53867

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy když uživatelské jméno obsahuje znaky asijského jazyka, přihlášení na web se nezdařilo.

CSCvw51638

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy pokud je schůzka uložena a odeslána, automaticky převede schůzku na schůzku v osobní místnosti.

CSCvw53871

4

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy záhlaví záznamů - rozsah nefunguje.

CSCvw50010

3

Webex školení (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel mohl vždy připojit k tréninku Webex i poté, co byl hostitelem vyloučen.

CSCvw57767

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se sdílení se zařízením z aplikace Webex Desktop zobrazuje chybovou zprávu, když je zařízení na schůzce.

CSCvw48708

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se ve verzích 40.11 a 40.12 nesprávně zobrazuje nabídka breakout session v italském jazyce v aplikaci Webex Desktop.

CSCvw47439

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy účastník systému Windows může po vymazání poznámek v relaci DS/AS stále vidět vlastní anotaci.

CSCvw47450

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke zvuku a videu na schůzce.

CSCvw60453

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém se systémem Mac, kterému byl do instance 7f83d4e443b0 odeslán nerozpoznaný 0xvolič.

CSCvw74849

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy přijímač Cisco Webex Meeting Video má problém se zeleným videem nebo videem, které nesledují reproduktor.

CSCvw68236

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy pouze hostitel schůzky může obnovit stav testování, pokud schůzka není spuštěna (abnormální).

CSCvw57947

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelé macu nemohli přijmout výzvu spoluhostitele v režimu celé obrazovky.

CSCvw68232

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém s klientem systému Windows, který potřebuje zpracovat událost odmítnutí certifikačního programu.

CSCvw55861

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se uživatel po otevření anket znovu připojil ke schůzce.

CSCvw55069

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém pro schůzku Prouctivity Tools, která se automaticky převede na schůzku osobní místnosti, pokud DMT = PRM.

CSCvw53875

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy když bylo v čekárně více než dva lidé a hostitelé připustili jednomu z uživatelů, že panel čekárny zešedl.

CSCvw52170

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatelské jméno obsahuje znaky asijského jazyka, takže přihlášení na web Webex se nezdařilo.

CSCvw53867

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatelské jméno obsahuje znaky asijského jazyka, takže přihlášení na web Webex se nezdařilo.

CSCvw51638

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se schůzka Webex automaticky převede na osobní zasedací místnost, pokud je uložena.

CSCvw50010

3

Webex školení (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel mohl vždy připojit k tréninku Webex i poté, co byl hostitelem vyloučen.

CSCvw57767

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se sdílení se zařízením z aplikace Webex Desktop zobrazuje chybovou zprávu, když je zařízení na schůzce.

CSCvw48708

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se ve verzích 40.11 a 40.12 nesprávně zobrazuje nabídka breakout session v italském jazyce v aplikaci Webex Desktop.

CSCvw47439

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy účastník systému Windows stále může vidět vlastní anotaci poté, co vymaže své poznámky v relaci DS nebo AS.

CSCvw60425

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo k překlepu v desktopové aplikaci Webex 40.11.4 na panelu nástrojů pro "breakout sessions".

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw65747

3

Webex Events

Opraven problém, kdy se soubor ICS neodešla, pokud je odeslán registrační odkaz z naplánované události PT.

CSCvw71790

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy účastník mobilního telefonu obdrží chybu "nelze se připojit k relaci, toto ID registrace již bylo použito".

CSCvw74849

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se videokamera uživatele zobrazuje jako zelená obrazovka, pak chybová zpráva říká, že při schůzkách Webex jsou problémy s nízkou šířkou pásma nebo /a CPU.

CSCvw75624

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel Mac Big Sur (MacOS 11.x) nemohl začít s videem schůzky.

CSCvw67351

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s příkazem Ctrl+Shift+L, který už excel ve sdílení Webex nerozpozná.

CSCvw68246

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém s Mac Crash, když byl na iMacu11.2 povolen.

CSCvw70008

3

Webex Meetings

Problém byl vyřešen při používání služby "Volat moje zařízení" prostřednictvím Webex Teams. Identifikátor URI je starý název účtu zařízení.

CSCvw76930

2

Webex Meetings

Opraven problém s havárií schůzky v T40.12.3.

CSCvw68262

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se desktopová aplikace schůzek Webex automaticky ukončí, když uživatel spustí kameru ve schůzce Webex.

CSCvw76235

3

Webex Meetings

Při návratu na hlavní schůzku byl opraven problém s chybovou zprávou Breakout Room.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw61926

3

Webex Trainings

Byl opraven problém s registrací Webex Trainings od společnosti Mobile, který před tím, než účastníci nechají zaregistrovat, požádá o číslo relace.

CSCvw68248

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy když uživatel zahájil schůzku, vstoupil do schůzky a poté schůzku opustil, schůzka se zhroutila.

CSCvw68272

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy když uživatel začal schůzku, zadal schůzku a poté schůzku opustil, schůzka se zhroutila.

CSCvw68234

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy když uživatel začal schůzku, zadal schůzku a poté schůzku opustil, schůzka se zhroutila.

CSCvw63623

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se aplikace při kliknutí na tlačítko "x" nezavře a pokud se pokusíte připojit ke koncovému bodu pomocí blízkosti, bude rozmazaná.

CSCvw59368

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy Mac zobrazoval obrácené uživatelské jméno v seznamu.

CSCvw61720

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy při připoji ke zvuku nebo videu na schůzce došlo k chybě certifikátu.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw60421

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy jsou zařízení registrovaná v cloudu vyzvána k zadání KÓDU PIN při zahájení nebo připojení ke schůzce

CSCvw48708

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se ve verzích 40.11 a 40.12 nesprávně zobrazuje nabídka breakout session v italském jazyce v aplikaci Webex Desktop.

CSCvw57947

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy uživatelé Macu nemohli přijmout výzvu kohostitele v režimu celé obrazovky

CSCvw57767

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se sdílení se zařízením z aplikace Webex Desktop zobrazuje chybovou zprávu, když je zařízení na schůzce

CSCvw60425

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo k překlepu v desktopové aplikaci Webex 40.11.4 na panelu nástrojů pro "breakout sessions".

CSCvw58188

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy je funkce "Přenos souboru" během relací vzdáleného přístupu zakázána.

CSCvw60453

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém se systémem Mac, kterému byl do instance 7f83d4e443b0 odeslán nerozpoznaný 0xvolič.

CSCvw60454

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy když byla schůzka spuštěna na Mac OS 10.13 a uživatel otevřel plist, odeslal reakci a pak pravým tlačítkem myši na zobrazení animace reakce, schůzka zamrzla.

CSCvw53973

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy když účastník opustil breakout session, nemůže se připojit k videu hlavní schůzky.

CSCvw67585

3

Webex Training

Byl opraven problém, kdy uživatel Macu v tréninkové relaci nemůže sdílet soubor PPT, word nebo excel.

CSCvw61668

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy virtuální pozadí není k dispozici po aktualizaci 40.11 pro paměť Intel(R) HD Graphics 620 4GB.

CSCvw57810

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy aplikace pro schůzku windows zmeškala odesílání dat MQE.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw53868

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s hodnotou větší, než je zadaná přesnost povolená pro tuto výstrahu sloupce, která byla přijata po nasazení balíčku J2EE T40.12.0.

CSCvw40120

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy IE 11 nemůže zobrazit nahrané obrázky pro registrační stránku událostí Webex.

CSCvw46309

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy při sdílení PDF jako souboru ve schůzce Webex je obsah zkreslený a zobrazuje barevné artefakty v systému MacOS 11.0.1 Big Sur.

CSCvv71390

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel mohl vždy připojit k události Webex i poté, co byl hostitelem vyloučen.

CSCvv71569

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy rozložení klávesnice polského jazyka iniciovalo zástupce zasedací místnosti Webex.

CSCvw50010

3

Webex školení (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel mohl vždy připojit k tréninku Webex i poté, co byl hostitelem vyloučen.

CSCvw47450

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke zvuku a videu na schůzce.

CSCvw53883

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy desktopová aplikace Webex Meetings nepoužívá konfiguraci systémového proxy serveru nastavenou v konfiguraci místní sítě, místo toho se pokusí připojit přímo pouze v případě, že je Mozilla Firefox nastavena jako výchozí prohlížeč.

CSCvw48337

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy bylo video pokryto zelenou barvou a bleskem v zobrazení mřížky.

CSCvw55861

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se uživatel po otevření anket znovu připojil ke schůzce.

CSCvw53875

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy když bylo v čekárně více než dva lidé a hostitelé připustili jednomu z uživatelů, že panel čekárny zešedl.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw30480

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel při přihlašování dostal chybu "uživatelské jméno nebo heslo je nesprávné".

CSCvw46746

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy u schůzek události Webex, které zahájila společnost TP, PSTN, když se volající připojí pomocí telefonu, budou vyzváni k zadání ID účastníka. Když tak učiní, zobrazí se chybová zpráva, že ID účastníka je nesprávné.

CSCvw36345

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy desktopová aplikace pro Mac stále havarovala a nemohla být použita.

CSCvw36536

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy je zvuk pomalý a abnormální v místním záznamovém souboru MP4 v systému Mac.

CSCvw37775

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se chování mezi prostředím před a během schůzky při připojení k videozakladatelům registrovaným v cloudu lišilo.

CSCvw21571

2

Webex Meetings

Byl opraven problém se službou Cisco Webex Meeting VDI pro podporu VMWare Client 5.5 a VMWare Agent 7.13.

CSCvw33331

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy je možnost "Přenos souboru" ve vzdáleném přístupu pro uživatele občas zašedlá.

CSCvw45760

2

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém s hlavním oknem schůzky Webex, které se nenačítá poté, co uživatel přestane sdílet druhou obrazovku plochy.

CSCvw36345

3

Webex Meetings (Mac)

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw37770

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy systém Windows odesílá e-maily účastníkům, kteří se připojují ke schůzkám prostřednictvím modulu dotazování.

CSCvw37815

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy Mac posílal e-maily jinému účastníkovi s informacemi o avatarovi.

CSCvw32232

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy pokud uživatel nemá adresu URL avatara, obrázek avatara se stále zobrazuje.

CSCvw36489

2

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy název JP by neměl být zobrazen jako "???" v kohostiteli.

CSCvw30196

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy když uživatel klikne na Ukončit, stále nemůže zavřít desktopovou aplikaci Webex Meetings.

CSCvw27829

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém s klienty windows OS a Webex Meetings, kteří hlásí abnormální hodnoty RTT v MQE.

CSCvw25283

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl naplánovat schůzky ze svých účtů v italštině.

CSCvw23871

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel obdržel nesprávný francouzský překlad při plánování měsíční schůzky na webové stránce.

CSCvw30704

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy zákazník naplánuje schůzku v osobní místnosti z nástrojů Produktivita a klikne na Připojit se z pozvánky. Zobrazuje chybu "Schůzka není k dispozici".

CSCvw48765

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy účastník systému Windows nemůže odesílat nebo přijímat reakce na schůzce JBH, ale hostitel může odesílat reakce.

CSCvw22152

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy desktopová aplikace Webex Meetings 40.10.6 Windows client – přejmenovat uživatele telefonického připojení překrývá předchozí jméno a nový název.

CSCvw21540

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemůže najít požadovaný účet.

CSCvw33549

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy by mělo být tlačítko Zvuk zakázáno, když se účastník připojí ke zvukové zakázané schůzce JBH.

CSCvw34605

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy ostatní účastníci neslyší připojení uživatele ze systému Windows 10. Uživatelské rozhraní ukazuje, že uživatel je nemutovaný, ale stále nikdo neslyší uživatele. Uživatel také nemůže změnit svůj stav ztlumení.

CSCvw17514

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy zákazník nemohl přehrát nahrávání ARF a došlo k chybě "Nepodařilo se získat správné parametry při analýze komponenty schůzky. Požádejte o pomoc technickou podporu."

CSCvw21557

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy můj Webex nahlásil problém "Služba Http/1.1 není k dispozici".

CSCvw21579

3

Webex Meetings

Byl opraven problém se schůzkou Cisco Webex, která přestala fungovat, když zákazník dvakrát klikl na tlačítko připojit se ke schůzce.

CSCvw15832

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl občas připojit počítač ke zvuku.

CSCvw31598

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy levý centralizovaný ovládací panel na Macu na 40.9 nezmizí.

CSCvw15579

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nastaví "Typ zvukového připojení" na žádný a uloží tuto šablonu, výchozí použití je pouze voip, ne žádné.

CSCvw15343

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s komponentou Cisco Webex Meeting VDI, která měla chyby zabezpečení.

CSCvw13506

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel Macu10.15 zahájí schůzku nebo se k ní připojí pomocí svých externích náhlavních souprav - HD 350BD Sennheiser, schůzka havarovala.

CSCvw15145

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se sestava exportu účastníka nezdařila ve správě webu.

CSCvw13113

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy virtuální pozadí nebo rozostření pozadí způsobuje vysoké využití procesoru, pokud je povoleno během schůzky.

CSCvw21584

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy bylo potřeba přidat další protokoly ke sledování problémů zákazníků.

CSCvw21559

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživateli nepodařilo získat přístup k osobní místnosti jiného uživatele.

CSCvw13274

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se schůzka zhroutila, když uživatel zrušil výzvu proxy serveru.

CSCvw21569

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke schůzce z klienta Android Webex pomocí odkazu na schůzku v osobní místnosti.

CSCvw09926

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy doplněk Google po uložení panelu nastavení Webex zobrazí pouze jedno bezplatné nebo bezplatné číslo.

CSCvw11138

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, když se aplikace Webex Desktop zhroutí, když je na konci adresy URL spojení přidáno speciální char *.

CSCvw12052

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s doplňkem Office 365 – pokud pozvaný uživatel odmítne výskyt schůzky Webex, událost se po chvíli zobrazí zpět v kalendáři pozvaného uživatele.

CSCvw21586

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém s několika záznamy o selhání Macu v produkčním prostředí.

CSCvw31653

3

Webex Meetings

Problém s podnabídkou Soubor přenosu je povolen i po zakázání relace Souboru přenosu z typu relace.

CSCvw16726

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se pole požadavky na heslo stránky nezohložuje.

CSCvw05658

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemá možnost Čínské časové pásmo zvolit při plánování schůzky.

CSCvw05654

2

Webex Meetings

Byl opraven problém s náhodnými haváriemi, ke kterým došlo ve 40.10.4.

CSCvw05648

2

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s selháním widgetů služby MeetingService v 40.10.4.2.

CSCvw07684

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém s Ovládacím centrem, který zobrazuje uživatele, kteří se připojili z aplikace Internet Explorer, když se skutečně připojovali z desktopové aplikace Webex Meetings.

CSCvw05636

2

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s selháním mshtml, ke kterým došlo v 40.10.

CSCvw05629

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se několik účastníků používajících rozhraní API aplikace může připojit pomocí mobilní aplikace, i když je připojení z mobilních aplikací pro web zakázáno.

CSCvw05611

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s UI v sestavě Za schůzku, aby odrážel správný řetězec.

CSCvw24251

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy tlačítko ztlumení na některých náhlavních soupravách správně neodesílá příkaz ztlumení klientovi Webex.

CSCvw03922

3

Webex Training

Byl opraven problém, kdy existují tři e-mailové šablony, které nebyly přeloženy do němčiny v rámci školení Webex.

CSCvw21572

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se jazyk desktopové aplikace Webex Meetings nezměnil, když je zvoleným výchozím jazykem francouzština (Kanada).

CSCvw21553

3

Webex Meetings

Opraven problém s překlepem v rozbalovací místnosti, která se zavírala do vyskakovacího okna - mělo by to být "bude CLOSING" za 3 sekundy.

CSCvw01969

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy neexistovala možnost aktivovat požadované účty pomocí "povolit hostiteli registraci účtu" ze správy webu.

CSCvw00424

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy výchozí šablona schůzky Webex nebude k dispozici při přechodu do jiného jazyka než angličtiny.

CSCvw03125

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy vynucení "Změnit heslo při příštím přihlášení" neodhlásí uživatele desktopové aplikace nebo nástrojů produktivity.

CSCvw10201

3

Webex Meetings

Opraven problém s německým překlepem na vstupní stránce Schůzky

CSCvv96257

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy uživatelé nemohou po aktualizaci na Webex Meetings 40.10 používat desktopovou aplikaci Webex.

CSCvv94037

2

Schůzky Webex (Windows a Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se uživatelé Windows a Mac nemohli připojit ke schůzce Webexu.

CSCvv92625

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy účastník nemohl zobrazit možnost dotazování.

CSCvv95540

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy zvuk sdílený během schůzky nebyl některými účastníky slyšet.

CSCvv86025

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy došlo k požadavku na přidání verze WME pro mac crash.

CSCvw37801

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy aplikace Webex Meeting zobrazovala nesprávné zvukové zařízení, které se používá.

CSCvv64403

3

Schůzky Webex (Windows a Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel uvedl, že nainstaloval vzdáleného klienta Webex pomocí TFS v systému Windows, ale na macu se vzdálený klient pokouší spustit JNLP.

CSCvv63854

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy když uživatel stiskne enterna klávesnici, spustí akci OK současně s uložením možností plánování jako šablony v moderním zobrazení.

CSCvv60862

5

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo k překlepu a chybějící značce zvýraznění pro francouzský jazyk.

CSCvv65155

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy by oprávnění centra neměla být založena na přiřazených typech relací (pomocí CSV) tomuto uživateli.

CSCvv71487

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy Google Addin odstraňuje předponu 800 a používá kód země 001.

CSCvv71610

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém pro spravované weby Control Hub, které neumožňují přiřazení typu relace uživatelům pro nelicencovaná centra – pomocí CSV.

CSCvw52511

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s dialogem Sdílet nahrávání pro klávesnici a čtečku obrazovky.

Usnadnění přístupu

CSCvw52515

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém se stránkou Podrobnosti záznamu pro klávesnici a čtečku obrazovky.

Usnadnění přístupu

CSCvw52516

3

Webex Meetings (Mac)

Problém s uživatelem Macu může slyšet uživatele Windows, ale uživatel Windows neslyší uživatele Macu.

CSCvu17751

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy když se uživatelé připojí ze zařízení Android, zobrazí se telefonní číslo pouze schůzky VOIP.

CSCvt99384

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy desktopová aplikace Cisco Webex Meetings pro Windows sdílela informace o paměti.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw40120

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy IE 11 nemůže zobrazit nahrané obrázky pro registrační stránku událostí Webex.

CSCvw46309

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy při sdílení PDF jako souboru ve schůzce Webex je obsah zkreslený a zobrazuje barevné artefakty v systému MacOS 11.0.1 Big Sur.

CSCvv71390

3

Webex Events (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel mohl vždy připojit k události Webex i poté, co byl hostitelem vyloučen.

CSCvv71569

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy rozložení klávesnice polského jazyka iniciovalo zástupce zasedací místnosti Webex.

CSCvw50010

3

Webex školení (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel mohl vždy připojit k tréninku Webex i poté, co byl hostitelem vyloučen.

CSCvw47450

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke zvuku a videu na schůzce.

CSCvw53883

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy desktopová aplikace Webex Meetings nepoužívá konfiguraci systémového proxy serveru nastavenou v konfiguraci místní sítě, místo toho se pokusí připojit přímo pouze v případě, že je Mozilla Firefox nastavena jako výchozí prohlížeč.

CSCvw48337

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy bylo video pokryto zelenou barvou a bleskem v zobrazení mřížky.

CSCvw55861

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se uživatel po otevření anket znovu připojil ke schůzce.

CSCvw53875

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy když bylo v čekárně více než dva lidé a hostitelé připustili jednomu z uživatelů, že panel čekárny zešedl.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw46746

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy u schůzek události Webex, které zahájila společnost TP, PSTN, když se volající připojí pomocí telefonu, budou vyzváni k zadání ID účastníka. Když tak učiní, zobrazí se chybová zpráva, že ID účastníka je nesprávné.

CSCvw37775

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy se chování mezi prostředím před a během schůzky při připojení k videozakladatelům registrovaným v cloudu lišilo.

CSCvw36656

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy když se uživatel přihlásí a připojí se ze systému Mac, účastníci Windows i Mac vidí uživatele jako anonymního uživatele.

CSCvw21571

2

Webex Meetings

Byl opraven problém se službou Cisco Webex Meeting VDI pro podporu VMWare Client 5.5 a VMWare Agent 7.13.

CSCvw33331

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy je možnost "Přenos souboru" ve vzdáleném přístupu pro uživatele občas zašedlá.

CSCvw45760

2

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém s hlavním oknem schůzky Webex, které se nenačítá poté, co uživatel přestane sdílet druhou obrazovku plochy.

CSCvw36345

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy desktopová aplikace pro Mac stále havarovala a nemohla být použita.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw30480

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy zákazník při přihlášení dostal chybu "uživatelské jméno nebo heslo je nesprávné".

CSCvw32232

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy pokud uživatel nemá adresu URL avatara, obrázek avatara se stále zobrazuje.

CSCvw37770

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy systém Windows odesílá e-maily účastníkům, kteří se připojují ke schůzkám prostřednictvím modulu dotazování.

CSCvw37815

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy Mac posílal e-maily jinému účastníkovi s informacemi o avatarovi.

CSCvw36345

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy se aplikace Mac Desktop stále zhroutila, nelze použít vůbec

CSCvw23893

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s kvalitou VoIP, která není dobrá a někdy hlasitá.

CSCvw34605

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy ostatní účastníci neslyší připojení uživatele ze systému Windows 10. Uživatelské rozhraní ukazuje, že uživatel je nemutovaný, ale stále nikdo neslyší uživatele. Uživatel také nemůže změnit svůj stav ztlumení.

CSCvw31598

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy levý centralizovaný ovládací panel na Macu na 40.9 nezmizí.

CSCvw36536

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy je zvuk pomalý a abnormální v místním záznamovém souboru MP4 v systému Mac.

CSCvw15832

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl občas připojit počítač ke zvuku.

CSCvw22152

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy desktopová aplikace Webex Meetings 40.10.6 Windows client – přejmenovat uživatele telefonického připojení překrývá předchozí jméno a nový název.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw30704

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy by uživatel neměl používat 0 jako výchozí klíč schůzky k dotazování na data v urlap.

CSCvw17514

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy zákazník nemohl přehrát nahrávání ARF a došlo k chybě "Nepodařilo se získat správné parametry při analýze komponenty schůzky. Požádejte o pomoc technickou podporu."

CSCvw15343

2

Webex Meetings

Byl opraven problém s komponentou Cisco Webex Meeting VDI, která měla chyby zabezpečení.

CSCvw22152

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy desktopová aplikace Webex Meetings 40.10.6 Windows client – přejmenovat uživatele telefonického připojení překrývá předchozí jméno a nový název.

CSCvw27829

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém s klienty windows OS a Webex Meetings, kteří hlásí abnormální hodnoty RTT v MQE.

CSCvw29005

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s aplikací Webex Meeting Desktop 40.10 po odeslání videa.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

CSCvw15145

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se sestava exportu účastníka nezdařila ve správě webu.

CSCvw21557

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy můj Webex nahlásil problém "Služba Http/1.1 není k dispozici".

CSCvw21584

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy bylo potřeba přidat další protokoly ke sledování problémů zákazníků.

CSCvw21540

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemůže najít požadovaný účet.

CSCvw23505

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy je sestava využití schůzky při exportu ze správy lokality (40.10) prázdná.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Dotčená oblast produktu

CSCvw13210

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy stránka minulé schůzky zůstala na "Načítání..." a nikdy nezobrazujte seznam schůzek.

CSCvw05315

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy se při zahájení schůzky na platformě Linuxu zobrazí chybová stránka.

CSCvv94037

2

Schůzky Webex (Windows a Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se uživatelé Windows a Mac nemohli připojit ke schůzce Webexu.

CSCvv96257

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy uživatelé nemohou po aktualizaci na Webex Meetings 40.10 používat desktopovou aplikaci Webex.

CSCvw00122

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy si uživatelé po aktualizaci WBS 40.10 všimli, že když jsou účastníci v režimu celé obrazovky, zatímco prezentující sdílí obsah, nemohou změnit rozložení, ikona je k dispozici, ale pokud na něj najede myší nebo na něj kliknou, nic se nestane.

CSCvw05654

2

Webex Meetings

Byl opraven problém s náhodnými haváriemi, ke kterým došlo ve 40.10.4.

CSCvv86025

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy došlo k požadavku na přidání verze WME pro mac crash.

CSCvw05636

2

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s selháním mshtml, ke kterým došlo v 40.10.

CSCvv92625

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy účastník nemohl zobrazit možnost dotazování.

CSCvw05648

2

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s selháním widgetů služby schůzky v 40.10.4.2.

CSCvv82970

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy pro uživatele MAC i5 4. generace neexistovala možnost virtuálního pozadí.

CSCvw13274

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se schůzka zhroutila, když uživatel zrušil výzvu proxy serveru.

CSCvw07684

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém s Ovládacím centrem, který zobrazuje uživatele, kteří se připojili z aplikace Internet Explorer, když se skutečně připojovali z desktopové aplikace Webex Meetings.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw13247

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se zobrazí neočekávaná výzva pro možnost sdílení snímku HFPS.

CSCvv90607

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy sada Webex VDI SDK přidala nové metody pro zjištění, zda virtuální GPU funguje v prostředí VDI.

CSCvv95540

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy zvuk sdílený během schůzky nebyl některými účastníky slyšet.

CSCvv89713

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel webexu nemohl během schůzky zobrazit video uživatele DX80.

CSCvv88157

3

Schůzky Webex (Windows a Mac)

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke zvukovému přenosu schůzky, pokud starý prezentující před vytvořením nové zvukové relace havaroval.

CSCvv86368

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy při kliknutí na klíč Esc během hlasování je okno hlasování prázdné a nelze vytvořit další anketu.

CSCvv84929

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl upravit schůzku po migraci webu.

CSCvw08019

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl odstranit přepis pomocí zaškrtávacího políčka pro nahrávky v části Další možnosti.

CSCvv84959

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl zahájit schůzku nebo se k ní připojit. Připojení ke schůzce se spustí a automaticky vypne.

CSCvv83064

3

Webex Meetings

Opraven problém, protože nelze zobrazit "make cohost" v nabídce "make cohost" v nabídce více účastníků.

CSCvv82618

3

Webex Events

Byl opraven problém, kdy Webex neodpovídá v událostech Webexu.

CSCvv87041

3

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy nebyla k dispozici žádná telemetrická data zvukové cc.

CSCvv82003

3

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy na straně hostitele Webexu a účastníka nebyl žádný panel Otázek a odpovědí, pokud tp spustí cmr událostí Webex jako hostitele.

CSCvv82525

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy průzkum ze sestavy návštěvnosti má druhý řádek, když je komentář příliš dlouhý.

CSCvv86039

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy správce událostí havaruje, když je účastník povýšen jako panelista

CSCvv80224

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se schůzka Webex při výběru možnosti použít videovolání zpět zhroutila.

CSCvv79961

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy se číslo události Webex na stránce Události zobrazuje jako 000 000 000.

CSCvv82897

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy účastník automaticky neztlumil, když hostitel přijme účastníka z lobby do uzamčené schůzky.

CSCvv77380

2

Webex Meetings

Opraven problém s WCLDll s 40.9.5.dll [0001:00023440].

CSCvv76907

3

Webex Events

Byl opraven problém, kdy okno Události Webex pro hostitele nereagovalo.

CSCvv76276

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy účastník může zobrazit obsah sdílený v relaci Breakout při opuštění relace Přerušení.

CSCvv77034

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se aplikace pro stolní schůzky neaktualizovala, když se uživatel připojil ke schůzce ze starší verze desktopové aplikace Webex Meetings.

CSCvv78838

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl přehrát nahrávání ARF pomocí microsoft edge 44.18362.449.0.

CSCvv75815

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy správce webu nemohl uložit upravené šablony schůzek.

CSCvv75645

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy zákazník nemůže vidět nakonfigurovaný SourceID ve svých sestavách docházky.

CSCvv74020

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy na počítači i7 7. generace se 4 jádry Mac chybí virtuální pozadí Macu.

CSCvv75581

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy existovala logika nekonzistence pro sestavu záznamu události Webex na stránce Webex.

CSCvv73342

3

Webex Events (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy proximity nefunguje s událostí Webex.

CSCvv72338

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy odpovědi moderátora na Q&A v události Webex nebyly viditelné pro účastníka, který se připojil z prohlížeče.

CSCvv75655

3

Webex Events

Byl vyřešen problém s nesrovnalostí v záznamu události Webex.

CSCvv71287

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, který otevřel přesměrování v schůzkách Webex.

CSCvv70179

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy webexmgr (0001-0008CAB9) havaroval.

CSCvv68606

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke schůzce Webex z aplikace pro stolní počítače schůzek, když byla k dispozici nová aktualizace desktopové aplikace Webex Meetings.

CSCvv73699

3

Webex Meetings

CSCvv67592

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelé Macu měli občasný problém s dotazem na schůzky Webex.

CSCvv68986

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se aplikace Webex Meeting zhroutila, když se uživatel připojil ke zvuku z aplikace Jabber.

CSCvw20956

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, když účastník opustí breakout session, pak nemůže zvednout ruku.

CSCvv66507

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy desktopová aplikace Webex Meeting lokálně ukládá obrázky avatarů.

CSCvv66149

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy účastník mohl slyšet panelistu mimo tréninkovou relaci.

CSCvv78426

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy účastník mohl chatovat s ostatními i po zakázání.

CSCvv71523

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém se zněním okna průběhu.

CSCvv63900

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy všichni uživatelé, kteří se připojují z tenkého klienta, neobdrží e-mail "Děkujeme za účast".

CSCvv71526

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy funkce enable přepíná "SupportBreakoutSessions" & "EnableHardMute" na stránce nefunguje pro web klienta pomalého kanálu (verze klienta<40.9.0).

CSCvv63469

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy zadání adresy videa Webex Meetings v aplikaci "Volat můj videosystém" má za následek zrcadlené videozáznamy.

CSCvv62827

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se uživateli nepodařilo vytáčet pomocí jiné aplikace.

CSCvv61214

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se nezdařilo nastavení pcn aktualizace "Vstupní a výstupní tón" na stránce plánu schůzky.

CSCvv59321

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy když účastník není přidán, pokud e-mailová adresa není následována čárkou, středníkem nebo stisknutím klávesy Enter.

CSCvv61772

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se připnuté video přeruší, když se ke schůzce připojí noví uživatelé.

CSCvv71605

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s aktualizací odkazu na streamování pro .wmv záznam souboru.

CSCvv45904

2

Události Webex (Windows a Mac)

Byl vyřešen problém, kdy byly během události slyšet tóny Vstup a Výstup.

CSCvv71619

3

Události Webex (Windows a Mac)

Byl vyřešen problém, kdy při plánování schůzky PCN v nástrojích produktivity zobrazuje starší odmítnutí odpovědnosti TDM Telefonie ohledně čísla zálohování.

CSCvv55166

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy ThinPro 7.1 a 6.2 nelze nainstalovat stažené cisco_wvdi_client-39.3.0.288709.i386.deb Webex Meeting for VDI.

CSCvv45619

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, který odebral oprávnění správce, když uživatel uloží tabuli jako *. Soubor UCF.

CSCvv36369

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy tlačítko odeslat nefungovalo dobře v části "Pozvat a připomenout" na 40.7 v okně.

CSCvv33570

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, když PTIM.exe soubor chyběl ve spouštěcích programech v systému Windows po automatické aktualizaci desktopové aplikace Webex.

CSCvw21712

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy na stránce Přihlásit se nadpisy stránek nejsou v logickém pořadí hierarchie.

CSCvw21727

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy název stránky zůstává pro mnoho stránek stejný.

CSCvv78850

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy měl zákazník problém s protokoly chatu v prostoru Webex. Když vygenerovali zprávu CSR pro vzdálené relace podpory, protokoly chatu byly prázdné a zobrazovaly "Žádné".

CSCvv78847

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy schůzka havarovala, když se zvuková relace nezdařila.

CSCvu44356

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo k chybě zabezpečení zpřístupnění informací o schůzce Webex.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw30704

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy by uživatel neměl používat 0 jako výchozí klíč schůzky k dotazování na data v urlap.

CSCvw17514

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy zákazník nemohl přehrát nahrávání ARF a došlo k chybě "Nepodařilo se získat správné parametry při analýze komponenty schůzky. Požádejte o pomoc technickou podporu."

CSCvw15343

3

Webex Meetings

Byl opraven problém s komponentou Cisco Webex Meeting VDI, která měla chyby zabezpečení.

CSCvw22152

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy desktopová aplikace Webex Meetings 40.10.6 Windows client – přejmenovat uživatele telefonického připojení překrývá předchozí jméno a nový název.

CSCvw07684

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém s Ovládacím centrem, který zobrazuje uživatele, kteří se připojili z aplikace Internet Explorer, když se skutečně připojovali z desktopové aplikace Webex Meetings.

CSCvw27829

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém s klienty windows OS a Webex Meetings, kteří hlásí abnormální hodnoty RTT v MQE.

CSCvw29005

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s aplikací Webex Meeting Desktop 40.10 po odeslání videa.

CSCvw31578

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl přejmenovat uživatele volání na schůzce z nabídky kliknutí pravým tlačítkem myši.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw21584

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy zákazník nemůže naplánovat schůzky Webexu z aplikace pro iOS a zobrazí se kód chyby 100200.

CSCvw21540

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemůže najít požadovaný účet.

CSCvw21579

3

Webex Meetings

Byl opraven problém se schůzkou Cisco Webex, která přestala fungovat, když zákazník dvakrát klikl na tlačítko připojit se ke schůzce.

CSCvw21572

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se jazyk desktopové aplikace Webex Meetings nezměnil, pokud je zvoleným výchozím jazykem francouzština (Kanada).

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw21557

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy můj Webex nahlásil problém "Služba Http/1.1 není k dispozici".

CSCvw15145

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se sestava exportu účastníka nezdařila ve správě webu.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvw13247

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se zobrazí neočekávaná výzva pro možnost sdílení snímku HFPS.

CSCvv92625

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy účastník nemohl zobrazit možnost dotazování.

CSCvw05654

2

Webex Meetings

Byl opraven problém s náhodnými haváriemi, ke kterým došlo ve 40.10.4.

CSCvw05636

2

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s selháním mshtml, ke kterým došlo v 40.10.

CSCvv95540

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy zvuk sdílený během schůzky nebyl některými účastníky slyšet.

CSCvw05648

2

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s selháním widgetů služby MeetingService v 40.10.4.2.

CSCvv86368

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy při kliknutí na klíč Esc během hlasování je okno hlasování prázdné a nelze vytvořit další anketu.

CSCvv82970

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy pro uživatele MAC i5 4. generace neexistovala možnost virtuálního pozadí.

CSCvw13274

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se schůzka zhroutila, když uživatel zrušil výzvu proxy serveru.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvv89713

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel webexu nemohl během schůzky zobrazit video uživatele DX80.

CSCvw05315

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy když uživatel spustí schůzku na platformě Linuxu, zobrazí se chybová stránka.

CSCvv94037

2

Schůzky Webex (Windows a Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se uživatelé Windows a Mac nemohli připojit ke schůzce Webexu.

CSCvv88157

3

Schůzky Webex (Windows a Mac)

Byl opraven problém, kdy když se hostitel nebo prezentující úspěšně připojil ke schůzce, došlo k chybě před vytvořením zvukové relace.

CSCvw00122

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy si uživatelé po aktualizaci WBS 40.10 všimli, že když jsou účastníci v režimu celé obrazovky, zatímco prezentující sdílí obsah, nemohou změnit rozložení, ikona je k dispozici, ale pokud na něj najede myší nebo na něj kliknou, nic se nestane.

CSCvv92121

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, když se video znovu aktivuje, když účastník začne sdílet bez zapnutého videa nebo kamery.

CSCvv90607

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy sada Webex VDI SDK přidala nové metody pro zjištění, zda virtuální GPU funguje v prostředí VDI.

CSCvw05357

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy schůzka Webex VDI na operačním systému IGEL nemůže odesílat ani přijímat HD video s pamětí 1.5G.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvv75645

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy zákazník nemůže vidět nakonfigurovaný SourceID ve svých sestavách docházky.

CSCvv79950

3

Webex Training

Byl opraven problém, kdy se školení po kontrole možnosti "přiřazení před relací" neaktualizovalo, automaticky po uložení tuto možnost odvolá.

CSCvv71287

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, který otevřel přesměrování v schůzkách Webex.

CSCvv76276

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy účastník může zobrazit obsah sdílený v relaci Breakout při opuštění relace Přerušení.

CSCvv86039

3

Událost služby Webex

Byl vyřešen problém, kdy správce událostí havaruje, když je účastník povýšen jako panelista.

CSCvv80224

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se schůzka Webex při výběru možnosti použít videovolání zpět zhroutila.

CSCvv77380

2

Webex Meetings

Opraven problém s WCLDll s 40.9.5.dll [0001:00023440].

CSCvv82897

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy účastník automaticky neztlumil, když hostitel přijme účastníka z lobby do uzamčené schůzky.

CSCvv86033

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy aplikace Schůzky neodesílala média do nejbližšího mediálního clusteru.

CSCvv84959

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl zahájit schůzku nebo se k ní připojit. Připojení ke schůzce se spustí a automaticky vypne.

CSCvv84731

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy desktopová aplikace Webex nepodporuje virtuální pozadí, když se používá počítač s MAC 6-Core Intel Xeon E5.

CSCvv84694

3

Webex Events (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy zákazník upozornil na problém, že nemůže sdílet soubory v klientovi Webex Events Windows, pokud je jazyk nastaven na maďarštinu, program zamrzne.

CSCvv73342

3

Webex Events (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy proximity nefunguje s událostí Webex.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvv63900

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy všichni uživatelé, kteří se připojují z tenkého klienta, neobdrží e-mail "Děkujeme za účast".

CSCvv78838

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl přehrát nahrávání ARF pomocí microsoft edge 44.18362.449.0.

CSCvv70397

3

Webex Meetings

Vyřešil problém s telemetrií a vylepšil relace Breakout.

CSCvv70179

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy webexmgr(0001-0008CAB9) havaroval.

CSCvv68606

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke schůzce Webex z aplikace pro stolní schůzky, když byla k dispozici nová aktualizace desktopové aplikace Webex Meetings.

CSCvv71523

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém se zněním okna průběhu.

CSCvv68986

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se aplikace pro schůzku Webex zhroutila, když se uživatel připojil ke zvuku z jabberu.

CSCvv74020

2

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy virtuální pozadí Mac chybí na i7 7. generaci se 4 jádry Mac počítač.

CSCvv78847

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy schůzka havarovala, když se zvuková relace nezdařila.

CSCvv78850

3

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy měl zákazník problém s protokoly chatu v prostoru Webex. Když vygenerovali zprávu CSR pro vzdálené relace podpory, protokoly chatu byly prázdné a zobrazovaly "Žádné".

CSCvv77034

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se aplikace pro stolní schůzky neaktualizovala, když se uživatel připojil ke schůzce ze starší verze desktopové aplikace Webex Meetings.

CSCvv76907

3

Webex Events

Byl vyřešen problém, kdy okno Události Webex pro hostitele nereagovalo.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvv61772

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se připnuté video přeruší, když se ke schůzce připojí noví uživatelé.

CSCvv65511

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy virtuální pozadí zmizelo po upgradu desktopové aplikace Webex Meetings.

CSCvv69345

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo ke zvýšení selhání wseclientu v 40.9.3.

CSCvv66149

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy účastník mohl slyšet panelistu mimo tréninkovou relaci.

CSCvv69355

2

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy monitor při odchodu ze schůzky havaroval.

CSCvv67592

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelé Macu měli občasný problém s dotazem na schůzky Webex.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvv62948

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy JMF - nemůže zahájit schůzku nebo se připojit ke schůzce poprvé v desktopové aplikaci schůzky.

CSCvv60552

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo k překrývání tlačítka Zahájit schůzku tlačítkem Video v okně před schůzkou.

CSCvv71527

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo k vygenerování neúplného záznamu.

CSCvv60237

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo k chybě .dll mshtml 40.9.3.

CSCvv59381

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy při povolení GCM pro Windows způsobilo spuštění nebo připojení ke schůzce s aplikací Internet Explorer -ActiveX chybu 65028.

CSCvv71630

3

Schůzky Webexu (Mac a Windows)

Byl opraven požadavek na přidání webdoménu do crash eventlogu pro Mac i Windows.

CSCvv62946

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy bylo po aktualizaci 4. srpna 2020 smícháno formátování protokolu chatu.

CSCvv62945

3

Školení Webex (Windows a Mac)

Byl opraven problém, kdy Cisco Webex Training po několika hodinách odmítl ostatním lidem připojit se k breakout session kvůli tomu, že číslo registru schůzky bylo větší než 256.

CSCvv52819

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel Macu, který používá klienta schůzky, stále může používat rozostření virtuálního pozadí, i když ho správce webu zakázal.

CSCvv51230

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se aplikace schůzek několikrát zhroutila.

CSCvv46201

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy by se aplikace pro schůzky Webex neměla aktualizovat, když má instalační aplikace a nasazená aplikace stejnou verzi.

CSCvv54145

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy připojení MMP nefungovalo. Uživatel se nemohl připojit ke zvuku (VoIP) a videu z aplikace Webex Meetings.

CSCvv45904

2

Události Webex (Windows a Mac)

Byl opraven problém, kdy byly během události slyšet tóny Vstup a Výstup.

CSCvv51601

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy řešení potíží s ovládacím centrem nezobrazovalo některé informace pro schůzku Webex uživatele.

CSCvv54222

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy pokud se nezdařila analýza TelemetryInfo v HKCU, webexapp bude ve stavu zámku a vždy bude stát asi 15% času procesoru.

CSCvv45495

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl nainstalovat a odinstalovat webexplugin.msi.

CSCvv71634

3

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy název mých informací v událostech Webexu lze upravit, ale neprojeví se.

CSCvv71631

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy v vsunutém dialogovém okně zvukového videa došlo k problému se schůzkou připojení.

CSCvv45619

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, který odebral oprávnění správce, když uživatel uloží tabuli jako *. Soubor UCF.

CSCvv41773

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy mobilní zařízení bez nainstalované aplikace Meet ve výchozím nastavení na druhé uvedené číslo volání v prohlížeči.

CSCvv71597

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy je zvuk v pořádku, ale ztlumení a ztlumení tlačítka se změní na "připojit zvuk".

CSCvv42971

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy při nahrávání ARF je panel účastníka prázdný.

CSCvv71601

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy nástroj pro odebrání Cisco Webex nemohl odebrat neočekávanou verzi kódu produktu aplikace webex pro schůzky.

CSCvv71612

3

Webex Meetings

Opraven problém, který měl skrýt e-mail "Děkuji" a "Absentovat" na stránce plánování událostí Webex, pokud je ve správě webu zakázána možnost "Připomenutí e-mailů schůzky (Schůzky, Školení a události)".

CSCvv45030

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy nástroj pro odebrání webexu nemohl odebrat pluginy Cisco Webex Meetings Plugins z ovládacího panelu Přidat a odebrat programy.

CSCvv42770

2

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy systém při stahování virtuálního pozadí visel.

CSCvv49939

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy by desktopová aplikace Webex měla odvolat a vymazat všechny klientské tokeny.

CSCvv37464

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelům počítačů Webex Meetings chyběla možnost Optimalizovat pro video a pohyb.

CSCvv71616

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživatel v nástrojích produktivity nemůže přihlásit do speciálního prostředí.

CSCvv40397

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatelé nemohli zahájit schůzku Webex z prohlížeče, webové stránky nebo tenkého klienta.

CSCvv37475

3

Webex Events (Windows)

Byl opraven problém, kdy hostitel schůzky nemohl zobrazit "Názvy společností" v seznamu účastníků v události.

CSCvv36682

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s klávesou Krátká pro přechod na ovládací panel Schůzky v režimu FIT.

CSCvv40125

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy v některých prostředích uživatelé nemohli aktualizovat ciscowebexstart.exe protože je obsazen systémem Windows. To způsobilo selhání počáteční schůzky a chybu vyskakovacího okna23.

CSCvv32824

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se správně nezobrazuje spárovaný název zařízení se speciálními znaky.

CSCvv71608

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy desktopová aplikace Webex pro Windows nemůže automaticky automaticky otevíraná přihlašovací rozhraní proxy serveru od 40.4.x.

CSCvv32309

3

Webex Meetings (Windows)

Problém byl opraven aktualizací zamrzlého souboru OST.

CSCvv31217

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy nebyl slyšet žádný tón pípnutí, když se uživatel Macu připojí ke schůzce Webex pomocí aplikace Mac Webex.

CSCvv39880

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se desktopová aplikace Webex nemohla automaticky spárovat se zařízením.

CSCvv29100

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy když uživatel Macu sdílí soubor a když přejde do cvičné relace, účastník snímky ztratí.

CSCvv29075

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy účastník ztratil zvuk při přenosu na schůzku Webex.

CSCvv33681

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy na rozšířených monitorech chyběl panel poznámek Webex.

CSCvv53391

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy došlo k chybě vyskakovacího okna (65028) při připojení ke schůzce pomocí stahování java. Aplikace schůzek se několikrát zhroutila.

CSCvv40416

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy po kliknutí na tlačítko Plán na hlavním panelu desktopové aplikace Webex nedošlo k žádné odpovědi.

CSCvv21708

3

Webex Events

Byl opraven problém, kdy události Webexu zamrzly po ukončení relace cvičení.

CSCvv20440

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy opakování nelze v klasickém zobrazení upravit.

CSCvv42262

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy automatické posouvání nefungovalo pro obsah přepisu.

CSCvv16763

3

Webex Events

Byl opraven problém, kdy se občas mění mezera mezi uživatelským jménem a ikonou ztlumení pro účastníky videa.

CSCvv17017

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy video účastníka nebylo viditelné během sdílení obrazovky při použití externího monitoru na Mac OS.

CSCvv11611

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy pro vlastnost byla zadána nepodporovaná nebo neplatná klauzule filtru dotazů.

CSCvv05911

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se Proximity dostupná v desktopové aplikaci Schůzky snaží oslovit náhodné veřejné IP adresy.

CSCvv74119

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy desktopová aplikace Webex blokovala aplikaci Microsoft Outlook.

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, který umožňoval lidem, kteří postupně procházejí obsahem, přímější přístup k primárnímu obsahu webové stránky.

CSCvv01325

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl přidat osobní číslo konference.

CSCvv74123

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy test SOA hlásí některé ovládací prvky formuláře, které nemají popisek.

CSCvu98279

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy Bluetooth Airpody nezůstaly po výběru před schůzkou vybrané.

CSCvu98041

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy dva ředitelé společnosti Apple obdrželi zprávu s oznámením, že účet byl pozastaven při pokusu o připojení ke schůzce osobní místnosti.

CSCvu95028

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy v instalaci desktopové aplikace SCCM Webex chyběla adresa URL webu Webex.

CSCvu94149

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy aplikace Schůzky Webex a Události Webexu zobrazují v japonštině nesprávně slovo "odeslat do". MAC zobrazuje slovo správně.

CSCvu73732

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy při připojování nebo spuštění schůzky z aplikace schůzky došlo ke dvěma chováním, když bylo videozařízení spárováno nebo připojeno k aplikaci.

CSCvv74144

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se mělo zobrazit upozornění, že sdílení souboru nebo tabule není zaznamenáno při nahrávání do místního mp4.

CSCvu62792

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy během schůzky webexu, kdy uživatel sdílí obrazovku v počítači s více obrazovkami a přesune panel nabídek na jinou obrazovku, se zobrazí zpráva, že sdílená obrazovka nebude aktualizována.

CSCvu50730

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy hostitel nemohl najít účastníky vyhledáním klíčových slov ze seznamu účastníků.

CSCvu44356

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s chybou zabezpečení zpřístupnění informací o schůzce Webex.

CSCvv23999

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy virtuální pozadí způsobilo zvýšení využití procesoru.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvv79950

3

Webex Training

Byl opraven problém, kdy se školení po kontrole možnosti "přiřazení před relací" neaktualizovalo, automaticky po uložení tuto možnost odvolá.

CSCvv75645

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy zákazník nemůže vidět nakonfigurovaný SourceID ve svých sestavách docházky.

CSCvv71287

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, který otevřel přesměrování v schůzkách Webex.

CSCvv76276

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy účastník může zobrazit obsah sdílený v relaci Breakout při opuštění relace Přerušení.

CSCvv86039

3

Událost služby Webex

Byl vyřešen problém, kdy správce událostí havaruje, když je účastník povýšen jako panelista.

CSCvv80224

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy se schůzka Webex při výběru možnosti použít videovolání zpět zhroutila.

CSCvv77380

2

Webex Meetings

Opraven problém s WCLDll s 40.9.5.dll [0001:00023440].

CSCvv82897

3

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy účastník automaticky neztlumil, když hostitel přijme účastníka z lobby do uzamčené schůzky.

CSCvv82889

3

Událost služby Webex

Byl vyřešen problém, kdy výchozí rozložení videa v události Webex není stejné jako nastavení správce webu při schůzce CMR události Webex.

CSCvv86033

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy aplikace Schůzky neodesílala média do nejbližšího mediálního clusteru.

CSCvv84959

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl zahájit schůzku nebo se k ní připojit. Připojení ke schůzce se spustí a automaticky vypne.

CSCvv84731

3

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy desktopová aplikace Webex nepodporuje virtuální pozadí, když se používá počítač s MAC 6-Core Intel Xeon E5.

CSCvv84694

3

Webex Events (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy zákazník upozornil na problém, že nemůže sdílet soubory v klientovi Webex Events Windows, pokud je jazyk nastaven na maďarštinu, program zamrzne.

CSCvv73342

3

Webex Events (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy proximity nefunguje s událostí Webex.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvv63900

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy všichni uživatelé, kteří se připojují z tenkého klienta, neobdrží e-mail "Děkujeme za účast".

CSCvv64863

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy se na webové stránce připojení ke schůzce v mobilu zobrazí druhé číslo pro klepnutí pro telefonické připojení místo prvního.

CSCvv68493

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy stránka klasického zobrazení Webex Meeting neukládá příznak JBM pouze pro schůzky VoIP.

CSCvv69183

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo k selhání sestavy využití velkých sestav.

CSCvv78838

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl přehrát nahrávání ARF pomocí microsoft edge 44.18362.449.0.

CSCvv68986

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se aplikace pro schůzku Webex zhroutila, když se uživatel připojil ke zvuku z jabberu.

CSCvv74020

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy na počítači i7 7. generace se 4 jádry Mac chybí virtuální pozadí Macu.

CSCvv71523

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém se zněním okna průběhu.

CSCvv68606

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl připojit ke schůzce Webex z aplikace pro stolní počítače schůzek, když byla k dispozici nová aktualizace desktopové aplikace Webex Meetings.

CSCvv70179

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy webexmgr(0001-0008CAB9) havaroval.

CSCvv78847

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy schůzka havarovala, když se zvuková relace nezdařila.

CSCvv78850

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy měl zákazník problém s protokoly chatu v prostoru Webex. Když vygenerovali zprávu CSR pro vzdálené relace podpory, protokoly chatu byly prázdné a zobrazovaly "Žádné".

CSCvv77034

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se aplikace pro stolní schůzky neaktualizovala, když se uživatel připojil ke schůzce ze starší verze desktopové aplikace Webex Meetings.

CSCvv76907

3

Webex Events

Byl opraven problém, kdy okno Události Webex pro hostitele nereagovalo.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvu44356

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo k chybě zabezpečení zpřístupnění informací o schůzce Webex.

CSCvv61772

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se připnuté video přeruší, když se ke schůzce připojí noví uživatelé.

CSCvv62827

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se uživateli nepodařilo vytáčet pomocí jiné aplikace.

CSCvv65511

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy virtuální pozadí zmizelo po upgradu desktopové aplikace Webex Meetings.

CSCvv60241

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy metriky médií havarovaly.

CSCvv69345

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo ke zvýšení selhání wseclientu v 40.9.3.

CSCvv66149

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy účastník mohl slyšet panelistu mimo tréninkovou relaci.

CSCvv69355

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy monitor při odchodu ze schůzky havaroval.

CSCvv67592

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelé Macu měli občasný problém s dotazem na schůzky Webex.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvv41773

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy mobilní stránka zobrazuje pouze druhé číslo volání, když lokalita zakáže bezplatné volání a nastaví dvě výchozí čísla volání a schůzka je naplánována z desktopového klienta Webex.

CSCvv59381

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy při povolení GCM pro Windows způsobilo spuštění nebo připojení ke schůzce s aplikací Internet Explorer -ActiveX chybu 65028.

CSCvv20440

3

Webex Meetings

Opraven problém, kdy opakování nelze v klasickém zobrazení změnit.

CSCvv62945

3

Školení Webex (Windows a Mac)

Byl opraven problém, kdy Cisco Webex Training po několika hodinách odmítl ostatním lidem připojit se k breakout session kvůli tomu, že číslo registru schůzky bylo větší než 256.

CSCvv62946

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy bylo po aktualizaci 4. srpna 2020 smícháno formátování protokolu chatu.

CSCvv62947

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy Mac odesílá událost JMF "client.meeting.login-window.showed" pro nové uživatele, kteří se přihlásili k Window.

CSCvv60089

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel může dočasně ztlumit podržením mezerníku" a použitím dálkového ovládání k ovládání počítače.

CSCvv60237

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo k chybě .dll mshtml 40.9.3.

CSCvv62948

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy JMF - nemůže zahájit schůzku nebo se připojit ke schůzce poprvé v desktopové aplikaci schůzky.

CSCvv60552

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo k překrývání tlačítka Zahájit schůzku tlačítkem Video v okně před schůzkou.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvv51230

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se aplikace schůzek několikrát zhroutila.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvv53391

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy došlo k chybě vyskakovacího okna (65028) při připojení ke schůzce pomocí stahování java. Aplikace schůzek se několikrát zhroutila.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvv40464

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy weby EDU měly problém s globálním voláním.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvv31929

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy Surface Pro Book při nastavení hlasitosti mikrofonu na nulu s povoleným AAGC vydával velký prasklý šum.

CSCvv29454

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy příponu velkého písmene souboru obrázku nelze vybrat jako vlastní pozadí.

CSCvv41132

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatelé nemají přístup ke sdíleným nahrávkám.

CSCvv42262

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy automatické posouvání nefungovalo pro obsah přepisu.

CSCvv16708

3

Schůzky Webex (tenký klient)

Byl opraven problém, kdy hostitel nemohl znovu získat roli hostitele ve schůzce osobní místnosti pomocí webové aplikace.

CSCvv15517

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy hostitel nemohl oříznout záznam Webexu, protože chyběly ikony pro uložení nebo zrušení upraveného záznamu.

CSCvv19831

2

Webex Meetings

Opraven problém, kdy schůzka při připojování s kontrolovaným tlačítkem virtuálního pozadí zamrzla nebo havarovala.

CSCvv29519

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy by se Aplikace WinApp neměla aktualizovat, když je verze stejná mezi nainstalovanou aplikací a nasazenou aplikací.

CSCvv10975

3

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém v Macu při přepnutí z tréninkové relace na hlavní relaci a zvuk obecné relace se úplně odpojí.

CSCvv10944

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy desktopová aplikace spotřebovávala nadměrnou paměť, pokud se událost ipc nezdařila.

CSCvv45148

3

Správa webu Webex

Byl opraven problém, kdy informace o šabloně schůzky nejsou synchronizovány se stránkou plánování moderního zobrazení.

CSCvv05911

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se Proximity dostupná v desktopové aplikaci Schůzky snaží oslovit náhodné veřejné IP adresy.

CSCvv33369

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo k chybě během ukončení pohotovostního režimu.

CSCvu91439

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy možnosti zvuku nebyly v moderním zobrazení k dispozici.

CSCvu91221

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se po změně jazyka měnila metadata na webu Webex.

CSCvv29744

2

Správa webu Webex

Byl opraven problém, kdy Správa webu nezobrazovala informace o autorizaci Office 365.

CSCvu80171

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy bylo chování v uzamčené schůzce nekonzistentní.

CSCvu84470

3

Schůzky, události a školení Webex

Byl opraven problém, kdy uživatel musel při připojení ke schůzce, která měla heslo, zadat heslo dvakrát.

CSCvu96668

3

Webex Events

Byl opraven problém, kdy uživatel potřeboval podporu pro připojení k události z Chromebooku v klasickém zobrazení.

CSCvu60659

3

Webex Events

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl získat přístup k adrese URL (https://bit.ly/3d6VRoc) z registrační stránky v událostech Webex.

CSCvu84131

3

Nástroje pro schůzky a produktivitu Webex

Byl opraven problém, kdy se pozvánka webexu neaktualizovala, pokud se heslo schůzky změnilo v nástrojích pro produktivitu.

CSCvu44516

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy došlo k více falšování záhlaví v schůzkách Webexu.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvv42770

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy během systémových rukou při stahování virtuálního pozadí.

CSCvv42971

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy byl v záznamu ARF panel účastníka prázdný.

CSCvv47818

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy když uživatel zahájí schůzku v osobní místnosti, vlastní virtuální pozadí přidané dříve není k dispozici a uživatel je musí znovu přidat.

CSCvv45904

2

Události Webex (Windows a Mac)

Byl opraven problém, kdy byly během události slyšet tóny Vstup a Výstup.

CSCvv54145

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy připojení MMP nefungovalo. Uživatel se nemohl připojit ke zvuku (VoIP) a videu z aplikace Webex Meetings.

CSCvv52819

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel Macu, který používá klienta schůzky, stále může používat rozostření virtuálního pozadí, i když ho správce webu zakázal.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvv44752

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy bylo tlačítko pro přenos live na YouTube zašeděno.

CSCvv39812

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy je možnost fotoaparátu během schůzky pro všechny uživatele iOS zašeděná a účastníci se nemohou připojit ke své videokamerě.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvv38581

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelé při připojování nebo spuštění schůzky Webex automaticky nemuflovali.

CSCvv40416

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy po kliknutí na tlačítko "Plán" na hlavním panelu aplikace Webex Desktop nedošlo k žádné odpovědi.

CSCvv31588

3

Schůzky a události Webexu

Byl opraven problém, kdy uživatelé webexu při používání desktopové aplikace Webex zaznamenali vysoké využití procesoru.

CSCvv33681

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy na rozšířených monitorech chyběl panel poznámek Webex.

CSCvv29100

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy když uživatel Macu sdílí soubor a pak přejde do praktické relace, účastník snímky ztratí.

CSCvv40125

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy v některých prostředích uživatelé nemohli aktualizovat ciscowebexstart.exe protože je obsazen systémem Windows. To způsobilo selhání počáteční schůzky a chybu vyskakovacího okna23.

CSCvv40397

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatelé nemohli zahájit schůzku Webex z prohlížeče, webové stránky nebo tenkého klienta.

CSCvv37015

3

Webex Events (Windows)

Byl opraven problém, kdy se při otevření panelu hlasování a výběru typu otázky z rozevíracího seznamu nezobrazují možnosti.

CSCvv37464

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelům schůzek Webex chyběla možnost Optimalizovat pro video a pohyb.

CSCvv37475

3

Webex Events (Windows)

Byl opraven problém, kdy hostitel schůzky nemohl zobrazit "Názvy společností" v seznamu účastníků v události.

CSCvv32824

3

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy se správně nezobrazuje spárovaný název zařízení se speciálními znaky.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvv31217

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy nebyl slyšet žádný tón pípnutí, když se uživatel MAC připojí ke schůzce Webex pomocí klienta MAC Webex.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvv18257

3

Webex Events

Byl opraven problém, kdy vyskakovací okno s vyloučením odpovědnosti nefungovalo, když se účastníci připojili k událostem pomocí webové aplikace.

CSCvv19429

3

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy někteří uživatelé nemohli spustit relaci videa.

CSCvv17017

3

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy video účastníka nebylo viditelné během sdílení obrazovky při použití externího monitoru na Mac OS.

CSCvv28591

3

Webex Meetings

Opraveno a problém, kdy v audio vysílání nebyl žádný zvuk.

CSCvv21708

3

Webex Events

Opraven problém, kdy události Webexu zamrzly po ukončení relace cvičení

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvv14707

1

Webex Training

Opraven problém s heslem chráněné školení, které bylo připojeno bez hesla

CSCvv19831

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy schůzka při připojení ke schůzce s kontrolovaným tlačítkem virtuálního pozadí zamrzla nebo selžovala.

CSCvv14561

1

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy při počáteční instalaci aplikace Webex Meeting při používání Safari nespustí.

CSCvv15897

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy klient Webex neustále vyvolá automaticky otevíranou chybu po zavření a publikování ankety.

CSCvv15201

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se aplikace Webex Desktop nemohla připojit ke schůzce od roku meetingDaemon.dll chybělo na 40,8 místech.

CSCvv10944

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy desktopová aplikace Webex spotřebovává velké množství paměti, pokud se vytvořila událost IPC.

CSCvv06633

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy klávesa Tab nefungovala v okně.

CSCvv18038

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl zahájit žádnou schůzku z aplikace Webex pro WBS40.6.6 ani se k ní připojit.

CSCvu97649

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se v chatu Webex překrývá text, když je křestní jméno a příjmení uživatele velké.

CSCvv17638

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy došlo k chybě, když uživatel klikl na ne pro duplicitní schůzku z nástrojů produktivity.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvu84470 3 Webex Meetings Byl vyřešen problém, kdy uživatel musel zadat heslo dvakrát, aby zahájil schůzku.
CSCvv07475 3 Webex Meetings Byl opraven problém, kdy uživatel Macu nemohl zahájit schůzku z aplikace Webex Desktop podle očekávání.
CSCvv00887 3 Webex Events Byl vyřešen problém, kdy se uživatelské jméno nového hostitele nezobrrazovalo podle očekávání.
CSCvv10119 3 Webex Meetings Byl vyřešen problém, kdy se uživatel nemohl ke schůzce připojit podle očekávání.
CSCvv10975 3 Webex Meetings (Mac) Byl opraven problém, kdy zvuk při přechodu z tréninkové relace na hlavní relaci nevedl podle očekávání.
CSCvv05910 3 Správa webu Webex (Mac) Byl vyřešen problém, kdy se uživatel Macu nemohl přihlásit podle očekávání.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvu95803 2 Správa webu Webex Byl vyřešen problém, kdy zákazník obdržel "Služba není k dispozici" při kliknutí na "Zobrazit a upravit podrobnosti".
CSCvu82000 2 Webex Meetings (Windows) Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl ke schůzce připojit podle očekávání.
CSCvu81568 3 Webex Meetings Byl vyřešen problém, kdy schůzka nemohla začít podle očekávání z důvodu infrastruktury virtuální plochy (VDI).
CSCvv05477 3 Webex Meetings (Windows) Byl vyřešen problém, kdy se schůzka zhroutila, když klient používal grafický adaptér NVDIA.
CSCvu93192 3 Webex Meetings (Windows) Byl vyřešen problém, kdy účastníci nemohli získat zpět klíčovou roli hostitele podle očekávání.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvu89763 3 Webex Meetings (Windows) Byl opraven problém, kdy se avatary zobrazovaly na schůzce poté, co bylo políčko Zobrazit avatary uživatelů v klientovi schůzky.
CSCvu92716 3 Webex Events (Windows) Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl připojit k události podle očekávání.
CSCvu84548 3 Webex Trainings Byl vyřešen problém, kdy se uživatel nemohl připojit k breakout session na školeních Webex.
CSCvu95289 3 Webex Meetings Byl vyřešen problém, kdy se nastavení jazyka pro schůzku nezobrazovalo podle očekávání.
CSCvu95290 2 Webex Meetings Byl vyřešen problém, kdy bylo využití procesoru pro uživatele vysoké při používání desktopové aplikace Webex.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvu88415 3 Webex Meetings (Windows) Byl vyřešen problém, kdy je uživatel, který se připojuje ke zvuku pomocí funkce Zavolejte mi, během schůzky ztlumen.
CSCvu98969 3 Správa webu Webex Byl opraven problém, kdy rozhraní API hostFileUrl vracelo celý soubor místo rozsahu podle očekávání.
CSCvu72475 2 Webex Meetings (Mac) Byl opraven problém, kdy se účastník připojí a začne sdílet bez kamery/videa, video nebude fungovat podle očekávání, dokud se video znovu nesvolí.
CSCvu94475 3 Webex Meetings (Windows) Byl opraven problém, kdy možnost ručního připojení k zařízením neprobívala podle očekávání.
CSCvu71831 3 Webex Events Byl vyřešen problém, protože "Všichni účastníci" i "Všichni účastníci" byli v německé události Webex označeni jako "Alle Teilnehmer", uživatelé si nebyli jisti, zda zprávu obdrželi pouze účastníci.
CSCvu70919 3 Webex Events (Windows) Byl vyřešen problém, jak se funkce chatu duplikovala, když bylo nastavení jazyka nastaveno na francouzštinu.
CSCvu71627 3 Webex Meetings Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl ke schůzce připojit z aplikace pro stolní počítače podle očekávání.
CSCvu78350 3 Webex Events Byl vyřešen problém, kdy se "neplatný vstup nebo systémová chyba" zobrazily, když registrace události dosáhla maximálního limitu.
CSCvu71911 3 Webex Events (Windows) Byl vyřešen problém, kdy účastník 1000+ může zobrazit video v události.
CSCvu75957 2 Webex Meetings (Windows) Byl vyřešen problém, kdy schůzka skončila dříve, než se očekávalo, když prezentující začal sdílet, zatímco druhý uživatel přerušil schůzku na jiný monitor.
CSCvu84340 3 Webex Events Byl opraven problém, kdy se odpověď na otázku průzkumu zobrazovala v jiném sloupci, než se očekávalo.
CSCvu66850 3 Webex Meetings Byl vyřešen problém, kdy schůzka neprobívala podle očekávání.
CSCvu66677 3 Webex Events (Windows) Byl opraven problém, kdy se účastník připojil k události neztlumené, i když bylo nastaveno ztlumení při vstupu.
CSCvu62516 3 Webex Meetings (Windows) Byl vyřešen problém, kdy se při prvním zapojení uživatele ke schůzce zobrazovalo výchozí uživatelské jméno.
CSCvu81623 3 Webex Events Byl vyřešen problém, kdy ID registrace schůzky neproběhlo podle očekávání.
CSCvu60712 2 Webex Meetings (Windows) Byl opraven problém, kdy video pro schůzku klesne, dokud se video znovu nesvolí, když se účastník připojí nebo nezačne sdílet bez kamery/videa.
CSCvu60617 3 Webex Meetings (Windows) Řešil problém, kdy se francouzská anketní otázka nezobrazovala podle očekávání.
CSCvu60610 3 Webex Meetings (Windows) Byl vyřešen problém, kdy se francouzská nová sekce otázek hlasování nezobrazovala podle očekávání.
CSCvu58667 3 Webex Meetings (Mac) Byl vyřešen problém, kdy se znaky, které uživatel Macu zadal na italské klávesnici, nemohly shodovat s prezentujícím systémem Windows.
CSCvu58639 3 Webex Events Byl vyřešen problém, kdy účastníci akce neobdrželi "děkujeme za účast" nebo e-maily s připomenutím podle očekávání.
CSCvv00282 3 Webex Meetings Byl opraven problém, kdy schůzka nezačala podle očekávání.
CSCvu56950 3 Správa webu Webex Byl opraven problém, kdy zákazník zvolil formát prostého textu, ale nemohl se takto zobrazit podle očekávání.
CSCvu54201 3 Webex Meetings (Mac) Byl opraven problém, kdy klíčová slova Shift/Alt/Ctrl nevedla podle očekávání v kombinaci s funkcí Doprava/Vlevo během dálkového ovládání v systému MacOS.
CSCvu53534 2 Webex Meetings Byl vyřešen problém, kdy analýza souboru neprobívala podle očekávání.
CSCvu53451 2 Webex Meetings Byl vyřešen problém, kdy analýza souboru neprobívala podle očekávání.
CSCvu55027 3 Webex Meetings (Mac) Byl vyřešen problém, kdy pokud byl prvním účastníkem uživatel Macu, mobilní účastníci nemohli odesílat/ přijímat video během hybridní schůzky.
CSCvu52715 3

Webex Events

(Windows)

Byl opraven problém, kdy událost neprobívala podle očekávání.
CSCvu62240 3 Webex Events (Windows) Byl opraven problém, kdy byla nastavení ztlumit
CSCvu39734 3 Webex Meetings (Mac) Byl vyřešen problém, kdy se všechny ovládací prvky Webex nezobrazovaly v režimu přehrávání kláves Apple Keynotes.
CSCvu38051 3 Správa webu Webex Byl vyřešen problém, kdy odkaz na podmínky pro němčinu přesměroval uživatele na Webex místo webové stránky Termín cloudové nabídky podle očekávání.
CSCvu37617 3 Webex Meetings Byl opraven problém, kdy uživatel klikl na tlačítko Připojit se ke schůzce Webex, španělský text v kalendáři integrace Google se podle očekávání nezobrzýnil.
CSCvu62246 3 Webex Meetings (Mac) Byl vyřešen problém, kdy instalační program Webex pro Mac nevedl podle očekávání.
CSCvu35580 3 Správa webu Webex Byl opraven problém, kdy uživatel klikl na "Plán" v desktopové aplikaci Webex a nemohl fungovat podle očekávání.
CSCvu45230 3 Webex Meetings (Mac) Byl opraven problém, kdy ovládací prvky Schůzky Webexu zůstaly v předchozím okně, když uživatel Macu sdílí na celé obrazovce.
CSCvt98632 3 Webex Meetings (Mac) Byl opraven problém, kdy všichni účastníci nemohli slyšet prezentujícího podle očekávání.
CSCvu01118 3 Webex Meetings (Mac) Byl vyřešen problém, kdy číslo vytáčení nebylo podle očekávání při výběru spojení s jabberem.
CSCvt56724 3 Webex Meetings (Windows) Byl opraven problém, kdy všichni účastníci nemohli slyšet prezentujícího podle očekávání.
CSCvs79900 3 Správa webu Webex Byl opraven problém, kdy plánování schůzky bylo v roce 2070 a nezobrazovalo se podle očekávání.
CSCvt83277 3 Webex Meetings (Mac) Byl vyřešen problém, kdy prostředí schůzky ovlivnilo vysoké období odezvy Macu (RTT).

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvv14707

1

Webex Training

Opraven problém s heslem chráněné školení, které bylo připojeno bez hesla

CSCvv19831

2

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy schůzka při připojení ke schůzce s kontrolovaným tlačítkem virtuálního pozadí zamrzla nebo selžovala.

CSCvv14561

1

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy při počáteční instalaci aplikace Webex Meeting při používání Safari nespustí.

CSCvv15897

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy klient Webex neustále vyvolá automaticky otevíranou chybu po zavření a publikování ankety.

CSCvv15201

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se aplikace Webex Desktop nemohla připojit ke schůzce od roku meetingDaemon.dll chybělo na 40,8 místech.

CSCvv10944

2

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy desktopová aplikace Webex spotřebovává velké množství paměti, pokud se vytvořila událost IPC.

CSCvv06633

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy klávesa Tab nefungovala v okně.

CSCvv18038

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl zahájit žádnou schůzku z aplikace Webex pro WBS40.6.6 ani se k ní připojit.

CSCvu97649

3

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se v chatu Webex překrývá text, když je křestní jméno a příjmení uživatele velké.

CSCvv17638

2

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy došlo k chybě, když uživatel klikl na ne pro duplicitní schůzku z nástrojů produktivity.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvv03123 3 Webex Meetings Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemohl naplánovat schůzku prostřednictvím nástrojů produktivity podle očekávání.
CSCvu84470 3 Webex Meetings Byl vyřešen problém, kdy uživatel musel zadat heslo dvakrát, aby zahájil schůzku.
CSCvv07475 3 Webex Meetings Byl opraven problém, kdy uživatel Macu nemohl zahájit schůzku z aplikace Webex Desktop podle očekávání.
CSCvv04460 2 Webex Trainings Byl opraven problém, kdy hostitel nemohl změnit účastníka tak, aby byl součástí panelisty.
CSCvv05910 3 Správa webu Webex (Mac) Byl vyřešen problém, kdy se uživatel Macu nemohl přihlásit podle očekávání.

CSCvv00887

3 Webex Events Byl vyřešen problém, kdy se uživatelské jméno nového hostitele nezobrazovalo podle očekávání.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvu95803 2 Správa webu Webex Byl vyřešen problém, kdy zákazník obdržel "Služba není k dispozici" při kliknutí na "Zobrazit a upravit podrobnosti".
CSCvu82000 2 Webex Meetings (Windows) Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl ke schůzce připojit podle očekávání.
CSCvu95821 2 Správa webu Webex Byl vyřešen problém, kdy se jazyk zobrazoval v angličtině a ne tradiční čínštině podle očekávání, když uživatel klikl na "Zkontrolovat aktualizaci na upgrade".
CSCvu93192 3 Webex Meetings (Windows) Byl vyřešen problém, kdy účastníci nemohli získat zpět klíčovou roli hostitele podle očekávání.
CSCvv05477 3 Webex Meetings (Windows) Byl vyřešen problém, kdy se schůzka zhroutila, když klient používal grafický adaptér NVDIA.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvu89763 3 Webex Meetings (Windows) Byl vyřešen problém, kdy se zobrazovaly avatary uživatelů, i když pro ně nebyl zapnutý přepínač správce webu.
CSCvu39734 3 Webex Meetings (Mac) Byl vyřešen problém, kdy se všechny ovládací prvky Webex nezobrazovaly v režimu přehrávání kláves Apple Keynotes.
CSCvu84548 3 Školení Webex (Windows) Byl opraven problém, kdy se uživatel nemohl připojit k tréninku breakout podle očekávání.
CSCvu88415 3 Webex Meetings (Windows) Byl opraven problém, kdy se zvuk neroztlumoval podle očekávání, když uživatel používal ke schůzce volání-já.
CSCvu92716 3 Webex Events (Windows) Byl vyřešen problém, kdy se uživatel nemohl připojit k události podle očekávání.
CSCvu95289 3 Webex Meetings (Windows) Byl vyřešen problém, kdy se nastavení jazyka na schůzce nezobrazovalo podle očekávání.
CSCvu95290 2 Webex Meetings Byl vyřešen problém, kdy bylo využití procesoru pro uživatele vysoké při používání desktopové aplikace Webex.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvu58667 2 Webex Meetings (Mac) Byl vyřešen problém, kdy se znaky, které uživatel Macu zadal na italské klávesnici, neshodovaly s prezentujícím systémem Windows.
CSCvu66677 3 Webex Events (Windows) Byl opraven problém, kdy se účastník připojil k události neztlumené, i když bylo nastaveno ztlumení při vstupu.
CSCvu75957 2 Webex Meetings Byl opraven problém, kdy schůzka skončila dříve, než se očekávalo, když prezentující přestal sdílet a druhý uživatel upustil okno schůzky do jiného monitoru.
CSCvu71627 3 Webex Meetings Byl vyřešen problém, kdy když uživatel klikl na tlačítko připojit, začal se otáčet a spouštět prohlížeč, a ne schůzku podle očekávání.
CSCvu82000 2 Webex Meetings (Windows) Byl opraven problém, kdy desktopová aplikace Webex nespustí schůzku podle očekávání.
CSCvu62516 2 Webex Meetings (Windows) Byl vyřešen problém, kdy se při prvním zapojení uživatele ke schůzce zobrazovalo výchozí uživatelské jméno.
CSCvu81623 3 Webex Events Byl opraven problém, kdy se při pokusu uživatele o připojení k události zobrazila chybová zpráva "Toto ID registrace již bylo použito".
CSCvu84340 3 Webex Events Byl opraven problém, kdy se odpověď na otázku průzkumu zobrazovala v jiném sloupci, než se očekávalo.
CSCvu84981 3 Správa webu Webex Byl vyřešen problém, kdy schůzka nezačala podle očekávání.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvu54945 2 Webex Meetings Byl vyřešen problém, kdy klient Webex Teams nezohlednil stav osobní schůzky uživatele, když ke spuštění schůzky použil křížové spuštění.
CSCvu54201 3 Webex Meetings (Mac) Byl opraven problém, kdy klíčová slova Shift/Alt/Ctrl nevedla podle očekávání v kombinaci s funkcí Doprava/Vlevo během dálkového ovládání v systému MacOS.
CSCvu55433 3 Webex Events (Mac) Byl vyřešen problém, kdy anketa nezobrazovala všechny otázky, pokud byla spuštěna před záznamem události.
CSCvu60712 2 Webex Meetings (Windows) Byl opraven problém, kdy video pro schůzku klesne, dokud se video znovu nesvolí, když se účastník připojí nebo nezačne sdílet bez kamery/videa.
CSCvu71911 3 Webex Events (Windows) Byl vyřešen problém, kdy účastník 1000+ může zobrazit video v události.

Chyby uvedené v následující tabulce popisují neočekávané chování v této verzi. Další podrobnosti naleznete v nástroji hledání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCvu52715 3

Webex Events

(Windows)

Byl opraven problém, kdy událost neprobívala podle očekávání.
CSCvu52632 3 Webex Meetings (Windows) Byl opraven problém, kdy schůzka skončila dříve, než uživatel očekával při živém vysílání.
CSCvu62240 3 Webex Events (Windows) Byl opraven problém, kdy nastavení ztlumení neprovádělo očekávané ztlumení při ztlumení při vstupu.
CSCvu50942 3 Webex Meetings Byl vyřešen problém, kdy nastavení nástrojů pro produktivitu nevedla podle očekávání.
CSCvu48397 3 Správa webu Webex Byl opraven problém, kdy byli panelisté odesíláni na registrační stránku místo spojovací stránky.
CSCvu66142 3 Webex školení (Mac) Byl vyřešen problém, kdy je slovo "přiřazeno" nyní napsáno správně, když se uživatelé Macu stali prezentujícími pro breakout session.
CSCvu51857 3 Webex Meetings (Mac) Byl opraven problém, kdy schůzka skončila dříve, než uživatel očekával při prezentaci souboru se zvláštním znakem.
CSCvu43187 3 Webex Meetings (Mac) Byl opraven problém, kdy nastavení poznámek neprobívalo podle očekávání pro uživatele Macu.
CSCvu61016 3 Webex Events (Windows) Byl opraven problém, kdy událost neprobírala podle očekávání, když uživatel vybral účastníka z rozbalovací nabídky.
CSCvu41411 3 Webex Events Byl vyřešen problém, kdy tlačítko registrace mobilního telefonu na ruském webu Webex nevedlo podle očekávání.
CSCvu43630 3 Správa webu Webex Byl opraven problém, kdy nastavení plánování neprobívalo podle očekávání.
CSCvu67916 3 Webex Meetings (Windows) Opraven problém se zmrazením.
CSCvu51863 3 Webex Meetings (Mac) Byl vyřešen problém s nastavením sloupce okna seznamu účastníků.
CSCvu36867 3 Webex Meetings (Windows) Byl opraven problém, kdy nastavení sdílení neplnilo funkci podle očekávání.
CSCvu38098 3 Webex Meetings Byl opraven problém, kdy nastavení připojení ke schůzce neprobíbývalo podle očekávání.
CSCvu36174 3 Webex Meetings Byl opraven problém, kdy se schůzka neshrmkávala, když se očekávalo.
CSCvu62246 3 Webex Meetings (Mac) Byl vyřešen problém, kdy nastavení instalace neprobívalo podle očekávání.
CSCvu67945 3 Webex Meetings Byl opraven problém, kdy nastavení jazyka neplnilo funkci podle očekávání.
CSCvu67950 3 Webex Meetings Byl opraven problém, kdy připojení ke schůzce neprobílo podle očekávání.
CSCvu31063 3 Webex Meetings (Windows) Byl opraven problém, kdy se název schůzky nezobrazoval podle očekávání.
CSCvu44397 3 Webex Meetings (Mac) Opraven problém, kdy schůzka skončila před očekávaným očekáváním při kliknutí na tlačítko "Zahájit schůzku".
CSCvu29375 3 Správa webu Webex Byl opraven problém, kdy se naplánované schůzky v moderním zobrazení nezobrazovaly podle očekávání.
CSCvu29278 3 Webex Events Byl opraven problém, kdy průzkum po události nemohl proběhnout podle očekávání.
CSCvu45632 3 Webex Meetings (Windows) Byl opraven problém, kdy se plovoucí lišta stále zobrazovala, když se neočekávala.
CSCvu50767 3 Webex Meetings Byl opraven problém, kdy přístup kamery pro schůzku neprobíval podle očekávání.
CSCvu67982 3 Webex Meetings Byl vyřešen problém, kdy nastavení pro připojení ke schůzce neprobíželo podle očekávání.
CSCvu02950 3 Webex Meetings Byl vyřešen problém s analyzátorem hovorů.
CSCvu05456 2 Webex Meetings Byl opraven problém, kdy nastavení ztlumení neprobíbývalo podle očekávání.
CSCvu25699 3 Webex Meetings Byl opraven problém, kdy nastavení zvuku neprobíhá podle očekávání.