Boty w aplikacji Webex

Boty mogą pomóc rozszerzyć funkcjonalność aplikacji Webex o aplikację innej firmy. Możesz dodawać boty do przestrzeni aplikacji Webex i wchodzić w interakcje bezpośrednio z aplikacją innej firmy z tego obszaru. Po dodaniu bota do przestrzeni możesz wysłać wiadomość pomocy do bota, a odpowiedź zawiera polecenia obsługiwane przez bota.

Możesz dodać bota do dowolnego rodzaju przestrzeni; dodaj bota do obszaru projektu z innymi osobami i wchodź w bezpośrednią interakcję z aplikacją innej firmy ze swojej przestrzeni. Możesz też utworzyć przestrzeń tylko z Tobą i botem, aby wchodzić w interakcje z aplikacją innej firmy.

Webex App Hub zawiera katalog botów i aplikacji opracowanych przez Cisco i programistów zewnętrznych.

Dodawanie bota GitLab

Najpierw musisz dodać bota GitLab do nowej lub istniejącej przestrzeni w aplikacji Webex, a następnie połączyć bota z kontem GitLab. Przed skonfigurowaniem powiadomień dla konta GitLab musisz dodać bota GitLab do przestrzeni i połączyć swoje konto. Możesz dodać bota GitLab do przestrzeni grupowej lub utworzyć przestrzeń bezpośrednią dla bota GitLab.

1

Aby dodać bota GitLab do przestrzeni grupy, przejdź do Wiadomości i wybierz przestrzeń, której chcesz użyć dla powiadomień GitLab.


 

Jeśli chcesz utworzyć bezpośrednie miejsce dla bota GitLab, wpisz Gitlab.bot@webex.bot na pasku wyszukiwania.

2

Wybierz Osoby , kliknij Dodajosoby i wprowadź nazwę bota GitLab: Gitlab.bot@webex.bot.

Bot tworzy bezpośrednią przestrzeń z wiadomością powitalną.

Gitlab bot wiadomość powitalna
3

W obszarze bota GitLab kliknij Połącz konto, aby uruchomić app.gitlab.com .

4

Zaloguj się przy użyciu poświadczeń GitLab.

5

Kliknij Autoryzuj, aby połączyć swoje konto z botem GitLab.

6

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, możesz poprosić bota o pomoc:

  • W obszarze grupy zawierającym bota wprowadź @Gitlab pomoc i wyślij.
  • W bezpośredniej przestrzeni z botem wprowadź pomoc i wyślij.
Bot wysyła wiadomość z listą obsługiwanych poleceń.

Zarządzanie powiadomieniami GitLab

Po połączeniu konta możesz wybrać kilka szybkich powiadomień lub uruchomić pulpit nawigacyjny GitLab z aplikacji Webex.

1

Zarządzaj powiadomieniami z przestrzeni grupowej lub z przestrzeni bezpośredniej za pomocą bota GitLab:

  • Jeśli bot GitLab znajduje się w przestrzeni grupowej, wprowadź @Gitlab pomoc i wyślij wiadomość.

  • Jeśli bot GitLab znajduje się w przestrzeni bezpośredniej, wprowadź pomoc i wyślij wiadomość.

Bot GitLab wysyła wiadomość z linkiem Zarządzaj powiadomieniami.
2

Kliknij link Zarządzaj powiadomieniami, aby otworzyć listę powiadomień.

Gitlab bot screen do zarządzania powiadomieniami
3

Wybierz zdarzenia GitLab, o których chcesz otrzymywać powiadomienia, i kliknij Zapisz, aby dodać wybrane zdarzenia.

4

Aby dostosować powiadomienia za pomocą pulpitu nawigacyjnego GitLab, kliknij Pozycję Pulpit nawigacyjny, a następnie kliknij wyświetlone łącze.

Pulpit nawigacyjny to narzędzie internetowe, które pokazuje, które przestrzenie zawierają bota GitLab i umożliwia tworzenie i edytowanie powiadomień.

Co dalej?

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące botów w aplikacjiWebex, skontaktuj się z devsupport@webex.com.