allmän bild av Webex-bottar

Bilden ovan visar exempel på Cisco-utvecklade bottar som används.

Bottar i Webex-appen

Bottar kan hjälpa till att utöka Webex-appens funktionalitet till att omfatta en app från tredje part. Du kan lägga till bottar i Webex App-utrymmen och interagera direkt med appen från tredje part från utrymmet. När du har lagt till boten i utrymmet kan du skicka en help meddelandet till bot och svaret innehåller de kommandon som bot stöder.

Du kan lägga till en bot i alla typer av utrymme; lägg till en bot i ditt projektutrymme med andra personer och interagera direkt med appen från tredje part från ditt utrymme. Eller så kan du skapa ett utrymme med bara dig och boten för att interagera med appen från tredje part.

Webex App Hub innehåller en katalog av bottar och appar som utvecklas av Cisco- och tredjepartsutvecklare.

Kort i Webex-appen

Bottar kan presentera information i Webex-appen på olika sätt. Men genom att använda kort blir det lättare för användare att interagera direkt med bots svar på ett kommando. Du kan välja från nedrullningsmenyer, använda knappar och till och med använda textfält för att uppdatera och samla in information.

Mer information om kortramverk finns i https://developer.webex.com/blog/new-buttons-cards.

Du kan rapportera alla problem på bot med kort för att devsupport@webex.com

Du måste först lägga till GitLab-boten till ett nytt eller befintligt utrymme i Webex-appen och sedan länka boten till ditt GitLab-konto. Innan du ställer in meddelanden för ditt GitLab-konto måste du lägga till GitLab-boten i ett utrymme och länka ditt konto. Du kan lägga till GitLab-boten i ett grupputrymme eller så kan du skapa ett direktutrymme för GitLab-boten.

1

För att lägga till GitLab-boten i ett grupputrymme går du till Meddelanden och väljer det utrymme som du vill använda för GitLab-aviseringar.


 

Om du vill skapa ett direkt utrymme för GitLab-boten anger du Gitlab.bot@webex.bot i sökfältet .

2

Välj personer, klicka på Lägg tillpersoner och ange namnet på GitLab-boten: Gitlab.bot@webex.bot.

Boten skapar ett direkt utrymme med ett välkomstmeddelande.

3

I GitLab-bot-utrymmet klickar du på Länka konto för att öppna app.gitlab.com.

4

Logga in med dina autentiseringsuppgifter för GitLab.

5

Klicka på Tillåt för att ansluta ditt konto med GitLab-boten.

6

Om du vill ha mer information kan du be bot om hjälp:

  • I ett grupputrymme som innehåller bot, ange @Gitlab hjälp och skicka.
  • I ett direkt utrymme med bot, ange hjälp och skicka.
Boten skickar ett meddelande med en lista över kommandon som stöds.
När du har länkat ditt konto kan du välja några snabba aviseringar eller starta GitLab-instrumentpanelen från Webex-appen.

1

Hantera aviseringar från ett grupputrymme eller från ett direktutrymme med GitLab-boten:

  • Om GitLab-botten är i ett grupputrymme anger du @Gitlab hjälp och skickar meddelandet.

  • Om GitLab-botten är i ett direkt utrymme anger du hjälp och skickar meddelandet.

GitLab-boten skickar ett meddelande med en hantera aviseringar-länk .
2

Klicka på länken Hantera aviseringar för att öppna listan med aviseringar.

gitlab bot-skärm för att hantera meddelanden
3

Välj de GitLab-händelser som du vill få aviseringar för och klicka på Spara för att lägga till valda händelser.

4

Om du vill anpassa meddelanden via GitLab-instrumentpanelen klickar du Instrumentpanel och klickar sedan på länken som visas.

Instrumentpanelen är ett webbaserat verktyg som visar vilka utrymmen som innehåller din GitLab-bot och låter dig skapa och redigera meddelanden.

Nästa steg

Om du behöver hjälp eller har några frågor angående bottar i Webex-appenkan du kontakta devsupport@webex.com.