Pierwsze kroki z Webex Meetings Suite

Aby rozpocząć korzystanie z Pakietu SpotkańWebex, potrzebujesz

  • Konto hosta w witrynie Webex.

  • Adres URL Webex witryny Webex.

  • Twoja nazwa użytkownika i hasło Webex.

Powitalna wiadomość e-mail otrzymana od administratora witryny zawiera adres URL webex. Odwiedź adres URL, aby zalogować się do witrynyWebex. Stamtąd możesz łatwo spotkać się online, przez telefon lub komputer, z kimkolwiek w dowolnym miejscu na świecie.


Otrzymana wiadomość powitalna może również zawierać link do utworzenia hasła do konta. Aby utworzyć hasło do konta, wybierz pozycję Utwórz hasło.

Jeśli witryna sieci Webex korzysta z logowania jednokrotnego(SSO), użyj tych poświadczeń do zalogowania się.

Zaloguj się do swojej witryny Webex

Otrzymana wiadomość powitalna zawiera adres URL witryny, nazwę użytkownika i link do skonfigurowania hasła. Jeśli Twoja witryna korzysta z logowania jednokrotnego, użyj tych poświadczeń, aby zalogować się do witrynyWebex.

1

Odwiedź swój adres URL Webex.

2

Wybierz zaloguj się.

3

Po wyświetleniu monitu wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się.

Konfigurowanie usługi

W zależności od organizacji możesz mieć jeden lub więcej z następujących produktów Webex Meetings Suite; Spotkania,Wydarzenia(nowe), Webex Training i Webex Support.

Wszystkie produkty Webex Meetings Suite są automatycznie skonfigurowane podczas organizowania lub dołączania do spotkania lub sesji. Możesz zaoszczędzić czas, konfigurując je w systemie Windows lub Mac przed spotkaniem lub sesją.

1

Odwiedź swój adres URL Webex i zaloguj się do swojej witryny Webex.

2

Wybierz odpowiednią kartę usługi, którą chcesz skonfigurować.

Na przykład, aby skonfigurować Spotkania , wybierz kartę Spotkania Webex.

3

W drzewie nawigacji rozwiń węzeł Konfiguruj, a następnie wybierz środek.

Na przykład, aby skonfigurować spotkania, wybierz pozycję Skonfiguruj > spotkania .

4

Wybierz pozycję Skonfiguruj, a następnie wybierz przycisk OK .

Zainstaluj aplikację komputerową Webex lub Webex Productivity Tools

Począwszy od wersji WBS39.10 istnieją oddzielne pakiety instalacyjne dla aplikacji Productivity Tools i Desktop. Webex Productivity Tools zapewnia integrację z Microsoft Outlook, IBM Lotus Notes i innymi aplikacjami. Aplikacja komputerowa Webex Meetings umożliwia użytkownikom szybkie i łatwe rozpoczynanie spotkań i dołączanie do ich, w tym środowisko przed spotkaniem i podczas spotkania.

Administrator witryny może skonfigurować Webex tak, aby automatycznie pobierał aplikację klasyczną lub Narzędzia zwiększające produktywność Webex przy pierwszym logowaniu. Jeśli nie, zdecydowanie zalecamy pobranie go z witryny Webex.

1

Odwiedź adres URL swojej witryny webexi zaloguj się na swoje konto.

2

Na stronie Pobrane pliki wybierz pozycję Webex Meetings Desktop App lubWebex Productivity Tools, a następnie wybierz swój system operacyjny (Windows lub Mac).

3

Wybierz Pobierz.

4

Wybierz opcję Zapisz plik.

5

Przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać plik instalacyjny, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

6

Otwórz folder, w którym został zapisany plik instalacyjny, a następnie kliknij dwukrotnie plik instalacyjny.

7

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować.