Aktywne połączenie można wstrzymać, a następnie wznowić, gdy będzie gotowe.
1

Podczas aktywnego połączenia wykonaj migawkę haka.

2

Aby powrócić do połączenia:

  • Wykonaj kolejną migawkę hak.
  • Zawieś słuchawkę. Podnieś słuchawkę, gdy telefon dzwoni.