Szybko i łatwo dowiedz się, które obszary robocze nie mają jeszcze urządzenia, filtrując obszary robocze zawierające opcję Brak urządzeń.

Można również utworzyć obszar roboczy bez urządzenia dla obszarów roboczych, które mają urządzenie z możliwością wywoływania SIP, które nie jest zarządzane przez Cisco.

Urządzenie i usługi można dodać do obszaru roboczego w późniejszym terminie.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie przejdź do pozycji Zarządzanie > obszarami roboczymii kliknij pozycję Dodaj obszar roboczy.

2

Wprowadź nazwę obszaru roboczego (na przykład nazwę pokoju fizycznego). Możesz wybrać typ pokoju i zwiększyć pojemność, ale nie są one wymagane. Następnie kliknij przycisk Dalej.

3

Wybierz opcję Brak urządzenia i kliknij przycisk Dalej.

4

Możesz dodać połączenia SIP i usługę kalendarza 3rd party dla obszaru roboczego, ale nie są one wymagane. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej , aby zakończyć tworzenie nowego obszaru roboczego.