Snabbt och enkelt veta vilka arbetsytor som inte redan har en enhet genom att filtrera efter arbetsytor som innehåller Inga enheter.

Du kan också skapa en arbetsyta utan en enhet för arbetsytor som har en SIP-samtalsbar enhet som inte hanteras av Cisco.

Du kan lägga till en enhet och tjänster till arbetsytan vid ett senare tillfälle.

1

Från kundvyn i går du https://admin.webex.comtill Hantering av > Arbetsytor och klickar på Lägg till arbetsyta.

2

Ange ett namn på arbetsytan (t.ex. namnet på det fysiska rummet). Du kan välja rumstyp och lägga till kapacitet, men dessa är inte obligatoriska. Klicka sedan på Nästa.

3

Välj Ingen enhet och klicka på Nästa.

4

Du kan lägga till SIP-samtal och kalendertjänster från tredje part för arbetsytan, men dessa är inte obligatoriska. När du är klar klickar du på Nästa för att slutföra skapandet av en ny arbetsyta.