Można wyświetlić limity uczestników dla każdej usługi w witrynach Webex zarządzanych za pośrednictwem Webex Site Administration i Cisco Webex Control Hub.

W przypadku użytkowników platformy wideo Cisco Webex w wersji 1.0 dodatkowe 25 uczestników może przekroczyć podany limit uczestników. W przypadku użytkowników platformy wideo w wersji 2.0 limit uczestników nie przekracza podanego limitu.

Wyświetl limity uczestników w administracji witryny Webex

  1. Zaloguj się w usłudze Administrowanie witryną programu Webex.

  2. Przejdź do sekcji Administracja witryną i przewiń w dół, aby zobaczyć typy usług i limity uczestników.

Wyświetl limity uczestników w Cisco Webex Control Hub

  1. Z widoku klienta przejdź https://admin.webex.com do Usługi > Witryny .

  2. Wybierz witrynę, dla której chcesz wyświetlić limit uczestników, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj witrynę.

  3. W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Informacje o witrynie, aby wyświetlić typy usług i limity uczestników.

Typ usługi

Limit uczestników

Typ sesji

Webex Meetings

1000

Webex Pokój osobisty

Spotkania Standardowe

Spotkania Pro

Testy spotkań

Webex Events

3000

Wydarzenia Standard

Wydarzenia Online Event

Webex Training

1000

Standard szkolenia

Webex Support

1000

Standard wsparcia