Možete da prikažete ograničenja učesnika za svaku uslugu na Webex lokacijama kojima se upravlja putem webex administracije lokacije i Cisco Webex kontrolnog čvorišta.

Za Cisco Webex video platformu verzije 1.0 korisnika, dodatnih 25 učesnika je dozvoljeno da nisu prošli navedeno ograničenje učesnika. Za korisnike video platforme verzije 2.0 ograničenje učesnika ne prelazi ono što je navedeno.

Prikaz ograničenja učesnika za administraciju Webex lokacije

  1. Prijavite se u administraciju Webex lokacije.

  2. Idite na administraciju lokacije i pomerite se nadole da biste videli tipove usluga i ograničenja učesnika.

Prikaz ograničenja učesnika na Cisco Webex kontrolnom čvorištu

  1. Iz prikaza klijenta https://admin.webex.com idite na stranicu "Usluge > lokacije"Lokacije".

  2. Izaberite lokaciju za koju želite da prikažete ograničenje učesnika i odaberite stavku Konfiguriši lokaciju.

  3. U okviru Uobičajenepostavke izaberite informacije o lokaciji da biste videli tipove usluga i ograničenja učesnika.

Tip usluge

Ograničenje učesnika

Tip sesije

Webex Meetings

1000

Webex lična soba

Standard sastanaka

Sastanci Pro

Test sastanaka

Webex Events

3000

Standardni događaji

Događaji na mreži

Webex Training

1000

Standard obuke

Webex Support

1000

Standard podrške