Webex for Government nie obsługuje webinariów w widoku webcast.

Planowanie

Funkcje i możliwości

Webinaria

Webinary w widoku webcast

Obsługa aplikacji mobilnej Webex Meetings

Tak


 

Za pomocą aplikacji mobilnej nie można planować webinariów.

Tak


 

Za pomocą aplikacji mobilnej nie można planować ani rozpoczynać webinariów.

Webex dla pomocy technicznej dla instytucji rządowych

Tak


 

Webex for Government obsługuje webinaria w planach obejmujących do 10 000 użytkowników.

Nie

Harmonogram Webex (dodatek programu Outlook)

Tak

Tak

Harmonogram witryn Webex

Tak

Tak

Maksymalna liczba uczestników

Na podstawie pojemności planu zakupionego z maksymalnie 10.000 uczestników, gospodarz, i 500 współgospodarzy i panelistów.

Na podstawie pojemności planu zakupionego z maksymalnie 10.000 uczestników, gospodarz, i 500 współgospodarzy i panelistów.

Maksymalna liczba gospodarzy, współgospodarzy i panelistów

500

500

Szablony webinarium w harmonogramie

Tak

Tak

Seria webinariów (program)

Tak

Tak

Zaplanuj webinarium w wielu strefach czasowych

Tak

Tak

Dodaj współprowadzącego

Tak

Tak

Włącz automatyczne sesje treningowe

Tak

Tak

Włącz automatyczne nagrywanie

Tak

Tak

Dostosuj obraz na stronie rejestracji

Tak

Tak

Prześlij obraz prelegenta na stronie rejestracji

Tak

Tak

Prześlij materiały webinarium podczas planowania

Tak

Tak

Prześlij materiały webinarium podczas planowania

Tak

Tak

Importuj listę zaproszeń z pliku CSV

Tak

Tak

Informacje o biologu prelegenta/panerze

Tak

Tak

Rejestracja uczestników

Tak

Tak

Opcja wymaganego identyfikatora rejestracji

Tak

Tak

Hasło rejestracji

Tak

Tak

Automatyczna akceptacja rejestracji

Tak

Tak

Wdrożenie limitu rejestracji

Tak

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zaawansowane opcje planowania dla Webex Meetings i Webex Webinars .

Tak

Niestandardowa strona rejestracji

Jeśli webinarium wymaga rejestracji

Tak

Niestandardowa strona docelowa

Jeśli webinarium wymaga rejestracji

Tak

Interfejs API planowania odpoczynku

Tak

Nie

E-maile z zaproszeniami

Tak


 

Paneliści automatycznie otrzymują zaproszenia po umówieniu się. Zaproszenia są wysyłane do uczestników po zatwierdzeniu rejestracji przez gospodarza lub po przekazaniu im zaproszenia.

Tak


 

Paneliści automatycznie otrzymują zaproszenia po umówieniu się. Zaproszenia są wysyłane do uczestników po zatwierdzeniu rejestracji przez gospodarza lub po przekazaniu im zaproszenia.

Wysyłanie wiadomości e-mail z zaproszeniami w postaci zwykłego tekstu

Tak

Tak

Wiadomości e-mail z przypomnieniami

Tak

Tak

Uzupełniające wiadomości e-mail

Tak

Tak

Niestandardowe szablony wiadomości e-mail

Tak

Tak

W webinariach

Funkcje i możliwości

Webinaria

Webinary w widoku webcast

Role (prowadzący, współprowadzący, panelista, uczestnik)

Tak

Tak

Czatuj ze wszystkimi dla uczestników, panelistów, gospodarzy i współgospodarzy

Tak

Tak

Dołącz przez urządzenie wideo

Tylko paneliści, gospodarze i współgospodarze.

Tylko paneliści, gospodarze i współgospodarze.

Maksymalna liczba gospodarzy, współgospodarzy i panelistów, którzy mogą dołączyć za pośrednictwem urządzenia wideo

200

200

Kto może wyświetlać listę uczestników

Tylko gospodarze, współgospodarze i paneliści mogą przeglądać listę uczestników.

Tylko gospodarze, współgospodarze i paneliści mogą przeglądać listę uczestników.

Webex Assistant dla spotkań Webex

Tak


 

Webex Assistant for Webex Meetings jest zawarty w planach obsługujących 3000 lub więcej użytkowników oraz jako dodatek do planów obsługujących do 1000 użytkowników.

Nie

Napisy na żywo i transkrypcja webinarium

Tak

Nie

Tłumaczenie w czasie rzeczywistym

Tak


 

Ten dodatek można kupić dla planów obsługujących do 10 000 użytkowników.

Tłumaczenie w czasie rzeczywistym nie jest dostępne w Webex dla instytucji rządowych.

Nie

Wideo HD

Tak

Tak

Można zobaczyć wideo z głośnika

Tak

Tak

Dostosowywanie i synchronizowanie widok sceny

Tak

Nie

Powiększanie i pomniejszanie w widoku siatki

Tak

Nie

Określony widok układu siatki, skumulowany, aktywny mówca lub tylko zawartość dla uczestników

Nie

Tak

Moderowane wyciszenie

Tak

Tak

Prowadzący/współprowadzący mogą wyłączyć wyciszenie odbiorców

Tak

Nie

Animowane reakcje emoji

Tak

Nie

Tryb muzyki

Tak

Tak

Usuwanie szumów tła

Tak

Tak

Profile statystyk dotyczących osób

Tak

Nie

Pytania i odpowiedzi (tylko aplikacje komputerowe i internetowe Webex)

Tak

Nie


 
UżyjSlido Pytania i odpowiedzi

Zarządzanie kartami w A&Q (tylko aplikacja internetowa)

Tak

Nie

Ustaw priorytet pytań, na które udzielono odpowiedzi ustnej w pytaniach i odpowiedziach (tylko aplikacja internetowa)

Tak

Nie

Ankietowanie

Tak

Nie


 
UżyjSlido sondowanie

Slido ankiety i pytania i odpowiedzi

Tak


 
Slido nie jest dostępna dla Webex dla instytucji rządowych.

Tak


 
Slido nie jest dostępna dla Webex dla instytucji rządowych.

Panel Aplikacje (osadzone aplikacje)

Tak

Nie

Dołącz przez urządzenie wideo

Tylko paneliści, prowadzący i współprowadzący.

Tylko paneliści, prowadzący i współprowadzący.

Kontrola układu

Tak, z ustawieniami widok sceny ; uczestnik może wybrać własny układ.

Tak, z ustawieniami układu transmisji na żywo; wszyscy uczestnicy widzą ten sam układ.

Zablokuj webinarium

Tak

Tak

Tablica i adnotacje

Tak

Nie

Optymalizacja udostępniania pod kątem ruchu i wideo

Tak

Tak

Sesje grupowe

Tak

Nie

Udostępnianie wideo

Tak

Tak

Funkcje i analizy po webinarium

Funkcje i możliwości

Webinaria

Webinary w widoku webcast

Raport rejestracyjny

Tak

Tak

Sprawozdanie z obecności

Tak

Tak

Strona docelowa po zakończeniu webinarium

Tak

Tak

Raport aktywności (czat, pytania i odpowiedzi oraz ankiety)


 

Webinarium musi zostać nagrane.

Tak

Tak


 
Otrzymuj aktywność na czacie od raport aktywności webinarium. Uzyskaj pytania i odpowiedzi oraz aktywność związaną z ankietowaniem z witrynySlido raport.