1

Przejdź do Ustawienia oraz Audio i Wideo.

2

Dotknij opcji Domyślnie wyjście audio.

3

Dotknij opcji Słuchawka lub Głośnik, aby wybrać domyślne wyjście audio.