Koniec wsparcia dla narzędzi zwiększających produktywność komputerów Mac

Ostateczna wersja narzędzi zwiększających produktywność dla komputerów Mac będzie 41,5, ponieważ Microsoft planuje zablokować wtyczki oparte na iniekcji w programie Mac Outlook od połowy maja. Klienci programu Outlook z siedzibą na komputerze Mac, którzy chcą korzystać z programu Webex, powinni przejść do programu Cisco Webex Scheduler.

Webex Productivity Tools to oddzielny pakiet z aplikacji klasycznej Webex Meetings z wersji 39.10. Narzędzia zwiększające produktywność nie obsługują już integracji z programami IBM Lotus Notes, IBM Sametime, Microsoft Lync, Internet Explorer i Skype dla firm z wersji 41.2.

Rozpoczynanie zaplanowanego spotkania webex z programu Outlook

Jako gospodarz możesz rozpocząć spotkania z wielu miejsc, w tym kalendarza programu Microsoft Outlook.

1

Znajdź spotkanie w kalendarzu programu Microsoft Outlook i otwórz je.

2

Wybierz pozycję Dołącz do spotkania webex.

Jeśli potrzebujesz klucza hosta lub kodu dostępu do hosta, kliknij łącze u dołu okna zaproszenia na spotkanie, a następnie wybierz pozycję Więcej informacji.

Rozpoczynanie osobistego spotkania konferencyjnego z programu Outlook

1

W kalendarzu programu Microsoft Outlook otwórz element spotkania i wybierz numer podany w celu rozpoczęcia spotkania.

2

Postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi. Wszystkie informacje, o które zostaniesz poproszony, znajdują się w punkcie spotkania.

Rozpoczynanie natychmiastowego lub osobistego spotkania w pokoju

Na pasku narzędzi programu Microsoft Outlook wybierz pozycję Spotkaj się teraz.

Domyślnie w pokoju osobistym odbywają się spotkania błyskawiczne. Można również wybrać opcję Domyślnie Meet Now dla sesji szkolenia webex lub webex Zaloguj się dowitryny webex i wybierz Webex Training lubWebex Support od lewej dolnej. Następnie wybierz preferencje > "Poznaj teraz ustawienia i wyeznańcz pole wyboru Użyj pokoju osobistego dla wszystkich moich natychmiastowych spotkań.


 

Wybranie typu spotkania Webex Training lubWebex Support spowoduje wyłączenie funkcji pokoju osobistego dla meet now.