W nagłówku aplikacji kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie wybierz pozycję Ustawienia.


 

Jeśli widzisz swoje inicjały, a nie zdjęcie profilowe, oznacza to, że nie przesłałeś jeszcze zdjęcia. Zobacz Dodawanie zdjęcia profilowego, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

W nagłówku aplikacji kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie wybierz Preferencje.


 

Jeśli widzisz swoje inicjały, a nie zdjęcie profilowe, oznacza to, że nie przesłałeś jeszcze zdjęcia. Zobacz Dodawanie zdjęcia profilowego, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Naciśnij swoje zdjęcie profilowe, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia.


 

Jeśli widzisz swoje inicjały, a nie zdjęcie profilowe, oznacza to, że nie przesłałeś jeszcze zdjęcia. Zobacz Dodawanie zdjęcia profilowego, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

W nagłówku aplikacji kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie wybierz pozycję Ustawienia.


 
Jeśli widzisz swoje inicjały, a nie zdjęcie profilowe, oznacza to, że nie przesłałeś jeszcze zdjęcia. Zobacz Dodawanie zdjęcia profilowego do Webex, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.