U zaglavlju aplikacije kliknite na sliku profila, a zatim izaberite stavku Postavke.


 

Ako vidite svoje inicijale, a ne sliku profila, to samo znači da još uvek niste otpremili fotografiju. Pogledajte članak Dodavanje slike profila da biste saznali kako to da uradite.

U zaglavlju aplikacije kliknite na sliku profila, a zatim izaberite stavku Željene postavke.


 

Ako vidite svoje inicijale, a ne sliku profila, to samo znači da još uvek niste otpremili fotografiju. Pogledajte članak Dodavanje slike profila da biste saznali kako to da uradite.

Dodirnite sliku profila, a zatim dodirnite Postavke.


 

Ako vidite svoje inicijale, a ne sliku profila, to samo znači da još uvek niste otpremili fotografiju. Pogledajte članak Dodavanje slike profila da biste saznali kako to da uradite.

U zaglavlju aplikacije kliknite na sliku profila, a zatim izaberite stavku Postavke.


 
Ako vidite svoje inicijale, a ne sliku profila, to samo znači da još uvek niste otpremili fotografiju. Pogledajte članak Dodavanje slike profila u Webex da biste saznali kako to da uradite.