Z list Ulubione, ostatnie lub Lista książki adresowej można nawiązać inną osobę Można też wprowadzić numer w polu Wyszukaj lub wybierz numer.


Wyszukiwanie w książce telefonicznej zwraca maksymalnie 100 wpisów.

Z poziomu urządzenia biurowego można nawiązać połączenie tylko z jedną osobą lub jedną salą konferencyjną naraz.

Nawiązywanie połączenia z poziomu książki telefonicznej

1

Otwórz menu Połącz wybierając Połącz Za pomocą przycisku OK na pilocie lub naciskając zielony przycisk na pilocie.


2

Za pomocą przycisków kursora na pilocie zdalnego sterowania można przechodzić między listami Ulubione, Ostatnie i Katalog oraz między elementami na tych listach.


3

Wybierz kontakt, naciskając przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania. Następnie naciśnij zielony przycisk Połącz lub przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania, aby nawiązać połączenie.


Edycja kontaktu przed nawiązaniem połączenia

1

Otwórz menu Połącz, wybierając opcję Połącz za pomocą przycisku OK na pilocie lub naciskając zielony przycisk na pilocie.


2

Za pomocą przycisków kursora na pilocie zdalnego sterowania można przechodzić między listami Ulubione, Ostatnie i Katalog oraz między elementami na tych listach. Wybierz kontakt, naciskając przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania, aby otworzyć menu połączenie.

3

Użyj przycisków kursora na pilocie zdalnego sterowania, aby przejść do pola więcej ( ... ), i naciśnij przycisk OK. Przejdź w dół do Edytuj i zadzwoń i naciśnij OK.

4

Po zakończeniu edycji wpisu naciśnij zielony przycisk Połącz na pilocie zdalnego sterowania, aby nawiązać połączenie.


Nawiązywanie połączenia przy użyciu numeru lub adresu wideo

1

Otwórz menu Połącz, wybierając opcję Połącz za pomocą przycisku OK na pilocie lub naciskając zielony przycisk na pilocie. Użyj klawiszy kursora, aby przejść do pola Wyszukaj lub wybierz i naciśnij OK.


2

Jeśli chcesz zadzwonić do osoby spoza książki telefonicznej lub do osoby, której numer znasz, wybierz 123 i wprowadź jej numer. Zacznij udostępniać nazwy narzędzi w polu użyj lub wybierz numer, aby uzyskać dostęp do narzędzi z katalogu. Przejdź w dół do klawiatury i wybierz znaki, naciskając OK na pilocie.


3

Naciśnij zielony przycisk Połącz na pilocie zdalnego sterowania, aby nawiązać połączenie. Możesz również przejść do ikony Połącz i nacisnąć OK.