Z list Ulubione, ostatnie lub Lista książki adresowej można nawiązać inną osobę Można też wprowadzić numer w polu Wyszukaj lub wybierz numer.


  • Wyszukiwanie w książce telefonicznej zwraca maksymalnie 100 wpisów.

  • Jednocześnie można nawiązać połączenie z tylko jedną osobą lub sali konferencyjną

1

Dotknij opcji nawiązać połączenia Na ekranie głównym kontrolera dotykowego.

2

Dotknij opcji Ulubione, ostatnie lub książka, aby przewinąć listę i wybrać kontakt. Lub Zacznij od wpisania nazwy kontaktu w polu wyszukiwania, aby uzyskać sugestie z książki telefonicznej.

3

Wybierz kontakt i dotknij opcji nawiązać połączenie .

1

Dotknij opcji nawiązać połączenia Na ekranie głównym kontrolera dotykowego.

2

Dotknij opcji ostatnie i wybierz pozycję z listy, aby otworzyć kartę kontaktu

3

Dotknij opcji więcej A następnie kliknij przycisk Edytuj i wybierz numer. Zostanie otwarta Klawiatura programowa, a użytkownik będzie mógł wprowadzić zmiany.

4

Po zakończeniu edycji dotknij przycisku połączenia na klawiaturze, aby nawiązać je

1

Dotknij opcji nawiązać połączenia Na ekranie głównym kontrolera.

2

Rozpocznij wpisywanie numeru kontaktu w polu wyszukiwania Można również wprowadzić adres wideo, aby dołączyć do zaplanowanego spotkania lub je rozpocząć.

3

Dotknij opcji Call (Połącz).

Jeśli na urządzeniu jest włączona funkcja Webex Calling , możliwe jest nawiązywanie połączenia z telefonami komórkowymi i telefonami stacjonarnymi. W takim przypadku zostaną wyświetlone numery telefonów kontaktów, które umożliwiają wybranie i nawiązanie połączenia z książką telefoniczną, w tym na ulubionych i ostatnich.

W przypadku wybrania opcji nawiązania połączenia z osobą z numeru telefonu podczas połączenia użytkownik będzie miał dostęp do dodatkowych przycisków, które umożliwiają:

  • Umieść połączenie zawieszone, a następnie Wznów je

  • przekazane,

  • Dodawanie uczestników w celu utworzenia połączenia konferencyjnego

  • Wysyłanie i odbieranie poczty głosowej

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do centrum pomocy na Webex Calling .

1

Dotknij opcji nawiązać połączenia Na ekranie głównym.


2

Dotknij opcji Ulubione, ostatnie lub książka, aby przewinąć listę i wybrać kontakt. Lub Zacznij od wpisania nazwę kontaktu w polu Wyszukaj lub wybierz numer , aby uzyskać sugestie z książki telefonicznej


3

Wybierz kontakt i dotknij opcji nawiązać połączenie .

1

Dotknij opcji nawiązać połączenia Na ekranie głównym.


2

Dotknij opcji ostatnie lub Ulubione i wybierz pozycję z listy, aby otworzyć kartę kontaktu

3

Dotknij opcji więcej , a następnie zmodyfikuj i wybierz numer. Zostanie otwarta Klawiatura programowa, a użytkownik będzie mógł wprowadzić zmiany.

4

Po zakończeniu edycji dotknij przycisku połączenia na klawiaturze, aby je natychmiast nawiązać


1

Dotknij opcji nawiązać połączenia Na ekranie głównym.


2

Rozpocznij wpisywanie numeru kontaktu w polu wyszukiwania Można także wprowadzić adres wideo umożliwiający dołączenie się do zaplanowanego spotkania lub jego rozpoczęcieanie


3

Dotknij opcji Call (Połącz).