Z list Ulubione, ostatnie lub Lista książki adresowej można nawiązać inną osobę Można też wprowadzić numer w polu Wyszukaj lub wybierz numer.


  • Wyszukiwanie w książce telefonicznej zwraca maksymalnie 100 wpisów.

  • Z urządzenia w pokoju lub tablicy Webex możesz dzwonić tylko do jednej osoby lub do sali konferencyjnej na raz.

  • Listę katalogu zobaczysz tylko wtedy, gdy nie masz żadnych ulubionych lub ostatnio wybieranych kontaktów.

Nawiązywanie połączenia z poziomu książki telefonicznej

1

Dotknij ikony połączenia na ekranie głównym, aby otworzyć menu połączenia.


2

Zacznij wpisywać nazwę kontaktu w polu Wyszukaj lub wybierz numer, aby uzyskać sugestie z katalogu. W przypadku większych organizacji, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania, musisz wpisać co najmniej trzy znaki. Kontakt można również wybrać z listy ostatnie lub Ulubione.


3

Dotknij nazwy kontaktu i dotknij opcji połączenie.

Edycja kontaktu przed nawiązaniem połączenia

1

Otwórz menu połączenia, wybierając na stronie głównej ikonę połączenia


2

Wyszukaj kontakt według ich nazwy i dotknij nazwy z listy sugestii. Kontakt można również wybrać z listy ostatnie lub Ulubione. Dotknij opcji Edycja i połączenie na karcie kontaktu. Ta opcja umożliwia edycję numeru lub adresu wideo w polu wyszukiwania.

3

Po zakończeniu edycji dotknij opcji Nawiąż, aby nawiązać połączenie.

Nawiązywanie połączenia przy użyciu numeru lub adresu wideo

1

Dotknij ikony połączenia na ekranie głównym, aby otworzyć menu połączenia.


2

Jeśli chcesz nawiązać połączenie z osobą spoza książki telefonicznej lub osobą, której numer telefonu jest znany, dotknij Wyszukaj lub wybierz numer i wybierz numer. Zacznij udostępniać nazwy narzędzi w polu użyj lub wybierz numer, aby uzyskać dostęp do narzędzi z katalogu.


3

Dotknij opcji Call (Połącz).