Aplikacje zatwierdzone przez firmę Cisco są dostępne na karcie +Aplikacje u góry obszaru, chyba że administrator wyłączył je dla Twojej organizacji. Aby dowiedzieć się więcej o aplikacji, przejdź do Webex App Hub , wybierz aplikację, a następnie kliknij Dowiedz się więcej .

1

W wiadomościach wybierz obszar, aby dodać aplikację.

2

Kliknij +Aplikacje, a następnie wybierz aplikację z listy.


 

W moderowanych obszarach tylko moderatorzy mają kartę +Aplikacje . Jeśli nie możesz dodać aplikacji, poproś o pomoc moderatora obszaru.

3

Zaloguj się do aplikacji przy użyciu poświadczeń lub utwórz konto.

4

Po zalogowaniu się do aplikacji wybierz zawartość, którą chcesz dodać do karty +Aplikacje .

5

W oknie kliknij Dodaj do zakładki.


 

Po dodaniu aplikacji do obszaru kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę karty, aby uzyskać więcej opcji menu.