1

Otwórz ustawienia ze swojego zdjęcia profilowego i kliknij kolejno opcje Urządzenia > Ustawienia zaawansowane.

2

Zaznacz opcję Automatycznie połącz z urządzeniami, aby automatycznie połączyć się z najbliższym urządzeniem Webex w pokoju.

3

W obszarze Ustawienia połączenia zaznacz opcję Używaj mikrofonu do wykrywania urządzeń.

Aplikacja Webex używa mikrofonu do wykrywania urządzeń tylko wtedy, gdy ręcznie wyszukujesz urządzenie lub korzystasz z funkcji wykrywania sieci Wi-Fi. Jeśli Twoja organizacja nie ma żadnych urządzeń Webex, aplikacja Webex nie używa mikrofonu do wykrywania urządzeń.

4

Zaznacz opcję Używaj sieci Wi-Fi do wykrywania urządzeń w pobliżu, aby użyć informacji o sieciach Wi-Fi w pobliżu w celu wykrycia urządzeń Webex w pobliżu.

5

Kliknij opcję Zapisz.

1

Otwórz preferencje ze swojego zdjęcia profilowego i kliknij kolejno opcje Urządzenia > Ustawienia zaawansowane.

2

Zaznacz opcję Automatycznie połącz z urządzeniami, aby automatycznie połączyć się z najbliższym urządzeniem Webex w pokoju.

3

W obszarze Ustawienia połączenia zaznacz opcję Używaj mikrofonu do wykrywania urządzeń.

Aplikacja Webex używa mikrofonu do wykrywania urządzeń tylko wtedy, gdy ręcznie wyszukujesz urządzenie lub korzystasz z funkcji wykrywania sieci Wi-Fi. Jeśli Twoja organizacja nie ma żadnych urządzeń Webex, aplikacja Webex nie używa mikrofonu do wykrywania urządzeń.

4

Zaznacz opcję Używaj sieci Wi-Fi do wykrywania urządzeń w pobliżu, aby użyć informacji o sieciach Wi-Fi w pobliżu w celu wykrycia urządzeń Webex w pobliżu.

5

Kliknij przycisk OK.

Otwórz ustawienia ze swojego zdjęcia profilowego, dotknij pozycji Urządzenia, a następnie włącz opcje Użyj ultradźwiękówPołącz automatycznie.

Zostanie automatycznie nawiązane połączenie z najbliższym urządzeniem w pokoju.

Otwórz ustawienia ze swojego zdjęcia profilowego, dotknij pozycji Urządzenia, a następnie włącz opcje Użyj ultradźwiękówPołącz automatycznie.

Zostanie automatycznie nawiązane połączenie z najbliższym urządzeniem w pokoju.

Jeśli aplikacja Webex nie połączy się automatycznie z urządzeniem, możesz połączyć się z nim ręcznie. Wystarczy wyszukać urządzenie w aplikacji, a następnie wprowadzić kod PIN wyświetlony na urządzeniu i nawiązać połączenie. Jeśli aplikacja Webex nie może znaleźć urządzenia, nadal możesz połączyć się z nim, używając 9-znakowego kodu, a następnie wprowadzając kod PIN. Kod PIN potwierdza, że łączysz się z właściwym urządzeniem, ponieważ musisz znajdować się blisko urządzenia, aby wyświetlić kod PIN na ekranie.

1

W nagłówku aplikacji kliknij pozycję Połącz z urządzeniem, aby wyświetlić listę urządzeń znajdujących się w pobliżu, a następnie wybierz z listy urządzenie, którego chcesz używać.


 

Jeśli zaznaczysz opcję Wyszukaj urządzenie, możesz wyszukać urządzenie według nazwy. Ponadto zostanie wyświetlona także lista ostatnio używanych urządzeń, z którymi połączono się wcześniej.

Jeśli urządzenie nie pojawia się w wynikach wyszukiwania lub nie możesz połączyć się z siecią, aby móc wyszukać urządzenie, kliknij opcję Połącz się korzystając z 9-znakowego kodu. Następnie wprowadź kod znajdujący się na urządzeniu i kliknij przycisk Dalej.

2

Gdy na urządzeniu wyświetli się kod PIN, wpisz go w aplikacji Webex. Jeśli znajdujesz się w pokoju spotkań z kilkoma osobami, wszyscy używają tego samego kodu PIN do połączenia aplikacji z urządzeniem.


 

Należy wprowadzić kod PIN wyświetlany na urządzeniu. W przypadku usługi Webex Meetings nie można używać kodu PIN prowadzącego.


 

Kod PIN pozostaje ważny przez 5 minut po pierwszym wyświetleniu. Tak więc, jeśli nadasz pomyślne połączenie, nie zostaniesz poproszony o podanie kodu PIN w żadnych dodatkowych próbach w ciągu tych 5 minut.

Jeśli spróbujesz połączyć się po 5 minutach, musisz wprowadzić nowy kod PIN.

Jeśli aplikacja Webex nie połączy się automatycznie z urządzeniem, możesz połączyć się z nim ręcznie. Wystarczy wyszukać urządzenie w aplikacji, a następnie wprowadzić kod PIN wyświetlony na urządzeniu i nawiązać połączenie. Jeśli aplikacja Webex nie może znaleźć urządzenia, nadal możesz połączyć się z nim, używając 9-znakowego kodu, a następnie wprowadzając kod PIN. Kod PIN potwierdza, że łączysz się z właściwym urządzeniem, ponieważ musisz znajdować się blisko urządzenia, aby wyświetlić kod PIN na ekranie.

1

Dotknij swojego zdjęcia profilowego, dotknij pozycji Urządzenia, a następnie włącz pozycję Opcja połączenia ręcznego.

2

Na liście obszarów pozycję Połącz z urządzeniem, aby wyświetlić listę urządzeń znajdujących się w pobliżu, a następnie wybierz z listy urządzenie, którego chcesz używać.


 

Możesz wyszukać urządzenie według nazwy. Ponadto zostanie wyświetlona także lista ostatnio używanych urządzeń, z którymi połączono się wcześniej.

Jeśli urządzenie nie pojawia się w wynikach wyszukiwania lub nie możesz połączyć się z siecią, aby móc wyszukać urządzenie, dotknij opcji Połącz się korzystając z 9-znakowego kodu. Następnie wprowadź kod znajdujący się na urządzeniu i dotknij przycisku Dalej.

3

Gdy na urządzeniu wyświetli się kod PIN, wpisz go w aplikacji Webex. Jeśli znajdujesz się w pokoju spotkań z kilkoma osobami, wszyscy używają tego samego kodu PIN do połączenia aplikacji z urządzeniem.


 

Należy wprowadzić kod PIN wyświetlany na urządzeniu. W przypadku usługi Webex Meetings nie można używać kodu PIN prowadzącego.


 

Kod PIN pozostaje ważny przez 5 minut po pierwszym wyświetleniu. Tak więc, jeśli nadasz pomyślne połączenie, nie zostaniesz poproszony o podanie kodu PIN w żadnych dodatkowych próbach w ciągu tych 5 minut.

Jeśli spróbujesz połączyć się po 5 minutach, musisz wprowadzić nowy kod PIN.

Jeśli aplikacja Webex nie połączy się automatycznie z urządzeniem, możesz połączyć się z nim ręcznie. Wystarczy wyszukać urządzenie w aplikacji, a następnie wprowadzić kod PIN wyświetlony na urządzeniu i nawiązać połączenie. Jeśli aplikacja Webex nie może znaleźć urządzenia, nadal możesz połączyć się z nim, używając 9-znakowego kodu, a następnie wprowadzając kod PIN. Kod PIN potwierdza, że łączysz się z właściwym urządzeniem, ponieważ musisz znajdować się blisko urządzenia, aby wyświetlić kod PIN na ekranie.
1

Kliknij Połącz z urządzeniem.

2

Wprowadź nazwę urządzenia, którego chcesz użyć, lub wybierz urządzenie z listy Ostatnie urządzenia.

3

Gdy na urządzeniu wyświetli się kod PIN, wpisz go w aplikacji Webex.

Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem aplikacja pozostaje połączona z urządzeniem, dopóki przeglądarka pozostaje otwarta.


 

W przypadku łączenia się z aplikacją Webex Board można teraz również otworzyć obszar aplikacji Webex Board z poziomu aplikacji Webex.

Dostępne urządzenia aplikacji Webex można wyszukać za pomocą ultradźwięków lub sieci Wi-Fi. Aby wyświetlać i udostępniać zawartość podczas spotkań, połącz z urządzeniami w pobliżu za pomocą aplikacji Webex.
1

W nagłówku aplikacji kliknij zdjęcie profilowe, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Urządzenia i wybierz sposób wyszukiwania dostępnych urządzeń.

  • Użyj ultradźwięków jest opcją domyślną i jest właściwym wyborem, gdy znajdziesz się w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie, z którym chcesz się połączyć. Dlatego jeśli łączysz się z tym samym urządzeniem z biurka lub sali konferencyjnej, pozostaw zaznaczoną tę opcję. Możesz jednak wyłączyć opcję Połącz automatyczne z najbliższym urządzeniem, jeśli jesteś w biurze z wieloma dostępnymi urządzeniami. Nadal będzie można połączyć się z urządzeniem ręcznie.
  • Opcja Używaj sieci Wi-Fi jest dostępna tylko wtedy, gdy administrator skonfigurował ją w organizacji. Informacje o sieci Wi-Fi służą do wyświetlania listy urządzeń znajdujących się w zasięgu tej sieci. Aplikacja może wyświetlić listę do 5 urządzeń w pobliżu, nawet jeśli połączenia ultradźwiękowe nie działają.
2

W nagłówku aplikacji kliknij Połącz z urządzeniem, aby automatycznie wyszukiwać urządzenia w pobliżu za pomocą ultradźwięków lub sieci Wi-Fi.

Jeśli nie widzisz odpowiedniego urządzenia na liście, wybierz opcję Wyszukaj urządzenie i wprowadź nazwę urządzenia, którego chcesz używać.

Dostępne urządzenia aplikacji Webex można wyszukać za pomocą ultradźwięków lub sieci Wi-Fi. Aby wyświetlać i udostępniać zawartość podczas spotkań, połącz z urządzeniami w pobliżu za pomocą aplikacji Webex.
1

W nagłówku aplikacji kliknij zdjęcie profilowe, wybierz kolejno opcje Preferencje > Urządzenia i wybierz sposób wyszukiwania dostępnych urządzeń.

  • Użyj ultradźwięków jest opcją domyślną i jest właściwym wyborem, gdy znajdziesz się w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie, z którym chcesz się połączyć. Dlatego jeśli łączysz się z tym samym urządzeniem z biurka lub sali konferencyjnej, pozostaw zaznaczoną tę opcję. Możesz jednak wyłączyć opcję Połącz automatyczne z najbliższym urządzeniem, jeśli jesteś w biurze z wieloma dostępnymi urządzeniami. Nadal będzie można połączyć się z urządzeniem ręcznie.
  • Opcja Używaj sieci Wi-Fi jest dostępna tylko wtedy, gdy administrator skonfigurował ją w organizacji. Informacje o sieci Wi-Fi służą do wyświetlania listy urządzeń znajdujących się w zasięgu tej sieci. Aplikacja może wyświetlić listę do 5 urządzeń w pobliżu, nawet jeśli połączenia ultradźwiękowe nie działają.
2

W nagłówku aplikacji kliknij Połącz z urządzeniem, aby automatycznie wyszukiwać urządzenia w pobliżu.

Jeśli nie widzisz odpowiedniego urządzenia na liście, wybierz opcję Wyszukaj urządzenie i wprowadź nazwę urządzenia, którego chcesz używać.

Dostępne urządzenia aplikacji Webex można wyszukać za pomocą ultradźwięków lub sieci Wi-Fi. Aby wyświetlać i udostępniać zawartość podczas spotkań, połącz z urządzeniami w pobliżu za pomocą aplikacji Webex.
1

Dotknij zdjęcia profilowego, wybierz pozycję Urządzenia, a następnie włącz opcję Użyj ultradźwięków.

Jest to właściwym wyborem, gdy znajdziesz się w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie, z którym chcesz się połączyć. Możesz jednak wyłączyć opcję Połącz automatyczne, jeśli jesteś w biurze z wieloma dostępnymi urządzeniami. Nadal będzie można połączyć się z urządzeniem ręcznie.

2

Dotknij opcji Dostępne urządzenia, aby wyświetlić urządzenia w pobliżu, a następnie dotknij opcji Połącz, aby połączyć się z urządzeniem.

Jeśli używasz aplikacji Webex do nawiązywania połączeń telefonicznych, możesz ustawić telefon stacjonarny jako opcję domyślną podczas wykonywania połączeń z aplikacji. Wybierz numer w aplikacji, a połączenie zostanie nawiązane przez telefon. Jeśli masz wiele linii telefonicznych, możesz zmienić aktywną linię służącą do nawiązywania połączeń.

Wybierz opcję Połącz z urządzeniem i wybierz telefon jako jedną z opcji Urządzenia osobiste.


 

Jeśli masz połączenie z telefonem biurkowym, ale chcesz użyć aplikacji Webex, przed wybraniem numeru kliknij , a następnie wybierz pozycję Mój komputer.

Co zrobić dalej

Utwórz nazwę niestandardową telefonu biurkowego. Przesuń wskaźnik nad opis telefonu i kliknij , aby go edytować. Unikatowe opisy są szczególnie przydatne, gdy z aplikacją jest połączony więcej niż jeden telefon biurkowy.