Przed rozpoczęciem

Stosuje się do:

  • Wszystkie aktywne wersje spotkań z planami Meet, Business i Enterprise

  • Wszystkie wydarzenia (klasyczne) i wersje webinariów


Twój administrator Webex musi włączyć przesyłanie strumieniowe na żywo.

Udostępnianie tablicy i udostępnianie pliku za pomocą funkcji Udostępnij plik, w tym udostępnianie pliku wideo, nie są obsługiwane podczas przesyłania strumieniowego na żywo.

Musisz mieć konta w serwisie Twitter i usłudze Periscope. Konto na Twitterze musi być połączone z kontem Periscope.

Przed użyciem usługi strumieniowego przesyłania spotkań lub wydarzeń na żywo należy zalogować się do usługi Periscope Producer i zapoznać z procesem przesyłania strumieniowego.

1

Zaloguj się w usłudze Periscope przy użyciu swojego konta Twitter.

2

W prawym górnym rogu ekranu kliknij ikonę swojego profilu i wybierz opcję Producer.

Wybieranie opcji Producer
3

Kliknij przycisk Utwórz nowe źródło.

Zobaczysz pola Adres URL serwera i Nazwa kanału streamingowego / Klucz kanału streamingowego. Te dane trzeba będzie skopiować i wkleić w kroku 6.

Przycisk Utwórz nowe źródło
4

Zaloguj się do witryny Webex, rozpocznij spotkanie lub wydarzenie, przejdź do pozycji Więcej opcjiWięcej opcjii kliknij pozycję Rozpocznij transmisję na żywo.

Opcja Rozpocznij przesyłanie strumieniowe na żywo

Przesyłanie strumieniowe na żywo nie jest dostępne w trakcie sesji ćwiczebnej podczas wydarzenia.

5

(Opcjonalnie) Kliknij Zmień układ transmisji strumieniowej, aby ustawić układ wideo strumienia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wybierania układu przesyłania strumieniowego wideo, zobacz Przesyłanie strumieniowe na żywo spotkań, seminariów internetowych lub wydarzeńWebex.

6

Wybierz Inne usługi przesyłania strumieniowego.

Okno dialogowe Rozpocznij przesyłanie strumieniowe na żywo
7

Wprowadź następujące informacje:

  • W polu Usługa przesyłania strumieniowego wpisz tekst Periscope Producer.

  • W polu Łącze do strumienia docelowego skopiuj i wklej adres URL serwera uzyskany w kroku 3.

  • W polu Klucz strumienia docelowego skopiuj i wklej klucz transmisji strumieniowej uzyskany w kroku 3.

Okno dialogowe Inne informacje o usłudze przesyłania strumieniowego
8

Kliknij Rozpocznij transmisję strumieniową.

Aby potwierdzić, że transmitujesz ze spotkań, seminariów internetowych lub wydarzeń (klasycznych),sprawdź wskaźnik Na żywo podczas spotkania, seminarium internetowegolub wydarzenia.

9

Gdy wszystko będzie gotowe do rozpoczęcia transmisji na żywo na Twitterze, wróć do programu Producer i poczekaj, aż zobaczysz podgląd transmisji na żywo ze spotkania, seminarium internetowegolub wydarzenia.

Podgląd transmisji strumieniowej na żywo
10

Kiedy zobaczysz podgląd przekazu na żywo, kliknij przycisk Rozpocznij transmisję na żywo.

Przycisk Rozpocznij transmisję na żywo

Transmisja na żywo pojawi się w tweecie na osi czasu Twoich obserwujących.

Kliknij Udostępnij tweet pod tweetem, aby udostępnić transmisję wideo na żywo innym osobom.

Co dalej?

Kiedy zechcesz zakończyć transmisję na żywo:
  • Wróć do aplikacji Producer i kliknij opcję Zatrzymaj transmisję.

  • Wróć do spotkania lub wydarzenia, wybierz pozycję Więcej opcjiWięcej opcji, a następnie wybierz pozycję Zatrzymaj przesyłanie strumieniowe.