Włącz akcelerację GPU

Akceleracja GPU jest obsługiwana tylko na procesorach GPU z systemem Windows i Intel, które mają sterownik GPU w wersji 26.20.0.0 lub nowszej.

1

Kliknij swoje zdjęcieprofilowe, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > wideo > Ustawieniazaawansowane.

2

Usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz akcelerację GPU dla wirtualnego tła , a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli system nie obsługuje tej funkcji, to pole wyboru nie będzie widoczne.