Omogući GPU ubrzanje

GPU ubrzanje je podržano u operativnim sistemima Windows i Intel GPU-ovima koji imaju GPU upravljački program verzije 26.20.0.0 ili samo veći.

1

Kliknite na sliku profila, azatim izaberite stavku Postavke > video > više opcija.

2

Opozovite izbor u polju za potvrdu Omogući GPU ubrzanje za virtuelnu pozadinu , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj .

Ako sistem ne podržava ovu funkciju, nećete videti ovo polje za potvrdu.