Ostateczna wersja narzędzi zwiększających produktywność dla komputerów Mac będzie 41,5, ponieważ Microsoft planuje zablokować wtyczki oparte na iniekcji w programie Mac Outlook od połowy maja. Klienci programu Outlook z siedzibą na komputerze Mac, którzy chcą korzystać z programu Webex, powinni przejść do programu Cisco Webex Scheduler.

Webex Productivity Tools to oddzielny pakiet z aplikacji klasycznej Webex Meetings z wersji 39.10. Narzędzia zwiększające produktywność nie obsługują już integracji z programami IBM Lotus Notes, IBM Sametime, Microsoft Lync, Internet Explorer i Skype dla firm z wersji 41.2.

1

Aby sprawdzić wersję narzędzi webex productivity, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na pasku menu Mac wybierz ikonę Webex i wybierz pozycję Informacje .
  • Przejdź do witryny sieci Webex i wybierz pozycję Spotkania Webex > Pomoc techniczna > pliki do pobrania . W przypadku niektórych niestandardowych witryn webex można wyświetlić wersję narzędzi zwiększających produktywność, wybierając zamiast tego pozycję Spotkania webex > pomoc techniczną > informacje.
2

Jeśli zainstalowana wersja nie jest najnowszą wersją wymienioną w witrynie, wybierz pozycję Pobierz w obszarze "Narzędzia zwiększające produktywność" na stronie Pliki do pobrania w witrynie Webex, aby pobrać najnowszą wersję.