Możesz wybierać spośród różnych opcji mikrofonu w zależności od otoczenia rozmowy lub spotkania. Możesz także usunąć szumy tła podczas aktywnego połączenia lub spotkania.

  • Usuwanie szumów, aby dołączać do spotkań i rozmów bez martwienia się o hałas w tle, taki jak pisanie na klawiaturze i dzwonki do drzwi.

  • Optymalizuj pod kątem mojego głosu, aby usunąć mowę i hałas w tle, gdy jesteś w hałaśliwym otoczeniu, w którym rozmawiają inni, np. w kawiarni. Oprócz usuwania szumów tła usuwa również głosy ludzi rozmawiających w tle. Dostępne tylko w urządzeniach Board and Desk Series, gdy włączona jest obsługa RoomOS 11.

  • Tryb muzyczny, aby zachować oryginalny dźwięk mikrofonu podczas używania komputera do odtwarzania dźwięku, dzięki czemu wirtualne koncerty lub lekcje muzyki są jeszcze lepsze. Dowiedz się więcej o trybie muzycznym.

Usuwanie szumów jest domyślnie włączone. Gdy wybierzesz jedną z opcji mikrofonu, pozostanie on włączony, dopóki go nie wyłączysz.

Na urządzeniu przesuń palcem od krawędzi ekranu, aby otworzyć panel sterowania, i dotknij opcji Opcje mikrofonu. Następnie wybierz opcję mikrofonu, której chcesz użyć.

Aby wyłączyć, wybierz Neutralny.

1

Na tablicy Webex dotknij nazwy urządzenia na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji Ustawienia.

2

Przejdź do Usuwania szumów i włącz.

Aby wyłączyć usuwanie szumów, wyłącz je.

Na urządzeniu Webex Desk, Desk Pro, DX70 lub DX80 dotknij ikony mikrofonu w prawym górnym rogu ekranu głównego. Dotknij opcji Usuwanie szumów, aby ją włączyć.

Aby wyłączyć, dotknij opcji Domyślne.

W urządzeniu Touch 10 lub Room Navigator dotknij ikony mikrofonu w prawym górnym rogu ekranu głównego. Dotknij opcji Usuwanie szumów, aby ją włączyć.

Aby wyłączyć, dotknij opcji Domyślne.