Boty w aplikacji Webex

Boty mogą pomóc rozszerzyć funkcjonalność aplikacji Webex o aplikację innej firmy. Możesz dodawać boty do przestrzeni aplikacji Webex i wchodzić w interakcje bezpośrednio z aplikacją innej firmy z tego obszaru. Po dodaniu bota do przestrzeni możesz wysłać wiadomość pomocy do bota, a odpowiedź zawiera polecenia obsługiwane przez bota.

Możesz dodać bota do dowolnego rodzaju przestrzeni; dodaj bota do obszaru projektu z innymi osobami i wchodź w bezpośrednią interakcję z aplikacją innej firmy ze swojej przestrzeni. Możesz też utworzyć przestrzeń tylko z Tobą i botem, aby wchodzić w interakcje z aplikacją innej firmy.

Webex App Hub zawiera katalog botów i aplikacji opracowanych przez Cisco i programistów zewnętrznych.

Dodaj bota Bonusly

Przed skonfigurowaniem powiadomień dla swojego konta Bonusly musisz dodać bota Bonusly do spacji i połączyć swoje konto. Możesz dodać bota Bonusly do przestrzeni grupowej lub możesz utworzyć bezpośrednie miejsce dla bota Bonusly.

1

Aby dodać bota Bonusly do przestrzeni grupowej, przejdź do Wiadomości i wybierz przestrzeń, której chcesz użyć do powiadomień Bonusly.


 

Jeśli chcesz utworzyć bezpośrednie miejsce dla bota Bonusly, wpisz Bonusly.bot@webex.bot na pasku wyszukiwania.

2

Wybierz Osoby, kliknij Dodaj osoby i wprowadź nazwę bota Bonusly: Bonusly.bot@webex.bot.

Bot tworzy bezpośrednią przestrzeń z wiadomością powitalną.3

Kliknij Połącz konto w wiadomości powitalnej.

4

Na stronie internetowej, która zostanie otwarta, wykonaj kroki, aby autoryzować Webex App do uzyskania dostępu do Twojego konta Bonusly.

Bot Bonusly wysyła powiadomienie o sukcesie w przestrzeni. Powiadomienie zawiera również przycisk Zarządzaj powiadomieniami, którego możesz użyć do skonfigurowania powiadomienia.
5

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, możesz poprosić bota o pomoc:

  • W przestrzeni grupy zawierającej bota wprowadź @Mailchimp pomoc i wyślij.
  • W bezpośredniej przestrzeni z botem wprowadź pomoc i wyślij.
Bot wysyła wiadomość z listą obsługiwanych poleceń.

Zarządzaj powiadomieniami Bonusly

Po dodaniu bota Bonusly do przestrzeni i połączeniu konta możesz utworzyć powiadomienie. Za każdym razem, gdy otrzymasz bonus w Bonusly, otrzymasz powiadomienie w wybranym miejscu.

1

Zarządzaj powiadomieniami z przestrzeni grupowej lub z przestrzeni bezpośredniej za pomocą bota Bonusly:

  • Jeśli bot Bonusly znajduje się w przestrzeni grupowej, wprowadź @Bonusly pomocy i wyślij wiadomość.

  • Jeśli bot Bonusly znajduje się w bezpośrednim miejscu, wprowadź pomoc i wyślij wiadomość.

Bot Bonusly wysyła wiadomość z linkiem Zarządzaj powiadomieniami.

2

Kliknij link Zarządzaj powiadomieniami, aby otworzyć listę powiadomień.

3

Wybierz powiadomienie i kliknij Zapisz, aby zapisać ustawienia.

4

Jeśli chcesz wyświetlić lub edytować powiadomienia na pulpicie nawigacyjnym Bonusly, kliknij Dashboard.

Pulpit nawigacyjny to narzędzie internetowe, za pomocą którego można tworzyć i edytować powiadomienia. Wyświetla również wszystkie twoje przestrzenie, które zawierają bota Bonusly.

Co dalej?

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące botów w aplikacjiWebex, skontaktuj się z devsupport@webex.com.