Slido jest dostępny w Cisco Webex Meetings w wersji 41.6 i nowszych witrynach. Ta funkcja jest dostępna w niezależnym cyklu wydawniczym. Sprawdź status.webex.com/maintenance, kiedy będzie dostępna w Twojej witrynie. Aby znaleźć używane wersje spotkań webex, zobacz Znajdowanie numeru wersji spotkań cisco Webex.

1

Podczas spotkania przejdź do aplikacji > Slido.

2

Wybierz Slido, który zawiera ankietę do edycji.


 

Jeśli wybierzesz niewłaściwy Slido, kliknij > Przełącz zdarzenie.

3

Na karcie Ankiety znajdź ankietę, a następnie kliknij pozycję > Edytuj. Wprowadzanie zmian i kliknij przycisk Zapisz.

Aby zduplikować ankietę, kliknij przycisk Duplikuj.

Zduplikowana ankieta zostanie dodana na końcu listy.