Slido finns tillgängligt Cisco Webex Meetings version 41.6 och senare webbplatser. Funktionen är tillgänglig i en oberoende versionsperiod. Kontrollera status.webex.com/maintenance om den kommer att finnas tillgänglig på din webbplats. Du hittar versionen Webex Meetings du använder i Hitta ditt Cisco Webex Meetingsversionsnummer.

1

Under ett möte går du till Appar > Slido.

2

Välj slido som innehåller omröstningen för att redigera.


 

Om du väljer fel Slidoklickar du på > Växla händelse.

3

Sök rätt på omröstningen på fliken Omröstningar och klicka sedan på > Redigera. Gör dina ändringar och klicka på Spara.

Duplicera en omröstning genom att klicka på Duplicera.

Den duplicerade omröstningen läggs till i slutet av listan.