Slido je dostupan na Webex sastancima na verziji 41.6 i novijoj lokaciji. Dostupan je i u Webex Events (novom) za planove sa kapacitetima do 5.000 licenci domaćina na verzijama 41.9 i novnijim lokacijama. Ova funkcija je dostupna u nezavisnom ciklusu izdavanja. Proverite status.webex.com/maintenance biste videli kada će biti dostupan na vašem sajtu. Da biste pronašli verziju koju koristite, pogledajte članak Pronalaženje broja verzije Webex sastanaka.

1

Tokom sastanka ili događaja idite na apps > Slido.

2

Izaberite Slido koji sadrži anketu za uređivanje.


 

Ako izaberete pogrešan Slido, kliknite na dugme > Promeni događaj.

3

Na kartici Ankete pronađite anketu, a zatim kliknite na dugme > Edit. Izvršite promene i kliknite na dugme Sačuvaj .

Da biste duplirali anketu, kliknite na dugme "Duplikat".

Duplirana anketa se dodaje na kraj liste.