Urządzenia obsługujące tę funkcję

 • Board Pro 55 i Board Pro 75

 • Codec Plus (w tym Room Kit Plus i Room Kit Plus Precision 60)

 • Codec Pro (w tym Room Kit Pro i Room Kit Pro Precision 60)

 • Pokój 55 i pokój 55 Dwuosobowy

 • Pokój 70 i Pokój 70 G2

Wymagania i ograniczenia

 • Obsługiwana wersja: HDCP - High-bandwidth Digital Content Protection, wersja 1.4.

 • Zawartości HDCP nie można udostępniać podczas połączenia.

 • Ekrany, na których wyświetlana jest chroniona zawartość, muszą obsługiwać hdCP. Zintegrowane ekrany wszystkich urządzeń pokojowych obsługują HDCP.

Konfigurowanie obsługi HDCP

Obsługę HDCP można skonfigurować z poziomu konfiguracji urządzeń, lokalnego interfejsu internetowego urządzenia i interfejsu API. Przeczytaj artykuł Konfiguracje urządzeń , aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do konfiguracji.

Ustaw konfigurację Video > Input > Connector [n] > HDCP > Mode na On , aby włączyć obsługę zawartości chronionej HDCP na tym złączu.

Tylko jedno złącze wejściowe HDMI można skonfigurować do obsługi zawartości chronionej hdCP. Które złącze zależy od typu urządzenia.

 • Płyta Pro 55 i 75: Złącze wejściowe 3 (HDMI)

 • Codec Plus, Pokój 55 Dual, Pokój 70: Złącze wejściowe 2

 • Codec Pro, Pokój 70 G2: Złącze wejściowe 5

 • Pokój 55: Złącze wejściowe 3 (HDMI 2)

Jeśli złącze wejściowe jest skonfigurowane do obsługi HDCP, jest zarezerwowane dla tego typu zawartości. Rezerwacja oznacza:

 • Z tego łącznika można udostępniać lokalniezarówno zawartość HDCP, jak i zawartość inną niż HDCP.

 • Nie można udostępniać żadnej zawartości z tego łącznika podczas połączenia, niezależnie od tego, co jest połączone.

 • Nie można tworzyć migawek internetowych tego źródła.

Złącza wyjściowe (ekrany), które mogą wyświetlać zawartość HDCP

Zawartość HDCP jest wyświetlana tylko na ekranach podłączonych do określonych złączy wyjściowych HDMI. Które złącza zależą od typu urządzenia.

 • Codec Plus, Pokój 55 Dual, Pokój 70: Złącze wyjściowe 1

  To złącze jest przeznaczone dla zintegrowanego ekranu dla Pokoju 70 Pojedynczego, a lewy zintegrowany ekran dla Pokoju 55 Dual i Pokoju 70 Dual.

 • Codec Pro, Pokój 70 G2: Złącze wyjściowe 1 i złącze wyjściowe 2

  Złącza te są przeznaczone do zintegrowanych ekranów do Room 70 G2 Dual. Zintegrowany ekran do Room 70 G2 Single jest podłączony do złącza wyjściowego 1.

 • Pokój 55, Board Pro 55, Board Pro 75: Zintegrowany ekran