Enheter som stöder den här funktionen

 • Board Pro 55 och Board Pro 75

 • Codec Plus (inklusive Room Kit Plus och paket för rum Plus Precision 60)

 • Codec Pro (inklusive Room Kit Pro och room Kit Pro Precision 60)

 • Rum 55 och rum 55 dual

 • Rum 70 och rum 70 G2

Krav och begränsningar

 • Version som stöds: HDCP – Skydd för digitalt innehåll med hög bandbredd, version 1.4.

 • HDCP-innehåll kan inte delas under ett samtal.

 • Skärmarna som det skyddade innehållet visas på måste ha stöd för HDCP. De integrerade skärmarna på alla rumsenheter har stöd för HDCP.

Konfigurera HDCP-stöd

Du kan konfigurera HDCP-stöd från enhetens konfigurationer, enhetens lokala webbgränssnitt och använda API:et. Läs artikeln om enhetskonfigurationer för mer information om hur du får åtkomst till konfigurationerna.

Ställ in konfiguration > Input > Connector [n] > HDCP > Mode på På för att aktivera stöd för HDCP-skyddat innehåll på den här anslutningen.

Endast en HDMI-ingångsanslutning kan konfigureras för att stödja HDCP-skyddat innehåll. Vilken anslutning beror på enhetens typ.

 • Board Pro 55 och 75: Ingångsanslutning 3 (HDMI)

 • Codec Plus, rum 55 dual, rum 70: Mata in anslutning 2

 • Codec Pro, rum 70 G2: Mata in anslutning 5

 • Rum 55: Ingångsanslutning 3 (HDMI 2)

När en ingångsanslutning har konfigurerats för att stödja HDCP reserveras den för denna typ av innehåll. Reservationen innebär:

 • Du kan dela både HDCP-innehåll och icke-HDCP-innehåll från denna anslutning lokalt.

 • Du kan inte dela något innehåll från denna anslutning under ett samtal, oavsett vad som är anslutet.

 • Du kan inte ta ögonblicksbilder av den här källan på webben.

Utgångsanslutningar (skärmar) som kan visa HDCP-innehåll

HDCP-innehåll visas endast på skärmar som är anslutna till specifika HDMI-utgångsanslutningar. Vilka anslutningar beror på enhetens typ.

 • Codec Plus, rum 55 dual, rum 70: Utgångsanslutning 1

  Anslutningen är för den integrerade skärmen för rum 70 Single och den vänstra integrerade skärmen för rum 55 Dual och rum 70 Dual.

 • Codec Pro, rum 70 G2: Utgångsanslutning 1 och utgångsanslutning 2

  Anslutningarna är för de integrerade skärmarna för rum 70 G2 Dual. Den integrerade skärmen för rum 70 G2 Single är ansluten till utgångsanslutningen 1.

 • Rum 55, Board Pro 55, Board Pro 75: Den integrerade skärmen