Przegląd Webex Recorder

Nagrywaj całą aktywność ekranu w dowolnej aplikacji na komputerze za pomocą Webex Recorder.

Możesz uchwycić:

  • Dźwięk multimedialny przez dodatkowy adapter.

  • Narracja głosowa przez podłączenie mikrofonu do komputera.

Nagranie przechwytuje wideo od każdego, kto transmituje wideo z kamery internetowej; jednak tylko duży panel wideo w sesji jest wyświetlany w nagraniu. Okno wideo przełącza się na wideo aktywnego mówcy, chyba że gospodarz zablokuje okno wideo dla określonego uczestnika.

Użyj Webex Player do odtwarzania nagrań. Użyj Webex Recording Editor do edycji nagrań.

Nagrane pliki są zapisywane na komputerze w formacie Webex Recording Format (.wrf), zastrzeżonym formacie Webex.

Pobierz Webex Recorder

1

Zaloguj się do witryny webex.

2

W lewym dolnym rogu strony wybierz Webex Training, Webex Eventslub Webex Support.

3

Kliknij opcję Pomoc techniczna > pliki do pobrania .

4

Kliknij pozycję Rejestratory i odtwarzacze, a następnie kliknij pozycję Nagrywanie i odtwarzanie.

5

Przewiń w dół do Webex Recorder, kliknij Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Rejestrowanie aplikacji

1

Zrób jedno z poniższych:

  • Otwórz Webex Recorder z pulpitu.
  • Kliknij Wszystkie programy > Webex >Webex Recorder & Player >Webex Recorder.
2

Wybierz plik > Otwórz aplikację.

3

Zrób jedno z poniższych:

  • Wybierz aplikację z listy, a następnie kliknij przycisk Wybierz.
  • Kliknij w Inna aplikacja , wybierzaplikację, a następnie kliknij w Udostępnij.
4

Wpisz nazwę pliku nagrania, wybierz lokalizację, a następnie kliknij w Zapisz.

5

Użyj przycisków na panelu rejestratora, aby sterować nagrywaniem:

Do

Kliknij przycisk Obserwowane

Rozpocznij nagrywanie

Wstrzymywanie lub wznawianie nagrywania

Zatrzymywanie nagrywania i zapisywanie pliku

Ustawianie znacznika nawigacji podczas przekodowywania

Oznaczanie adnotacji na ekranie

Rozpoczynanie lub zatrzymywanie nagrywania dźwięku

Regulacja czułości mikrofonu

Ukryj panel rejestratora podczas nagrywania

1

W Webex Recorderwybierz Ustawienia > Webex Recording Settings.

2

Zaznacz pole wyboru Ukryj panel Rejestrator podczas nagrywania, a następnie kliknij przycisk OK .

Odtwarzanie nagrania

Użyj Webex Player, aby odtworzyć dowolne nagranie w formacie .wrf wykonane za pomocą Webex Recorder.

1

Zrób jedno z poniższych:

  • Otwórz Webex Player z pulpitu.
  • Kliknij Wszystkie programy > Webex >Webex Recorder & Player >Webex Player.
2

Wybierz opcję Plik > Otwórz .

3

Znajdź nagranie wrf, które chcesz odtworzyć, a następnie kliknij w Otwórz.

4

Użyj przycisków w Webex Player, aby kontrolować odtwarzanie:

Do

Kliknij następujące opcje

Rozpocznij odtwarzanie

Wstrzymywanie lub wznawianie odtwarzania

Zatrzymywanie odtwarzania

Przewiń

Przechodzenie do poprzedniego segmentu

Przechodzenie do następnego segmentu

Przewijanie do przodu

Regulacja głośności odtwarzania

Wycisz lub wyłącz wyciszenie

Przewijanie do przodu lub do tyłu do określonej lokalizacji

Ukrywanie panelu odtwarzacza podczas odtwarzania

1

W Webex Playerupewnij się, że plik jest otwarty.

2

Wybierz pozycję Sterowanie > Ustawienia .


 

Opcja Ustawienia jest dostępna tylko wtedy, gdy masz otwarty plik.

3

Zaznacz pole wyboru Ukryj konsolę odtwarzacza podczas odtwarzania i kliknij przycisk OK .