Pregled Webex snimača

Snimite sve aktivnosti ekrana u bilo kojoj aplikaciji na računaru pomoću Webex snimača.

Možete da uhvatite:

  • Multimedijalni zvuk preko dodatnog adaptera.

  • Glas preko prateće priče povezivanjem mikrofona sa računarom.

Snimak snima video od bilo koga ko emituje video snimak veb kamere; Međutim, samo velika video tabla u sesiji je prikazana na snimku. Video prozor se prebacuje na video zapis aktivnog govornika, osim ako domaćin ne zaključa video prozor na određenom učesniku.

Koristite Webex Player za reprodukciju snimaka. Koristite Webex uređivač snimanja da biste uredili snimke.

Snimljene datoteke se čuvaju na računaru u Webex formatu snimanja (.wrf), vlasničkom Webex formatu.

Preuzmite Webex snimač

1

Prijavite se na Webex lokaciju.

2

U donjem levom uglu stranice izaberite Webex Training, Webex Eventsili Webex podršku.

3

Kliknite na dugme > preuzimanja.

4

Izaberite stavku Snimači i plejeri, a zatim stavku Snimanje i reprodukcija.

5

Pomerite se nadole do Webex snimača, kliknite na dugme Preuzmi i pratiteodzive.

Zapisivanje aplikacije

1

Uradite nešto od sledećeg:

  • Otvorite Webex snimač sa radne površine.
  • Izaberite stavku Svi programi > Webex >Webex Recorder & Player > Webex Recorder.
2

Izaberite stavku Datoteka > otvori aplikaciju.

3

Uradite nešto od sledećeg:

  • Izaberite aplikaciju sa liste, a zatim kliknite na dugme Izaberi.
  • Izaberite stavku Druga aplikacija ,izaberite aplikaciju, a zatim kliknite na dugme Deli.
4

Otkucajte ime datoteke za snimanje, odaberite lokaciju, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

5

Koristite dugmad na tabli snimača da biste kontrolisali snimanje:

Do

Kliknite na sledeće

Pokreni snimanje

Pauziranje ili nastavak snimanja

Zaustavi snimanje i čuvanje datoteke

Postavljanje označivača za navigaciju prilikom ponovne kodiranja

Označavanje beleški na ekranu

Pokretanje ili zaustavljanje snimanja zvuka

Podešavanje osetljivosti mikrofona

Skrivanje table snimača tokom snimanja

1

U programu Webex Recorderizaberite stavku Postavke > Webex recording Settings.

2

Potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij tablu snimača tokom snimanja, a zatim kliknite na dugme U redu.

Reprodukcija snimka

Koristite Webex Player da biste reprostrani snimak bilo kog .wrf formata napravljen pomoću Webex snimača.

1

Uradite nešto od sledećeg:

  • Otvorite Webex Player sa radne površine.
  • Izaberite stavku Svi programi > Webex >Webex Recorder & Player > Webex Player.
2

Izaberite stavku Datoteka > otvori .

3

Pronađite .wrf snimak koji želite da reprodukujete, a zatim kliknite na dugme Otvori.

4

Koristite dugmad u programu Webex Player da biste kontrolisali reprodukciju:

Do

Kliknite na sledeće

Pokreni reprodukciju

Pauziranje ili nastavak reprodukcije

Zaustavi reprodukciju

Premotaj

Kretanje do prethodnog segmenta

Kretanje do sledećeg segmenta

Premotaj unapred

Podešavanje jačine zvuka reprodukcije

Isključite ili ponovo uključite audio

Premotavanje unapred ili premotavanje unazad na određenu lokaciju

Sakrij tablu igrača tokom reprodukcije

1

Uverite se da je datoteka otvorena u programu WebexPlayer.

2

Izaberite stavku Kontrole > postavke.


 

Opcija "Postavke" je dostupna samo dok je datoteka otvorena.

3

Potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij konzolu programa Player tokom reprodukcije i kliknite na dugme U redu.