Prehľad o Webex záznamník

Zaznamenajte všetku aktivitu na obrazovke v ľubovoľnej aplikácii v počítači pomocou Webex záznamník.

Môžete zachytiť:

  • Multimediálny zvuk cez prídavný adaptér.

  • Hlasové rozprávanie pripojením mikrofónu k počítaču.

Záznam zachytáva video od kohokoľvek, kto vysiela svoje video z webovej kamery; v zázname sa však zobrazí iba veľký panel videa v relácii. Okno videa sa prepne na video aktívneho rečníka, pokiaľ hostiteľ nezamkne okno videa na konkrétnom účastníkovi.

Použi Webex Prehrávač na prehrávanie nahrávok. Použi Webex Editor nahrávok na úpravu nahrávok.

Nahrané súbory sa ukladajú do vášho počítača v priečinku Webex Recording Format (.wrf), proprietárny Webex formát.

Stiahnite si Webex záznamník

1

Prihláste sa do svojho Webex web.

2

V ľavej dolnej časti stránky vyberte Školenie Webex, Webex udalosti, alebo Podpora Webex.

3

Kliknite podpora > K stiahnutiu.

4

Kliknite Nahrávači a prehrávače a potom kliknite Nahrávanie a prehrávanie.

5

Prejdite nadol na Záznamník Webex, kliknite Stiahnuť ▼a postupujte podľa pokynov.

Zaznamenajte aplikáciu

1

Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Otvor Webex Záznamník z pracovnej plochy.
  • Kliknite Všetky programy > Webex > Záznamník a prehrávač Webex > Záznamník Webex.
2

Vyberte Súbor > Otvorte aplikáciu.

3

Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Vyberte aplikáciu zo zoznamu a potom kliknite Vyberte.
  • Kliknite Iná aplikácia, vyberte aplikáciu a potom kliknite zdieľam.
4

Zadajte názov súboru so záznamom, vyberte umiestnenie a potom kliknite Uložiť.

5

Použite tlačidlá na Panel záznamníka na ovládanie nahrávania:

Komu

Kliknite na nasledujúce

Spustite nahrávanie

Pozastaviť alebo obnoviť nahrávanie

Zastavte nahrávanie a uložte súbor

Nastaviť značku pre navigáciu pri prekódovaní

Označte anotácie na obrazovke

Spustenie alebo zastavenie nahrávania zvuku

Nastavte citlivosť mikrofónu

Počas nahrávania skryte panel rekordéra

1

V Záznamník Webex, vyberte nastavenie > Nastavenia nahrávania Webex.

2

Skontrolovať Počas nahrávania skryte panel rekordéra začiarknite políčko a potom kliknite na OK.

Prehrajte nahrávku

Použi Webex Prehrávač na hranie akéhokoľvek .wrf formát záznamu vytvorený pomocou Webex záznamník.

1

Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Otvor Webex Prehrávač z pracovnej plochy.
  • Kliknite Všetky programy > Webex > Záznamník a prehrávač Webex > Prehrávač Webex.
2

Vyberte Súbor > OTVORENÉ.

3

Nájdite .wrf záznam, ktorý chcete prehrať, a potom kliknite OTVORENÉ.

4

Použite tlačidlá v Prehrávač Webex na ovládanie prehrávania:

Komu

Kliknite na nasledujúce

Spustite prehrávanie

Pozastaviť alebo obnoviť prehrávanie

Zastavte prehrávanie

Pretočiť späť

Prejdite na predchádzajúci segment

Prejdite na ďalší segment

Rýchlo vpred

Upravte hlasitosť prehrávania

Stlmiť alebo zapnúť zvuk

Rýchly posun dopredu alebo dozadu na konkrétne miesto

Počas prehrávania skryť panel prehrávača

1

V Prehrávač Webex, uistite sa, že je súbor otvorený.

2

Vyberte Ovládacie prvky > nastavenie.


 

The nastavenie možnosť je dostupná iba vtedy, keď máte otvorený súbor.

3

Skontrolovať Počas prehrávania skryť konzolu prehrávača začiarknite políčko a kliknite na tlačidlo OK.