Aplikację można pobrać poprzez:

  • Wyszukiwanie Cisco Webex Meetings w App Store

  • Dołączanie do spotkania po raz pierwszy w przeglądarce internetowej urządzenia i akceptowanie oferty zainstalowania aplikacji na urządzeniu

  • Skanowanie tego kodu:


Po otwarciu Spotkaniazaakceptuj Regulamin korzystania z aplikacji.

Aplikację można pobrać poprzez:

  • Wyszukiwanie Cisco Webex Meetings w sklepie Google Play lub Amazon Appstore na Androida

  • Dołączanie do spotkania po raz pierwszy w przeglądarce internetowej urządzenia i akceptowanie oferty zainstalowania aplikacji na urządzeniu


Po otwarciu Spotkaniazaakceptuj Regulamin korzystania z aplikacji.