1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników połączeńprzejdź do pozycji Ustawienia połączeń > Dodatkowe funkcje .

3

Włącz opcję Blokuj mój identyfikator dzwoniącego dla połączeńprzekazywanych.

4

Kliknij opcję Zapisz.