Ten artykuł nie dotyczy urządzeń DX 70 i DX 80.

1

Udostępnij ekran laptopa lub telefonu komórkowego na urządzeniu. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak to zrobić bezprzewodowo, oraz ten artykuł za pomocą HDMI.

2

Stuknij w lewy dolny róg ekranu, aby rozpocząć dodawanie adnotacji. Jeśli nie jest widoczny, stuknij ekran raz. Otwarcie funkcji rysowania może potrwać kilka sekund.

3

Gdy skończysz dodawać adnotacje i będziesz gotowy do wysłania, stuknij pozycję .4

Wprowadź adres e-mail osób, do których chcesz wysłać obraz z adnotacjami.

Wiadomość e-mail zawierająca obraz z adnotacjami jest dostępna kilka minut po wysłaniu. Odbiorca otrzyma wiadomość e-mail z .pdf pliku adnotacji.