Tylko host lub alternatywny host może nagrywać sesję szkoleniową. Nie można nagrywać, jeśli opcja nagrywania jest niedostępna. Jeśli alternatywny host rejestruje sesję, host nadal odbiera i jest właścicielem nagrania po zakończeniu szkolenia.

Nagrania w chmurze są zapisywane w formacie zaawansowanego nagrywania (ARF). Nagrania na komputerze są zapisywane w formacie Webex Recording Format (WRF).

1

Użytkownicy komputerów stacjonarnych: Jeśli chcesz nagrywać na komputerze, a nie w chmurze, przejdź do webex szkolenia: Ustawienia rejestratora > sesji > rekord na tym komputerze .

2

Wybierz, aby nagrywać od razu. Ty i twoi uczestnicy zobaczycie czerwoną ikonę u dołu okna, gdy nagrywanie jest w toku.

3

Zrób jedno z poniższych:

  • Wybierz wstrzymaj nagrywanie, aby wstrzymać i wznowić nagrywanie, utrzymując jedno nagranie.
  • Wybierz, aby zakończyć bieżące nagrywanie.
Po zakończeniu sesji otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do nagrywania. W zależności od rozmiaru pliku i przepustowości może upłynąć do 24 godzin. Aby uzyskać dostęp do nagrań w witrynie Webex, przejdź do webex > Nagrania, aby zobaczyć nagrane spotkania, wydarzenia i sesje szkoleniowe.