Bare verten eller en alternativ vert kan registrere en treningsøkt. Du kan ikke spille inn hvis innspillingsalternativet ikke er tilgjengelig. Hvis en alternativ vert registrerer økten, mottar og eier verten fortsatt innspillingen etter at treningen er avsluttet.

Innspillinger i skyen lagres i Advanced Recording Format (ARF). Innspillinger på datamaskinen lagres i Webex Recording Format (WRF).

1

Skrivebordsbrukere: Hvis du vil spille inn på datamaskinen i stedet for i skyen, går du til Webex Training: Innstillinger for øktregistrering > > spill inn på denne datamaskinen .

2

Velg for å registrere med en gang. Du og deltakerne ser et rødt ikon nederst i vinduet når innspillingen pågår.

3

Gjør ett av følgende:

  • Velg Stans innspillingen midlertidig for å stanse innspillingen midlertidig og fortsette innspillingen, og oppretthold en enkelt innspilling.
  • Velg for å avslutte gjeldende innspilling.
Når økten avsluttes, mottar du en e-post med opptakskoblingen. Avhengig av filstørrelse og båndbredde, kan det ta opptil 24 timer å motta innspillingen. Hvis du vil ha tilgang til opptakene på Webex-området, kan du gå til Webex >Recordings for å se innspilte møter, arrangementer og opplæringsøkter.