Endast värden eller en alternativ värd kan spela in ett utbildningsmöte. Du kan inte spela in om inte inspelningsalternativet är tillgängligt. Om en alternativ värd spelar in sessionen är det ändå värden som tar emot och äger inspelningen efter att utbildningen har avslutats.

Inspelningar i molnet sparas i Advanced Recording Format (ARF). Inspelningar på din dator sparas i WRF-format (Webex Recording Format).

1

Skrivbordsanvändare: Om du vill spela in på din dator istället för i molnet går du till Webex Training: Inspelningsinställningar för > möte > på den här datorn .

2

Välj om du vill spela in direkt. Du och dina deltagare ser en röd ikon längst ner i ditt fönster när inspelningen pågår.

3

Gör något av följande:

  • Välj Pausa inspelning om du vill pausa och återuppta inspelningen så att du har allt i en inspelning.
  • Välj för att avsluta den aktuella inspelningen.
När sessionen avslutas får du ett e-postmeddelande med inspelningslänken. Beroende på filstorlek och bandbredd kan det ta upp till 24 timmar att ta emot din inspelning. För att komma åt dina inspelningar på din Webex-webbplats går du till Webex > Inspelningar för att se dina inspelade möten, händelser och utbildningsmöten.