Dodaj swoje konto

Uzyskaj dostęp do firmowego systemu zarządzania treścią bez opuszczania aplikacji Webex. Udostępniaj i edytuj pliki w obszarze innej osobie lub zespołowi.

  • Konta firmowe – Twój administrator daje Ci uprawnienia do dostępu do systemu zarządzania zawartością firmową Twojej firmy.

    Masz już uprawnienia? Dodaj swoje konto Box do aplikacji klasycznej lub mobilnej.

  • Konta usługodawcy – Skontaktuj się z usługodawcą, aby uzyskać dostęp do systemu zarządzania zawartością Twojej firmy.

  • Administratorzy kont — Integracja Webex z Box.

Prześlij plik

Prześlij pliki do Box w aplikacji klasycznej, aby móc je udostępniać w obszarze. Ogranicz dostęp do widoku tylko wtedy, gdy udostępniasz zawartość informacyjną, zezwalaj na uprawnienia do edycji współpracy zespołu i dyskusji.

Udostępnianie pliku

Udostępniaj pliki z Box w obszarze z aplikacji klasycznej lub mobilnej i rozpocznij współpracę z zespołem.

Wyświetlanie i edytowanie pliku

Wyświetlaj i edytuj pliki udostępnione z Box w zależności od udostępnionych uprawnień. Plik otwiera się w aplikacji skojarzonej z typem pliku na komputerze lub telefonie komórkowym.

Praca zespołowa w pliku

Rozpoczynaj lub planuj spotkania w swoim pokoju osobistym, aby współpracować nad plikami z Box. Bezproblemowo przełączaj się z podglądu plików na spotkanie na żywo ze współpracownikami.