Dodavanje naloga

Pristupite sistemu za upravljanje sadržajem vaše kompanije bez napuštanja Webex aplikacije. Delite i uređujete datoteke na prostoru sa drugom osobom ili sa svojim timom.


  • Enterprise nalozi–– Administrator vam daje dozvole za pristup sistemu upravljanja poslovnim sadržajem vašeg preduzeća.

  • Nalozi dobavljača usluga–– Obratite se dobavljaču da biste dobili pristup sistemu za upravljanje sadržajem vašeg preduzeća.

Već imate dozvole? Dodajte Box nalog na radnu površinu ili mobilnu aplikaciju.

Otpremanje datoteke

Otpremite datoteke u Box na aplikaciji na radnoj površini, tako da ste spremni da ih delite u prostoru. Ograničite pristup samo prikazu ako delite informativni sadržaj, dozvolite uređivanje dozvola za timske saradnje i diskusije.

Deli datoteku

Delite datoteke iz okvira na prostoru sa radne površine ili mobilne aplikacije i započnite saradnju sa timom.

Prikazivanje i uređivanje datoteke

Prikažite i uredite datoteke deljene iz okvira u zavisnosti od deljenih dozvola. Datoteka će se otvoriti u aplikaciji koja je povezana sa tipom datoteke na radnoj površini ili mobilnom telefonu.

Saradnja na datoteci

Započnite ili zakažite sastanke u ličnoj sobi da biste sarađivali na datotekama sa box-om. Bez napora se prebacite sa pregleda datoteke na sastanak uživo sa saradnicima datoteke.