Możesz dodać niestandardowy sygnał dzwonka i ustawić go jako sygnał połączenia przychodzącego. Pliki dźwiękowe muszą mieć format audio .wav. Obsługiwane formaty:
  • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

  • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

  • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

  • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

  • WAV_FORMAT_G729

1

Przejdź do folderu Ringtones w swoim systemie. Zazwyczaj jest to ścieżka: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Ringtones.

2

Skopiuj plik niestandardowego sygnału dzwonka do folderu Ringtones.

Teraz na karcie Dźwięki i alarmy w oknie Opcje dostępna będzie nowa opcja sygnału dzwonka.