Du kan lägga till en anpassad ringsignal och ange den som din ringsignal för inkommande. Alla ljudfiler måste vara i ljudformatet .wav. Format som stöds inkluderar:
  • WAV_FORMAT_PCM_8KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_16KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_24KHZ_STEREO

  • WAV_FORMAT_PCM_44KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ

  • WAV_FORMAT_PCM_48KHZ_STEREO

  • WAV_FORMAT_MU_LAW_8KHZ

  • WAV_FORMAT_A_LAW_8KHZ

  • WAV_FORMAT_G729

1

Gå till din systemmapp med ringsignaler. En typisk installationssökväg är: C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco Jabber\Sounds\Ringtones.

2

Kopiera filen med den anpassade ringsignalen till Ringtones-mappen.

Du kan nu se alternativet för den nya ringsignalen under fliken Ljud och aviseringar i fönstret Alternativ.