Przejdź do https://www.webex.com/webexfromserviceproviders-downloads.html systemu Windows, Mac, iPhone'a, iPada i Androida. Aby uzyskać najnowsze informacje o wersji aplikacji Webex i dowiedzieć się więcej o nowych funkcjach, sprawdź Webex Co | nowego.

W przypadku aplikacji Webex dla systemu Windows możesz wybrać instalację 32-bitową lub 64-bitową, sprawdzić typ systemu, aby zobaczyć, której instalacji należy użyć:

  • W systemie Windows 7 menu Start > Otwórz aplet Wszystkie programy , a następnie otwórz Narzędzia systemowe i wybierzpozycję Informacje o systemie.

  • W systemie Windows 8 lub Windows 10 w obszarze wyszukiwania okna wprowadź informacje o systemie.

W przypadku aplikacji Webex dla komputerów Mac możesz również wybrać układ Mac OS Intel lub Mac OS Apple M1, instalacja dla Webex, sprawdź typ systemu, aby zobaczyć, której instalacji użyć:

  • Otwórz menu Apple, a następnie wybierz polecenie Ten Mac . Na karcie Przegląd poszukaj Processor lub Chip i sprawdź, czy jest to Intel czy Apple.

Aby sprawdzić, czy możesz korzystać z aplikacji na swoim urządzeniu lub w przeglądarce internetowej, sprawdź Wymagania systemowe Webex | i Zasady pomocy technicznej.