Pristupite operativnim https://www.webex.com/webexfromserviceproviders-downloads.html sistemima Windows, Mac, iPhone, iPad i Android. Da biste saznali više o najnovijim informacijama o verziji aplikacije Webex, kao i o novim funkcijama, pogledajte Webex | Šta je novo.

Za aplikaciju Webex za Windows možete da odaberete 32-bitnu ili 64-bitnu instalaciju, proverite tip sistema da biste videli koju instalaciju morate da koristite:

  • U operativnom sistemu Windows 7 meni > otvorili "Svi programi", a zatim otvorite "Sistemske alatke" i izaberite "Informacije o sistemu".

  • U operativnom sistemu Windows 8 ili Windows 10 u oblast pretrage prozora unesite sistemske informacije.

Za aplikaciju Webex za Mac možete da izaberete i Mac OS Intel ili Mac OS Apple M1 čip, instalaciju za Webex, proverite tip sistema da biste videli koju instalaciju da koristite:

  • Otvorite Apple meni , a zatim izaberite "Informacije o ovom Mac računaru". Na kartici Pregled potražite procesor ili čip i proverite da li su to Intel ili Apple.

Da biste proverili da li možete da koristite aplikaciju na uređaju ili veb-pregledaču, proverite Sistemske zahteve i smernice podrške| za Webex.