Aplikacja Webex bezproblemowo łączy się z urządzeniem Cisco Board, Desk lub Room Series w pomieszczeniu. Po nawiązaniu połączenia można łatwo inicjować połączenia na urządzeniu i bezprzewodowo udostępniać ekran za pomocą aplikacji.

Możesz sprawdzić, czy aplikacja jest połączona, gdy nazwa urządzenia pojawi się w Twojej aplikacji. Wybierz nazwę urządzenia i Udostępnij na urządzeniu aby rozpocząć udostępnianie pulpitu innym osobom.Włącz automatyczne łączenie w aplikacji, jeśli zostało wyłączone. Przejdź do Ustawienia i wybierz Urządzenia . W aplikacji komputerowej włącz Automatycznie łącz z urządzeniami . W aplikacji mobilnej włącz Użyj ultradźwięków lub Użyj NFC .

Gdy wyłączysz aplikację lub opuścisz pokój, aplikacja zostanie rozłączona z urządzeniem. Odłączanie może potrwać do dwóch minut.

Aplikacja wykrywa urządzenia, nasłuchując sygnału ultradźwiękowego lub wykrywając pobliskie urządzenia na podstawie informacji Wi-Fi. Wykrywanie Wi-Fi działa, jeśli administrator je włączył.

Aplikacja i połączenie z urządzeniem działa zarówno z systemem Windows, jak i Mac oraz większością urządzeń z systemem Android i iOS.


  • Aby połączenie automatyczne działało, w pomieszczeniu może znajdować się tylko jedno urządzenie korzystające z ultradźwięków.